Bölüm 147

avatar
9997 26

Emperor’s Domination - Bölüm 147


Bir süre sorna Li Qiye kalktı ve kapının dışında Su Yonghuang ile Shuangyan vardı. Onlar tamamen farklıydı. Yonghuang'ın zarif ve asil bir güzelliği vardı.  

Li Qİye'nin gelişimini bitirdiğini gören Shuangyan sessizce geri çekilirken Su Yonghuang içeri girdi.  

"Öğrencim, usta ve öğrenci arasında bir saygı yasası olduğunu biliyor olmalısın."  

Oturan Su Yonghuang Li Qiye'ye baktı.  

"Bir öğrenci olarak ustanı ayağına çağıramazsın, anladın mı? Şu an seni azarlamıyor olsam da bunu yapamazsın."  

Su Yonguang Su Klanından geliyordu ve Ölümsüz İmparator Min Ren'in kanını taşıyordu. Doğal bir asilliği vardı ve bu zarafet öğretilerek kazanılan bir şey değildi. Bunun kaynağı erdemli kanıydı.  

"Unutma, biz gerçek öğrenci ve usta değiliz."  

Li Qiye sakince konuştu:  

"Usta olarak sen bana dao veya bir miras bile öğretmedin, nasıl olur da usta olarak adlandırılabilirsin?"  

"Küçük Şeytan, bir günlük usta yaşam boyu babadır."   

(Ç.N: Çinlilere göre usta öğrenci ilişkisi ile öğrenci öğretmen ilişkisi çok değerlidir ve birinin kendi babasından bile daha çok değer görür.)  

Su Yonghuang dişlerini gıcırdattı ve Li Qİye'ye baktı. Onun gibi doğal asil bir soydan gelen birisinin genç bir kız gibi kızgın bir ifade oraya çıkarması pek görülecek bir şey değildi.  

"Yaşam boyu baba mıdır?"  

Bunu duyan Su Yonghuang'ın yüzü kızardı ve Li Qiye'ye baktı.  

"Su Klanının yeminini hatırlıyor musun?"  

Li Qiye gülmeyi kesti ve sordu.  

Li Qİye'nin sözleri Su Yonghuang'ı hazırlıksız yakaladı. Ciddileşti ve konuştu:  

"Tabii ki, neden soruyorsun?"  

Su Klanının yemini Üstün Ölümsüz Fizik Kanunu ile ilgiliydi. Sadece her nesildeki tek bir varis bunu bilebilirdi bu nedenle Li Qİye'nin sorusunu duyduğunda şok olmuştu.  

"Su Klanının yemininden daha katı bir yemin yapmanı istiyorum. Gerçek Kaderini kullanarak yemin edeceksin!"  

O anda Li Qİye ses tonunu yükseltti.  

"Hangi gerekçeyle?"  

Su Yonghuang'ın ifadesi de büyük ölçüde değişti. Gerçek Kader sözü herhangi bir gelişimci için en ciddi şeydi! Biri Gerçek Kaderi ile yemin ettiğinde hayatının sonuna kadar onu takip ederdi!"  

"Aşırı Yang Ölümsüz Fizik Yüce Kanunu!"  

Li Qiye yavaşça konuştu ve her sözü aşırı güçlüydü. Bu sözü duyan Su Yonghuang sarsıldı.  

Su Yonghuang Su Klanının bir dâhisiydi ve doğal olarak Tamamlanmış Yang Aziz Fiziğine sahipti. Dikkatli bir şekilde düşündükten sonra ona Üstün bir Ölümsüz Fizik Kanunu vermeyi seçmişti. Aksi halde yetenekleri israf olacaktı.  

"İmkansız, imkansız!"  

O anda yoğunca Li Qiye'ye baktı. Asilliğini bile kaybetmişti. İnançsızlık içinde kalktı ve konuştu:  

"O bir Ölümsüz Fizik Kanunu, kıyaslanamayacak kadar üstün bir şey! Ona nasıl sahip olabilirsin?"  

Su Yonghuang Solar Ölümsüz Fizik Kanununu çalıştığı için onu nne kadar cennete karşı gelici olduğunu anlayabiliyordu! Ataları bu kanunun içinde kimsenin kendilerinden iyi olmadığını söylemişti! Su Klanının Fizik Kanunlarının bir numara olduğu söylenebilirdi!  

Li Qiye'nin Aşırı Yang Ölümsüz Fizik Yüce Kanunu konusunu açması Su Yonghuang'ı sarsmıştı. SOlar Ölümsüz Fiziğini çalıştığından onun değerini biliyordu!  

"Başkaları için imkansız olabilir!"  

Li Qİye sakince devam etti:  

"Ama ben Li Qiye'yim!"  

BU sıradan sözler akıl almaz bir kendine güven taşıyordu!  

Su Yonghuang kaşlarını çattı ve LiQiye'ye baktı. Onun kendine güveni kalbini sarsmıştı. O anda nefes aldı ve süt beyazı göğüsleri yukarı aşağı sallandı.  

"Yemin ediyor musun etmiyor musun?"   

Li Qiye ilgisizce konuştu:  

"Bu kararı verecek olan sensin."  

En sonunda Su Yonghuang kalbini sakinleştirdi, derin nefes aldı ve uzun süre Li Qİye'ye baktıktan sonra ciddi bir tonda konuştu:  

"Yemin ediyorum!"  

Gerçek Kader yemini bir şaka değildi ama Aşırı Yang Ölümsüz Fiziğinin anlamını da biliyordu!"  

Yemin ettikten sonra Lİ Qiye gülümsedi ve konuştu:  

"Dikkatlice dinle, Su Klanının soyundan gelen biri olarak eğer beni bir daha tekrarlattırırsan bu oldukça hayal kırıklığı olacaktır, anlıyorsun değil mi, Usta~~"  

Takılmak için 'usta' sözlerini uzatmıştı. Li Qİye'nin sözleri onun yüzünü sıcaklaştırmıştı. Ona çekici bir tavır ile baktı.  

Li Qİye 'yang' sözünün arkasındaki kaynak gerçeklerini Su Yonghuang'a verdi. 'Yang' sözü iki üstün Ölümsüz Fiziğine ayrılıyordu.... Solar Ölümsüz Fiziği ve Aşırı Yang Ölümsüz Fiziği!  

Su Yonghuang Solar Ölümsüz Fiziğini çalışıyordu ama şimdi Aşırı Yang Ölümsüz Fiziğini de kabul etmişti. Kısa süreli şaşırmıştı ve hala inançsızlık içindeydi.  

O anda Li Qİye'nin Üstün Ölümsüz Fİzik Kanununun kendi ile aynı kaynaktan geldiğini anladı. İkisi de birbiri ile senkronize idi, aynı daldaki iki çiçek gibi farklı meyvelere dönüşmüşlerdi.  

Sonunda Li Qiye'nin neden onun iki Ölümsüz Fizik Kanunu arasında bir çatışma olmayacağını söylediğini anlamıştı. Onlar bu dünyada emsalleri olmayan bir numaralı Ölümsüz Fizik Kanunlarıydı!  

"Sen... Bu Ölümsüz Fizik Kanununu nasıl elde ettin?"  

O anda bile Su Yonghuang bu genç adamın nasıl bu fizik kanununa sahip olduğuna inanamıyordu.  

Li Qiye ilgisizce gülümsedi ve konuştu:  

"Unutma, Ölümsüz İmparatorlar rüyamda bana daolarını veriyor."  

Bunu söyledikten sonra kahkaha attı.  

Bu sözler onun kızgınca Li Qiye'ye tekrar bakmasına neden oldu. Bu imkansız bir şeydi. Gu Tieshou'nun grubu bu rüya meselesine inanmış olsa da o inanmıyordu. Ancak bunun dışında başka iyi bir açıklama yoktu.  

Li Qİye'nin öğretilerini elde eden Su Yonghuang kalktı ve gitti. Elde ettiği fizik kanununu düşünmeye gitmişti. Li Qİye'nin daha önce dediği gibi doğal olarak Tamamlanmış Yang Aziz Fiziği ile doğmuştu bu nedenle Aşırı Yang Ölümsüz Fiziğini çalışmak en uygun seçim olacaktı! BU gelişim yöntemini kullanarak en büyük gelişimi gösterecekti!  

"Öğrencim¨"  

Kapıya geldikten sonra Yonghuang döndü ve onda üç alay, onda bir çekicilik ve onda altı sakinlik ile ona bakıp gülümsedi:  

"Bana bu fizik kanunu öğretmiş olsan bile benim öğrencim olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Öğrencim gelecekte bana saygılı olsan iyi edersin. Elde ettiğin yöntemler ve yenilmez hazineler fark etmeksizin saygı ile bana vermen gerek, bilirsin." 

 

Konuştuktan sonra döndü ve gitti. 

 

Gülümsemesi dalgalıydı ve kapının dışından yankılanan çan gibi netti. Diğerlerinin dinleyesi gelen bir tona sahipti. 

 

Li Qiye gülümsedi ve Shuangyan'ı içeri çağırdı. Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasından aldığı tahta kılıcı ona verdi ve gülümseyerek konuştu: 

 

"Benim kılıç hizmetçim olduğunu söylediğime göre eğer bir kılıcın olmazsa nasıl olur da kılıç hizmetçisi olabilirsin? Güzel bir kılıç kını bul ve onu yanında taşı. O sadece benim değil, senin de kılıcın." 

 

Shuangyan ona kızgın bir bakış attı ve elindeki kılıca dikkatlice baktı. Ardından sordu: 

 

"Kılıcın ismi ne?" 

 

"Bu kılıç Altı Dao Nilüferi ve Kötücül Hasırotu Ağacının İlkel Temelleri tarafından oluşturuldu ve yer ile gök tarafından arıtıldı. Ona bir kötücül kılıç, ölümsüz kötücül kılıç veya siyah beyaz kılıç diyebilirsin... Dilediğini seç." 

 

Li Qiye gülümsedi ve konuştu: 

 

"Siyah beyaz kılıç kulağa korkunç geliyor." 

 

Shuangyan kızgınca konuştu: 

 

"Onun ismi Altı Dao Kılıcı olsun!" 

 

Li Qiye'nin önünde soğuk tavrını tamamen bıraktığını fark etmemişti. Küçük bir kız gibi davranıyordu. 

 

Bu kılıcın ismi konusunda Li Qiye kendi fikrini ortaya sürmedi. 

 

Altı Dao Kılıcı elinde iken kan enerjisini etkinleştirdi. 'Ommm' sesi duyuldu ve siyah beyaz ışınlar ortaya çıkarak birbiri ile Yin ve Yang taiji gibi etkileşime girerek durmaksızın döndü! 

 

Küçük bir 'ommmmmmm' sesi ortaya çıktığında Shuangyan'ın bedeni aşırı kutsal bir ışık yaydı. Altı Dao Kılıcının beyaz ışınları sudaki balık gibiydi. Anında Li Shuangyan'ın parlaklığı ile birleşip onu göz kamaştırıcı bir hale soktu. 

 

Ancak siyah ışınlar Shuangyan'ın Ölümsüz Fiziğine karşı oldukça temkinliydi. Onun ışığı siyah ışınları dağıttı ve bu Shuangyan'ın tüm bedeninin sarsılmasına neden oldu. O anda Hükümsüz Kusur Fiziğinin maksimum derecede çalıştığını hissetti, tüm daoları defediyordu. Ölümsüz Fiziği siyah ışığı emdiğinde anında yin ve yangın kontrolünü ele geçirip bu aşırı güç ile birlikte evrende hakimiyet sağladı. 

 

"Çok iyi, bu kılıç senin için oldukça uygun." 

 

Li Qiye gülümsedi ve konuştu: 

 

"Bu kılıç seninle iken o Fiziğini büyük ölçüde geliştirecek ve kan enejini güçlendirecek. Sana gerçekten fayda sağlayacak! Onunla gelişimin de oldukça kolay olacak." 

 

"Ama bu kılıcın yarısı Kötücül Hasırotu Ağacının İlkel Temeli. Benim Hükümsüz Kusur Fiziğimi lekelemeyecek mi?" 

 

Shuangyan endişeyle konuştu. Altı Dao Nilüferi ve onun Hükümsüz Kusur Fiziği uyum içindeydi ama Kötücül Hasırotu Ağacı onun fiziği ile tutarsızdı." 

 

"Sana verdiğim Fizik Kanunu küçümseme." 

 

Li Qiye kafasını salladı ve gülümsedi: 

 

"Senin Fizik Kanununa kıyasla Kötücül Hasırotu Ağacı bir hiç." 

 

-------------ÇEVİRMEN NOTU------------ 

 

Li Qiye neden böyle dedi? Fiziklerin kökeni ne? Shuangyan neler öğrenecek? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :D 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr