Bölüm 123

avatar
9973 27

Emperor’s Domination - Bölüm 123


Bölüm 123: Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun (1)
O anda bu dev taklitçi maymun fırtına benzeri bir atmosfer yaydı. Bu sel gibi baskının altında uzmanların yarısı anında oldukları yerde felç geçirdi.

"Bir Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun..."

Biri korku içinde haykırdı:

"Milyon yıllık İlahi Canavar...."

"Kaçın!!"

O anda herkes korkudan kendini kaybetti; kibirli Tieyi bile ölü gibi soluklaşmıştı. Haykırdı ve kaçmak için döndü.  

"Ah..."

Ama Tieyi kaçarken sivri bir kemikli şey gökten indi ve onu yere sapladı! Sefil ve acı şekilde haykırdı!

"Milyon yıllık İlahi Canavar..."

Arkadaki gelişimciler kendilerini kaybetti ve dönüp kaçmaya başladı.

"Saklanın..."

Aniden büyük tarikatlardan gelip Li Qiye'yi saran tüm uzmanlar dönüp kaçmaya başladı. O anda bu yerden daha hızlı kaçmak için ikiden daha fazla bacağa sahip olmayı diliyorlardı.

“Rawrrrr…”

Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun yüksek sesle bağırdı. SIrtından çıkan bir kemik göğü süpürdü ve kan yağmuru aniden ufku boyadı, sayısız kemik ve et aşağı düştü.

Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun herkesin kaçma yolunu kapamak için ileri adım atmıştı. Gökten kanlı kemikler düşüyordu. Bu kemikler tarafından süpürülen bölgeler göğü kaplayan kanlar ile doluyordu!

"Ah... Ah... a..."

Bu yer cehenneme dönüşmüştü. Sayısız kişi katledilmişti ve kanları tüm dağı boyamıştı.

Adlandırılmış Kahraman veya Kraliyet Asili fark etmeksizin bu kemiklerin altında sadece ölüyorlardı! Aydınlanmış Varlıklar bile burada ölecekti. Kimse Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun'dan kaçamıyordu.

"Altı Bilge Hükümdar Formasyonu,  katledin!"

Kimsenin kaçma yolu kalmamıştı bu nedenle de DOğu Nehrinin Markisi yüksek sesle kükremişti. Atlıları formasyon oluşturdu ve çıkışa ulaşmaya çalıştı.

"Chii~"

Ancak formasyonlar kemiklerin ulaştığı yerlerde tamamen işe yaramaz oluyordu. Kan bir kez daha göğe yükseldi ve haykırışlar da etrafa yayıldı. Jiang Zuo Klanının bin atlısı tamamen katledildi ve onların arasında Doğu Nehrinin Markisi de vardı!"

"Kaçın aaahhhh..."

Sadece dağdakiler kaçmıyordu, buraya yeni gelenler de kaçıyordu. Nerede olursa olsun herkes dönüp kaçmakla meşguldü.

"Ahhh...."

Birbiri ardına kemikler gelmeye devam ederken oradaki tüm gelişimciler katledilmişti!

“Rawrrr…”

Büyük taklitçi maymunun dev kanatları çırpıldı ve kaçan gelişimcileri takip etmek için uçtu.

"Ahh..."

Göz açıp kapayıncaya kadar uzaktan sefil haykırışlar gelmeye başladı. Kaçan gelişimciler öldürülürken gökyüzünden kemikler iniyordu.

Aralıksız bir şekilde anne ve baba haykırışları her yerde yankılandı. Herkes bu cehennemden kaçmak istiyordu.

Ancak ne kadar hızlı olursalar olsunlar Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun'dan kaçamıyorlardı.

Li Qiye ise başından sonuna kadar salyangozun üzerinde hareketsiz bir şekilde oturdu ama Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun ona bir kere bile bakmadı. Sanki Li Qİye ve yanındakilerin varlığını umursamıyor gibiydi.

Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun ortaya çıktığında Shuangyan'in ifadesi fazlasıyla değişmiş olsa da şans eseri onlara bakmamıştı bu nedenle de rahatlama nefesi almıştı.

"Bu... Neler oluyor?"

Büyük taklitçi maymun on binden fazla kişiyi katletse de onları önemsemiyordu ve bu Shaungyan'ı şaşırtmıştı.

Hayretle Li Qiye'ye baktı ve sordu:

"Bedenlerimizdeki meyve suyu yüzünden mi?"

"Aynen öyle."

"Li Qiye gülümsedi:

"Eğer bir salyangoz bok kaplıysa ona yine de basar mısın?"

"Biz bok ile kaplı değiliz..."

Niu Fen yakınmadan edemedi.

Shuanguan kadınlar temiz olmayı sevdiği için biraz korktu. Li Qİye gülümsedi ve devam etti:

"Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun'un gözlerinde bu sulu meyve bok yığınından başka bir şey değil. En çok nefret ettiği şey bu."

"Bunu nasıl biliyorsun? Ve burada Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun olduğunu nasıl bildin?"

Shuangyan şaşkınca sordu.

"Bu meyvelerin olduğu bölgelerde Muhalif Hizmetkar Meyvesi de vardır. Ve Muhalif Hizmetkar Meyvesinin olduğu yerde kesinlikle Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun olur. Sonuçta onların en sevdiği şey Muhalif Hizmetkar Meyvesi..."

O adna Li Qiye bir anlığına Shuangyan'a baktı, ardından devam etti:

"Bu sefer tüm Uzun Ömür Ruhları ve İlahi Canavarlar kaçmış olsa da milyon yıllık canavarlar ölüm kalım meselesi olmadığı sürece kolaylıkla yuvalarını terk etmezler. Burada birkaç problem var bu nedenle milyon yıllık canavarlar yuvalarınsa saklanıyor. Eğer bölgelerine girersen sana saldırmazlar ancak eğer yuvalarına girersen bu tamamen farklı bir hikaye olur."

"Bunları nasıl biliyorsun?"

Shuangyan sormadan edemedi.

"Bu sağduyu."

Li Qİye gülümsedi.

"Eğer Muhalif Hizmetkar Meyvesini nerede toplayacağını biliyorsan bu pis kokulu meyvelerin olduğu yerde Muhalif Hizmetkar Meyvesinin olduğunu da bilirsin! Bu sıradan bir bilgi, herhangi bir simya kayıdında bu yazılıdır!"

Li Qİye bunu söylemiş olsa da Shuangyan buna inanmadı. Eğer sıradan simya kitaplarında bu yazılı olsaydı sayısız insan tarafından bilinirdi.

Shuangyan doğal olarak Li Qİye'nin sayısız nesil yaşadığını bilmediği için birçok canavar ile karşılaştığından da habersizdi. Kara Karga olarak onlardan çok sayıda yetiştirmişti. Bu küçük bilgi onun için bir hiçti.

Li Qiye aşağı atladı ve son nefesini vermek üzere olan Tieyi'ye doğru çömeldi. Bedeni kemik tarafından delinmişti ve Gerçek Kaderi parçalanmıştı. O anda orada yatarken tek yapabileceği ölümü beklemekti.

"Milyonlarca yıl geçse de Jiang Zuo Klanı hala akıllanmadı."

Ona bakan Li Qiye sakince konuştu.

"Küçük... küçük... küçük hayvan... benim... benim... klanım... seni..."

Tieyi konuşmak için çabaladı.

Li Qiye kızmak yerine hafifçe gülümsedi ve ilgisizce konuştu:

"Klanın beni affetmek istese bile ben onları affetmeyeceğim! Size şans tanıdım, er ya da geç klanına gideceğim ve klanını yok edeceğim! Ölümsüz İmparator Min Ren'in zamanında sizin katledilmeniz lazımdı. Eğer Min Ren sizi bağışlamamı istemeseydi bugün Jiang Zuo Klanı diye bir şey olmayacaktı!"

"Sen.... Sen... Sen..."

Tieyi kızgınlıktan sessizleşti.

Li Qiye onunla daha fazla konuşmak istemedi ve Doğu Nehrinin Markisine ilerledi.

"Kaç ah..."

El değmemiş bölgede birçok gelişimci altına yaparken dehşet haykırışları havada yankılandı. O noktada herkes kaçmak için en hızlı hızını kullanıyordu ama milyon yıllık canavardan kaçmak kolay değildi.

"Milyon yıllık ilahi canavar! Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun..."

Yavaş gelişimciler ile habersiz olanlar el değmemiş bölgeye daha yeni girmişken dev taklitçi maymunu uzaktan gördü ve bacakları dehşetten gevşedi. Hızlıca dönüp kaçtılar.

Tehlikeli bölgedekiler bile taklitçi maymunun haberini adlıkları an uzaklaşmaya başlamışlardı. O noktada sadece büyük tarikatlar değil Cennetsel Prens Qingxuan'ın grubu bile kaçıyordu!

Bu yerdeki milyon yıllık canavarlar neredeyse yenilmezdi. Aydınlanmış Varlıklar bile yeterli değillerdi ve onların karşılarında sadece tüketilip katledilirlerdi.

“Oh–”

El değmemiş bölgeye girenler katledilme kaderinden kaçamamıştı. Hızlı olsalar da büyük taklitçi maymuna kıyasla zirveye ulaşamamışlardı.

En sonunda büyük taklitçi maymun durup takibini bitirmeden önce el değmemiş bölgenin sınırlarına kadar önüne geleni katletti. Bölgenin sınırlarında durup herkese baktığında tehlikeli bölgeye kaçan tüm kişiler sanki ruhları bedenlerinden çıkmış gibiydi.

En sonunda döndü ve yuvasına geri yöneldi. BUraya kadar herkesi katletmişti ve bölgesine girenleri cezalandırmıştı.

Sadece birkaç kişi sağ kurtulmuştu. Li Qiye'nin İmparator Erdem Kanununu ele geçirmek adına yüzden fazla tarikat ve birkaç düzine gelişimci oradaydı. Ancak en sonunda hayatlarını kurtarıp kaçanların sayısı binden fazla değildi ve onlar da başlangıçta geride olanlardı.

Büyük taklitçi maymunun gittiğini görenler sonunda yere düştü ve bacakları ayağa kalkamayacak kadar zayıflaştı.

Tüm Şerle çevrelenmiş Dağ Sırası sessizleşmişti ve kan kokusu kaybolmadan havaya nüfuz ederek diğerlerinin midesinin bulanmasına neden oluyordu.

El değmemiş bölgeye giren büyük tarikatlar ve ülkeler bile panik içindeydi. Birçok kişi canavarların olmadığı bölgeyi aramıştı ve el değmemiş bölgenin güvenli olduğuna emin olmuştu.

Ancak bir anda rakipsiz bir canavar ortaya çıkmıştı. Bu onların hayallerini parçalamıştı. Milyon yıllık bir ilahi canavar bir Antik Aziz'i bile kolaylıkla katledebilirdi.

Burada o kimsenin karşı koyamayacağı yenilmez bir varlıktı.

Cennetsel Prens Qingxuan ortak bölgedeydi. Göğü İmha Eden İblis Taklitçi Maymun'nin el değmemiş bölgede olduğunu duyduğunda üzü oldukça temkinli olmuştu.

"Ekselansları İmparator Hazinesi getirmek ister misiniz?"

Prensin yanındaki yaşlı adam fısıldadı.

Prens sessiz kalırken bakışları el değmemiş bölgedeydi. Yeterince güç olmadan el değmemiş bölgeyi geçmek yok edilme anlamına gelirdi.

"Kardeş Qingxuan, tarikata gidip yardım için bir İmparator Hazinesi getirebilecek miyim bakacağım."

Chengfeng konuşyu.

Cennetsel prense yaranmak için elinden geleni yapıyordu. Gök Mavisi Gizemli ANtik Krallık gibi bir deve tırmanmak istiyordu.

"O zaman Kardeş Feng'i yoracağım."

Cennetsel prens nazikçe onayladı ve derin bir şekilde konuştu.

----------ÇEVİRMEN NOTU---------

Hiç yorulmadan kaç kişiyi katletti adam ???? Coolluk böyle şey  

Li Qiye neler yapacak? Shuangyan ne yapacak? Prens ne hedefliyor? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32138 Üye Sayısı
  • 324 Seri Sayısı
  • 43034 Bölüm Sayısı


creator
manga tr