Bölüm 145

avatar
10127 26

Emperor’s Domination - Bölüm 145


Issız Çağ sırasında Kara Karga Li Qiye Simya Tanrısına kılavuzluk etmişti. Ölümcül tehlikeler deneyimlemişlerdi ve dokuz dünyada gezinerek Yasaklanmış Kabir Alanlarına ve Antik Topraklara girmişlerdi. Yıll boyunca her tür bitkiyi test etmiş ve sayısız hap arıtmışlardı. En sonunda insan ırkının Simya Dao'su için kurallar ve aynı zamanda hap arıtmak için özel yöntemler ile standartlar oluşturmuşlardı...

Şu anki zaman kadar geçerli olan bir söz vardı; "Eğer Simya Tanrısı olmasaydı insan ırkı için Simya Daosu olmayacaktı, aynı zamanda diğer ırklar için de simya standartları olmayacaktı!"

Simya Tanrısı sadece insan ırkı için Simya Dao'sunun temellerini oluşturmakla kalmayıp tüm ırklar için temel yaratmıştı.

Ancak dünya Simya Tanrısını ve Simya Tanrısının Büyük Kitabesini bilse de kimse onun arkasındaki Li Qiye veya Kara Karga'yı bilmiyordu!

Daha sonraları Simya Tanrısının veya onun soyundan gelen kişilerin hap arıtma daosu hakkındaki şeyleri sadece Li Qiye bilmişti. Simya Tanrısının yeteneğinin özü miras kalmamıştı; dünyada sadece bir tek Sİmya Tanrısının Büyük Kitabesi vardı. Bu simyanın tamamlanmış sistemi ve hap arıtma için kılavuzdu. Ancak bu şeyler daha sonraki simyacılar için bir klavuz olarak kullanılmıştı.

Gerçekte Simya Tanrısının gerçek özü kaybolmuştu ve Li Qİye o veledin bunu bilerek yaptığını biliyordu. Çok daha moral bozucu olan şey ise hafızasını sildiği için Sİmya Tanrısının Büyük Kitabesi hakkındaki şeyleri hatırlamama problemiydi.

Ancak Li Qiye'nin biraz umudu vardı ve bu umut da bu kurbağa idi. Bu kurbağa onların büyüttüğü Sonsuz İlahi Kazan idi! Simya Tanrısının Büyük Kitabesi bu kurbağanın içinde mühürlenmişti.

O zaman çatlak Simya tanrısı kendi özünün bu kurbağa olduğu hakkında bir şaka yapmıştı. Kimse bu kurbağanın onun tek miras bıraktığı öğretilerine ve dao bağlılığına sahip olacağını beklememişti. Ancak bu kurbağa beklenmedik şekilde kaçmıştı bu nedenle bu şaka daha sonraları artık gerçeklikten çıkmıştı.

Daha sonraları Li Qiye her zaman bu kurbağayı bulmak istese de bulamamıştı. Ancak bedenini geri kazandığı hayatında sonunda onu ve Simya Tanrısının Büyük Kaidesini bulabilmişti.

Kurbağa şekilli kazana bakan Li Qiye gülümsedi ve konuştu:

"Çılgın simya veledi, korkarım ki bu hayatta senin parlaklığını gölgede bırakmam gerekecek."

Bunu söyledikten sonra kahkaha attı. Bir süre sonra gülümsemesinin arkasında biraz üzüntü oluştu.

Milyonlarca yıl boyunca kan ve ölümün ortasında inişler ve çıkışlar yaşamıştı. Issız Çağdan şu ana kadar takip edilmişti ve kökü bile kesilmişti ama durumu tersine çevirmeyi başarmıştı ve hatta dünyaya karşı komplo bile kurmuştu. Ya düşmanları ya da o ölecekti. Antik Ming Çağı sırasında gökyüzünde çok daha fazla kan vardı. Tanrıları katledip ölümsüzleri yok ederken o çağ onun için aşırı zordu ve bu yolu İmparatorların Çağı'na kadar devam etmişti. O çağ ise Ölümsüz Şeytan Yer Altı Odasına karşı karşı saldırıda bulunduğu çağdı, birçok büyük değişimin yaşandığı çağdı. Birçok bilge kişi ve hatta Ölümsüz imparatorlar yetiştirmişti. Çabaları ve hazırlıkları bittiğinde Ölümsüz Şeytan Yeraltı Odasından kaçmıştı!

Yol ne kadar zor olursa olsun, ne kadar tanrıları ve iblisleri katlederse katletsin veya Ölümsüz Şeytan Yeraltı Odası'na karşı saldırı planı nasıl olursa olsun hayatı sayısız kanlı olay doluydu ama Simya Tanrısı'nın çağındaki hatıraları en saf anılarıydı. O çağ öğrenme çağıydı, hap arıtma çağıydı, malzeme test etme çağıydı. O zamanlarda hem insan ırkı hem de Dokuz Dünya için temel oluşturmuşlardı ve simya daosunu kurmuşlardı.

En sonunda Li Qiye nazikçe iç çekti ve düşüncelerini sakinleştirdi. Kurbağayı aldı ve bağırdı:

"Açıl!!"

Kurbağa düşerken kurbağa şekilli büyük bir kazana dönüştü. Ağzını açtı ve cennetin enerjisini püskürttü.

Onun önündeki sıcaklığı hissetmek Li Qiye'nin gözlerini kapamasına neden oldu. Kazanın içindeki hapların tıbbı kokusunu kokladı ve konuştu:

"Sonsuz İlahi Kazan... Gerçekten zamanın başlangıcından beri en iyi kazan olmaya layık, Dokuz Dünyada seni takip etmek için harcadığım zamana ve dünyadaki büyük hazineleri harcamama değiyor. Bu kazan ellerimdeyken cennete isyan edici veya kader değiştirici haplar yapmak çok basit olacak."

Dünya daha önce bu Sonsuz İlahi Kazanı duymamıştı. Modern zamanlarda sadece Li Qİye bu kazanın gizemlerini biliyordu.

Bu kazan ile simya arıtmaları yapmak çok basitti. O Simya Tanrısının Büyük Kaidesi ile birleşmişti bu nedenle cenneti korkutucu bir güce sahipti; cennete isyan edebilir ve kaderi değiştirebilirdi!

Bu kazan Li Qiye'nin gözlerinde çağlardır en üstün kazandı! O diğer İlahi Kazanlardan farklıydı! Diğer kazanlar doğal olarak doğmuşlardı ve özleri hareket etmezdi. Onlar bir yerde kalarak dünyanın özünü emer ve ateşini geliştirirdi.

Ancak bu kazan... Bir kurbağa gibi hareket edebilirdi, tüm dünyayı dolaşabilirdi. Yemek için farklı alevler bulabilri ve tıbbı haplar ile simya bitkilerini de tüketebilirdi. Yedikleri şeyler ne kadar uzun yaşarsa o kadar değerli oluyordu. Normal alevler ve sıradan tıbbı haplar onun gözlerinde önemsizdi!

Bu nedenle o eşsiz bir tıbbi hazineydi ve alevleri de emsalsizdi! Ayrıca şok edici bir hıza sahipti! Onu daha önce kimse yakalayamamıştı. Görseler bile sıradan bir kurbağaya benzediğinden kimse ona dikkat etmezdi.

Li Qİye sonunda kurbağayı geri çekti ve yere çöküp gelişime başladı.

Birçok tarikat Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının başarılı geri dönüşünün haberlerini almıştı. Kısa sürede büyük tarikatlar ve gizli okullar arasında konuşmalar gerçekleşmişti. Şerle çevrelenmiş Dağ sırasındaki yolcucukta her şeyi kaybetmek birçok büyük güç için aşırı küçük düşürücü bir şeydi.

Gök Mavisi Antik Krallığının içindeki antik bir tapınakta gök mavisi aura tarafından çevrelenmiş Cennetsel Prens Qingxuan olayları bir uzmana anlatıyordu. Ve bu uzman bir Cennetsel Kral idi. Onun aurası diğerlerinin ruhlarını ürpertirdi; antik azizler bile onun önünde korkudan solardı.

"Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı~"

Yukarıda oturan uzmanın sesi ilahilik taşıyordu:

"Yüzlerce yıldır ölüm döşeğinde olan bir böcek hala tam olarak yok olmamış! Ölümsüz İmparator Min ren İmparatorların Çağı'nın kurucusu olmaya layık biri! Onlar bu kadar uzun süredir düşüşte olmalarına rağmen hala birkaç yeteneğe sahipler!"

Aşağıdaki Cennetsel Prens bir şey demedi ve sadece sessizce dinledi:

"Merak etme onlardan bunun acısını çıkarmanın acelesi yok!"

"Beklemeliyiz. Diğer insanlar ateşi tutuştursun, bizim sadece izlememiz gerek. İlahi hazineyi elde edemesen de bu önemli bir şey değil; ANtik Krallığımız hazine bakımından eksik değil! Sakin kal ve gelişim yap. Bu çağda eğer sen Cennetin İradesini taşırsan Antik Krallığımız üçüncü Ölümsüz İmparatoruna sahip olacak."

Cennetsel Prens onayladı ve en sonunda ayrıldı.

***

“Oğlum, Hao—”

Güneyin Cennetsel Krallığının içindeki yaşlı bir adam haykırdı ve haberi aldıktan sonra bir usta olmasına rağmen neredeyse bayılıyordu.

En sonunda patlamak üzere olan bu yaşlı adam acı şekilde konuştu:

"Eğer intikamımızı almazsak bizim Nantian Klanımıza da insan demesinler!"

Yaşlı adam başkente gitti ve kraliyet uzmanlarını bularak onlardan oğlu Nantian Hao'nun intikamını almak ve Temizleyici Tütsü Antik Tarikatını yok etmek için ordu ayarlamalarını istedi.

Onun isteğini bir uzman yanıtladı:

"Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı Cenentsel Müevhet Tarikatının sınırları içinde ve biz ordularımızı onların sınırlarında istediğimiz gibi hareket ettiremeyiz! Ayrıca İlahi Tanrı Tarikatının atası hala hayatta ve onları kolaylıkla gücendiremeyiz. İlahi Tanrı Tarikatına bir mesaj göndereceğim. Küçük Hao'nun katiline gelince, onu bağışlamayacağım. Asil oğlumun gelişimden çıkmasını bekle. Ona Küçük Hao'nun intikamını almasını söyleyeceğim."

Yaşlı adam memnun olmasa da bu kararı kabullendi.

***

Aynı zamanda, Cenentsel Müevher Krallığının içi. Ölümlü Kral Dao Çocuğundan gelen raporu dinledi. O anda ifadesi battı ve konuştu:

"İmparatorun varlığı! Bir kez daha imparatorun varlığı!"

Temizleyici Tütsü ANtik Tarikatı onu bastırmak için imparatorun iradesini kullandığında onun gibi biri bile mütevazi davranma durumunda kalıyordu. Bunun karşısında bir şey yapamıyordu. Başka bir seçeneği olmadığı sürece bir İmparatorun Varlığına karşı hamle yapamazdı.

"Atamız hala ortaya çıkmadı, kızgınlığımızı bir süre daha bastırmalıyız!"

En sonunda Ölümlü Kral konuştu:

"bu yolculuk verimliydi. Cenentsel Prens Qingxuan ile iyi ilişkiler kurmak iyi bir şey. Temizleyici Tüsü hakkında endişelenmene gerek yok. Gök Mavisi Gizemli Antik Krallığına bir elçi gönderip onlarla bir ittifak kurup kuramayacağımıza bakacağım! Eğer ittifak başarı ile kurulursa Büyük Orta Bölgesinde kimseden korkmamız gerekmez. Hmph, Dokuz Aziz Şeytan Kapısı bile onları korursa sadece ölümlerini ararlar!"

Konuştuktan sonra gözlerindeki öldürme arzusu yükseldi.

***

"Oğlum.."

Jiang Zuo Klanında bir kişi sefilce haykırdı. Haberleri aldıktan sonra Jiang Zuo Klanı üzüntü ile kaplandı.

Jiang Zuo Klanı sadece Doğu NEhrinin Markisini değil bin elit ile birlikte Jiang Zuo Tieyi'yi de kaybetmişti. Klanları için bu kayıp çok ağırdı; genç nesilleri yok edildiğinde bunu yenilemek çok zordu.

"Temizleyici Tütsü... Bir gün Jian Zuo Klanımız sizi katledecek!"

En sonunda Jiang Zuo Klanı'nın klan lideri acı şekilde konuştu.

Jiang Zuo Klanı için bu basit bir düşmanlık değildi bu nesillerdir devam eden kindi! Yıllar önce Erdemli Örnek Jiang Zuo Ölümsüz İmparator Min Ren'in ellerinde ezici bir yenilgi almıştı ve Cennetin İradesini sırtlayamamıştı.

--------ÇEVİRMEN NOTU-----------

Savaş gelecek mi? Li Qiye simya ile ne yapacak? İlk kim saldıracak? İttifak olacak mı? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr