Bölüm 1352: Teker Teker Katledilmek

avatar
487 4

Desolate Era - Bölüm 1352: Teker Teker KatledilmekBölüm 1352: Teker Teker Katledilmek

 

Ji Ning'in kükremesi olarak düşündükleri bu şey, genç adamın sadece Rüzgar Kılıç Taosu’nu nefes alarak denemesiydi. Verdiği nefes o kadar inanılmaz bir hıza ulaşmıştı ki insan şaşkına dönmeden edemiyordu.

 

“Korkunç.”

 

“Yüz milyarlarca kilometre uzaklıktan Hükümdarlar'ı kolayca öldürebiliyor. Adam çok güçlü. Cehennem'deki bütün Hükümdarlar ve İmparatorlar iş birliği yapsa belki onu öldürebiliriz ama ayrı ayrı dövüşürsek, hepimizi teker teker gebertir.”

 

“Güç birliği yapalım. Başka çaremiz yok.” Sürgünlerin tamamı olağanüstü yeteneklere sahip figürlerdi; ne yapacaklarını hemen çözmüşlerdi. Fakat… Her şey için çok geçti!

 

“Rüzgar Kılıç Taosu’nu kavradığıma göre, artık harekete geçme zamanım geldi. Onlara karşı, uzayacak bir savaşı kazanamam.” Ning ayağa kalktı, bir adım öne attı ve demin öldürdüğü beş İmparator'un olduğu yere uçtu. Elini sallayarak yere düşen hazineleri topladı. Bunları Üç Alem'e ya da öğrencilerine ve arkadaşlarına verebilirdi.

 

Ning, daha sonrasında bir adım daha atarak yüz milyarlarca kilometre ilerideki bir gölün yanında belirdi.

 

Gölün yanında iki İmparator duruyor, dikkatle Ning'in demin bulunduğu yeri izliyorlardı. Ansızın beliren bir düzlemsel dalgalanmayı takiben beyaz cübbeli Taolordu yanlarına ulaştı. Adamı görür görmez dehşete kapılan iki İmparator'un ayakları tutmuyordu. “Bu nasıl olabilir? Bizi nasıl buldu? Yanımıza gelir diye önceden formasyonlar yerleştirmiştik. Herif buna karşı hazırlanmış olamaz. Nasıl?!”

 

Duruma anlam veremiyorlardı. Aslında bu gizli düzlem, Ning'i epey baskı altına alıyordu. Tanrıhissi işlevsizdi; tek çare gözlerini kullanmaktı. Ancak, gözleri de görünmeyen enerji çeşitleri tarafından rahatsız ediliyor ve dolayısıyla genç adamın görüşü kısıtlanıyordu.

 

“Yarım milyon yılımı Rüzgar Kılıç Taosu’nu kavramak için harcadım; her şey bu an içindi.”

 

Eğer düşmanlarından uzak kalsaydı ve onların yerini bulamasaydı, saldıramayacağı ve saldırıya açık olacağı pasif bir duruma düşerdi. Bu yüzden ilk etapta oturarak Rüzgar Kılıç Taosu’nu kavramaya karar vermişti. Ning daha önce üç bin kaos döngüsünü farklı farklı Taolar'ı çalışmak için harcamıştı; eğer Rüzgar Kılıç Taosu’na o zamanlarda odaklansaydı, şimdiye dek bu Tao'yu çoktan kavramış olurdu. Ama bunu yapmamıştı; her şeyi akışına bırakarak öncelikle daha zor olarak gördüğü Uzay Kılıç Taosu’na odaklanmıştı.

 

Cehennem'e girdiğindeyse rakiplerinin nerede olduğunu bulamayınca, kararını Rüzgar Kılıç Tao'suna odaklanmaktan yana kullandı. Rüzgar formsuz ve şekilsiz bir kavramdı; fakat bu dünyanın her yerinde esiyordu. Ning, Rüzgar Kılıç Taosu sayesinde hisleriyle rüzgarı sürebiliyor ve bölgede bulunan herkesin yerini teker teker görebiliyordu! Çıplak gözleri işe yaramasa da, rüzgar onları hissetmesini sağlıyordu!

 

“Kaç!” Dehşete düşen ikili hızla kaçmaya koyuldu ama Ning onlara keskin bir bakış attı. Gözlerinden çıkan bakış adeta yoğunlaşarak iki rüzgar dalgasına dönüştü. Rüzgar ilk başlarda oldukça nazikti ama iki İmparator'a yaklaştığında öfkeli bir esintiye dönüşmüştü. İki İmparator kaçmaya çalışıyordu ama öfkeli esintiler sadece rüzgardan ibaret değillerdi; içlerinde saklı olan ufacık kılıç ışıkları onları kolayca toza çevirmişti.

 

“Sıradaki.” Ning hazineleri almakla vakit kaybetmedi. Bunun yerine hızla uzayı bükerek bir sonraki düşmanlarına doğru harekete geçti.

 

…..

 

Eğer Ning enerjisini kullanmaya karar verirse, Kuzeykuşak Kılıcı’nı çekerek onları uzaktan avlayabilirdi. Fakat bunu yaparak ciddi bir güç harcayacağını biliyordu. Böyle bir şeye istekli değildi. Bir yandan enerjisini saklamak, bir yandan da onları öldürmek istiyorsa yakın dövüşe girmek zorundaydı.

 

 Çünkü bu gizli düzlem Kılıç Taosu bölgesini baskı altına alıyor, onu normal boyutlarına çıkamayacak kadar zorluyordu. Ning Rüzgar Kılıç Taosu’nu kullanarak Kılıç Taosu bölgesi yarattığında ve uluyan rüzgarı rakiplerine saldırmak için kullandığında, sadece birkaç yüz milyar kilometrelik menzile ulaşabildiğini görmüştü. Menziline giren rakiplerini bastırabiliyor ve kaçmalarına engel olabiliyordu.

 

 Ama buradaki asıl problem şuydu; ondan trilyonlarca kilometre uzakta olan rakipleri de vardı. Hatta bazıları daha da uzaktaydı! Ning böyle uzun bir mesafeden uzay zamanı bükemezdi! Rakipleri onun saldırıya geçtiğini görür görmez hemen kaçabilirlerdi. Bu yüzden genç adam öncelikle onlara yaklaşmalı ve sonra saldırmalıydı!

 

……

 

“Taolordu saldırıya geçti!”

 

“Uzayı bükerek saldırıyor. Çabuk, güçlerimizi birleştirelim! Böyle ayrı durursak hepimiz öleceğiz.” Sürgünler artık korku nedir öğrenmişlerdi.

 

Vhoosh. Ning bir ekibin daha yanında belirdi. Bu ekipte üç İmparator vardı. Beyaz cübbeli Taolordu'nun yanlarında belirdiğini görür görmez kalpleri titredi. Tereddüt etmeden en güçlü Sithe silahlarını kullandılar. Kaçamayacaklarını biliyorlardı; bunu asla başaramazlardı.

 

İmparatorlar'dan ikisi, Ning'i kaplamaya çalışan bulanık ışıklar saçan asalar taşıyordu. Ning'in Kılıç Taosu bölgesi bile bu bulanık ışığı durduramıyordu, çünkü ışık formsuz ve gerçek dışıydı. Ning'i tamamen kaplıyordu.

 

Üçüncü İmparator'un ise elinde uzun bir mızrak vardı. Aniden mızrağını fırlattı ve silah havada uluyarak bir ışık hüzmesine dönüştü. Kılıç Taosu bölgesini geçerek Ning'i hedef aldı.

 

“Ne güçlü bir illüzyon! Mükemmel bir Tao kalbine ve illüzyon konusunda ulaştığım seviyeye rağmen ben bile birazcık etkileniyorum. Görünüşe göre bir an önce İllüzyon Taosu’nda Hükümdarlık’a ulaşmam şart. O Sithe Yücesi Dauber'le karşılaştığımda da aynı şey olmuştu.” Ning iç geçirmeden edemedi. Sithe gerçekten de her Tao'da akılalmaz seviyelere ulaşmıştı.

 

Yine de bu durum Ning'i pek etkilemiyordu. Ona doğru gelen mızrağa karşı ise kılını kıpırdatmaya bile niyeti yoktu. Kılıç Taosu bölgesiyle sayısız kılıç ışığı oluşturdu ve onları hem suyla hem de rüzgarla birleştirerek mızrağa doğru gönderdi. Mızrak kılıç ışıklarını geçebilse de yönünü şaşırıyordu.

 

Savaşın gerçekleştiği mesafeyi düşünecek olursak, hafif bir yön değiştirme bile rakibini ıskalamanıza yetiyordu. Uzun mızrak Ning'i otuz metre ıskaladı.

 

“Bu şekilde onlarcası saldıracak olursa başım belaya girebilir. Ama üç tanesine karşı korkmama gerek yok.” Ning rakiplerinin saldırılarıyla başa çıktıktan sonra harekete geçti. Uluyan rüzgarın kontrolünü alarak düşmanlarına saldırdı ve uzun mızrağın ıskaladığı o anda, rakip üç İmparator'u toza çevirdi.

 

Ardından elini uzatarak artık sahipsiz kalan mızrağı aldı. “Sıradaki.” Ning uzayı bükerek bir sonraki ekibe doğru yola çıktı.

 

……

 

Saklı Diyar. Parıldayan Üst Salon…

 

Mavi saçlı genç ve iki öğrencisi o esnada Ning'in sürgünlerle olan mücadelesini gösteren devasa bir illüzyon görüntünün yanında duruyorlardı. Gizli düzlemin kontrolünden sorumlu ve dış dünyayı gözetlemekle görevlendirilmiş biri olan mavi saçlı genç, bu düzlemdeki her şeyi görebiliyordu. Ning'in attığı her adımı izlemekteydi.

 

“Aptallar.” Mavi saçlı gencin yüzü kasıldı ve tanrıhissini Cehennem'e gönderdi. “Uzay zaman, don!” Mavi saçlı genç, uzay zamanı bastırarak Ning'in ilerleyişini durdurmaya karar verdi.

 

……..

 

Ning uzayı bükerek iki ekibi daha öldürdüğünde, Saklı Diyar'daki Sithe Yücesi nihayet harekete geçerek uzay zamanı bastırmıştı. Fakat sürgünler için bu durum geçerli değildi. Dolayısıyla, onlar uzayı bükerek birleşebiliyor ve Ning gibi yavaşlamıyorlardı.

 

“Daha doğru düzgün bir hazine bile bulamadım. Gizli düzlemin arkasındaki büyük güç harekete geçmeye karar verdi demek?” Ning gülümsedi. “Ama… Sadece uzay zamanı bastırarak beni durdurabileceğini düşünmüyor ya?”

 

Vhoosh. Ning önündeki boşluğa zoraki bir delik açtı ve titreyen bir uzay tüneli oluşturarak, onu altı yüz milyar kilometreye uzanacak şekilde genişletti.

 

Uzay Kılıç Taosu’nun gücü ortadaydı! Uzay Kılıç Taosu’na kıyasla, Uzay Taosu’na odaklanmış olmayan Tiranlar bile uzayı Ning kadar iyi yaramazlardı. Sithe Yücesi, Ning'in etrafındaki uzay zamanı bastırmak için Üst Salon'un gücünü kullanıyordu; öte yandan Ning, kendi enerjisine dokunmadan, sadece Tao'nun gücünü kullanarak etrafındaki donuk uzay zamanı zorla yarıyor ve ışınlanabiliyordu!

 

Altı yüz milyar kilometreye ışınlandıktan sonra uzay zamanın baskılandığı bölgeden çıktı. Dolayısıyla bir başka ekibe daha saldırma şansına sahipti ve onları da kolayca bertaraf etti.

 

Bunu gören Sithe Yücesi gerçekten şaşkına dönmüştü. “Tüm gücünü kullanırsa onu durduramayacağımı biliyorum… Ama sadece Kılıç Taosu bölgesini kullanarak uzay zamanı nasıl yarabiliyor?” Sithe Yücesi buna inanamıyordu. “Uzay Taosu’nda beni çoktan aşmış mı? Ama o Kılıç Taosu’nu takip ediyor olmalı… Uzay Taosu’nda nasıl böyle bir seviyeye ulaşmış olabilir ki?”

 

İnanmak istemiyordu ama gördükleri şeyler ortadaydı. Ning teker teker bütün ekipleri biçiyor ve İmparatorlar telaşla kaçıyordu. Aralarında yavaş yavaş birleşenler de vardı.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21889 Üye Sayısı
  • 836 Seri Sayısı
  • 40675 Bölüm Sayısı


creator
manga tr