Bölüm 111

avatar
10389 25

Emperor’s Domination - Bölüm 111


Bölüm 111: Göğü Sırtlayan Taklitçi Maymun (1)"Sekiz Bora Bıçağı~"

O anda Li Qiye haykırdı:

"Küçük Velet Min Ren'in favori tekniğini tadın bakalım!"

Bu sözleri söyledikten sonra Görünmez Çift Bıçakların gölgesi hızlandı ve sekiz bıçak her yönü süpürdü. Aniden kan yağmuru oluştu.

Li Qiye kurtların arasında çıldırdı ve en canlı şekilde onları öldürdü. Çok geçmeden ceset dağları ve kan nehirleri oluştu. Buruna işleyen kan kokusu tiksindirici bir his oluşturuyordu.

Li Qİye yedi adım attıktan sonra yedi bıçak ortaya çıkardı ve bu bıçakların kenarları göğe yükseldi. Görünmez Çift Bıçaklar aşırı gülüydü. Onlar ölümlü çelikten yapılmış olsalar da Ölümsüz İmparator Min Ren'in özünü topladıklarından herhangi bir Hayat Hazinesinden daha düşük seviyede değillerdi.

Kısa sürede Li Qiye sayamayacağı kadar kurt öldürmüştü.

"Rawrr~~" En sonunda üç bin yıllık Yeryüzü Kurdu Hükümdarı üzgün şekilde uludu ve bir bıçak boynunu anında kesti.

Kurt Hükümdarının kafası altın metal gibiydi. Tırnakları soğuk metal kadar keskindi ve dişleri yıldırım hızında bir zırhı parçalayabilirdi. Ancak Görünmez Çift Bıçağın huzurunda anında boynu koparılmıştı.

Kafası yere düştüğünde elleri arkasında olan Li Qiye aniden elinin tersiyle yaptığı bir bıçak saldırısı çiçeklerin arasında gezinen bir kelebek gibi onun kaburgalarına girdi.

Taze kan sıçradı ve Li Qiye'nin arkasındaki figür dondu. Çift bıçak kenarları figürü ortadan ikiye ayırdı.

BU bir kurt değildi, o garip bir canavardı. Porsuk bedenine sahipti ve kaburgalarından iki kanat çıkmıştı. Kafasında üç yaşlı ağaç dalı vardı. Bu canavar ya bir dört ayaklı canavardı ya da bir Uzun Ömür Ruhu idi.

"Yeryüzü Kurtlarının olduğu yerde kan emici bir Sefil Bitki Ruhu da vardır. Ne yazık ki seni uzun süre önce fark ettim."

Li Qiye bıçaklarını kılıfına soktu ve ilgisizce gülerken düşmüş canavara baktı.

Bu canavar sinsi bir saldırı yaptığından gözleri genişlemişti. Ancak daha hamle yapmaya fırsat bile bulamadan Li Qiye tarafından saldırıya uğramıştı. Bir sürpriz saldırı ile Li Qiye'yi öldürebilecek olsa da Li Qiye daha hızlı davranmıştı.

Uzun Ömür Ruhlarının tıpkı İlahi Canavarlar gibi şiddetli varlıklar olduğu biliniyordu. Ancak Uzun Ömür Ruhları İlahi Canavarlardan çok daha korkutucuydu.

İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları tamamen farklı iki farklı ırktı. İlahi Canavarlar tanrıların çağında hayata gelmiş efsanevi yaratıklardı ve bazıları en antik varlıklar olarak biliniyordu. İlahi Canavarlar hakkındaki en dehşet verici şeyler onların aşırı güçlü bedenlere sahip olmasıydı ve bu bedenler Hayat Hazineleri ile Gerçek Hazineleri bile durdurabiliyordu. Pençeleri Hayat Hazineleri ve ilahi zırhları bile parçalayabilirdi.

Uzum Ömür ruhlarının ise kökenleri hakkında iki farklı iddia vardı. Birisi onların bu dünya tarafından büyütülen bir tür canavar olduğuna inanırken diğeri onların ölümsüz şeytanların kanına sahip şeytanlar olduğunu iddia ediyordu. Ancak ölümsüz şeytanların miraslarının ne olduğuna kimse emin değildi. Ancak yine de çoğu kişi ikinci iddiaya inanıyor ve Uzun Ömür Ruhlarını kötü yaratıklar olarak düşünüyordu.

Aynı ömre sahip olan İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları güç açısından yakındı ama gelişimciler için Uzun Ömür Ruhları çok daha korkutucuydu.

Nedeni ise oldukça basitti. Bir İlahi Canavar bölgesine biri girdiğinde ortaya çıkıp savaşırdı ve insanları yerlerdi.

Ancak Uzun Ömür Ruhları farklıydı. İnsanlar ıssız yerlerdeyken haberleri bile olmadan Uzun Ömür Ruhları tarafından hedef haline gelirlerdi. Hedef olduklarında ise kaçmaları çok zor olurdu.

Uzun Ömür Ruhları karanlıktaki hayaletler gibiydi. Onlar çoğunlukla tek bir gölge bile oluşturmadan gelip giderlerdi. Onlar İlahi Canavarlar gibi rakipsiz ve sağlam bedenlere sahip değildi. Ayrıca keskin pençeleri de yoktu ama Uzun Ömür Ruhları yerin ve göğün gücünü ödünç alarak büyük daoyu kullanır ve böylece düşmanlarını öldürürlerdi.

Bir Uzum Ömür Ruhu harekete geçtiğinde normalde dek vuruşluk ölüm olurdu. Kesin olmadıkları sürece harekete geçmezlerdi ve avlarının kanlarını emip onları kuruturlardı.

Bu nedenle gelişimciler arasında bir söz oluşmuştu: Bir İlahi Canavarla karşılaşıldığında hayatta kalma şansı vardı ancak bir Uzun Ömür Ruhu ile karşılaşıldığında o ölmediği sürece ölen kişi siz olurdunuz!

Yine de Uzun Ömür Ruhları İlahi Canavarlar kadar değerliydi. Onların kanları kan haplarının ana malzemeleriydi. Ayrıca hayat halkaları da Uzun Ömür Hazineleri oluşturmak için kullanılıyordu.

Uzun Ömür Ruhları hakkında bir özel şey vardı. Onlar tıpkı ağaçlar gibiydi ve hayat halkalarına sahipti, bir yıl bir halkaya eş değerdi.

Yerdeki parçalanmış kurt bedenlerine bakan Li Qiye kafasını çaresiz bir his ile sallamadan edemedi. Bu kadar bedenden ilik ve kemik toplamak uzun sürecekti ama başka bir seçeneği yoktu. Şu an tarikatın temelleri hala sığ idi ve kaynak bakımından da eksiklerdi. Yeni öğrencilerin kesinlikle bu ilik ve kemiklere ihtiyacı vardı.

Li Qiye batıya giderken birçok canavar ve ruh öldürdü. Canavarlar ve ruhlar da giderek güçlendi. İlk başta eforsuzca bunu başarsa da güçlü canavarlar geldikçe çaba harcamaya başlamıştı ve birçok yerde yaralanmıştı.

Buna rağmen Li Qiye savaştıkça daha vahşi ve kana susamış oluyordu. Kasıtsız bir şekilde bedeni vahşi bir varlık ve öldürücü bir aura taşımaya başlamıştı. Bu aura zaman ilerledikçe maddesel hale gelmeye başlamıştı. Li Qiye'nin bakışları başkalarının sanki vahşi bir canavar onları izliyormuş gibi hissetmelerine ve tüylerinin diken diken olmasına neden olabilirdi.

Acımasız ve merhametsiz bir savaş Li Qiye için en iyi test ve en iyi eğitim şekliydi. Böyle tehlikeli bir yerde mücadele etmek Li Qiye için tüm dünyaya karşı komplo kurduğu yıldaki hislerini geri kazanması için en iyi yoldu... Bu his sanki özgürce gökyüzünde yükselmek ve denizin dibine dalmak gibiydi.

"Geber~~"

Li Qiye kükredi ve Karanlık Uzay Dönüşümü ortaya çıktı.  Dünya artık boyutsal boşluğa sahip değildi. Anında Uzun Ömür Ruhunun önünde ortaya çıtkı ve arkadan onu kesti.

Bu Kötücül Kuş Bitkisi elli bin yaşındaydı. Onun bıçağının arkasında aniden kayboldu. Li Qiye bunun kötü bir işaret olduğunu biliyordu ve sırtında bir acı hissetti. Maksimum hızında bile Kötücül Kuş Bitkisinin dao rünleri tarafından kesilmişti ve kanı sıçramaya başlamıştı.

Elli bin yıllık bir Uzun Ömür Ruhu korkutucu bir varlıktı. Adlandırılmış Kahraman seviyesindeki gelişimciler bile onlara karşı mutlak kazanma şansına sahip değillerdi.

Li Qiye'nin gölgesi aniden parladı ve bedeni yükseğe sıçradı. Gölgesi yeniden ortaya çıktığı an çoktan bin zhang uzaktaydı. Artarda kaybolup geri ortaya çıktı.

(Ç.N: Ortalama olarak 3 metre 1 zhang.)

Kun Peng'in Altı Varyasyonundan Karanlık Uzay Dönüşümü arzuya ait bir boşluktu. Li Qiye Kun Peng'in Altı Varyasyonunun kaynak gerçekliklerinde ustalaşmıştı ama gelişimi çok sığ idi. Aksi halde Karanlık Uzay Dönüşümü ile kolaylıkla tek bir adımda bin mil hareket edebilirdi.

Kötücül Kuş Bitkisi aniden kaçan Li Qiye'yi takip etti. Parladı ve Li Qiye'nin olduğu yöne doğru kayboldu.

Li Qiye yoğun ormana doğru kaçtı ve sonunda zirvesine ulaştı. Kötücül Kuş Bitkisinin hızı da korkutucuydu ve Li Qiye'yi takip etmeye devam ediyordu. Ancak zirveye ulaştıktan sonra Li Qiye'nin yanıp sönen figürü tamamen kaybolmuştu.

Avına kilitlenen Kötücül Kuş Bitkisi asla onun peşini bırakmazdı bu nedenle Li Qiye'yi bulmak için anında havaya yükseldi.

Ama aniden Karanlık Uzay Dönüşümünü kullanan Li Qiye onun arkasında ortaya çıktı. Onların arasında mesafe yoktu!

Kötücül Kuş Bitkisi parladı, kaçmak istedi. Bu Uzun Ömür Ruhlarının zor uğraşılan şeyler olma nedeniydi. Onlar hayalet gibiydi ve doğrudan savaşmazlardı. Bir saldırıyı ıskaladıklarında saklanıp başka bir fırsat için beklerlerdi.

"Çok geç, Kötücül Kuş, bu yaşlı adam senden bıktı."

Li Qiye kükredi. Parmağını göğe doğrulttu ve haykırdı:

"Cennetin İradesi Gizli Kanunu'nu tat bakalım."

"Boom~"

Göklere karşı gelen bir parmakla birlikte Li Qiye'nin göğsü aniden gök kadar parlak hale geldi. Kötücül Kuş Bitkisi rengini kaybetti ve gökyüzünden güçlü bir aura geldi. Li Qiye'nin parmağı bir anda cennetin iradesi haline geldi.

Cennetin iradesini kim takip etmemeye cüret edebilirdi. Bu parmak cennetin iradesi haline geldi ve parlaklılık ona eşlik ederken on bin daonun gücünü taşıdı.

“Nooo—”

Ruh feryat ederken kaçmak istedi ama hiçbir şansı yoktu. Bir Uzum Ömür RUhu olarak büyük daoyu yönlendirebilirdi ama cennetin iradesinin altında büyük dao ile iletişim kuramıyordu. Cennetin iradesinin altında nasıl olur da bir ateş böceği gibiyken ayın parlaklığı ile kıyaslanabilirdi!

"Chiii~"

Uçuşan tüylerle birlikte kan patladı. Bu tek parmağın altında Kötücük Kuş Bitkisi parçalanıp kül haline geldi ve dağıldı.

Cennetin İradesi Gizli Kanunları aşırı korkutucuydu. Tüm İmparator erdem kanunları ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar onunla kıyaslandıklarında soluk kalırlardı! Cennetin iradesi tek başına tüm on bin daoya hükmedebilirdi. Cennetin daosunun altında on bin daonun gücü önemsiz gibi gözükürdü!

Bu nedenle gelişimciler düşmanları ile savaşırken en büyük korkuları bir Cennetin İradesi Gizli Kanunu ile karşılaşmak olurdu. Bu Cennetin İradesini taşıdıktan sonra bir Ölümsüz İmparatorun en büyük başarısıydı. Cennetin İradesi Gizli Kanununu hiçbir şey aşamazdı!

"Bu Küçük Velet Min Ren'in Cennetin İradesi Gizli Kanunu gerçekten harika."

Li Qiye mırıldandı. Ardından yarasındaki açıklığı kapadı. Acı o kadar dehşet vericiydi ki Li Qiye bile bu hisse dayanırken dişlerini sıkmıştı.

Li Qiye Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının Gün Işığı Gökyüzü Ölümsüz Sırrını bulabilmesi için Gün Işığı Gökyüzü Erdem Kanununu ödünç almıştı ama zaman buldukça kendisi de ona çalışmıştı. Tabii ki, Cennetin İRadesi Gizli Kanununun dehşet verici gücünü biliyordu ama onu kullanmamak için elinden geleni yapıyordu. Bu gizli sanat diğerlerinin ağzının suyunun akmasına yol açabilirdi. Tarikat şu anda başkalarının onu öğrenmesine izin veremezdi aksi halde birçok aşırı güçlü tarikat ve ülke açgözlülükleri ile birlikte kıskanç hale gelecekti.

Li Qiye de bu erdem kanununa çok fazla bel bağlamak istemiyordu, onun birçok yöntemi vardı. Gerekli olmadığı sürece bunu kullanmayacaktı.

Kötücül Kuş Bitkisini öldürdükten sonra Li Qiye kayboldu ve batıya ilerlemeye devam etti.

Çok derin ve dar bir mağaranın içine giren Li Qiye 'Devreden Turan Güneşi Erdem Kanunu'nu' yönlendirdi. Ayrıca yerin ve göğün enerjisini emerken Kun Peng'in Altı Varyasyonunu oluşturmak için kanını etkinleştirdi.

------------ÇEVİRMEN NOTU------------

Li Qiye neler yapacak? Daha ağır yaralara neden olacak bir şey çıkacak mı? Batıda ne var? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin :D

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42667 Bölüm Sayısı


creator
manga tr