Bölüm 179

avatar
8977 20

Emperor’s Domination - Bölüm 179


Bölüm 179: Dahi Katletmek (1)
Li Qiye ona saldırmak için uçan savaş baltasına dikkat bile etmedi. Bir bacağını kaldırdı ve doğrudan aşağı doğru sertçe bastı.

"Bang!!" Savaş baltası bu hareket nedeniyle anında parçalara ayrıldı. Cehennemi Bastıran İlahi Fiziğe dayanamamıştı. Kraliyet Asili silahının bile parçalanması kaçınılmazdı. Bu hamlenin oluşturduğu hava anında Aziz Çocuk Qishan'ı aşağı doğru bastırdı.

Yüksek sesli bir 'Bang' sesi duyuldu. Aziz Çocuk Qishan öldürme yöntemleri ile birlikte tekniklerini de kullansa da Li Qiye onu tek ayağı ile ezmişti. Bu ezişin altında tüm evrensel kanunlar yok olmuştu, güçlü erdem kanunları dünyanın en ağır Fiziğinin bastırmasını kaldıramıyordu! Aziz Çocuk Qishan bir ağır tekmenin altında yere gömülmüştü.

"Crack Crack." Kemik kırılma sesleri duyulurken kan toprağı kırmızıya boyadı. Bu tekme nedeniyle Aziz Çocuk Qishan'ın sayısız kemiği parçalanırken kanı da çılgınca etrafa sıçramıştı.

Kemiklerin sesleri o kadar kulak deliciydi ki diğerleri enselerinin uyuşacağı kadar ürpermişti.

"Küçük Çocuk, bu ne cüret!" Genç Efendilerinin Li Qiye'nin ayağı altında ezildiğini gören üç Kraliyet Asili yüksek sesle kükredi ve Antik Aziz Yaşam Hazinelerini çıkararak Li Qiye'yi öldürmeye yeltendi.

"Hepsini öldür." Li Qiye sadece üç Kraliyet Asiline soğukça baktı ve yavaşça konuştu.

Shuangyan göz açıp kapayıncaya kadar dokunulmaz Hükümsüz Kusur Fiziği ile hareketlendi. Kutsal yüce nilüfer tutuşurken bir adım attı ve üç Antik Aziz Yaşam Hazinesi onun ayağının altında anında uzağa savruldular, sanki ağırca akan bir akıntı aniden yer altı kayasına rastlamış gibiydi.  

Hükümsüz Kusur Fiziğini elde eden Shuangyan için Antik Aziz Yaşam Hazineleri çoktan çok zayıf hale gelmişti.

"Pfuff..." Yin ve Yang etkinleşirken Shuangyan Altı Dao Kılıcını çıkardı. Kılıç göğün altında Altı Dao Formasyonuna dönüştü. Yin ve Yang tarafından oluşturulan bu emsalsiz kılıç formasyonu yer ve gök ile karıştı. Altı dao bazen birlikteyken  bazen birbirinden ayrı gizemli dönüşümler geçirdi. Kılıcın altında bir parlaklık göğü delerken karanlık da yeri kuşatmaya başladı. Aşırı Yang ve aşırı Yin kesinlikle ahenkte olmayan şeylerken o anda iki kılıç niyeti birleşti.

Bu kılıcın altında yer ve gök arıtılmıştı! Formasyona dönüşen kılıç darbesi aşırı dehşet verici bir şeydi.

Bu Sauangyan'ın Altı Dao Kılıcı ile aydınlandıktan sonra oluşturduğu üstün bir öldürme tekniği olan Altı Dao Yin Yang Kılıç Formasyonu idi.

"Ahh..." Aniden sessiz Kraliyet Asilleri gözleri genişlemiş şekilde boyunlarından kan sıçrattı ve kafaları aşağı doğru yuvarlanarak uzaklara düştü. Tek darbe üç Asili öldürmüştü; Shuangyan bu hamlesini usul bir esinti ve nazik bulutları andırır şekilde yapmıştı!

Şerle Çevrilmiş Dağ Sırasındayken Shuangyan tek başına tüm Kraliyet Asillerine karşı koymuştu. Bugün ise Kusursuz Hüküm Fiziğinden bahsetmesek bile Altı Dao Kılıcı tanrıların bile korktuğu bir hazine idi.Tek kılıç savuruşu ile üç Kraliyet Asilini katletmek kolay bir şeydi.

Aniden etraf sessizleşti. Tüm gelişimciler şaşkınlıktan nefes alırken yüksektek atıp tutan genç yeteneklerin de bedenleri soğuk terler ile doldu.

Tek darbe ile üç Asili öldürmek genç neslin arasında kesinlikle cennete karşı çıkıcı bir rekora sahip olabilecek bir şeydi. Büyük Orta Bölgesinin bir numaralı dahisi olarak düşünenler bile bunu geçemezdi!!

Li Qiye tek ayağı ile Aziz Çocuk Qishan'ın göğsüne bastı. O anda göğsü tamamen çöktü ve kan ile boyandı.

Li Qiye ona bakıp konuştu: "Nasıl ölmek istersin?"

"Sen, sen, sen, sen, benim Gizemli Dağ Kutsal Bölgem seni asla affetmeyecek!" O anda Korkudan düşünecek halde olmayan Aziz Çocuk Qishan yüksek sesle haykırdı.

"Gizemli Dağ Kutsal Bölgesi mi? O da ne? Daha önce duymadım!" Li Qiye sakince konuştu.

Konuştuktan sonra yavaşça bacağını Qishan'ın göğsüne bastırdı. Kemiklerin çatlama sesleri duyulurken Qsihan'ın kalan kemikleri de ezildi.  

Aziz Çocuk Qishan zavallıca çabalanırken tiz şekilde haykırdı: "Sheng, Kardeş Shengtian, kurtar beni..."

"Li Qiye, kendine gel!" O anda soğuk bir bağırış duyuldu ve bir kılıç gökyüzünden Li Qiye'ye doğru indi. Bu kılıç Li Qiye'yi ortadan ikiye ayırabilecek bir kılıç niyeti barındırıyordu.

Li Qiye tek bir bakış bile atmadı ancak Shuangyan anında Altı Dao Kılıcı ile havaya atladı. 'Clang' sesi ile birlikte Altı Dao Kılıcı ile kıyaslanamayacak olan yaklaşan kılıç uzaklaştırıldı.

"Hmph~" Dao Çocuğu Shengtian görkemli varlığı ile ileri adım atarken burnundan soludu. Yanında çok sayıda genç yetenek vardı. Bazıları Büyük Orta Bölgesindeki ülkeler ve kutsal bölgelerin Aziz Çocukları ve Prensleriydi.

"Büyük orta bölgesinin bu neslinin dahileri... sadece bu kadar orta seviyeliler. Bir sene geçmiş olmasına rağmen hala zayıf bir Kader Yok Edici Asil!" Shuangyan kibir yağan güzel ifadesini gösterirken aşırı domine ediciydi.

Birinin Kraliyet Asili unvanı alması için Gizemli Kader aleminde olması gerekliydi. Bu alemdeki gelişimciler Kraliyet Asili olarak adlandırılıyordu ancak Asiller dört seviyeye ayrılıyordu. En düşükten en yükseğe onlar: Yeni Asil, Kral Asil, İsyankar Asil ve Kader Yok Edici Asil idi.

Zor Dao Çağı bitse bile bu kadar genç yaşta Kader Yok Edici Asil alemine ulaşmak korkutucu bir şeydi.Eğer böyle bir seviyeye böyle bir yaşta ulaşan birine dahi denilmezse o zaman ortalıkta dahi denilebilecek biri de olmayacaktı.

Ancak bu seviyede olmasına rağmen Dao Çocuğu Shengtian Shuangyan tarafından küçümsenmişti... Bu göğü delen bir ezicilikti!

"Long, Xiangtian, seni aşağılık!" Dao Çocuğu Shengtian'ı gören Baojiao kızgınca konuştu! O anda bir aptal bile tüm bunların arkasında Dao Çocuğu Shengtian'ın olduğunu bilirdi.

Baojaio'yu gören Dao Çocuğunun bakışı soğudu. Ağırca burnundan solurken gözleri ürpertici bir ışık yaydı.

"Hey, Kardeş Shengtian, bu seninle evlenmek isteyen kadın değil mi?" O anda Shengtian'ın yanındaki ona yaranmak isteyen bir genç yetenek kinayeli bir şekilde sordu.

"Sadece vazgeçtiğim utanmaz bir kadın." Dao Çocuğu Shengtian duygusuz bir duruş sergilerken soğukça cevapladı. Kalbinde devasa bir öldürme arzusu vardı! Bu kadın normalde onun sevdiği kişiydi ve aynı zamanda onun nişanlısıydı. Ancak onunla evlenmektense tarikatına ihanet edip önemsiz birini takip etmeyi seçmişti. Kalbi kıskançlıkla öfkeyle yanıyordu ve bu köpekleri hemen öldürmek istiyordu!

Bu genç yetenek garip bir sesle bir daha konuştu: "Kardeş Shengtian merhamet etmemeli. Bu tür utanmaz kadınlar Kardeşime layık değil. Hmph, bu utanmaz kadın sadece vahşi kişileri baştan çıkarabilir..."

"Öldür onu." Li Qiye sakince konuştu.

"Zhangggg~" Li Qiye'nin sözleri daha bitmeden bir kılıç çoktan ortaya çıkmıştı. Bu kılıç indiği an bir insan kafası uçuşa geçmişti. Onun ağzı hala açıktı, konuşmak istiyor gibiydi ancak daha çığlık bile atamadan bedeninin uzaklaştığını gördü. Uzağa yuvarlandığında kan sonun da bedeninden fışkırdı ve bedeni aşağı düştü.

"Sen~~" Dao Çocuğu Shengtian şok oldu. Olanlar o kadar hızlıydı ki onu kurtaracak zaman bile bulamamıştı.

"Sheng, Kardeş Shengtian, yardım et..." Li Qiye tarafından ezilen Aziz Çocuk Qishan'ın sadece son nefesi kalmışken yardım için haykırdı.

"Küçük Velet Li, onu bağışla, böylece ben de seni bağışlayayım!" Dao Çocuğu Shengtian ileri adım attı ve asil varlığını ortaya çıkardı. Antik Cadde bile biraz titredi.

"Sadece sen mi?" Shuangyan Dao Çocuğunun önünde ezici bir şekilde durdu ve kılıcını tutarken ona baktı.

Dao Çocuğunun yüzü Li Qiye'ye bakarken aşırı kötü gözüktü ve soğukça konuştu: "Küçük Velet Li, bir adam kendi savaşına kendi çıkar; bir kadının arkasına saklanmaz."

"Kendi savaşına kendi mi çıkar?" Li Qiye gülümsedi ve aşağı doğru sertçe vurdu. Çatırdama sesi yankılanırken Aziz çocuk Qishan'ın kafası ezildi. Haykırması için bile çok geçti.

"Sen~~" Dao Çocuğunun bakışı öfkelendi ve aniden iki öldürücü kılıç şeridine dönüşerek Li Qiye'ye doğru ilerledi. Shuangyan kılıcını savurdu ve bir 'Clang' sesi ile birlikte iki kılıcı kesti.

"Li Shuangyan, savaşmak mı istiyorsun?" Dao Çocuğu Shengtian çok öfkeliydi. Bir patlama sesiyle birlikte Erdemli Örnek aurası bedeninden çıktı ve tüm Antik Caddeyi hafifçe süpürürken birçok gelişimciyi etkiledi.

O anda herkes Dao Çocuğunun bedeninde bir Erdemli Örnek hazinesi olduğunu anlamıştı. Onun Yaşam Hazinesi mi yoksa Gerçek Hazine mi olduğu bilinmiyordu. Dao Çocuğunun bu kadar kendine güvenmesine şaşmamak gerekiyordu.

"Savaşacağız, o zaman." Shuangyan hala ezici bir şekildeydi. Dao Çocuğu Erdemli Örnek Yaşam Hazinesi kullanıyor olsa bile korkmuyordu. Elindeki Altı Dao Kılıcı bir Erdemli Örnek Yaşam Hazinesinden çok daha güçlüydü.

İki tarafında birbirine baktığı bu manzara birçok gelişimciyi şaşırttı. Dahilerin yüzleşmesi kesinlikle kibir doluydu.

"Küçük Kız Kardeş, düşüncesizce savaşamazsın." Leng Chengfeng birden ortaya çıktı ve ciddi şekilde konuştu: "Bizim Dokuz Aziz Şeytan Kapımız İlahi Tanrı Tarikatı ile düşmanlık oluşturamaz! Küçük Kız Kardeş iki tarikat arasındaki dostluğu yok edemez. Eğer elderların cezası gelirse Küçük Kız Kardeş buna dayanamaz."

"Benim işlerime Büyük Kardeş Leng'in tavsiye vermesine gerek yok." O anda Shuangyan Chengfeng'e olan sabrını kaybedip soğukça cevapladı.

 

Shuangyan'ın sözleri Cehngfeng'in ifadesini batırarak kalbinin kıskançlık ile dolmasına neden oldu. Ardından aniden Li Qiye'ye doğru baktı.

"Hmph..." Bu sefer de gök gürültüsü gibi bir burundan soluma sesi duyulurken yaşlı bir adam yaklaştı. Bu Dokuz Aziz Şeytan Kapısından Lei She idi.

Lei She ortaya çıktığında kenardan izleyen birçok gelişimci şaşırdı. Bir kişi sessizce konuştu: "Dokuz Aziz şeytan Kapısının Yüce Elder'ı, Sekiz Göksel Antik Aziz!"

Lei She'yi gören Shengtian dudak büktü ve konuştu: "Elder Lei, benim İlahi Tanrı Tarikatım sizin Dokuz Aziz şeytan Kapınızın düşmanı olmak istemiyor ancak tarikatınız benim tarikatıma saygısızlık yapıyor! Eğer İlahi Tanrı Tarikatım tarikatınıza savaş ilan ederse sizi uyarmadığım için beni suçlamayın!"

"Shuangyan, geri çekil. Bu nasıl olur da kabul edilebilir!" Lei She soğukça seslendi: "Tarikatımızı ilgilendiren böyle büyük mesellere nasıl olur da senin gibi bir küçük karar verebilir! Eğer tarikatın büyük meselesini bozarsan bana karşı geldiğin için seni yakalarım. Bugünkü mesele için gidip Dao Arkadaşım Shengtian'dan özür dile!"

-------------ÇEVİRMEN NOTU-----------

Dost mudur düşman mıdır puşt ya. Böyleleri tokat manyağı yapmak lazım.

Li Qiye ne tepki verecek? Shuangyan ne yapacak? Lei She ne yapacak? Olay nasıl bitecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31703 Üye Sayısı
  • 320 Seri Sayısı
  • 42703 Bölüm Sayısı


creator
manga tr