Bölüm 166

avatar
8769 18

Emperor’s Domination - Bölüm 166


Bölüm 166: Karıncıların Hareket Ettirdiği Tabut (2)
"Hmph, küçük hayvan, temizleyici Tütsü Antik Tarikatı birkaç gün daha yükselişte olmayacak! O şey yaşamın değerini bile bilmiyor; düşüşteki Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı benim İlahi Tanrı Tarikatım ile Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığı düşman edinmeye cüret ediyor! Er ya da geç onlar tarihte bir toz tanesi haline gelerek yok olacak!" Antik Gökyüzü Şehrinde sayısız genç dahi vardı ve Li Qiye'nin de burada olduğunu söylediğinde Dao Çocuğu Shengtian soğukça burnundan soludu ve küçümseyici şekilde konuştu.

Bunu duyan birçok kişi ürperdi ve birbirlerine baktı.

Onun sözlerinin anlamını birçok kişi anlamıştı ve bu İlahi Tanrı Tarikatı ile Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığın müttefik olduğu hakkındaki bir uyarıydı! Böyle devasa canavarlardan bahsedilirken birçok tarikat ve uzman korkudan ürperirdi.

"Ölümü arzulamadıkları sürece ölmeyeceklerdir. Neden düşüşteki Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığına bulaşıyor?" Doa Çocuğunu dinleyen genç bir dahi konuştu.

Dao Çocuğunun şehre gelişi birçok genci kıskandırmıştı. Ancak kıskanç olsalar bile bunun hakkında bir şey yapamazlardı. Büyük Orta Bölgesinde şu anda Dao Çocuğu ile kıyaslanabilecek çok fazla genç yoktu.

Ancak şehre gelen başka bir genç Dao Çocuğunun üzerindeki ışığın azalmasına yol açmıştı.

"Mücevher Sütun’unun Aziz Çocuğu burada mı?" Haberi alan biri mırıldandı: "Mücevher Sütun’unun Aziz Çocuğu Kutsal Dağ Fiziğinin büyük tamamlanışında. Onun gelişi... Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışında olan bir atanın Antik İlahi Ceset Defin Bölgesine gömülmek istediği anlamına mı geliyor?"

"Ne? Kutsal Dağ Fiziğinin büyük tamamlanışı mı? Kutsal Dağ Fiziği on iki Kral Fiziğinden biri!" Bu bilgiyi duyan bir gelişimcinin zihni sarsıldı ve diğerleri de derin nefesler aldı.

Doğuştan Kral Fiziği ve bir Kral Fiziğinin büyük tamamlanışı tamamen farklı iki şeydi. Doğuştan Kral Fiziği ile doğmanın anlamı birisinin büyük tamamlanışa ulaşabilme şansı olduğuydu! Ancak uygun bir Fizik Kanunu olmadan doğuştan Kral Fiziğine sahip olmak bile büyük tamamlanışa ulaşmak için yeterli değildi.

Büyük tamamlanıştaki bir Kral Fiziği gelişimciler için çok korkutucu bir şeydi. Bir Fizik büyük tamamlanışa ulaştığında büyük ölçüde gelişimciler artık önemini kaybediyordu. Normalde Kral Fiziğinin büyük tamamlanışında olan bir gelişimci ortaya çıktığında kimse Kraliyet Asillerini veya Aydınlanmış Varlıkları umursamazdı. Büyük Tamamlanıştaki Kral Fiziği diğerleri için yeterince caydırıcı bir şeydi.

"Mücevher Sütun Kutsal Okulu, gerçekten akıl almaz bir yer. Büyük Orta Bölgesindeki en çok Fizik Kanununa sahip olan miras isimlerine layıklar." Başka bir gelişimci kıskançlıkla konuştu.

Kader Erdemleri, Uzun Ömür Kanunları ve Teknik Formları oluşturulabilirdi. Örneğin Aydınlanmış Varlıklar, Antik Azizler, İlahi Egemenler ve İlahi Krallar kendi Kader Erdemlerini, Uzun Ömür Kanunlarını ve Teknik Formlarını oluşturabilirdi.

Ancak uygun öncelik olmadan herkes Fizik Kanunu oluşturamazdı. Eğer birisi doğal Kral Fiziğine sahip değilse milyonlarca yıl geçse bile bir Kral Fizik Kanunu oluşturamazlardı. Aynı Fizik olmadan onun Fizik Kanununu da anlayamazlardı.

Ölümlü Fiziği ile başlayan ve Xiantian Fizik Kanunu veya Kral Fizik Kanunu oluşturmayı deneyen sayısız dahi vardı ama çok azı başarılı olmuştu! Bu nedenle tarikatlar ve miraslar için Fizik Kanunları Kader Erdemleri ve uzun Ömür Kanunlarından çok daha değerliydi.  

"Mücevher Sütun’unun Aziz Çocuğu Mücevher Sütun Kutsal Okulunun üyesi. O doğuştan Kral Fiziğine sahip olsa da oldukça düşük profilde takılıyordu ve şu an Kral Fiziğinin büyük tamamlanışında!" Yeşim Ovası Ülkesinden bir gelişimci durumu bildiğinden alçak sesle konuştu.

"Doğuştan Kral Fiziği ile doğmak ve büyük tamamlanışa ulaşmak. Bu adım adım Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışına ulaşmanın öncesi." Bir gelişimci bu haberleri duyduktan sonra soğuk bir nefes aldı.

Büyük tamamlanıştaki Aziz Fiziği korkutucuydu ve yenilmez olduğu söylenebilirdi. Diğer tarikatlar ve mirasların büyük tamamlanıştaki Aziz Fiziği istemeleri kesinlikle kolay değildi ve göğe ulaşmaktan daha zor bir şeydi! Ancak Mücevher Sütun Kutsal Okulu farklıydı.

Büyük Orta Bölgesindeki en fazla Fizik Kanununa sahip okul olarak çok sayıda Aziz Fiziğinin büyük tamamlanışına ulaşmış karakter oluşturmuşlardı. Ölümsüz İmparator Mirasları ve Antik Krallıklar bile onlardan daha fazla büyük tamamlanışa ulaşmış Aziz Fiziğine sahip kişi üretememişlerdi!

Böyle bir mesaj Büyük Orta Bölgesindeki birçok büyük ve antik tarikatı ürpertmişti. Eğer bu nesilde başka bir büyük tamamlanıştaki Aziz Fiziği ortaya çıkarsa o kişinin yenilmez Ölümsüz Fiziğine ulaşma veya Cennetin İradesini taşıyarak bu neslin Ölümsüz İmparatoru olma şansı vardı!

Yer Altı Nehrinin Yer Altı Dünyası Teknesi ile birlikte ortaya çıkışı göğü parçalayan bir olayın sinyaliydi ve bu da Büyük Orta Bölgesi ve Doğunun Yüz Şehri, Güneyin Kızıl Toprakları, Batının Issız Çölü ve Büyük Kuzey Denizindeki kişilerin Büyük Orta Bölgesine doğru gitmelerini sağladı.

Doğunun Yüz Şehri ve Güneyin Koyu Kırmızı Topraklarındaki birçok tarikat ve ülke için bölgeleri aşmak aşırı zor ve büyük miktarda kaynak gerektiren bir şeydi. Sıradan tarikatlar bu miktarı karşılayamazlardı ki bu da Antik Gökyüzü Şehrine gidebilen tarikatların aşırı güçlü oluşumlar olduğu anlamına geliyordu!

Son birkaç günde Doğunun Yüz Şehri ve Güneyin Koyu Kırmız topraklarındaki gelişimciler Antik Gökyüzü Şehrinde ortaya çıkmaya başlamışlardı. Ölümsüz Hayalet ırkı ile Kan ırkı bile, ki bu ırklar Ölümlü İmparator Dünyasında genelde zor bulunurdu, şehirde ortaya çıkmıştı.

Ancak büyük tarikatlar ve güçlü ülkeler arasında Büyük Orta Bölgesinin gelişimcilerin hala memleket avantajı vardı. Şu an için Büyük Orta Bölgesindeki güçler hala tüm durumu kontrol altında tutuyordu.

Sayısız büyük tarikat, güçlü ülke ve hatta Ölümsüz İmparator mirasları Yeraltı Dünyası Teknesinin geliş zamanını hesaplıyordu; özellikle de orada gömülmek isteyenler bilhassa dikkatliydi.

Bu sırada, Antik İlahi Ceset Defin Bölgesinin içindeki Li Qiye'nin grubu da dağları aşıp nehirleri geçerek sonunda bölgeden çıkmışlardı.

Defin bölgesinin dışında Li Qiye hemen kıyafetlerini çıkardı ve onları İlahi Antik hazine Sandığına koydu. Ardından tüm gücünü topladı ve hazine sandığını defin bölgesine attı. Hazine sandığı kayan yıldız gibi gökyüzünde hareket etti ve havada kayboldu.

Li Qiye'nin hareketleri Shuangyan dahil herkesi sersemletti.

"Büyük Kardeş, bu, bu, bu bir hazineydi! O şey ile birlikte İlahi Antik Ceset Defin Bölgesinde istediğimiz gibi hareket edebiliyorduk. Neden onu attın?" Nan Huairen telaşlanırken bağırmadan edemedi. Eğer orada hareket eden Dünya Cesetleri olmasaydı çoktan atılan eşyayı bulmak için harekete geçmiş olurdu.

"İlahi Antik Dünya Habercisi, İlahi Antik Ceset Hazinesi, İlahi Antik Korkutulmuş Ceset Zili... Sadece bir Dünya Habercisi iseniz bu şeyler etkili olur." Li Qiye ona baktı ve konuştu: "Bu eşyalar İlahi Antik Ceset Defin Bölgesinden geliyor... Bu mühürlenmiş hazine sandığı ile birlikte kuralları ve ticaret seremonisini bildiğin sürece Dünya Cesedi olmasan bile bir İlahi Antik Dünya Habercisi olabilirsin!"

"İlahi Antik Dünya habercisi gelişimcilerden değil de Dünya Cesetlerinden mi oluyor?" Bunu duyan Qu Daoli ürperdi. Genç bir kız olarak korkmuştu.

"Tabii ki." Li Qiye konuştu: "Dünya Cesetleri eğer özgür olma fırsatları varsa ve İlahi Antik Ceset Defin Bölgesinden kaçabilirlerse Hazine Lordu veya bir Dünya Ölümsüzü olabilirler veya bu yerde gerçekten huzurluca dinlenip artık Dünya Cesedi olmaktan çıkabilirler. Her nesil, Antik İlahi Ceset Defin Bölgesi İlahi Antik Dünya Habercileri için bazı gereçler ortaya çıkarır! Onları elde edecek kadar şanslı olan Dünya Cesetlerinin onları özgürlükleri ile takas etme şansları vardır. En sonunda özgür olup olamayacakları ise onların ticaretlerine bağlıdır."

"Ticaret oldukça basittir, ya bir Hazine Lordu ya da Dünya Ölümsüzü bulmaları gerekir. Ancak ne buldukları fark etmeksizin ticaret başladığında her bir kişi için en fazla üç takasa izin verilir. Ticaret süreci boyunca başarısızlık olduğunda iki taraf da anında durur. İki taraf ticaretin ilk aşamasında olsa bile anında durmaları gerekir. Bu nedenle iki taraf da kendi Ceset Hazinelerini çıkarır ve ticaret de biraz bilgi gerektirir." Bu noktada Li Qiye kafasını kaldırdı.

Ardından gülümseyerek devam etti: "Eğer yetenekli bir kumarbaz iseniz Dünya Ölümsüzlerine gidebilirsiniz. Tek bir ticaret bile ilahi derecede korkutucu olacaktır! Ancak birçok Dünya Ölümsüzü Ceset Hazinelerini önemsemez. Bu da ticaretin başarısız olma şansının yüksek olduğu ve İlahi Antik Dünya Habercisi gereçlerini tamamen boşa harcamış olacakları anlamına geliyor!"

"Dünya Ölümsüzlerinin hazineleri onların özgürlüklerini sağlayabilir mi?" Shuangyan  şaşkınca sordu.

Li Qİye kafasını salladı ve cevapladı: "Tam olarak değil, bu senin takas yaptığın eşyanın ne olduğuna bağlı. Yeterince gök sarsıcı olduğu sürece özgürlüğün için takas yapma şansın var."

"En Büyük Kardeş, şu ana kadar başarılı olan Dünya Cesetleri var mı?" Qu Daoli sormadan edemedi.

Bu soru Li Qİye'nin gözlerinin derin düşüncelerine dalmasına neden oldu. Ancak en sonunda bu soruya cevap vermedi.

"haha, Büyük Kardeş, biz ticareti bitirmiş olsak da bu İlahi Antik Dünya Habercisi gereci... İyi veya kötü, bir hazineydi. Nasıl olur da onu atabilirsin?” Nana Huairen hala açgözlüydü ve gülerek sordu.

Li Qİye ona baktı ve hafifçe cevapladı: "Bu eşyalar dış dünyaya ait değil. Eğer gereç mühürlü kalırsa onunla uğraşmak kolay. Heh, ama açılırsa ticareti bitir veya bitirme fark etmez içinde Ceset Hazinesi varsa ve onu İlahi Antik Ceset Defin Bölgesinden çıkarırsan uğursuz bir olayın gerçekleşebileceği konusunda dikkatli olman gerek."

"Nasıl uğursuz?" Sessiz Zhang Yu sordu.

"Hayalet tarafından ele geçirilmek! Kısacası, çıldırırsın ve İlahi Antik Ceset Defin Bölgesine girersin. Bu eşyalar dış dünyaya ait değil. Açıldıklarında bu Defin Bölgesinin kanunlarını kabul etmek ile eşdeğer olacaktır! Eğer onları dışarı çıkarmak istersen bu uğursuzluğu getirecektir." Li Qiye gülümseyerek cevapladı.

"Hayalet tarafından ele geçirilmek mi..." Bunu duyan gençlerin ifadesi değişmeden edemedi. Niu Fen bile oraya baktı. Li Qiye'nin sözleri şaka gibi değildi.

"Ayrıca gelişimciler ilahi Antik Dünya Habercisi gereçlerine sahip olsa bile nasıl olur da onları nasıl kullanacağını bilebilir? Sen neden ticaret seremonisini  ve kurallarını biliyorsun?" Ondan daha genç olan Li Qiye'nin sözlerini duyan Baojiao sormadan edemedi.

"Parmaklarım ile hesapladım." Li Qİye gülümseyerek cevapladı.

Baojiao doğal olarak bu cevap karşısında memnun değildi ama Li Qiye'ye sadece somurtarak bakmakla yetindi.

----------ÇEVİRMEN NOTU----------

Gelen dahi nasıl biri? Li Qiye bir şeyler yapacak mı? Şehirde neler yaşanacak? Savaş çıkacak mı? MErak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28245 Üye Sayısı
  • 265 Seri Sayısı
  • 38609 Bölüm Sayısı


creator
manga tr