Bölüm 1184: Tek Bir Yarık

avatar
521 9

Desolate Era - Bölüm 1184: Tek Bir YarıkBölüm 1184: Tek Bir Yarık

 

 Ji Ning bir aptal değildi, gereksiz yere kendisine fazla güvenmezdi. Bu ölümcül savaşı kullanarak sınırlarını zorlayabilecek olsa da, süreçte çok sayıda değişkenin söz konusu olduğunu biliyordu. Sınırlarını aşabilirdi… Ama bunu yapamayabilirdi de! Sonuçta dördüncü adıma geçmek kolay değildi. Ning Nihai Kılıç Taosu’nu takip ettiği için normalden daha zor bir hayat yaşıyordu.

 

Dolayısıyla bütün umutlarını potansiyel bir sınır aşımına bağlayamazdı. Bunu bildiği için uzay zaman diski işe yaramadığında hemen Hükümdar Parkıyı'dan yardım istemişti.

 

“Hükümdar Parkıyı'ya haber yolla. Ona de ki; Taolordu Karakuzey'in hayatı tehlikede ve edilecek yardım karşılığında Hükümdar'a Kızıldalga Tapınağı'ndan aldığı elli Soğukateş Kazan Meyvesini ve diğer meyveleri verecek. Şehir Efendisi İpeksikar ile karşı karşıya olduğu için hemen ölebilir.” Ning Parkıyı Krallığı ile arasındaki haber ağından sorumlu hizmetkara seslendi.

 

“Anlaşıldı, efendim.” Durumun ne kadar sıkıntılı olduğunu duyan hizmetkar şaşkına döndü ve hemen Parkıyı'ya haber saldı.

 

“Umarım Hükümdar zamanında yetişebilir.” Ning mırıldandı. Hükümdar koskoca Parkıyı Krallığı'nı yöneten üstün ve yüce bir figürdü! Sonsuz Diyarlar'daki üstün figürler için ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, Taolordları pek önem arz etmiyordu. Çünkü bir Taolordu ne kadar yetenekliyse, Taobirleşimi'nde başarılı olma şansı da bir o kadar az oluyordu. Parkıyı'nın On İki Sarayı vardı ama sayısız yıldır üstün Taolordları'ndan biri bile Taobirleşimi'nde başarılı olamamıştı. Hükümdar Parkıyı hala daha Parkıyı Krallığı'ndaki tek Hükümdar'dı.

 

Bu nedenle… Hükümdarlar genelde Taolordları'nın hayatlarını önemsemiyorlardı. Bu tarz figürlerin maceralarda can vermesi gayet doğaldı. Sakince onları izliyor, Taolordları'nın nesilden nesle değişimini gözlemliyorlardı.

 

“Ama elli Soğukateş Kazan Meyvesi onu ikna etmeye yetebilir. Hükümdar Kızıldalga Tapınağı'ndan çıktığımızda birkaç meyve almıştı ama elli tane daha almak isteyeceğini düşünüyorum.” Ning umutluydu.

 

“Efendim, efendim! Hükümdar buraya geliyor ama biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sizden dayanmanızı istiyor!” Hizmetkar hemen durumu bildirdi.

 

Boom! Tam o sırada geriye savrulan Ning'in dudaklarından kanlar fışkırdı. Yine de genç adam duyduğu şeylerden ötürü mutluydu. “Güzel.”

 

“Biraz daha dişimi sıkmalıyım. Eğer dayanabilirsem Hükümdar beni kurtarabilir.” Ning heyecanlıydı. Hükümdar, genç adamın yerini tam olarak bilmediği için hizmetkarın yardımına başvurmak zorundaydı. Bu gecikme ve aralarındaki devasa mesafe yüzünden Hükümdar'ın buraya gelmesi zaman alacaktı.

 

Normalde böyle kısa bir zaman zarfının lafını bile etmeye gerek olmazdı. Fakat Ning, o sırada bir Şehir Efendisi'yle ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Böyle durumlarda ufacık anlar bile fark yaratabilirdi.

 

………

 

“Yüksel.” İpeksikar'ın süzülen saçlarına, ağzından çıkan heybetli bir kükreme eşlik etti. Boom! Sabre ışığından oluşan sayısız akıntı etrafını sararak devasa bir sabre dünyası oluşturdu ve koca dünya Ning'e doğru inmeye başladı. İpeksikar bu mücadeleyi bir an önce sonlandırmak istiyordu.

 

“Hadi!” Ning de elinden geleni ardına koymuyordu. Vücudundan dokuz enerji dalgası fırladı ve birleşerek Yin-Yang Kaos Bölgesi'ne büründüler. Kalpdünyası yansıması da aktifleşiyordu. Kaos Bölgesi'yle birleşen yansıma, sabre ışığından oluşan dünyaya karşı ciddi bir mücadele vermek üzereydi.

 

Çarpıştılar… Sonuca bakılırsa, sabre dünyası dezavantajlı bir konumdaydı. İpeksikar bu duruma biraz şaşırmış gibiydi. Soğuk bir gülümsemeyle konuştu. “Demek cebinde birkaç kart taşıyormuşsun. Ama bu… Seni kurtarmaya yetmez.”

 

İpeksikar saf, umarsız bir vahşetle rakibine saldırdı! Sabreleriyle Sabre Taosu’nun o acımasız ve cesur hamlelerini uyguluyordu. Sabreleri uzay zamanı donduruyor ve hatta karmayı bile paramparça ediyordu!

 

Saldır! Saldır!

 

“Hayatta kalmak zorundayım. Dokuztoz için!” Ning savunmaya çekildi.

 

Boom! Boom! Boom! Aralarındaki savaş gökleri karartıyor, İpeksikar namına hak ettiğini gösteriyordu. Saldırıları inanılmaz derecede keskindi; Sabre Taosu’nun saldırı ağırlığını gerçek manada sergiliyordu. Ning ona karşı koyamasa da, savunmaya çekilerek sımsıkı bir defansif alan oluşturmuştu. Buna rağmen sürekli geriye savruluyordu.

 

“Taolordu Karakuzey gerçekten de fena değilmiş.” İpeksikar'ın art arda yaptığı on saldırı, Ning tarafından karşılandı. Bu durumu gören İpeksikar'ın gözleri kısıldı. “En güçlü Taolordu'nun Şarapbilgesi olduğunu sanıyordum ama görünen o ki Karakuzey, Şarapbilgesi'nden de güçlü! Üst üste on saldırımı durdurabilen bir Taolordu'nun varlığına inanmakta güçlük çekiyorum.”

 

Aslında Ning bunu [Kalpkılıç] sayesinde başarıyordu! Bu sanat olmasaydı, muhtemelen anında can verirdi!

 

“Çok dayanıklı. Böyle giderse onu öldürmek için kaç saldırı yapmam gerekeceğini bile kestiremiyorum.” İpeksikar'ın yağlı yeşil gözlerinden soğuk ışıklar parladı. “Unut gitsin. Bu kez bir istisna yapayım ve [Buzlu Kar] sanatlarını kullanayım.”

 

Vhoosh! İpeksikar'ın altı sabresi de uyum içinde hareket etmeye başladı. Üçü inanılmaz ölçüde heybetli ve vahşiyken, diğer üçü öngörülmez ve gelip geçici, adeta dans eden karın zarafetiyle hareket etmekteydi.

 

Ning bunu gördüğünde şaşkına dönmeden edemedi. Daha önce karşılaştığı saldırılar vahşi ve güçlüydü ama en azından onları kolayca görebiliyordu. Şimdiyse İpeksikar vahşeti ve zarafeti birleştiren garip bir saldırı düzenine geçmişti. Yin ile Yang prensiplerini birleştirdiği için saldırılarını karşılamak artık daha zordu. Karı andıran o zarif sabre sanatları fazla güçlü değildi ama Ning onlara karşı koymakta güçlük yaşıyordu.

 

Bu durum Gökkıran ile Kan Damlası duruşları arasındaki farka benziyor. Evet, Gökkıran daha güçlüydü ama Kan Damlası duruşu sahip olduğu hız üstünlüğü nedeniyle güç kaybetse de, farklı bir açıya yöneliyordu. Bazen en iyi saldırılar, en güçlüleri olmayabiliyordu.

 

Keng! Keng! Kesik! Kesik! Kılıçlar ve sabreler çarpıştık çarpışıyordu. Ning öngörülmez [Buzlu Kar] sabre sanatlarını kullanan üç sabreye karşı dört kılıcını kullanmak zorunda kaldığı için, diğer üç sabreye karşılık sadece iki kılıçla savaşıyordu.

 

BOOM! İki kılıcın savunması yeterli değildi. Vahşi bir güç dalgası Ning'in vücuduna nüfuz etti ve genç adam titreyerek geriye fırladı. Kan kusan Ning'in suratı solgundu. İlahi gücü hızla tükeniyordu. Elleri uyuşmuş durumdaydı ve ruhu bile afallamaya yakın bir haldeydi. Rakibin saldırısını tam olarak karşılayamadığı için, saldırının büyük çoğunluğu vücuduna ulaşabiliyordu. Dolayısıyla aldığı yaralar, eskiye kıyasla daha ağırdı.

 

“Saklı Şehirler'in efendilerinden biri olduğumda, arada sırada Taolordları'na karşı ezici ve en güçlü saldırılarımı kullanıyordum. Ama bugüne kadar hiçbir Taolordu beni [Buzlu Kar] sanatını kullanacak kadar zorlamamıştı. Normalde bu sanatı sadece İmparatorlar'a karşı kullanırım. Velet, [Buzlu Kar]'a can vereceğin için kendini şanslı ve gururlu saymalısın.” İpeksikar bir kez daha ileri atıldı.

 

Sabre sanatları kar misali gelip geçici ve süzülerek ilerliyordu.

 

Sabre ışığı yıldırımvari bir edayla rakibin kalbini hedef alıyordu.

 

Birbirinden tamamen farklı olan bu sabre sanatları, Ning'in savunmasını gerçekten de çok zorlamaktaydı.

 

Kesik! Ning aldığı darbelerden ötürü görüşünü yitirmeye başladı. İlahi vücudu saldırılara dayanmakta güçlük çekiyor ve gitgide kötüleşiyordu.

 

“Hayır. Bu gidişle öleceğim!” Ning ne zaman bir saldırıyı karşılasa, ölümle yaşam arasındaki çizgiyi katettiğini anlamıştı. On kısa saldırı sonunda artık dayanacak enerjisi kalmayacaktı.

 

“Ölürsem, Tao mührüm sayesinde dirilebilirim… Ama Dokuztoz'un işi biter.” Yılmayan bir irade ve kararlılık Ning'in ruhunu kaplıyordu. Bu kararlılık kesinlikle sarsılmazdı, ruhunun derinliklerinden gelen bir güç çeşidiydi… Ning'in kılıç sanatları değişmeye başladı.

 

Daha önce saldırıları sislerle kaplıydı. Şimdiyse sisler dağılmaya ve su damlalarına dönüşmeye başlamıştı. Sayısız su damlasından oluşan bir kılıç, muazzam güzelliğe ve insanı büyüleyen bir heybete sahipti… Hem hızı hem de gücü Ning'in daha önceki saldırılarına kıyasla resmen tavan yapmıştı.

 

[Kalpkılıç]'ın on birinci duruşu… Gözyaşı.

 

Boom! Boom!

 

Taraflar çarpıştı. Ning bir kez daha geriye savruldu ve hala devazantajlıydı… Fakat bu kez kan tükürmemişti. Çarpışmanın gücü onu yaralamaya yetmemişti!

 

“Ne?!” İpeksikar'ın suratı değişti. “[Kalpkılıç]'ın on birinci duruşu mu?!?!”

 

“Evet.” Ning gülümsedi. “Şehir Efendisi İpeksikar, itibarını hak ediyorsun. Tekniğimi tek bakışla tanıdın.”

 

Gelişimcilerin ölüm kalım anlarında sınırlarını daha kolay aşabilmelerinin asıl sebebi, bu tarz durumların ruhlarına ve gerçekruhlarına ciddi bir baskı uygulaması, onları ani aydınlanmaları daha kolay yaşayabildikleri özel bir duruma sokmasıydı. Ning yalnızca bir ölüm kalım savaşında değildi; aynı zamanda Dokuztoz'un hayatı da omuzlarındaydı. Bu nedenle daha çok kazanmak istiyordu ve bu yoğun duyguları ile hayatta kalma arzusu [Kalpkılıç] sanatında nihayet ilerleme kaydetmesini sağladı.

 

Sınırlarını aştığı o anda bir şeyin farkına vardı. [Kalpkılıç]'ın on birinci duruşu olan “Gözyaşı”, inanılmaz bir dirayet ve irade gerektiriyordu! Uzun zaman önce İmparator Kalpkılıç sırf sevdiklerini korumak için mutlak bir ölümle karşılaşmıştı. Ölümle karşı karşıyayken gülen İmparator'un gözlerinden yaşlar akıyordu… Fakat tam o sırada yaşadığı ani bir aydınlanma ile on birinci duruşu geliştirdi.

 

 Kendine has derin, mutlak ve olağanüstü kılıç sanatları yaratmak isteyen her gelişimci, kendi yolundan gitmeliydi. Örneğin Tanrı İmparator Helong, [Tanrı İmparatoru'nun Kıyameti] adlı bir teknik yaratmıştı ve bu teknik de [Kalpkılıç] sanatı gibi kalpgücü, ilahi güç, Ölümsüz enerjisini birleştirebiliyordu. Ona çalışmak da büyük bir kararlılık ve sağlam irade gerektiriyordu.

 

“Yalnızca böyle ateşli bir kararlılık ile kalpgücü, ilahi güç ve Ölümsüz enerji mükemmel derecede birleşebilir.” Ning nihayet anlıyordu.

 

…….

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21975 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40722 Bölüm Sayısı


creator
manga tr