Bölüm 1135: Tiran

avatar
634 15

Desolate Era - Bölüm 1135: TiranBölüm 1135: Tiran

 

“Umut mu?” Ji Ning'in gözleri parladı.

 

Hükümdar Yerzambak, Hükümdar Parkıyı, Hükümdar Yelyağmur, İmparator Ayrıkbeşli, İmparator Altınada ve İmparator Adapostu gizliden gizliye başlarını iki yana salladılar. Hükümdar Yerzambak devam etti. “Kaosdiyarı'nın geri tepmesi Ebediyet İmparatorları'nın kaldırabileceği bir güç değildir. Sadece Ebediyet İmparatorları'ndan daha güçlü olan o efsanevi figürler buna dayanabilir… Sadece onlar uzay zamanı tersine çevirerek Tao eşini diriltebilirler.”

 

“Ebediyet İmparatorları'ndan daha güçlü olan figürler mi?” Ning, Dokuztoz ve Şarapbilgesi üçlüsü afalladı. Ebediyet İmparatorları'nın ötesinde bir güç seviyesi mi vardı?

 

“Kaosdiyarı sonsuzdur, sayısız diyarıdüzlem ve ötekidiyarla doludur.” Hükümdar Yerzambak'ın sesi insanı cezbediyordu. “Diyarıdüzlemlerin yahut ötekidiyarların zirvesinde hükümdarlar yaşar! Fakat… Geniş Kaosdiyarı bunlardan daha güçlü figürleri barındırır. Biz onlara saygıyla ve korkuyla ‘Tiran’ deriz.”

 

“Tiran mı?” Ning hemen bu kelimeyi kalbine kazıdı.

 

Hükümdar Parkıyı başını salladı, gözlerinde beklenti dolu bir bakış vardı. “Evet. Tiranlar! Ebedidünyaları Ebediyet İmparatorları yaratır… Çtekidiyarlar da Tiranlar'ın işidir.”

 

“Ötekidiyarları mı yaratıyorlar?” Ning şoke oldu. Bahsi geçen ötekidiyarlardan birine daha önce gitmişti. Orada bir dizi has öz bulunuyordu. Bütün bu şeyleri hissetmek mümkündü! Böyle mükemmel yapının biri tarafından yaratılmış olması kulağa gerçek gibi gelmiyordu.

 

“Tiranlar bütün canlılardan üstün olan, Kaosdiyarı'nın gerçek ve nihai hükümdarlardır.” dedi Hükümdar Yerzambak. “Bizler, Ebediyet İmparatorları olarak kendi ebedi Taoları'mızı geliştiririz… Fakat gelişimin zirvesi bu değildir. Defalarca kez sınırları aşmak ve Tao'yu bir evrenin has özlerine karışacak seviyeye kadar getirip, onunla bir ötekidiyar oluşturabilecek düzeye ulaşmak…”

 

“İşte bu nedenle Tiranlar nadiren görülür. Daha önce onlardan biriyle bile karşılaşmadım.” Hükümdar Parkıyı başını iki yana salladı; diğer iki hükümdarın da yüzlerince kıskançlık ve takdir dolu ifadeler vardı. Onlar da Tiranlar'la karşılaşmamıştı; sadece isimlerini duymuşlardı.

 

“Sithe savaşı başlattığında, orman yangını gibi ateşler her yere yayıldı. Gelişimcilerin bu büyük savaştan galip çıkmasındaki asıl sebep, yanımızdaki Tiranlar'dı!” Hükümdar Parkıyı konuştu. “Sithe'nin bazı konularda inanılmaz seviyelere ulaştığı bilinse de, Tiranlar nihayetinde hepsini yok etti. Onlar olmasaydı, uzun zaman önce ya katledilir ya da esir alınırdık.”

 

Ning, Dokuztoz ve Şarapbilgesi ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Tiranlar mı? Demek Kaosdiyarı'ndaki en yüksek güç seviyesi “Tiran” adıyla biliniyordu?

 

“Uzay zamanı tersine çevirebilir ve Kaosdiyarı'nı kolayca gezebilirler! Hatta o gittiğin alternatif evrenleri bile yaratabilecek kudrete sahipler…” Hükümdar Parkıyı ekledi. “Bir Tiran zamanını ayırmaya karar verirse, Alevejder Diyarıdüzlemi'ni tehdit eden Yin-Yang Samsara Çarkları'nı bile yok edebilir.”

 

“Yok edebilirler mi?” Şarapbilgesi sormadan edemedi. “O zaman neden yardımlarını istemiyoruz? Öylece kenarda durup böyle devasa bir diyarıdüzlemin yok oluşuna izin mi verecekler?”

 

“Yanılıyorsun.” dedi Hükümdar Yelyağmur. “Tiranlar'la bizim düşünce yapımız tamamen farklıdır. Zamanında bir Tiran bütün varlığın ve yaratılanların doğal akışı, ölümün ve yaşamın doğal döngüsünü takip etmesi gerektiğini söylemişti. Yin-Yang Samsara Çarkları Alevejderi Diyarıdüzlemi'ni yok etmek maksadıyla kadim kaostan doğmuştur. Yani, Kaosdiyarı'nın kanunları ve iradesi dahilinde hareket eder. Onu zorla parçalamaya kalkarlarsa, Kaosdiyarı buna kayıtsız kalmaz ve onlara sağlam bir geri tepme gönderir. Bu nedenle Tiranlar'ın böyle bir şeye kalkışacağını hiç sanmıyorum.”

 

“Varlığın üstündeki canlılardan bahsediyoruz. Onlar yenilmezdir. Ne uzay zaman ne de karmanın etkisiyle kısıtlanabilirler.”

 

“Onlara göre koskoca bir diyarıdüzlemin doğuşu ve yok oluşu, ufacık bir çiçeğin açarak solmasından farksızdır. Daha önce bir Tiran bile görmedim.” Hükümdar Yelyağmur, Ning'e baktı. “Karakuzey, genç dostum… Eşini kurtarmak istiyorsan, bir Tiran'dan yardım istemen gerekiyor.”

 

Ning'in kalbi sıkıştı. Tiran'dan yardım mı isteyecekti? Sayısız yıldır bu diyarıdüzlemde yaşayan üç hükümdar bile daha önce tek bir Tiran görmemişti. Bırakın onlardan yardım istemeyi, onları bulmak bile başlı başına bir sorundu!

 

“Bu meyveler yeterli olur mu?” Ning sordu.

 

“Haha…” İmparator Altınada güldü. “Olmaz tabii! Bunun yüz katı bile yeterli gelmez.”

 

“Bir Tiran'dan yardım isteyeceğini düşünüyoruz… Kızıldalga Tapınağı gibi bir hazineyi hediye olarak sunsan belki kabul edebilirler.” Hükümdar Parkıyı başını iki yana sallayarak gülümsedi. “Topladığın meyveler her yüz bin kaos döngüsünde bir kez açıyor. Kızıldalga Tapınağı ebediyen bu meyveleri yetiştirebileceğin bir hazine.” Kızıldalga Tapınağı çok değerliydi.

 

“Ah!” Ning hemen durumu kavradı.

 

“Yani şu anda elimden bir şey gelmez, değil mi?” Ning sordu.

 

“Evet. İstediğin şeyi yapacak gücümüz yok. Bunun için bir Tiran gerekiyor.” Hükümdar Parkıyı genç adama baktı. “Ama en azından umudun var. Tao eşin Dünya Seviyesi’nde yahut Taolordu seviyesinde olsaydı, onları diriltirken gerçekleşecek geri tepme de aynı şekilde artacaktı. Yani uzun lafın kısası, öyle bir durumda Tiranlar bile sana yardımcı olamazdı.”

 

“Doğru.” Ning çabucak sakinleşti. Yu Wei'nin dirilişiyle ilgili konuşma yapmadan önce, başarısızlık ihtimaline kendini hazırlamıştı. Başkaları bu durumda kederle ve çaresizlikle dolabilirdi… Ama Ning'in kanı kaynıyordu! Çünkü genç adam henüz sadece üçüncü adımda olan bir Taolordu'ydu. Dördüncü adıma ulaştığında ve [Kalpkılıç] sanatında ilerlediğinde, Kızıldalga Tapınağı kadar değerli hazineler elde edebilecek güce ulaşabilirdi.

 

“Pekala… O zaman diyelim ki Kızıldalga Tapınağı kadar değerli bir hazine buldum, o zaman ne yapacağım?” Ning sormadan edemedi. “Bir Tiran'ı nasıl bulacağım?”

 

“Bulmana gerek yok.” dedi İmparator Altınada. “Tao İttifakı senin için Tiran'a haber verebilir.”

 

“Oh?” Ning şaşırdı. Tao İttifakı gerçekten de akılalmaz bir oluşumdu. Bir Tiran'a bile haber yollayabilecek kapasiteye sahiplerdi.

 

“Ama unutma; Kızıldalga Tapınağı düzenli olarak meyve verebildiği için değeri, elde ettiğin meyvelerden çok ama çok daha fazla. Aslında, sayısız yıldır topladığım hazinelerin tamamı bile bir Kızıldalga Tapınağı etmez.” dedi Hükümdar Parkıyı ve gülerek Ning'e baktı. “Karakuzey, Kızıldalga Tapınağı kadar değerli bir hazine bulman kolay olmayacak. Kendini bu işe iyi hazırlaman lazım.”

 

“Büyük hazineler için büyük tehlikelere göğüs germek gerekir.” dedi Hükümdar Yelyağmur. “Örneğin Dehşetin Yıldızdenizi. Şafak Yıldızı'nın yapıldığı yer olarak sayısız kalıntıya ve hazineye sahip; fakat aynı şekilde inanılmaz tehlikeler de taşıyor. Riske girmeye karar verirsen, orada Sithe'nin bıraktığı hükümdar seviye ve hatta daha güçlü hazineler bulabilirsin. Kızıldalga Tapınağı kadar değerli bir şey bulman bile gayet mümkün.”

 

“Anladım.” Ning başını salladı.

 

Üç heybetli hükümdar gereksiz yere riske girmeye cüret edemiyorlardı; çünkü onlar, kendi organizasyonlarının ana temel taşlarıydı. Dehşetin Yıldızdenizi çok tehlikeliydi; hükümdarların bile can verebileceği bir yerdi. Riskin fazla olduğu bu yere girmek genelde yalnızca Taolordları'nın yaptığı bir işti. Taolordları zaten Taobirleşimi'nde başarılı olma şanslarının pek yüksek olmadığını biliyorlardı!

 

“Demek, Tiranlar?” Ning sessizce düşündü. Tiranlar, gelişim dünyasının en üstün varlıkları, gelişimcilerin liderleri ve Sithe'nin katilleri…

 

“Eşini diriltemeyeceğimizi artık biliyorsun. Karakuzey, başka ihtiyacın olan bir şey var mı?” Parkıyı sordu.

 

“Konuş bakalım.”

 

“Ne istiyorsan söyle.”

 

Diğerleri de Ning'e odaklandı.

 

Yu Wei'yi diriltmek şimdilik mümkün değildi, dolayısıyla Ning kendini güçlendirmeye odaklanmalıydı. Güçlenmediği takdirde Kızıldalga Tapınağı kadar değerli bir hazine bulamazdı.

 

“Üstatlar.” Ning parmağını salladı ve bir dizi sembol yükseldi. Listelenen semboller Ning'in [Kılıç Tao Vücudu] adlı koruyucu yeteneğinin ikinci ve üçüncü seviyeleri için gereken malzemeleri kapsıyordu. İlahi yeteneğin dört seviyesi vardı ve son seviyeye ulaşıldığında Ning'in vücudu en iyi Ebediyet Hazineleri’ne denk olacaktı.

 

“Üstatlar, bu listeye bakın lütfen. Onları almak için ne kadar meyve vermem gerekiyor?” Ning sordu.

 

“Eh?” Üç Hükümdar ve üç lider İmparator listeye baktı; arkalarındaki diğer figürler de listeye bakıyordu.

 

“Hm. Bu liste için sadece altmış adet soğukateş kazan meyvesi alsam yeter.” dedi Hükümdar Yerzambak.

 

“Bana kırk beş meyve yeter de artar bile.” Tao İttifakı'ndan gelen İmparator Altınada gülümsedi. Bu sözleri söyler söylemez yanındaki Hükümdarlar ve İmparatorlar gıcık ifadelerle ona baktılar. Ning'in istediği şeyler olağanüstüydü. Onlara göre, bu malzemeler için en azından elli meyve istemek şarttı.

 

“Altınada, biraz abartmıyor musun? Evet, Tao İttifakı'nın çok hazinesi olduğunu biliyoruz, fakat bu kadar düşük bir teklif de yapılmaz yahu!” İmparator Adapostu'nun suratı ekşidi.

 

“Böyle davranırsan seninle nasıl rekabet edeceğiz?” Hükümdar Yelyağmur mırıldandı.

 

“Hahah…” İmparator Altınada geniş bir kahkaha attı. “Adil koşullarda rekabet edeceğimizi söylemiştik. Ben de bunu yapıyorum.”

 

Ning afalladı. Ayrıca Kızıldalga Tapınağı'nda yetişen dokuz tip meyveden en çok dokuzuncu meyvenin dikkat çektiğini de görebiliyordu. Soğukateş kazan meyveleri çok değerliydi.

 

“Üstatlar, bu yolculuğumda sekiz tip meyve topladım.” dedi Ning. “Demin istediğim malzemeler için ‘Safbarış meyvesi'ni takas olarak kullanmak istiyorum. Acaba kaç meyve yeterli olacak?”

 

 Safbarış meyvesi her 30,000 kaos döngüsünde bir kez yetişiyordu ve Ning'in elinde bu meyveden 108,000 adet vardı!

 

……

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21965 Üye Sayısı
  • 838 Seri Sayısı
  • 40717 Bölüm Sayısı


creator
manga tr