Bölüm 138

avatar
8623 15

Emperor’s Domination - Bölüm 138


Bölüm 138: Tanrıların Hazinesi (2)

"Avlanmak için gökyüzüne gideceğiz. Yer altı onun bölgesi."

Li Qiye dao platformunda birkaç antik tuğlayı kontrol etti ve üzerindeki rünleri etkinleştirdi.

"Ommmmmmmm...."

Tüm platform aydınlandı ve kanlı elmas parlaklıkları yaydı. Bu ışık ışınları bir ağ haline geldi ve yer altına doğru iletildi. Sanki tüm yer altı bölgesini yok etme kapasitesi olan sonsuz bir ağ gibiydi.

"Ommmm...."

Dao platformunun merkezinde bir kanlı ışık ufku deldi ve göğe nüfuz etti. Bu ışık ışını göğe dokunduğunda dao platformu çok daha renkli ışıklar yaymaya başladı. Bu ışıklar artık şık değildi; sanki akan kan şeritlerini andırıyorlardı. Bu kanlı şeritler büküldü ve bir formasyon oluşturarak yer altı dünyasına girdi.

"O gün göğü delen kanlı ışık bu yerden geliyormuş."

Chen Baojiao dao platformundan gelen kanlı ışığı gördüğünde konuştu.

Bu ışık tüm gelişimcilerin dikkatini çekmişti; bu ışık burada hazine olduğunu düşünmelerini sağlamıştı.

"Aynen öyle."

Li Qiye konuştu:

"O iblsivari şeyi yemlemek istiyor ama açıkça başarılı olamamış."

Li Qiye başka bir tuğlayı etkinleştirip bağırdı:

"Yüksel..."

"Ommmm...."

Yüksek sesli bir patlama oluştu. Dao platformu yukarı doğru uçtu ve yukarıdaki tavana çarptı. Tavanı çökertti ve göğe yükseldi.

Li Qiye dao platformundaki rünleri kontrol ederken kanlı ışık da güçlendi. Bu ışınlar durdurulamaz bir akıntıya sahip olan bir şelale gibi yere doğru iniyordu.

"Bu da ne?..."

O anda birçok uzman ve ülke ortak alana dönmüştü. Uçan Ejderha Gölünden birçok Şeytan Hükümdar İlahi Aynaları vasıtasıyla gökyüzünde uçan dao platformunu gördü. Kanlı ışığı şelale gibi aşağı indiğini görüp aşırı şaşırdılar.

"O tanrıların hazinesi mi?"

Bir Şeytan Hükümdar bu manzarayı görüp mırıldandı.

Dao platformunun üzerindeki Li Qiye her yere bakıyordu. Ancak bunun bir tuzak olduğunu bilen ana kökü bulamıyordu.

"Güzel, ne kadar bu cezbediciliğe dayanacaksın bakalım. Benim maksimum etkiyi ortaya çıkarmamı sağlama."

Li Qiye dao platformundaki rünleri etkinleştirdi ve aniden kan şeritleri kan nehirlerine dönüşerek yer altına inmeye başladı.

"Burayı daha önce görmüş müydün?"

Li Qiye'nin rahat şekilde dao platformunu kontrol ettiğini gören  Chen Baojiao şaşkınca sordu.

"Aksi halde, nasıl olur da bu dao platformunu kullanmayı bilebilirsin?"

Shuangyan'ın grubu bu manzarayı gördüğünde onu suçlayamadı. Li Qiye'nin bu dünyada bilmediği bir şey yokmuş gibi duruyordu.

"Küçük Kız, unutma, Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırası Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının özel bölgesi. Ben de tarikatın ana öğrencisiyim, doğal olarak da tarikatın eşyalarının nasıl manipüle edildiğini biliyorum. Şaşırtıcı bir şey yok."

Li Qiye ilgisizce ona bakıp konuştu.

Li Qİye'nin sözleri Chen Baojiao'nun yüzü kızarttı. Ona baktı ve kızgınca konuştu:  

"Küçük Şeytan, senden büyük değil miyim?"

Şu anki tavrı aşırı çekiciydi.

O Li Qiye'den daha büyüktü ancak bu küçük çocuk ona 'küçük kız' olarak sesleniyordu, nasl olur da kızmazdı?

Ancak o anda birçok gelişimci kraterden çıktı.

Kötücül kökler saldırıyı durdurduktan sonra tüm uzmanlar içeri girmişti ancak efsanevi hazineyi bulamamışlardı. Ardından her yere kan nehri gibi akan kanlı ışınları gördüklerinde hazinenin ortaya çıktığını düşünmüş ve ışıkların merkezini aramaya başlamışlardı.

"Tanrıların hazinesi..."

Gözleri heyecandan kızarmıştı. Tüm uzmanlar göğe yükseldi ve dao platformunu çevirdi.

"Hmph..."

O adna Chen Baojiao'nun yaşlı hizmetkarı soğukça burnundan soludu ve ileri adım attı. Bir anda Aydınlanmış Varlık gücü dalgalar haline ilerleyerek birçok uzmanı geri itti.

Bu bir Aydınlanmış Varlık idi, KRaliyet Asilleri kibirli olmaya cüret edemezdi! Diğerlerinden ise bahsetmeye bile gerek yoktu.

Aydınlanmış Varlık harekete geçtiği için birçok gelişimcinin ifadesi büyük ölçüde değişti ama onlar pes etmedi. Dalagalar halinde geldiler ve Li Qİye'nin grubunu çevrelediler.

Li Qiye'nin emri olmadan yaşlı hizmetkar ileri çıkmış ve aurasını salmıştı. Gelmek isteyenler öncelikle onu geçmeliydi. Li Qiye onun hayatını kurtarmıştı. Bu zor geri ödenebilen bir şeydi ve bu nedenle o anda Li Qiye için tüm düşmanları engellemek istiyordu.

"Tanrıların hazinesi..."

Yerdeki gelişimciler şiddetli kanlı ışınlar gördü. Panik olurlarken aynı zamanda ağızları aç gözlülük ile sulandı.

O anda herkes dao platformunun içinde tanrıların hazinesi olduğunu düşünmüştü. Efsanevi tanrıların hazinesi aç gözlülüklerini fazlasıyla tetikleyen bir şeydi.

Ancak önlerinde duran yaşlı hizmetkar nedeniyle hiçbir güç ve miras ileri doğru düşüncesizce hareketlenmeye cüret edemiyordu. SOğuk nefesler alıp ileriye birinin gitmesini bekliyorlardı.

O anda gök mavisi bir aura ile birlikte Cennetsel Prens ve grubu yerden çıktı. ARdından knalı bir aura taşıyan Dao Çocuğu Shengtian ve İlahi Tanrı Tarikatı üyeleri de geldi.

"İlahi Hükümdar Silahı..."

Gök mavisi ışık tarafından çevrili Cennetsel Prens Li Qiye'nin elindeki tahta kılıcı fark etti ve ileri adım attı.

Cennetsel Prens bir dahi idi. Yolundaki bir Aydınlanmış Varlık olsa bile korkmuyordu. Üstelik yanındaki kişiler zayıf değildi.

Dao Çocuğuna gelince... o da grubu ile gelip  Chen Baojiao'nun hayatta olduğunu gördü. Yüzü soldu,  Chen Baojiao ise sadece ona soğukça baktı.

O adna Dao Çocuğu ve Cennetsel Prens yaşlı adamın enerji menziline girdi.

Birçok kişinin ortaya çıkmasına rağmen Kötülük Hasırotu Ağacının ana kökünün gözükmediğini gören Li Qiye gözlerini kıstı ve kahkaha atarak yaşlı hizmetkara söyledi:

"Büyükbaba Shi, onlar konuk. Bu kadar panik olmana gerek yok."

Yaşlı adam Li Qiye'ye baktı ve ardından dao platformuna döndü. Yakına girmeye cüret edenlere karşı ilk hareketi o yapacaktı.

"Buradaki herkes tanrıların hazinesini mi isityor?"

Li Qİye gözlerini daralttı ve gülümseyerek konuştu.

Ardından Cenetsel Prens ileri adım atıp Li Qiye'ye baktı. Ritmik kanunlar ile dolu ilahi sesi ile konuştu:

"İlahi Hükümdar Silahını teslim et, ardından hemen gideceğim!"

Li Qiye'nin elindeki Yin Yang tahta kılıcına baktı.

Buradaki herkes işin ehliydi. Li Qiye'nin elindeki kılıcı gören herkes anında onun üstün bir silah olduğunu anlamıştı.

Ancak Cennetsel Prens bu kılıcı istediğinden kimse onunla bu konuda yarışmaya cüret edemiyordu.

"Ancak bu İlahi Hükümdar Silahı benim tarafımdan bulundu."

Li Qiye gözlerini daralttı ve gülümsedi. Kızgınlığa sahip değildi.

Niu Fen ve Shuangyan bu sözlerin karşısında tamamen sessizleşti. Tanrıların hazinesi ve ilahi Hükümdar Silahı da neydi? Böyle bir şeyin olmadığını biliyorlardı. Li Qiye sadece bu insanları aptal yerine koymayı istiyordu. Shuangyan sempati ile bu insanlara baktı. Nasıl öleceklerini bile bilmiyorlardı. Başkasının ağzındaki yemek olduklarından habersiz bir şekilde tanrıların hazinesini arzuluyorlardı.

"Sadece erdemli olanlar İlahi Hükümdar Silahını hak eder."

Görkemli bir aura ile birlikte Cennetsel Prens konuştu.

"Elindeki bu ilahi silah sadece kişisel felaket getirecektir. Eğer canlı kalmak istiyorsan onu bana ver, senin güvenliğini garanti edeceğim!"

"Aynen öyle! Tanrıların hazinesini sadece erdemliler hak eder! Bir küçük ne hakla tüm hazineyi alabilir!"

Çevredeki gelişimciler bağırdı.

Tanrıların hazinesini istemeyen kim vardı? O anda herkes bir bahane ile hazineyi ele geçirmek istiyordu.

"Tarıların hazinesini teslim et; sana bir kısmını vereceğiz!"

Dao Çocuğu durdurulamaz bir varlığa sahipti. O anda Cenentsel Prens ile birlikte durup soğukça konuştu.

"Aksi halde ben ve Kardeş Qingxuan senin gitmene izin versek bile dünyanın kalanının bunu yapmayacağından korkuyorum."

Dao Çocuğunun sözleri olduukça etkiliydi. Dİğerlerinin açgözlülüğünü tutuşturmuştu. Chen Baojiao ona baktı. Karakteri midesini bulandırıyordu!

"Doğru, tanrıların hazinesinde herkes pay almalı. Onu kendi başına tutman imkansız, aksi halde herkes seni öldürecektir!"

Aniden büyük tarikatlardan ve güçlü ülkelerden bağırışlar geldi.

"Küçük Velet, eğer zeki isen sana hazineden bir parça verebiliriz. AKsi halde mezarın bile olmadan öleceksin!"

Bir tarikat lideri soğukça konuştu.

KOnuşanlar arasında gözleri parlayan bir Kraliyet Asili de vardı:

"Sana hazineden bir pay vermek zaten çok yüce gönüllü bir eylem. Daha fazla tereddüt edersen o payı bile alamayacaksın!"

O anda herkes açgözlülük nedeniyle kör oldu. Li Qİye'yi parçalara ayırıp dao platformundan hazineyi almak için bekleyemiyorlardı.

Li Qiye gözlerini daralmışken diğerlerini izledi, ardından sakince konuştu:

"Yani demek ki hazineyi bulmam aslında zararmış."

---------çevirmen notu--------

Li Qiye bu kadar kişiye karşı ne yapacak? Dİğerleri ne yapacak? Savaş mı çıkacak? Ana kök nerede? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29091 Üye Sayısı
  • 279 Seri Sayısı
  • 39859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr