Bölüm 88: Hükümsüz Kusur Ölümsüz Fizik (2)

avatar
9590 25

Emperor’s Domination - Bölüm 88: Hükümsüz Kusur Ölümsüz Fizik (2)


Bölüm 88 : Hükümsüz Kusur Ölümsüz Fizik (2)

 

Li Qiye gülümsedi ve konuştu:

 

“Eğer benim öğretim iki Fizik kanunu arasında bir problem oluştursaydı, o zaman dünyadaki hiçbir Fizik Erdem Kanunu kusursuz olmazdı! Bu Erdem Kanunu kesinlikle şu an gelişim yaptığın Saf Yeşim Aziz Erdem Kanunu ile birleşebilir. Bu Fizik Kanunu, tüm Hükümsüz Kusur Erdem Kanunlarının nihai atası!”

 

Li Qiye'nin sözleri karşısında Li Shuangyan hayranlıkla bakıyordu. Li Qiye bu sözleriyle belirli bir meseleyi kabul etmişti ve Li Shuangyan şaşkınlıkla ona bakıyordu. Bir an tereddüt etti ama sonra sordu:

 

“Bu Fizik Erdem Kanunu…”

 

“Evet, bu Fizik Erdem Kanunu, Fizik Kutsal Kitabı kökenli.”

 

Li Qiye, Li Shuangyan'ın tahminini yarıda kesti ve gözlerinin içine bakarak konuştu:

 

“Ama bu sadece senin bilmen için, anladın mı?”

 

Li Shuangyan nazikçe başını salladı, hala şaşkındı. Li Qiye'ye baktı ve konuştu:

 

“Ama... B-ben duydum ki, Fizik Kutsal Kitabı bir milyon yıldır gözükmemiş! Ayrıca kimsenin, Fizik Kutsal Kitabı'nı ele geçirdiğini de duymamıştım!”

 

Dokuz İlahi Kutsal Kitap ve Dokuz Yüce İlahi Hazine… Bunlar bu dünyadaki en yüce varlıklardı. Gelişimciler için dünyada bunlardan daha değerli bir şey yoktu.

 

Ancak, zamanın başlangıcından beri, kimse bunlara sahip olan birini duymamıştı.

 

Bu dünyada hiç gözükmemişlerdi ve birçok gelişimci artık onların uydurma olduğunu, bu dünyada esasında öyle şeyler olmadığını düşünüyordu.

 

“Neden garip geldi?”

 

Li Qiye, eğlendirici bir şekilde gülümsedi:

 

“Issız Genişleme Çağı'ndan sonra, Fizik Kutsal Kitabı bu Ölümlü Dünya'da hiç gözükmedi!”

 

Fizik Kutsal Kitabı'nı ele geçirdiğinde hemen saklamıştı. Geçmişten günümüze kadar Fizik Kutsal Kitabını görenlerin sayısı çok azdı.

 

Li Shuangyan, Li Qiye'ye baktı. Sonunda ne diyeceğini bilemiyordu. Eğer Li Qiye ona bizzat Hükümsüz Kusur Fiziğini öğretmeseydi ve bizzat Fizik Kutsal Kitabına sahip olduğunu söylemeseydi, asla on dört yaşındaki bir çocuğun bunlara sahip olduğuna inanmazdı. Hatta tüm dünya bunun palavra olduğunu söylerdi.

 

“Başka sorun var mı?”

 

Diye sormuştu Li Qiye.

 

Li Shuangyan, bir an çekinse de, sonunda sordu:

 

“Yaşam Kanunum ve Kader Kanunum, onlarda kusur var mı?”

 

Bir dahinin kendinden küçük bir çocuktan tavsiye istemesi... Başkası görse neler olduğunu anlayamazdı.

 

İşin aslı, Li Shuangyan, Li Qiye'nin öğrencilere verdiği eğitimi görünce yardımını istemek istemişti. Ancak, gururuna yediremediğinden soramamıştı, şimdi Gerçek Kaderi'yle yemin ettiğinden sorabilirdi. Bu yemin ikisi arasındaki mesafeyi azaltmıştı.

 

Li Qiye baktı ve konuştu:

 

“Kader Kanunu konusunda… Gelişim yaptığın “Anka Duruşu Yöntemi” eleştirilecek bir şey değil. Bu atanız tarafından size geçmiş bir Erdem Kanunu, ama onun tarafından oluşturulmamış. Her zaman İmparator Erdem Kanunu hakkında düşünmeye gerek yok; işin aslı, bazen İmparator Erdem Kanunu en iyi seçenek değildir…

 

“Gelişim yöntemin, atanız tarafından antik bir soydan ele geçirilmiş, Şeytan Irkından olan bir ölümsüz bilge tarafından oluşturulmuştur. Issız Çağ'da başlanmış, Issız Genişleme Çağı'nda tamamlanmıştır. Aslında, Issız Genişleme Çağında birçok yüce kişi ortaya çıktı; bu Erdem Kanununu çalıştılar ama kusursuzlaştıramadılar. Çok sonra, sizin atanız şanslıydı ve bu tamamlanmış Erdem Kanununu elde etti.”

 

Bu konu üzerine Li Qiye konuştu da konuştu. Bu konuyu Dokuz Aziz Erdemli Örnek dışında kimse ondan daha iyi bilemezdi. O yıl, Dokuz Aziz Erdemli Örnek hala kendini Dokuz Aziz İlahi Şeytan olarak tanıtıyordu, herhangi bir tarikata mensup değildi. Dürüst konuşmak gerekirse, Dokuz Aziz Erdemli Örnek öncesinde vahşi bir tavuktu. Daha sonra bu Erdem Kanununu buldu ve bu sayede kendi neslinde yenilmez bir Erdemli Örnek oldu. Erdemli Örneğin zirvesi olarak düşünülebilir!

 

Li Qiye devam etti:

 

“Yaşam Kanunun “Kuğu Bulutu Yöntemi” ise dünyanın en iyi Yaşam Kanunu değil ve Ölümsüz İmparator Yaşam Kanunları ile arasında oldukça fark olsa da, ‘Anka Duruşu Yöntemi'ni kullandığın için Kuğu Bulutu Yöntemini seçmek zorundasın. Bu yöntem atanız tarafından oluşturuldu. Hayatı boyunca ‘Anka Duruş Yöntemi'ni çalıştığı için ona en uygun Yaşam Kanunu olarak bunu oluşturdu.

 

Kendi yöntemleri hakkında Li Qiye'den bütün bunları duyan Li Shuangyan'ın şaşkınlıktan ağzı açık kalmıştı. Bu iki kanunu çalıştığı için bu kanunların tarihini ve şartlarını biliyordu. Ama bu iki yöntem hakkında bu kadar şeyi belki de Dokuz Aziz Şeytan Kapısı öğrencileri bile bilmiyordu; Li Qiye bu kanunları tamamıyla anlamış şekilde konuşmasını sürdürdü.

 

Böyle olunca Li Shuangyan şüphelenmişti ve sordu:

 

“Gerçekten de bizim Dokuz Aziz Şeytan Kapı’mızdan bir öğrenci değilsin, değil mi?”

 

Başka bir tarikatın bir öğrencisi, Dokuz Aziz Şeytan Kapısı'nın en üst yöntemlerini hakkında böylesine bir bilgiye sahipti! Eğer bu duyulsaydı, Dokuz Aziz Şeytan Kapısı'nın büyükleri bile inanmazdı.

 

Şaşkın Li Shuangyan'dan böyle bir şey duymayı beklemeyen Li Qiye kahkaha atmaya başlamıştı, sonunda konuşabildi:

 

“Erdem kanunları ve Yaşam kanunları senin için problem değil. İşin aslı, Kader Koruyan Öldürme Tekniği'n eksik. Ancak Dao temelin Anka Duruşu Yöntemine ve Kuğu Bulutu Yöntemine dayalı olduğu için, Kader Koruyan Öldürme Tekniği'ni istediğin zaman öğrenme şansın olabilir.”

 

Duraksayıp Li Shuangyan'a baktı ve devam etti:

 

“Dokuz Aziz Şeytan Kapısı'nda bazı Yüce Öldürme teknikleri olduğunu biliyorum, ama bunlar sana uymuyor. Ayrıca, sen odağını daha çok düzenlere veriyorsun, bu yüzden böyle Yüce Öldürme tekniklerini geliştirme imkanın yok! Tarikatınızın düzenlerine gelirsek, onlar da çok iyi değil!”

 

Li Shuangyan biraz ikna olmamış gözüküyordu. Tarikatında birkaç yüce düzen tekniği de vardı.

 

“İkna edilmene gerek yok.”

 

Li Qiye gülümsedi ve konuştu:

 

“Düzenini gördüm ve hemen tarikatınızda neylerin yüce düzen olarak düşünüldüğünü anladım; bunlar Düzen Atanızdan kalan sadece küçük, önemsiz bir köşeydi. Düzenleriniz kesinlikle Düzen Atanızın tamamlanmamış kılavuzundan edinilmiş; ancak Düzen Atanızdan miras kalan bu kullandıklarınız, gerçek yüce düzenlerinizin onda biri bile etmez.”

 

Li Qiye'nin söyledikleri Li Shuangyan'ın neşesini kaçırmıştı. Dokuz Aziz Şeytan Kapısı'nın yüce düzenleri tüm Büyük Orta Bölge'de bilinirdi, ama Li Qiye'ye göre bunlar zirveye ulaşabilecek seviyede değildi. Li Shuangyan bunların aksini söylemek istedi, ama Li Qiye bu düzenlerin tüm tarihini ortaya çıkarmıştı, elinden bir şey gelmiyordu.

 

“Sen Anka Duruşu Yöntemi'nde ustalaşmışsın, öldürme yolunda değil. Yani saldırı kapasiten zayıf. Bu konuda, yeteneklerinle savaşçılığın kıyaslandığında arada biraz boşluk oluyor. Düzenleri sevdiğin için, fırsat olduğunda sana daha uygun bazı Yüce Öldürme düzenleri bulacağım.”

 

Li Qiye sonunda böyle bir çözümle gelmişti.

 

Li Shuangyan bir şeyler söylemek istedi ama sonra durdu. Li Qiye baktı ve konuştu:

 

“Ölümsüz İmparator Kesim Düzeni'nin köşesine sahip olduğunu biliyorum, ama beni dinlemelisin; onu tamamlamaya kalkma! Yeteneklerini ziyan etmiş olursun! Elindeki bu düzenin köşesi acınası bir şekilde eksik. Enerjini bunun için harcaman boşa çaba olur. Senin bir dahi olduğunu kabul ediyorum, ama gerçek derinliği anlamak için bu düzenin köşesini kullanmak istiyorsan, açık sözlü olmam gerekirse, bunun için yeterli değilsin! Önce, gelişim Dao'sundaki çabalarını arttır.”

 

“Ölümsüz İmparator Kesim Düzeni hala gelecek nesillere aktarılıyor mu?”

 

Li Shuangyan, farkında olmadan önündeki küçük çocuğun her şeyi bilen bir bilge olduğunu düşünmeye başlamıştı.

 

“Şey…”

 

Li Qiye neşeyle gülümsedi ve biraz kekeledi.

 

Li Qiye'nin kasten alay ettiğini görünce, Li Shuangyan çevik bir şekilde bakışlarını üzerine çevirdi ve konuştu:

 

“Gizemli gibi davranma, söyleyiver hemen.”

 

Tekrar, farkında olmadan sesi biraz cilveli çıkmıştı. Her zamanki soğuk çehresinin yanında, bu yüzü nadir bir görüntüydü.

 

Li Qiye de ona baktı ve konuştu:

 

“Ölümsüz İmparator Kesim Düzeni üzerine bu kadar düşünme. Tamamlanmış versiyonu elinde olsa bile onu anlayacak güçte değilsin! Tamamlanmış düzen için gelecekte kesinlikle bir fırsatın olacak.”

 

Li Qiye durdu ve sessizce iç geçirdi. Sanki içi ağlıyordu. Ölümsüz İmparator Kesim Düzeni çok uzak bir anıydı, taşıması zor bir anı...

 

Li Qiye'nin bu ifadesini görünce Li Shuangyan daha fazla didiklemedi. Hikayenin ne olduğunu bilmese de, kimsenin bilmediği gizemli bir geçmişi olduğunu tahmin etmişti.

 

Li Qiye'nin yönergeleriyle, Li Shuangyan Hükümsüz Kusur Fiziği'ni geliştirmeye başladı. Bu süre boyunca, Ölümsüz Fiziğin ne kadar yüce ve ne kadar nihai olduğunun farkına varmıştı. Li Qiye'nin Saf Yeşim Aziz Erdem Kanunu'nu küçümsemesine şaşmalıydı. O, bu fizik ile kıyas bile edilemezdi!

 

Li Shuangyan'ı daha duyarlı kılan şey ise Li Qiye'nin bu fiziği öğrettikten sonra, eğer tamamlayamazsa dünyanın en ahmak kişisi olacağını söylemesiydi. Bu yüzden onun için bu fiziği tamamlamak sadece zaman işiydi! Li Shuangyan'ın Hükümsüz Kusur Fiziği'ni tamamlama konusunda kendine güveni tamdı!

 

Bu sırada Li Qiye de bir ay gelişim yaptıktan sonra Nan Huairen'i çağırdı:

 

“Antik Topraklara gidip biraz Antik Topraklar'ın durumunu görelim.”

 

Li Qiye'nin emrini duyan Nan Huairen hemen itaat etti ve konuştu:

 

“Ustam birkaç kez oralara gitmişti; bize yol göstermesi için onu da davet edeceğim.”

 

Antik Topraklar denilen şey Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı'nın eski topraklarıydı. İşin aslı, şu anki Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı'nın bulunduğu yer bu eski toprakların sadece minnacık bir köşesiydi.

 

Eskiden, Temizleyici Tütsü Antik Tarikatı'nın antik toprakları yüz binlerce mili kaplıyordu. Ani değişiklikten sonra tarikatın düşüşe geçmesiyle, o eski topraklardan geriye şimdi sadece birkaç tepe kalmıştı.

 

Li Qiye o Antik Topraklara geri dönmek istiyordu. Beş büyük ne yapmak istediğini tam olarak bilmese de kabul ettiler.

 

Koruyucu Mo dışında, Nan Huairen ve Li Shuangyan da peşine takıldı.K.N: Güzel bölümler göreceğiz güneşli bölümler :D

Sonraki Bölümün İsmi: Temizleyici Tütsü Antik Toprakları

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28328 Üye Sayısı
  • 267 Seri Sayısı
  • 38789 Bölüm Sayısı


creator
manga tr