Bölüm 1286: Taobirleşimi Başlar

avatar
515 10

Desolate Era - Bölüm 1286: Taobirleşimi BaşlarBölüm 1286: Taobirleşimi Başlar

 

Mavi Çiçek Malikanesi'nde…

 

Ak saçlı malikane ruhu sessizce izliyor, hem endişeli hem de umut dolu gözleriyle Ning'e bakıyordu: “Umarım bu çocuk başarılı olur. Nihai Kılıç Taosu’nu ebediyete ulaştırabilirse, daha önce kimsenin yapamadığı bir şeyi başarmış olacak. Belki de efendimin son arzularını yerine getirebilir.”

 

 Tiran'ın arzularını yerine getirmek çok zordu. Erk, bir Tiran olduktan sonra akılalmaz bir öngörü seviyesine ulaşmıştı ve elinde çok sayıda hazine vardı. Ji Ning'den kat kat daha uzun yaşamış biri olduğunu da unutmamak gerekirdi.

 

Ebediyet Kalbi'nin toplamda doksan dokuz katmanı vardı!

 

Ning, Buzyel Denizi'nden geri dönerken bile sadece yirmi iki katmanı çözebilmişti! Aslında, malikane ruhu da Ning'in bunu başarabileceğini sanmıyordu, çünkü Ning'den önce gelen deha da bunu başaramamıştı.

 

“Ateşlibulut Çiçeği.” Siyah cübbeli Ning elini kaldırdı ve yeşimden bir kutu çıkardı. Kutu kendi başına açıldıktan sonra hala daha köklerine bağlı olan Ateşlibulut Çiçeği gün yüzüne çıktı.

 

“Taobirleşimi başlasın!” Siyah cübbeli Ning gözlerini bir kez daha kapattı. Genişgök Sarayı'ndaki beyaz cübbeli Ning ise ruh haplarını yuttu, Birleşimin Taştan Tütsülüğü'nü aktif etti ve gözlerini yumdu.

 

 108,000 Tanrımücevheri’nden oluşan ilahi vücudunun iç kısımlarını hayal ediyordu. Her bir Tanrımücevheri’nde genç adamın ilahi gücünden, ruhundan, gerçekruhundan birer parça vardı. Ayrıca Nihai Kılıç Taosu’nda dair öngörüleri de buradaydı.

 

Ning Jindan kaos bölgesindeki Tao Ağacı’na odaklandı. Devasa ağacın yaprakları ve dalları Ning'in öngörülerinin maddesel yansımalarıydı. Sayısız öngörü hem zihninde hem de ruhunda yankılanıyordu.

 

O esnada bu öngörülerin tamamını bir araya toplamalı, ardından onları dönüştürerek Tao Ağacı’nın güzeller güzeli bir Ebediyet Çiçeği açmasını sağlamalıydı! İşte o vakit ilahi vücudu gerçek manada ebediyete ulaşacaktı. Ebediyet İmparatoru olduğunda bütün Tanrımücevherleri bir Dünyakalbi'ne dönüşecekti. Günün birinde gerçek ruhu yok olsa da, Tanrımücevherleri yepyeni kaosdünyaları yaratmaya devam edecekti.

 

“Ebediyet Çiçeği… Ebedi bir vücut…” Ning iradesini sergiledi. Boom! Vücudundaki bütün Tanrımücevherleri titremeye başladı. Daha önce Dördüncü Adım'ın Taolordu'na ait olan bir enerjiyle bağlanmış olan mücevherler, artık ayrılıyor ve yepyeni bir seviyeye doğru yükseliyordu! Vücudundaki devasa Tao Ağacı da titremekteydi ve dallar, yapraklar şeklindeki bütün öngörüler bir araya geliyordu.

 

Manzaraya bakıldığında hem gerçek vücut hem de Kadimikiz bulanık bir kılıç ışığıyla parlamaktaydı. Sayısız kılıç ışığının oluşturduğu görüntü, Hükümdarlar'ı bile titretebilecek güçteydi. Bu ışık, Tao'nun ışığıydı! Daha doğrusu Nihai Kılıç Taosu’nun ışığıydı ve onu koruyor, onu kaplıyordu.

 

 Bu manzara Taobirleşimi'ne meydan okuyan her Taolordu'nun yaşadığı bir manzaraydı. Genç adam hayatının en parlak anını tecrübe ediyordu ve bu sadece Taobirleşimi sırasında mümkündü. Ayrıca, Ateşlibulut Çiçeği'nin tam potansiyeli de sadece bu esnada kullanılabiliyordu.

 

“Yüksel.” Siyah cübbeli Ning gözlerini açtı, önündeki Ateşlibulut Çiçeği'ne baktı.

 

Vücudundan yayılan bulanık kılıç ışıkları çiçeği aydınlattı ve çiçek havada süzülmeye başladı. Ning'in iradesine cevaben ateşten bulutlarla kaplanan çiçeğin üstünde yarı saydam insanımsı bir figür belirdi. Bu figür, Ning'e çok benziyordu.

 

“Yansımam! Ateşlibulut Çiçeği'nin yarattığı yansıma.” Ning hemen zamanın kontrolünü eline aldı ve yansımasıyla bir an önce Taobirleşimi'ne adım atmaya hazırlandı.

 

Dokuztoz gibi Taolordları, Ateşlibulut Çiçeği'yle dokuz adet yansıma oluşturabilirdi. Yani, dokuz kez Taobirleşimi'ni tecrübe edebilirlerdi! Zamanın kontrolünü alır ve yansımalar için zamanı hızlandırırsa muhtemelen Taobirleşimi birkaç saate biter ve böylece Taolordu, gerçek Taobirleşimi'ne başlayabilirdi.

 

“Umarım bu yansıma bir Taobirleşimi'ni tamamlayacak kadar uzun dayanır.” Ning umutluydu. “Başlayalım.” Yansıma hemen Taobirleşimi'ne başladı ve vücudunda bir Tao Ağacı belirdi. İlahi bir vücut yaratmamıştı, çünkü Ning çiçeğin gücünü korumak istiyordu; çiçeğin enerjisi sınırlıydı.

 

Zaman geçti, günler günleri kovaladı. Yansıma dikkatle Taobirleşimi'ne devam ediyor, Nihai Kılıç Taosu’na ait öngörüler yavaş yavaş bir araya geliyordu. Nihayetinde, Tao Ağacı’nın gövdesinden kalın dallar çıkmaya başladı. Dallarda yepyeni iki yaprak vardı. Yapraklardan biri derin ve ince bir aura saçıyor, diğeriyse devasa ve engin bir aurayla parlıyordu.

 

Bu iki yaprağın arasında, dikkat çekmeyen ufak bir çiçeğin filizleri gün yüzüne çıkıyordu. Filizler büyüdükçe büyüdü…

 

“Şimdiye kadar sıkıntı çıkmadı. Doğru yoldayım. Böyle devam.” Ning kendine çok güveniyordu. Tiran'n taştan sunağı ve Taşkor İncisi Taobirleşimi'nde ona muazzam yardımlar sunuyordu; daimî bir aydınlanma halindeydi. Etrafa dağılmış öngörüleri hızla toplayarak onları mükemmel bir bütüne dönüştürüyordu; şimdiye kadar herhangi bir sorun çıkmamıştı.

 

Bir yıl. İki yıl. Üç yıl. Artık filizler daha fazla büyüyemeyecekleri kadar genişlemişti. Ning'in Nihai Kılıç Taosu’na dair öngörüleri ve etrafa dağılmış diğer öngörülerin tamamı bu filizlerin içindeydi.

 

“Açma zamanın geldi.” Ning çiçek açma sürecinin Taobirleşimi'ndeki en tehlikeli süreç olduğunu biliyordu. Çok sayıda Taolordu Ebediyet Çiçeği'nin açması için uğraşmış, fakat nihayetinde yarı yolda çiçek soluvermişti.

 

Aniden, yansıması titremeye başladı.

 

“Eh?” Ning'in suratı kasıldı ve genç adam Ateşlibulut Çiçeği'ne baktı. Çiçeğin etrafındaki ateş bulutlarının neredeyse tamamı yok olmuştu. Son bulut da yok olurken, yansıma aniden dağıldı. Taobirleşimi sona ermişti.

 

“Bitti mi? Enerjisini tamamen kullandı yani?” Ning biraz şaşırsa da, çabucak kendine geldi. “Nihai Taolar gerçekten de fazlasıyla zorlu. Çiçek aracılığıyla tecrübe ettiğim Taobirleşimi'nin yarısına kadar bile gelemedim.” diye düşündü Ning. Ateşlibulut Çiçeği, birden fazla Üstün Tao'yu birleştirmiş Taolordları'na dokuz kez Taobirleşimi'ni tecrübe etme şansını tanırken… Ning'e tek bir şans bile sağlayamamıştı! Taobirleşimi'nin yarısına kadar zar zor geldiği söylenebilirdi ve aslında ilk yarı çok basitti. Asıl zorluk ikinci yarıydı.

 

“Fakat… Yine de bana üç yıl kazandırdı.” Ning moralini bozmadı. Üç yıl kazanmış olması demek, Taobirleşimi'ndeki başarı şansının ciddi ölçüde artmış olması demekti.

 

“O zaman… Gerçek Taobirleşimi'ne başlayalım!” Geçici zaman hızlandırmanın mucizevi etkisi sayesinde, çiçek aracılığıyla tecrübe ettiği Taobirleşimi'nde geçen üç yıl, gerçek dünyada Ning için sadece birkaç dakikadan ibaretti.

 

Beyaz cübbeli ve siyah cübbeli Ningler aynı anda Taobirleşimi sürecini hızlandırdılar. Vhoosh! Tanrımücevherleri’nin dönüşüm süreci hızlandı ve kaşla göz arasında gerçekleşti.

 

Vücudundaki Tao Ağacı ise iki yaprağın olduğu geniş bir dal çıkardı. Yaprakların orta yerinde beliren küçük filiz hızla büyüdü ve birkaç saniyede maksimum boyuna ulaştı. Artık, çiçek açmaya hazırdı.

 

“Açabilirsin…” Ning Taobirleşimi'nin nasıl işlediğini biliyordu. Ebediyet Çiçeği bir filizken gayet güvendeydi. Fakat açma süreci başladığında hata yapmak kolay hale geliyordu ve tek bir hata bile çiçeğin solmasına yol açabilirdi! Çiçek solarsa Taobirleşimi başarısızlıkla sonuçlanmış olur ve gerçekruh parçalanmaya başlardı.

 

Çiçek açma sürecinin ilk kısmı başarıyla tamamlandığında ise çiçek yavaş yavaş yükselmeye devam ederdi. Orta kısımlar daha güvenli sayılırdı ve Ebediyet Çiçeği gitgide daha da güzelleşirdi. En güzel anına ulaştığında, gerçek ebediyeti kazanırdı! Çiçek açma sürecinin son kısmı, en zoruydu.

 

Ning Akanyıldız Nehri'nde tanıştığı Taolordu Laya'yı hatırlıyordu. Taolordu Laya Taobirleşimi'nin çiçek açma sürecinin ilk kısmında başarısız olmuştu; yani Ebediyet Çiçeği açma fırsatını bile bulamamıştı.

 

Aslında çiçeğin açması demek… Taolordları'nın Ebediyet İmparatorluğu'na çıkan o sınırı aşmaları demekti! Ebediyet Çiçeği en güzel anına ulaştığında ise Taoları dengeleniyordu. Dengelenme süreci tamamlanırsa sonuç başarılı olur ve yepyeni bir Ebediyet İmparatoru doğardı.

 

Vhooosh. Filizden yapraklar çıkıyor ve sürekli açmaya çalışıyorlardı. Ning ise yepyeni bir varlığa dönüşmenin eşiğindeydi.

 

BOOM!!! Gerçek vücudu ve Kadimikiz'i saran bulanık ışıklar yoğunlaşmaya, yükselmeye başladı. Sayısız kılıç ışığı güçleniyor ve Hükümdarlık’ın da ötesine geçiyorlardı. Kaşla göz arasında Ötekidiyar Efendileri'nin gücünü bile aştılar!

 

Tırırım…

 

Dehşet verici güç dalgası onu tutmaya çalışan her şeyin içinden geçti. Genişgök Sarayı'nı kaplayan formasyonlar böyle bir şeyi durduramazdı. Bu aura öyle üstündü ki, Hükümdarlar ve Ötekidiyar Efendileri ona yaklaşmaya layık değillerdi! Kılıç Taosu bugüne dek Kaosdiyarı'nda böylesine dehşet verici bir aura yaratmamıştı… Bu aura, Ebedi Nihai Kılıç Taosu’na aitti!

 

İmparator Saltsema, Su Youji ve diğer herkes korkudan titriyordu. Sanki vücutlarındaki her bir hücre korku içinde çığlık atmaktaydı.

 

Ateşkanadı Tanrısı bile onu saran aurayı hissedince korkuya kapıldı!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21875 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 40659 Bölüm Sayısı


creator
manga tr