Bölüm 108

avatar
10908 30

Emperor’s Domination - Bölüm 108


Bölüm 108: İmparator’un Varlığı (2)İlahi Tanrı Tarikatının dağından çıkmamasına neden olan bilinmez bir neden vardı. Bu da Ölümlü Kralın atasından Ölümsüz İmparator Hayat Hazinesi istemesini sağladı.

Her ne kadar Cennetsel Mücevher Krallığı birçok Kraliyet Asiline sahip olsa da ve ormandaki ağaçlar gibi birçok güçlü uzmana ev sahipliği yapsa ve Ölümlü Kral da yüce bir kral olsa da bir Ölümsüz İmparator aurasınından yine de korkuyorlardı. Aydınlanmış Varlık, Antik Aziz ve hatta bir Cennetsel Kral eğer bir imparator varlığına sahip değilse imparator varlığının aurasını durduramayabilirdi.

Shengtian huşu uyandıran bir parlaklık yayarken soğukça konuştu:

"Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı... Bir gün sizi bizzat yok edeceğim. Bu küçük hayvanı ellerimle öldürmezsem kalbimdeki nefret gitmeyecek."

Sadece Shentian değil Aydınlanmış Varlık Si Tu bile öfkelenmişti. Ancak karşı taraf imparator varlığına sahipken bir şansları yoktu.

Krallığın diğer Kraliyet Asilleri de fazla düşünmeden Şerler Çevrelenmiş Dağ Sırasına girmişlerdi.

Taş kapılardan geçen herkes içeri transfer edildi. İçeri girdikleri anda antik bir ıssızlığa sahip görünüş yüzlerine çarptı.

Dağ sırasının dışı Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının bölgesiydi. Büyük değişikliğin ardından, dağlar solmuştu ve nehirler kurumuştu; tarikat düşüşe geçmişti. Ancak Şerle Çevrilmiş Dağ Sırasının içine girdikten sonra her şey tamamen farklılaşmıştı.

Dağlar oldukça canlıydı ve uzun nehirler gürlüyordu. Çevreye bakıldığında bu yer insanlardan yoksun özel bir bölgeden farksızdı.

Bu yerde dik dağlar yukarı aşağı ilerliyordu ve devasa bir uyuyan ejderhayı andırıyordu. Bu yerde kökleri ejderha gibi, kendileri de şemsiye gibi olan devasa ağaçlar tüm göğü kaplıyorlardı.

Yerin derinliklerinden kaplan ve ejderhaların hafif sesleri geliyordu. Her bir vahşi kükreme insanların ruhlarını kasıyordu. Sanki bu yer yenilmez hayvanlar tarafından korunuyorlardı, sanki bu orman acımasız Uzun Ömür Ruhları tarafından sarılmıştı, tüm bunlar herkese ürkütücü bir ürperti veriyordu.

Herkes bu yerdeki zengin dünya enerjisini hissetmişti. Bu ölümsüz tarikatlarının ve ülkelerin antik yerlerinin doğal enerjilerini aşıyordu. Dünyanın enerjisi sis kadar yoğundu, sadece Ölümsüz İmpator mirasları bu seviye ile kıyaslanabilirdi.

İlk gruptan sonra dalga dalga kişi içeri girdi. Bu yerin zengin enerjisi nedeniyle herkes etkilendi. Eğer burada gelişim yaparlarsa ilerlemeleri dışarıdakinden katlarca daha iyi olacaktı.

"Şerle Çevrilmiş Dağ Sırası~"

Bu yere adım atan Li Qiye bile usulca iç çekti.

Büyük Orta Bölgesinde Şerle Çevrilmiş Dağ SIrası hakkında birçok efsane vardı. Bazıları bu merkezin Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının merkez bölgesi olduğunu söylüyordu, bu nedenle burası sadece dünya enerjisi ile dolu değildi aynı zamanda çok sayıda İlahi Canavar ve Uzum Ömür Ruhu da bulunuyordu. Bu yerde ağaçlar ruhsal ilaçlardı ve toprak da altındı.

Bu nedenle Ölümsüz İmparator Min Ren kendi üstün sanatını kullanarak bu yeri dünyanın geri kalanından koparmış ve içeride kendi yerini ve göğünü oluşturmuştu.

Bu yer ile ilgili başka bir efsaneye göre ise Şerle Çevrelenmiş Dağ Sırası bu yerde doğmamıştı. O tanrıların yaşadığı dünyanın dışına ait bir yerdi. Ardından Ölümsüz İmparator Min Ren onu Temizleyici Tütsü Antik Tarikatına getirmişti ve onu kendilerinin özel mülkü yapmıştı.

Başka bir efsaneye göre ise bu yer kötücül bir bölgeydi. Burada tanrısal bir yenilmez iblis yaşıyordu ancak bu iblis daha sonra Ölümsüz imparator Min Ren tarafından öldürülmüştü!"

… Bu yer hakkında birçok efsane vardı ve hangisinin gerçek olup hangisinin yalan olduğunu kimse bilmiyordu.

"Çok derinlere gitmeyin. Sadece bin mil içeri girmeliyiz. İlahi Canavarlara ve Uzun Ömür Ruhlarına dikkat edin."

Büyük bir karakter öğrencilerini uyardı.

Birçok tarikat kendi gücünü biliyordu. Her ne kadar birçok hazine gözleri kör etse de bu aşırı tehlikeliydi. Derinlere gidildikçe tehlike de artıyordu. Kraliyet Asillerinin kolaylıkla katledileceği bir noktaya ulaşabilirlerdi.

Gerçek o ki son otuz bin yılda buraya giren tarikat sayısı az değildi. Ancak birçok Kraliyet Asili burada can vermişti. Hatta Aydınlanmış Varlıkların bile hayatı burada sona ermişti.

Ardından deneyimli tarikatlar risk almaya cüret edememeye başlamıştı.

Kimse buranın ne kadar derin olduğunu bilmiyordu. İnsanlar tarafından dokunulmamış birçok yer vardı.

"Gidiyoruz."

Li Qiye herkese söyledi. Gu Tİeshou'ya Ölümsüz İmparator Min Ren'in portresini açmasını emretti.

Bu yere giren herkes anında ormandaki yırtıcı canavarlar tarafından gözlemlendiğini hissediyordu. Ancak bu portre açıldığı ve imparator aurası yayıldığı an tüm İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları uzaklaşarak geride kalmaya cüret edemedi.

Burası Ölümsüz İmparator Min Ren tarafından mühürlenmiş bir yer olduğundan onun aurasını bu yerde provoke edecek bir şey yoktu.

Salyangozun üzerinde oturan Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı derinlere doğru yöneldi.

"Bir Ölümsüz İmparator mirası gerçekten harika bir şey."

Portre açıldığında tüm İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhları onlardan kaçındı. Birçok kişi canavarların Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının yakınına gelmemesini kıskandı.

"Hmph, sadece bir portre, bir Ölümsüz İmparator Hayat Hazinesi bile değil."

Tabii ki kalbinde aıclık olan kişiler de vardı, örneğin Doğu Nehri Markisi, Nantian Hao ve Shengtian. Li Qiye ne kadar kibirli olursa onlar da o kadar rahatsız oluyorlardı.

Bu sözleri duyan Li Qiye döndü ve herkese bakıp konuştu:

"Oo, peki ya sadece bir portre ise ne olmuş? Memnun değil misin? O zaman gel ve ısır beni!"

Birçok kişi Li Qiye'nin provokasyonları nedeniyle kızgınlıktan kan kustu.

"Ah! Elim de biraz zayıf hissediyor. Bizi arkadan gizlice takip etmemelisiniz. Eğer bu portreyi tutarken dikkatli olmazsam belki de herkesi ezebilirim... bu gerçekten utandırıcı olur, ah!"

Li Qiye ilgisizce konuşurken Nantian Hao ve Shengtian Dao'nun olduğu gruba baktı.

Böyle arsız bir provokasyon Shengtian Dao'nun grubunun rengini soldurdu. Li Shuangyan bile ona baktı... Bu çocuk gerçekten sıra dışı bir şekilde kibirliydi!

Li Qiye bu sonucu istiyordu. Tarikat kendini bu dağ sırasına zorla soktuğu için İlahi Tanrı Tarikatı ve Cennetsel Mücevher Krallığı kesinlikle mutlu olmayacaktı. İmparator portresini göstererek onların harekete geçmeden iki kere düşünmesini sağlayacaktı. En azından bu tarikattaki öğrencilerin tüm bu zaman boyunca arkalarını kollamalarına daha az gerek duyarak sakince çalışmasını sağlayacaktı.

“Bang– bang– bang–”

Sonunda birçok kişinin bakışları altındaki Li Qiye Temizleyici Tütsü Antik Tarikatının öğrencileri ile birlikte ormanın derinliklerinde kayboldu.

İnsanların beklemediği şey ise salyangoz iri yarı olsa da hızının uçan hazinelerden düşük olmayacak kadar hızlı olmasıydı.

Niu Fen herkesi taşıdı ve Li Qiye'nin emirleri doğrultusunda yıldırım hızı ile tehlike bölgesine girdi. Sıradan büyük tarikatlar bile bu bölgeye kolaylıkla girmezdi.

"Burası da neresi?"

Li Qiye'nin net bir hedefi olduğunu gören Li Shuangyan'ın kafası karıştı. Eğer Li Qiye çok genç olmasaydı daha önce buraya geldiğini düşünürdü.

"Güney kısmının alt tarafı"

Li Qİye salyangozun üzerinde otururken ufka bakarken cevapladı.

"Tehlike bölgesine girdik. Eğer ilerlersek insan değmemiş topraklara ulaşacağız."

Gu Tieshou etrafa baktı ve endişeyle konuştu:

"Milyon yıldan daha olgun İlahi Canavarlar ve Uzun Ömrü Ruhları ile karşılaşacağız."

"Milyon yıllık İlahi Canavarlar mı?"

Bu sözleri duyan öğrenciler derin bir nefes aldı ve feryat attı:

"Milyon yıllık bir İlahi Canavarın bir Cennetsel Egemeni bile diri diri yutabileceğini duymuştum. Ölümümüze gitmiyor muyuz?"

"Büyük Kız Kardeş, En Büyük Kardeş buradayken... Bir milyon yıllık İlahi Canavarlarda neymiş?"

Luo Fenghua salyangozun üzerinde otururken kendine güvenen şekilde konuştu:

"En Büyük Kardeş buradayken tüm tehlikelerden sıyrılırız."

Luo Fenghua'nın sözleri herkesi sessizleştirdi. Genç nesil bilhassa Li Qiye'ye körü körüne bağlılardı. Li Qiye'nin sadece Yun Fiziği Aleminde olduğu biliniyordu. Üçüncü Nesil öğrenciler bile ondan yüksek gelişime sahiplerdi.

Niu Fen aşırı yüksek hızla bilinmeyen bir konuma doğru ilerledi. Aslında onlar birçok İlahi Canavarın ve Uzun Ömür Ruhunun bölgesine izinsiz girmişti; belki de bu canavarlar onları gizlice izliyordu ama Min Ren'in portresini fark ettiklerinden dolayı yaklaşmaya cüret edemiyorlardı. Min Ren bu yerdeki yenilmez varlıktı her varlık ondan ne pahasına olursa olsun kaçınmak zorundaydı!

Güneye doğru ilerledikten sonra Niu Fen yavaşladı ve ağır şekilde konuştu:

"Milyon yıllık İlahi Canavarlar ve Uzun Ömür Ruhlarının bölgesine girdik."

Gerçekten de o anda deniz kadar geniş bir canavar aurası havaya işledi. Herkes ruhlarının büzüldüğünü ve varlıklarının bedenlerinden emildiğini hissetti.

"Bu bir Uzun Ömür Ruhu!"

Li Shuangyan şok oldu ve Hayat Hazinesini hazırladı.

"Tüm tanrılar geri çekilin!!"  

(Ç.N: Bu sözün burada iki anlamı var. İlk anlamı tanrıları bile geri kovabileceğini ifade etmeye çalışıyor olabilir. 2. anlamı ise Çin İmparatorlar hizmetçilerine 'tüm tanrılar' olarak ifade edermiş bu nedenle o bunu derken zayıf hizmetçi olarak kabul ettiği şeyi bastırmak için de kullanmış olabilir."

O anda Li Qiye Elder Gu'nun ellerinden portreyi aldı ve yüksek sesle kükredi. İmparator aurası patladı ve şiddetlice yayılmaya başladı. Büyüsel rünler birbirini etkiledi ve Li Qiye'nin kafasının üzerinde gizemli bir 'Geri Çekil' sözü oluştu.

İmparator aurasının mantrası eşsizdi. Ölümsüz İmparator'un sözleri yeşimden ve altından yapılmıştı! 'Geri Çekil' sözlerinin ortaya çıkışı korkutucu varlığın gelgit dalgası gibi yok olmasını sağladı. O anda milyon yıllık Uzun Ömür Ruhu bile kaçmak zorundaydı.

(Ç.N: Mantra: sürekli tekrarlandığında ruhani güçlerin uyandırılmasını sağlayan kutsal söz)

Ne kadar olgun olurlarsa olsunlar Ölümsüz İmparator Min Ren'in kaynak sözlerinin karşısında saklanmaları gerekiyordu!

----------ÇEVİRMEN NOTU--------

Li Qiye nereye gitmeye çalışıyor? Gittiği yerde ne var? Bu yere neden gelmek istedi? Merak mı ediyorsunuz? O zaman... Bekleyin, okuyun ve öğrenin ????

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32125 Üye Sayısı
  • 325 Seri Sayısı
  • 43121 Bölüm Sayısı


creator
manga tr