Bölüm 146

avatar
9786 19

Emperor’s Domination - Bölüm 146


Doğu Nehrinin Markisi Temizleyici Tütsü öğrencisinin ellerinde öldüğünde onlar dişlerini sıkmış ve o kahrolası tarikatın hemen yok olmasını dilemişlerdi.

Temizleyici Tütsünün içinde Li Qiye odasında oturuyordu ve Kader Sarayı açıktı. İki Kader Sarayı kafasının üzerinde süzülüyordu. Biri büyük, diğeri ise küçüktü. Büyük olan Baş Kader Sarayı idi ve küçük olan da Yedek Saray idi.

Küçük Kader Sarayı onun ikinci Kader Sarayı idi. Açıldığında Geçici Saray aleminin büyük tamamlanış aşamasına ulaşılıyordu.

O anda Ana Sarayının içinde Gerçek Kader'i gözlerini kapamıştı ve dünyanın özünü emerken Kun Peng de enerjisini durmaksızın arıtarak yeni bir dao temeli oluşturuyordu.

O anda Yaşam Çarkı hareket etmeye başladı ve kan enerjisi okyanusa akan nehirler gibiydi. Kanları damla damla Uzun Ömrü Kanı haline gelerek Yaşam Çarkında depolanıyordu.

Bu sırada Devreden Turan Güneşi Erdem Kanunu da Yin Yang Kan Denizi sonsuz bir döngüde besliyordu. Yin Yang kanı Yaşam Çarkına doğru akarken enerji verimini de arttırıyordu.

Yin Yang kanı çarka atarken aydınlandı ve Yaşam Halkası giderek arttı. Bu manzara birinin ömrünün yıl be yıl arttığı anlamına geliyordu. Dışsal ölüm gerçekleşmediği sürece ömrü sıradan bir ölümlüden çok daha uzun olacaktı.

Li Qİye İçsel Ömrü alemindeydi. Aslında Şerle ÇEvrelenmiş Dağ Sırasındayken çoktan bu seviyeye ulaşmıştı ve İçsel Ömür aleminin ikinci aşamasına yakındı.

İçsel Ömür alemi üç seviyeye ayrılıyordu. En küçükten en büyüğe doğru, Birinci Hazine Islahı, İkinci Öz Polimerleşmesi ve Üçüncü Akan Yaşam Çarkı şeklinde ilerliyorlardı.

Hazine Islahı birinin kan enerjisini bir Uzum Ömür Hazinesine dönüştürüyordu. BU seviyedeki tüm gelişimciler kökenleri fark etmeksizin miras alacakları veya şekillendirmek için kullanacakları Yaşam Halkaları fark etmeksizin kendi Uzun Ömür Hazinelerine ihtiyaç duyuyordu. Uzun Ömür Hazinesinin yardımı olmadan Uzun Ömür Kanının gelişimi diğerlerine göre çok daha yavaş oluyordu.

Bu nedenle küçük tarikatlardaki gelişimciler en ucuz Yaşam Halkalarını kullanarak Uzun Ömür Hazineleri üretiyordu. Ardından bir gün güçlendiklerinde onu değiştiriyorlardı. En azından Uzun Ömür Hazinelerini değiştirmek için ödedikleri bedel Gerçek Kader Hazinesi değiştirmekten çok daha azdı.

Li Qiye uzun süredir Uzun Ömür Hazinesine sahipti; o Yin Yang Kan Denizi idi. Aslında bunu Hazine Islahı seviyesinden çok daha önce elde etmişti ve çoktan defalarca arıtmıştı. Bu nedenle Li Qiye bu seviyeyi kolaylıkla geçmişti.

Öz Polimerleşmesi seviyesi göğün ve yerin özünü emerek orijinal kan enerjisini güçlendirmeye ve ardından da onu arıtarak Uzun Ömür Kanı haline getirmek ile ilgiliydi! Gelişimciler için kan enerjisi ve dünyanın özü nihai varlıklar değildi; nihai olan şey Uzun Ömür Kanı idi. O sadece öz ve bir kişinin yaşamını içermiyordu ayrıca dünyanın özü tarafından güçlendirilmişti.

Gelişimciler arasında bir söz vardı: Birisi son Uzun Ömür Kan damlasını tüketirse o kişinin ölümü yakındır!

Devreden Turan Güneşi Erdem Kanunu Uzun Ömür Kanı arıtma açısından çok güçlüydü. Yin Yang Kan Denizinin yardımı ile Li Qiye Uuzn Ömür Kanını kolaylıkla üretebiliyordu. Defalarca arıttıktan sonra Uzun Ömür Kanı dolmuştu ve Yaşam Çarkında depolanmıştı.

Akan Yaşam Çarkı ise Uzun Ömür Hazinesini kullanarak bedeni ve Yaşam Çarkını güçlendirme süreci idi.

BU seviyedeki gelişimciler yaşam özlerini ve ömürlerini geliştirebilirdi. Aynı zamanda gelişimcilerin ölümlülüğün sınırlarından kaçtığı seviyede buydu. Uzun Ömür Hazinesi birinin ömrünü uzatıyordu ve Yaşam Çarkı fazladan Yaşam Halkası katmanları oluşturuyordu. Bir Yaşam Halkası katmanı fazladan bir yıl anlamına geliyordu.

Yaşam Çarkı bin katmana ulaştığında Akan Yaşam Çarkı'nın büyük tamamlanma seviyesine ulaştığı anlamına geliyordu ve gelişimci de İçsel Ömrü aleminden Cennetin Buyruğu alemine geçiyordu.

İçsel Ömür'ün büyük tamamlanması birine bin yıllık ömür veriyordu. Yani bir kişi gelecekte aynı kalsa bile bin yıl yaşayabilirdi. Ancak tabii ki onlar öldürülebilir veya kaza eseri ölebilirlerdi. Aslında bu alemin büyük tamamlanmasında olan kişiler nadiren bin yıl yaşardı. Çünkü her gün onları bulacak düşmanlar olabiliyordu veya tehlikeli yerlere gidiyorlardı.

Yaşam Halkası dönmeye devam etti ve bu da Li Qİye'nin ömrünün arttığı anlamına geliyordu.

Bir süre sonra Li Qiye Yin Yang Kan Denizini Yaşam Çarkına aktarmayı kesti ve ikinci Kader Sarayını açtı.

İkinci Kader Sarayında Yaşam Pınarı sağlıklı şekilde akıyordu, Yaşam Ağacı parlıyordu ve Yaşam Kazanı öfke ile yanıyordu...

***

Ancak ikinci Kader Sarayının içinde Gerçek Kader yoktu. Bu Baş Saray ile Yardımcı Saray arasındaki en büyük farktı. Gerçek Kaderin olması gereken yerde bir Dao Kemiği bulunuyordu!

Bu Dao Kemiği Küçük Ahmak'a aitti. Li Qİye onu Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasında almıştı. Li Qiye Yaşam Pınarını yönlendirip Yaşam Ağacı etkinleştirip ve Yaşam Kazanını kullanarak Dao Kemiğini onların enerjilerini kullanarak bir kez daha arıttı. Daha parlak hale geldi ve sayısız arıtmanın ardından sanki yeni bir yaşam doğuyormuş gibi çok ince evrensel gerçek ipliklerinden hafifçe içermeye başladı.

Kader Sarayının içindeki Yaşam Pınarı, Yaşam Kazanı, Yaşam Ağacı ve Yaşam Sütunu güçleri ile yaşam özünü güçlendiriyorlardı. Ancak eski bilgiler onların gerçek gizemlerinin sadece yaşam özü güçlendirmek ile sınırlı olmadığına inanıyordu.

Yaşam Pınarı ve Yaşam Kazanının hakiki derinliklerini antik çağlardan beri gerçek manda çok az sayıda kişi biliyordu

Baş Saray ve Yardımcı Saraya sahip olan gelişimciler için Gerçek Kaderleri Baş Sarayda bulunurdu ve Gerçek Kader Hazineleri de orada yer alırdı. Bunun nedeni hem Gerçek Kaderi korumak hem de biraz saldırı kapasitesine sahip olmaktı!

Yardımcı Sarayın içindeki hazineler ise Gerçek Kader Hazinesi veya Kader Hazinesinden farklıydı! Ancak Yaşam Hazinesi de farklıydı. Örneğin, Yaşam Hazineleri arıtılmazdı veya Yaşam Hazineleri yetiştirilmezdi. Bu da Yaşam Hazinelerinin miras kaldığı veya bir gelişimcinin onu oluştursa da gelecekte besleyemeyeceği anlamına geliyordu.

Yaşam Hazineleri seviye yükselemezdi. Gelişimciler onu kullanmayı sürdürse de o aynı seviyede kalırdı.

Kader Sarayında ne kadar Yaşam Hazinesi saklanabileceğin geline... birisi yeterince güçlü olduğu sürece Kader Sarayının alanı devasa olduğundan dolayı yeri ve göğü bile içine sığdırabilirdi.

Ancak bir Hayat Hazinesi yetiştirmek veya bir Geliştirilmiş Yaşam Hazinesi farklı bir konuydu. Bir Kader Sarayı sadece bir tane Yaşam HAzinesi besleyebilirdi. Aynı zamanda Yaşam Kazanı ve Yaşam Pınarı da sadece bu tek Yaşam Hazinesini arıtıp enerjilerini ona aktarabilirlerdi. Bu da aynı zamanda bu süreç boyunca bir Kader Sarayının sadece tek bir Yaşam Hazinesi büyütebileceği anlamına geliyordu.

Bu Geliştirilmiş Yaşam Hazinesi gelişimci ile birlikte alem atlardı ve gücü de oldukça gizemliydi. Arıtma yöntemleri ile birlikte o da değişirdi.

Gelişimciler için Yaşam Kazanını kullanıp Kader Sarayında bir Yaşam Hazinesi arıtmak için iki malzeme gerekliydi. Birisi Büyük DAo Hazine Metali iken diğeri İlahi Canavarların Dao Kemikleri idi.

İkisi arasında büyük farklılık vardı. Büyük Dao Hazine Metalinin seviye limiti vardı. Onlardan herhangi biri arıtıcı yeterince güçlü olduğu sürece bir Ölümsüz İmparator Yaşam Hazinesi haline gelebilirdi.

Ancak İlahi Canavarların Dao kemikleri farklıydı. Dao Kemiğinin ait olduğu İlahi Canavar hangi seviyede ise arıtılan Yaşam Hazinesi asla bu seivyeyi aşamazdı.

Bu böyle olsa bile birçok gelişimci yine de Yaşam Hazinelerini oluşturmak için Dao Kemiklerini kullanıyordu. Bunun nedeni oldukça basitti... Dao Kemiklerinden yapılan Yaşam Hazineleri İlahi Canavarın gücünü ve görüntüsünü taşıyordu.

Örneğin bir Cennetsel Vahşi Aslan Kral'ın Dao Kemiklerinden oluşturulan Yaşam Hazinesi sadece gelişimcinin arıtma tekniğinin gücüne değil aynı zamanda Cennetsel Vahşi Aslan Kralın ilahi gücüne de sahip olacaktı.

Büyük Dao Yaşam Metali kullanılarak oluşturulan Yaşam Hazinelerinde bir sınırlama yoktu ama gerçek potansiyelleri Dao Kemiği Yaşam Hazinelerine kıyasla çok daha zayıftı.

Li Qiye enerjisini Küçük AHmak'ın Dao Kemiğine aktardı. Li Qİye için bu basit bir Dao Kemiği kullanılarak yapılan Yaşam Hazinesi arıtması değildi. Onun için Küçük AHmak büyük bir öneme sahipti.

Küçük Ahmak doğuştan özeldi ve eşsiz olduğu söylenebilirdi. Ancak gençken yaşam özü çok zayıftı ve defalarca dönüşüm geçirmesi gerekliydi.

Bu nedenle Li Qiye onu Antik Topraklarda yakaladıktan sonra onunla Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırasının batısında ilgilenmesi için Ölümsüz imparator Min Ren'e emanet etmişti. Bu bir yasak bölge olduğu için Küçük AHmak için en uygun evdi.

Yeteri kadar zaman olduğu sürece Küçük Ahmak bir gün tanrıların bile korktuğu bir varlık haline gelecekti! Aslında on binlerce yıl önce Küçük Ahmak zaten korkutucu derecede güçlüydü.

Ancak o uyurken Küçük Ahmak beklenmedik bir şekilde öldürülmüştü. Li Qİye için bu onun otoritesine yapılan açık bir provokasyondu. Er ya da geç bunu yapanı bulup bu borcu kapatacaktı.

Li Qiye Yaşam Pınarının suyunu ve yaşam enerjisini bilinmeyen bir süre boyunca Dao Kemiğine aktardıktan sonra kemikten sonunda hafi bir varlık hissedebildi. Li Qİye rahatladı; görünüşe göre hala umut vardı.

Li Qİye için hafif bir varlık olduğu sürece bir gün kaçınılmaz bir şekilde bu yer ve gökte yenilmez bir general yeniden ortaya çıkacaktı!

-----------ÇEVİRMEN NOTU----------

Küçük Ahmak neye benziyor? Li Qiye ne kadar güçlendi? Tarikatta neler olacak? Chen Baojaio neler yapacak? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr