Bölüm 190

avatar
9112 21

Emperor’s Domination - Bölüm 190


 

Bölüm 190: Ataları Onurlandırmak (2)

 

 

Niu Fen, Shi Gandang ile birlikte oyalanmaya cüret edemedi ve hemen emirleri yerine getirmeye gitti.

 

İlahi Antik Ceset Defin Bölgesine gidileceğini duyan küçükler heyecanlanırken Nan Huairen sormadan edemedi: “Hehe, Büyük Kardeş, bizi de mi götüreceksin?”

 

Li Qiye ona baktı ve ardından cevaplarken kafasını salladı: “Bu sefer değil. Bu sefer Dünya Ölümsüzlerinin yanına gideceğim. Deneyimleriniz yeterli değil ve numaramızı açığa çıkarırsınız!”

 

Bunu duyan Tu Buyu bile şaşırırken küçükler de gitme konusunda bir şey demeye cüret edemedi.

 

“Ben yokken bu veletler sana emanet.” En sonunda Li Qiye, Tu Buyu'ya baktı ve konuştu.

 

“Büyük kardeş rahat ol, onlara iyi bakacağım.” Tu Buyu neşeyle gülümsedi.

 

Küçükleri gönderdikten sonra Li Qiye kızları odasına çağırdı. Ardından Yaşlı Simyacı Su Xiu'nun yanındaki genç kızın kanının olduğu şişeyi çıkardı.

 

“Sahtekârlık yöntemini size söyleyeceğim. Yarın bu kanı kaşlarının arasına damlat ve cilt tabakasının altına akıp soyunu başkasının soyuna dönüştürdüğüne emin ol. En azından bir yanılsama oluştur.” Li Qiye kan şişesini Shuangyan'a verdi ve ona söyledi.

 

“Sahte soy kullanarak mı Dünya Ölümsüzlerini kandıracaksın?” Shuangyan bunu duyduktan sonra seslendi.

 

Li Qiye gülümseyip cevapladı: “Aynen öyle.” Ardından Baojiao'ya talimat verdi: “Yarın Shuangyan'ın hizmetkârı gibi davranacaksın. Kısacası benim söylediklerimi dinle ve benimle birlikte elinden geldiğince rol yap.”

 

Ertesi gün Li Qiye kendi dâhil herkesi beyaz kıyafetlere bürüdü. Beşi atalarının mezarını onurlandırmaya gidecek gibi gözüküyordu.

 

Bu sırada Li Qiye iki İlahi Seremoni Çorbasını tek bir tencereye kattı ve seremoni nesneleri ile dolu olan masaya yerleştirdikten sonra Niu Fen ile Shi Gandang'ın onu tutmasını sağladı.

 

Ardından Shuangyan'a Yaşlı Simyacı Su Xiu'dan aldığı tuğlayı tutturdu ve konuştu: “Sen artık Yaşlı Simyacı Su Xiu'nun kadın öğrencisi Wu Binglan'sın. Sen Wu Klanının bir üyesisin ve Savaş (Wu) Tanrısı kanı damarlarında akıyor. Ben de Wu Klanına damat olarak gelmiş gibiyim, anladın mı?”

 

Bu açıklama garip olsa da Shuangyan hepsini ezberledi.

 

Bu şekilde Li Qiye'nin grubu sonunda yola çıktı. Li Qiye'nin grubunun İlahi Antik Ceset Defin Bölgesine gitmek istediğini duyan Dokuz Aziz Şeytan Kapısının Ulu Elderi Chi Yun oldukça şaşırdı.

 

“Endişelenme, Yeraltı Dünyası Teknesi ortaya çıktığında geleceğiz. Eğer Savaş Tanrısından gelen yaşlı adam erken gelirse beklemesini söyle.” Li Qiye Chi Yun'a söyledi.

 

Bu Chi Yun'u sessizleştirdi. Savaş Tanrısı Tapınağından gelen Elderler ne kadar büyüktü? Sadece o değil, büyük kardeşi Jian bile onların önünde saygısızlık yapmaya cüret edemezdi ancak Li Qiye onların beklemesini istiyordu.

 

Defin bölgesinin sınırlarında duran Li Qiye diğerlerine kokulu torbalar verip konuştu: “Bu ceset enerjisini dağıtan tıbbi bir toz. Onu bileklerinize takın ve kaybetmeyin. Aşırı değerli bir şeydir. O varken Dünya Ölümsüzlerinin bölgesine girseniz bile ceset enerjisi tarafından etkilenmezsiniz!”

 

Bu Li Qiye tarafından daha önceden arıtılan harika bir şeydi. Bunu yapmak için Dokuz Aziz Şeytan Kapısı Li Qiye'nin ihtiyaç duyduğu malzemeleri almak adına büyük bir bedel ödemişlerdi. Eğer Li Qiye için olmasaydı, kapı kesinlikle böyle bir bedeli ödemezdi.

 

Shuangyan ve diğerleri keseleri hızlıca bileklerine taktı. Taktıklarında keseler tıbbi kokular yaymaya başladı.

 

Ardından Li Qiye'nin önderliğinde defin bölgesine girdiler ve Shuangyan ellerinde saygıyla tuğlayı taşırken diğerleri de onları takip etti.

 

İçeri girerlerken Li Qiye yere belli bir düzende sarı kâğıtlar attı.

 

Ama yine de onlar ilerlerken yuvarlarından çıkarak yavaşça doğrulan Dünya Cesetleri vardı.

 

Bu Dünya Cesetleri sanki Li Qiye ve diğerlerinin beyaz seremoni kıyafetleri giydiklerini fark etmiş gibilerdi ve onlara saldırmamayı seçmişlerdi.

 

Ancak bu çok sayıda Dünya Ölümsüzü, gitmek yerine yavaşça Li Qiye'yi takip etmeyi seçmişti ve onlar ilerlerken takip edenlerin sayısı da artıyordu. Cennetsel Egemen Dünya Cesetleri de çok geçmeden onlara katılmıştı!

 

Gürleyen ceset enerjisi yayan bu Dünya Cesedi akışının onları takip ettiğini gören Shuangyan ve diğerlerinin bedenleri ürperdi. Anca bu ceset enerjileri tıbbi koku tarafından defediliyordu ve bu onların rahatlama nefesi alabilmelerini sağlıyordu.

 

Ama en sonunda bir Dünya Cesedi aniden onların çevrelerinden dolaştı ve Li Qiye’nin yolunu tamamen kapadı. Yolları böyle güçlü bir Dünya Cesedi tarafından durdurulduğundan onlar da yerlerinde kaldılar.

 

Kısa sürede Li Qiye'nin grubu Dünya Cesetleri tarafından sarıldı. Niu Fen bile onların vahşi bakışları nedeniyle titredi.

 

Ancak Li Qiye kafasını sallayarak ileri doğru gitti ve sesini yüksek çıkararak seslendi: “Büyük Orta Bölgesinin Kutsal Wu Klanının 637.ci varisi, atalarının huşu uyandıran güçlü rüzgârını hatırlıyor ve atasının büyük erdemlerini anıyor! Bugün ailemi ve hizmetkârımı Savaş Tanrısının Gizemli Ejder Mağarasına, Kutsal Wu Klanının Öncülüne ve Kıvrılan Ejder Dağı Lordu, Wu Klanının ikinci atasına, ibadet etmesi için getirdim! Benim atam bu yerde bir Dünya Ölümsüzüdür, lütfen bizi affedin ve geçmemize izin verin! Azizler, lütfen yol verin...”

 

O anda gözleri kırmızı parlarken bir şey yapamdan onlara bakan çok sayıda Dünya Cesedi vardı.

 

“Atam Gizemli Ejder Mağarasının Savaş Tanrısına, Ölümsüz İmparator Tun Ri tarafından bu saçak tuğlası bahşedildi. Bu bizim soyumuzu kanıtlayan aile mirasımız...” Li Qiye tamamen ciddi bir ifade ile kükredi. Onu tanımayanlar onun bir seremoni papazı olduğunu düşünürdü!

 

Li Qiye'nin işaretini alan Shuangyan elleri ile tuğlayı yavaşça kaldırdı. O anda en öndeki Dünya Cesedi tuğlaya baktı.

 

Bir anda atmosfer dondu. Shi Gandang ve Niu Fen fark etmeksizin nefeslerini tuttu. Durum kötüye giderse doğrudan saldırıya geçeceklerdi.

 

Bu gergin atmosfer bir süre devam ettikten sonra birçok Dünya Cesedi yavaşça geri çekilerek yuvalarına döndü.

 

Bu manzarayı gören gruptakiler sonunda rahatça nefes aldı. Bu çok garipti ve birisi bundan bahsetse bile kimse buna inanmazdı.

 

Dünya Ölümsüzleri gittikten sonra Shuangyan sordu: “Gizemli Ejder Dağı'nın Savaş Tanrısı mı? Kıvrılan Ejder Dağının Lordu mu?” Daha önce bu unvanları duymamıştı.

 

“Atalara ibadet için dört esas şey vardır: İlki atasal eşya, ikincisi atanın unvanı, üçüncüsü seremoni adağı ve dördüncüsü de İlahi Seremoni Çorbası.” Li Qiye alçak sesle cevapladı.

 

“Atanın unvanı buraya gömüldükten ve Dünya Ölümsüzü olduktan sonra kazandığı isimdir. Onların kendi Ejderha Damarları vardır ve burada krallardır! Buraya atasına saygısını sunmaya gelen kişinin atasının ismini bilmesi gerekir, aksi halde atası hiç var olmamış gibi buraya girmesine izin verilmez. Hala buradalarsa şanslılardır.” Li Qiye usulca konuştu.

 

Dünya Cesetlerinin ve tabutların sayısı Li Qiye'nin grubu derinlere girdikçe arttı. Gerçekten ölü gömmek ile tanımlanan bir yer olmaya layıktı. Bu yerde sayısız dahi ve kıyaslanamayacak karakterler gömülüydü.

 

Ancak Dünya Ölümsüzlerinin bölgelerine girdikleri an Dünya Cesetleri ve tabutların sayısı da fazlasıyla azaldı. Tek bir Dünya Cesedi olmayan birkaç dağ sırası bile bulunuyordu. Dünya Ölümsüzlerinin bölgelerindeki dağlar aşırı büyüktü ve sonsuz uzunluğa sahipler gibi gözüküyorlardı!

 

Bu yer ve göğün ortasında bolca ilahi cevher ve hazine metali kendi parlaklıkları ile hazine ağaçlarının içinde parlıyorlardı. Nehirlerde derinliklerde süzülen Sel Ejderleri görülebiliyordu.

 

Yüzen Ejderlere benzeyen sıradağlar bulunuyordu. Dinlenene şiddetli aslanları andıran devasa dağlar vardı. Yükselen Ankalara bezeyen kutsal tepeler bulunuyordu. Herhangi bir izleyiciyi kendinden geçirebilecek kadar güzel olan bölgeler bulunuyordu.

 

Birçok yenilmez varlığın kendilerini sonsuza kadar buraya gömmek istemelerine şaşmamalıydı. Bu Ejder Damarları yeniden doğuşu sağlamasa bile bu yer sonları için harika bir yerdi.

 

Kızlar bu manzaraya şaşırdı. Dünya Ölümsüzlerinin yerlerinden etkilenmişlerdi. Herkes öldükten sonra buraya gömülmek isterdi. Bu yerin normalde Dünya Cesetleri ve ceset enerjisi ile dolu olan diğer yerler gibi olacağını düşünmüşlerdi, ama şu an burasının İlahi Antik Ceset Defin Bölgesi yerine Tanrıların Toprakları olduğunu düşünüyorlardı.

 

“Burada neden hiç Dünya Cesedi yok?” Baojiao bun şaşırdı. Dünya Ölümsüzlerinin topraklarında çok Dünya Cesetleri yoktu ve olanlar da kendilerini göstermeden saklanıyordu.

 

“Burası Dünya Ölümsüzlerinin bölgesi.” Li Qiye cevapladı: “Burası Ejderha Damarlarının olduğu yer. Burası Feng Shui Hazine Toprağı ile kıyaslanamayacak kadar üstün, büyüsel bir yer. Dünya Ölümsüzleri doğal olarak bu kadar güzel bir yeri Dünya Cesetleri ile paylaşmaz. Hazine Lordları Dünya Cesetlerini kontrol edemese de Dünya Ölümsüzleri bunu yapabilir! Bu yerde kalabilen Dünya Ölümsüzleri akıl almaz karakterlerdendir ve geçmişte yenilmez denilebilecek kişilerdir!”

 

 

---------------ÇEVİRMEN NOTU--------------

 

Burada kim var? Li Qİye kiminle konuşacak? Ne yapacak? Ne isteyecek? Nasıl karşılanacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 

 

 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr