Bölüm 142

avatar
9458 30

Emperor’s Domination - Bölüm 142


“Boom!”

Yüksek sesli bir patlama havayı doldurdu. Ağaç yavaşça tüketildiğini gördü ve mücadelesi zayıfladı. Ana kök yeri delerek emiş gücünü durdurmak adına en derin yerlere ulaşmak istedi!

"Pfuffffff!!"

O anda kıyaslanamayacak bir güç yerin altında ortaya çıktı ve ana köke yardım etti.

"Boom!é

BU gücün yardımını alan ağaç istikrar kazanmaya başladı. Ardından dao platformunu aşağıya doğru çekti. Dao platformu parlarken ağaç tarafından çekildi.

"Booom~"

Kısa sürede tüm dünya sarsıldı ve ağaç kökleri ile dao platformunu öfkeyle çekti.

"Neler oluyor?"

Durumun ani değişimi Shuangyan ve Chen Baojiao'yu korkuttu. Dao platformu ağaç tarafından ele geçirildiğinde onlar ölecekti!"

"Hasırotu Ağacı böyle nadir bir şeyi sömürmeyi başarmış, bu gelişimi mantık dışı değil."

Li Qiye sakin kalırken gülümsedi:

"Yeraltında kötücül bahar suyu ile kötücül damarlar var. Bu kötücül bahar suyu Hasırotu Ağacı için aşırı değerli. Eğer ağaç onu kullanarak bedenini arıtabilirse bir gün tanrılar ile yan yana durabilecek bir varlık olacaktır."

"Boom~"

Aniden kara delik boyutunu ikiye katladı. Demir zincirlerden tıngırdama sesleri geliyorken Hasırotu Ağacını kısıtlayan evrensel kanunlar katlarca yoğunlaşarak onu kara deliğe doğru çekti.

“Bang—-”

Yeryüzü tersine döndü. Bu manzara sanki ilahi bir öküz toprak sürüyormuş gibiydi; sayısız çamur ve kir deliği oluşturuyordu.

O anda kötücül damarlar arasındaki bağlantı bile işe yaramaz hale geldi ve kara deliğe çekilmesini durduramadı. Köklerinin bir bölümü parçalara ayrıldı.

“Clank, clank, clank…”

Ama çok daha dehşet verici bir olay meydana geldi. Gökyüzündeki kötücül kanı emen ağacın bölümü kemik dağlarına ilerledi ve oradaki tüm enerjiyi çekmeye başladı.

O anda tüm kemikler birleşti. İnsan kemikleri, İlahi Canavar kemikleri ve diğer kemikler fark etmeksizin birleşerek devasa bir iskelet ağaç haline geldi.

Bu ağaç Li Qiye'nin önünde devasa bir canavar gibi durdu ve büyük bedeni ile dao platformuna doğru saldırdı.

"Boom!"

Tüm platform darbeden dolayı sarsıldı ama kara delik çok daha büyük ve güçlü hale gelerek ağacı çekmeye devam etti.

“Bang— Bang– Bang”

Büyük iskelet ağaç ise dao platformunu kavrayarak onu ezip parçalamak istedi.

"Lanet olsun, bu şey çok daha güçlendi!"

Koruyucu kürenin içindeki Niu Fen ve diğerlerinin ifadesi değişti.

"Bang~"

Ancak Hasırotu Ağacı bundan çok daha korkutucuydu. O anda bir kemiksi dal yerden çıktı.

Bu kemiksi dal on bin zhang yüksekliğindeydi, kalındı ve dehşet vericiydi. Devasa bir çekice dönüştü ve yıkıcı bir güç ile dao platformuna çarptı.

“Boom–”

Dehşet verici çekiç tarafından vurulan dao platformu durmadan sallandı ve kara delik de bu darbeden zarar görerek gücünü azalttı.

“Booom– Boom–”

Kemiklerden yapılan devasa ağaç ile kemiksi dal dao platformuna sürekli saldırıp onu yok etmek istiyordu. Kara delik darbelerden dolayı zayıflıyor ve bu da Hasırotu Ağacına nefes alacak fırsat tanıyordu. Saldırıları her geçen saniye daha hızlı ve güçlü oluyordu.

"Korkarım ki dao platformu daha fazla dayanamayacak. Kaçmalıyız; eğer o şey kaçarsa bu bizim sonumuz olur."

Niu Fen soldu ve Li Qiye'ye baktı.

"Hala çantada keklik."

Li Qiye sakindi. Kötücül enerjisi göğe yükselmiş olan Hasırotu Ağacına baktı ve gülümsedi:

"Seni normalde en sonuna kadar öldürmek istemiyordum ama madem ölümle yaşamın ne olduğunu bilmiyorsun, bu konuda sana yardım edeceğim."

Konuştuktan sonra Li Qiye elleri ile karışık mühürler oluşturdu. Ayağını yere sertçe bastı ve bağırdı. Kan enerjisi göğe yükselerek gerçek mantralara dönüştü:

"Emrime itaat et, açıl İmparator Xue Xi'nin Boyutu. Alçal Kötülük Katletme Formasyonu!!"

“Boooom— Boom–”

O anda akıl almaz bir manzara gerçekleşti. Şerle Çevrilmiş Dağ sırası kanlı bir ışık ile aydınlandı. Ufukta devasa bir kapı açıldı ve dehşet verici imparator aurası yaydı. Işıklar birbirine karışıp göksel varlıklar oluşturdu ve dünya dönerek devasa bir karmaşık formasyon oluşturdu.

“Whooosh—-”

Bir anda tanrılara ait olan kanlı bir mızrak gökyüzünden indi.

"Bang~"

Kan mızrağı aşağı doğru indi ve uzun kemiksi dalı yok etti, sayısız kemiğe nüfuz etti. Bu mızrağın altında ne kemiksi dal ne de devasa iskelet dağı karşı koyacak güce sahip değildi.

Ölümsüz İmparatorun maneviyatını hisseden İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları bile titredi. Milyon yıllık olanlar mağaralarında saklanarak dışarı çıkmaya cüret edemedi.

"Aman tanrım, gökyüzü bir öldürme formasyonuymuş!!"

Niu Fen gibi bir uzman bile diz çöküp imparatorun kapısının açılıp kanlı mızrağı oluşturan büyük formasyonun görüntüsüne baktı. Duygulu şekilde konuştu:

"Bu... Bu Ölümsüz İmparator seviyeli bir büyük formasyon. Onunla... onunla karşılaşanlar kesinlikle ölür!é

Chen Baojiao ve yaşlı hizmetkarı önlerindeki manzara nedeniyle sessizleşti. Bu kanlı mızrak gerçekten tanrıları ve iblisleri öldürebilecek kapasitedeydi.

Bir süre sonra Chen Baojiao kendine geldi ve hala solukken Li Qiye'ye sordu:

"Sen... Sen bu tekniğe en başından beri sahip miydin?"

Krallıkları yıkabilecek olan bu güzellik solukken bile diğerlerinin arzulaması için yetecek düzeydeydi.

Chen Baojiao ve yaşlı hizmetkarı sonunda Li Qİye'nin başından beri kazandıracak yönteme sahip olduğunu anlamışlardı. Başından beri Li Qiye Şerle çEvrelenmiş Dağ Sırasına gelen tüm tarikatları ve gelişimcileri öldürmek istemişti!

Aynı zamanda Gök Mavisi Gizemli ANtik Krallığı, İlahi Tanrı Tarikatı ve hatta tüm dünyanın onun hesaplamaları içinde olduğunu da anladı. Dao Çocuğu Shengtian'ın istediği 'tanrıların hazinesi' söylentisini bile aslında o yaymıştı.

En sonunda burada çok fazla kişi ölmüş ve çok az sayıda kaçabilmişti.

Yaşlı adam birçok şey deneyimlemiş olmasına rağmen avucu şu an soğuk terlerle dolu şekilde titriyordu. O noktada Li Qiye ile düşman olmadığı için gizlice memnun olmuştu. Daha güçlü olsaydı bile bir fark yaratmayacağını tamamen anlamıştı.

Li Qiye Chen Baojiao'ya baktı ve konuştu:

"Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırası Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının özel mülkü. Tarikatın ana öğrencisi olarak bazı yöntemleri bilmem garip değil."

Ancak tabii ki bu büyük formasyonunun Ölümsüz imparator Mİn Ren ile ilgisi yoktu. Bu Ölümsüz imparator Xue Xİ tarafından hazırlanmıştı. Gökyüzündeki bu büyük formasyonu Hasırotu Ağacının kaçılamaz ağını yok etmek için hazırlamışlardı.

Neyse ki daha onlar bir şey yapmadan Altı Dao Nilüferi Hasırotu AĞacına karşı harekete geçmişti bu nedenle bu hazırlığı kullanacak fırsatları olmamıştı.

Ağacı öldürme harekatı Kara Karga Li Qiye tarafından yönetilmişti ama formasyon kullanılmadığı için Li Qiye ileride bir gün işe yarayacağını düşünerek onu geride bırakmıştı.

Bugün ise gizemli mühürler ile imparator kapısını açmış ve kanlı mızrağı indirerek kötücül varlığı yok etmek istemişti.

“Zhiiiiiiii—-”

Kötücül Hasırotu AĞacı sefilce feryat attı. Kanlı mızrak bedenine girdi ve kökleri katledildi.

"Poof~"

Ana kökü yarılarak açıldı. İçindeki bir parmak boyutundaki antik kök ileri uçtu. Olabildiğince uzağa kaçmak istiyordu!"

"O şeyde ne?"

Antik kökün kaçmak istediğini gören Shuangyan şaşkınca sordu.

"İlkel kök."

Li Qiye aşırı hızlı ilkel köke baktı ve konuştu:

"Hasırotu AĞacı henüz yetişkin değil bu nedenle bu kadar küçük bir ilkel köke sahip."

"Onu yok etmeyecek misin?"

Niu Fen endişeliydi. Eğer ilkel kök büyüyüp yetişkin bir Hasırotu Ağacı oluşturursa sonuçlar sadece hayal edilebilirdi. Bu büyük bir felaket olacaktı.

"O bu dünyayı anlamıyor ve yerin ve göğün ne kadar geniş olduğunu bile bilmiyor!"

Li Qiye gülümserken konuştu.

Onlar konuşurken parmak boyutundaki ilkel kök de çok uzaklara kaçmak istedi.

Kök doğu bölgesine uçarken çok güneyde olan Çin Tarçını Nilüfer Ağacı bir vızıltı sesi oluşturdu. Aniden yeşil bir dal tanrıların kılıcı gibi ileri atıldı. Bir anda ufku delip tüm altı daoyu yok edip karmik döngüyü sona erdirebilecek kapasitede bir saldırıda bulundu.

O sadece genç bir daldı ama o anda tanrıları bile titretecek güce sahipti. Bu dal kutsal bir kılıç gibi savruldu.

“Xshhhh—”

Genç dal ilahi gücü ile ilkel kökü sayılamayacak parçaya ayırdı!!

-------------çEVİRMEN NOTU------------

Toplu da az kaldı be ???? Ağaç diyip geçem tanı. ????  

Li Qiye neler yapacak? Çin Tarçını ağaçların kralı mı oldu? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32600 Üye Sayısı
  • 332 Seri Sayısı
  • 43293 Bölüm Sayısı


creator
manga tr