Bölüm 1103: Gölgesiz Atlatma Sanatı

avatar
577 13

Desolate Era - Bölüm 1103: Gölgesiz Atlatma SanatıBölüm 1103: Gölgesiz Atlatma Sanatı

 

“Öl artık!” Ji Ning'in kılıcı Zamanırüya'nın beline dolanmış, onu sapasağlam bir şekilde kavramıştı; genç adam aynı zamanda diğer beş kılıcıyla saldırıyordu.

 

Vhooosh. Zamanırüya'nın vücudu aniden saydam bir forma bürünerek gölgeye dönüştü ve adam çabucak kaçarak uzaklaştı.

 

Boom! Boom! Boom! Boom! Ning'in kılıçları dehşet verici bir yıkım gücü taşıyorlardı. Kullandığı saldırı Kan Damlası'ydı ve önüne çıkan her şeyi yok ediyordu! Beş kılıç ışığı ise hala daha saydam, insanımsı ışığı takip etmekteydi.

 

Svish! İnsanımsı ışık mesafeye kaçarak bir kez daha Zamanırüya'ya dönüştü. Adamın beti benzi atmıştı ve göğsünü tuttuğu sırada dudaklarından kanlar akmaya başlamıştı.

 

Rüya formu tekniğine sahip olsa da, bu teknik Dokuztoz yahut Shaka gibi figürlerin dokunulmaz formlarıyla kıyaslanamazdı. Yine de Ning'in ellerinden kaçmasına yetmişti.

 

“Bu atlatma sanatı…?” Taolordu Karneşe ve Taolordu Shaka şaşkındı.

 

“Kaçın, derhal kaçın!” Taolordu Shaka zihinsel yoldan kükredi. “Karneşe, bir an önce kaçmamız gerekiyor.”

 

 “Yoksa efsanelerde geçen suikast tekniklerinden biri mi?” Taolordu Karneşe hala daha şaşkın ve korkmuş bir durumdaydı. Kaçmaya başlayan Shaka'nın peşine takıldı.

 

“Bana yardım edin!” Zar zor kaçmayı başaran Zamanırüya zihinsel yoldan diğer ikiliye seslendi. “Bana yardım ederseniz onu yenebiliriz ve size hazinelerimin yarısını veririm!”

 

“Zamanırüya, kusuruma bakma.”

 

“Kardeşim Zamanırüya, kendi başının çaresine bakmak zorundasın.”

 

Taolordları Shaka ve Karneşe, Zamanırüya'ya bakmaya bile yeltenmediler. Hızla ilerlemeye koyuldular ve Taolordu Shaka yanındaki Karneşe'ye yardım ederek ışık hızının yüz misli bir hızda kaçmaya koyuldu.

 

Ning onlara baksa da peşlerinden gitmeyecekti. Üçlüden en sıkıntı çıkaranı Taolordu Shaka'ydı, zira kendisi ışık hızının yüz katından da hızlıydı ve ışığa dönüşebiliyordu; onu öldürmek kolay olmayacaktı.

 

Üstün Taolordları'nın çoğu zorlu figürlerdi. Genel bağlamda hepsinin sağlam hayat kurtarıcı teknikleri oluyordu! Neyse ki Dalgadeğişen Alemi'nde uzay zaman yetenekleri baskılandığı için çoğu üstün Taolordu kolay kolay kaçamıyordu. Ölme riskiyle karşı karşıya olmalarının tek sebebi buydu.

 

…..

 

Taolordu Shaka kaçarken altı altın yaprağını kullanmaya devam ediyordu. Yaprakların her biri yaklaşık otuz metre civarındaydı ve birleştiklerinde onları tamamen koruyan bir küreye dönüşüyorlardı.

 

“Bu hazine sayesinde Taolordu Karakuzey yanıma ulaşamayacak.” Hızla kaçmaya devam eden Shaka'nın suratında çirkin bir ifade vardı.

 

“Suikast sanatı.” Taolordu Karneşe ise hala yaşananlara inanamıyordu. “Sonsuz Diyarlar bir kez daha bu dehşet verici saldırı tekniğini görmek üzere.”

 

“Suikast sanatları” Ning'in Gölgesiz atlatma sanatına benzeyen saldırılar için kullanılan genel bir terimdi. Yıllar önce bu tarz bir tekniği geliştiren bir üstün Taolordu, tekniğini kullanarak gizlice rakiplerine yaklaşabiliyor ve tanrıhissi bile onu fark edemiyordu. Rakipleri onu fark ettiğinde her şey için çok geç oluyordu! Gerçekten de korkunç bir yetenekti ve o şahsın ellerinde çok sayıda üstün Taolordu can vermişti.

 

Ne zaman bir suikast görevine gitse, hedefini öldürüyordu. Dolayısıyla suikast sanatının varlığı uzunca bir süre sır olarak saklı kalmıştı. Nihayetinde başarısız olduğu bir suikast girişimiyle birlikte herkes bu sanatın varlığını öğrendi. Bu nedenle herkes ona temkinle yaklaşmaya başladı ve suikast işi ciddi bir sıkıntıya girdi.

 

“Bugünden itibaren, dış dünyada gezerken bir uçan aracın içinde hareket etmeliyiz.” dedi Taolordu Karneşe. “Uçan araçlar formasyonlarla korunduğu için, bize pusu kursa dahi önce o formasyonları parçalaması gerekecek. Böylece gizlice yanımıza gelemez.”

 

“Gizli sanatlarla geniş bir alanı kaplamak ve o alandaki her şeye saldırmak da bir çözüm olabilir. Ne yazık ki Karakuzey'in gizli sanatları ve kalpdünyası yansıması olağanüstü güçlere sahip. Zamanırüya'nın kalpdünyası yansıması bile onlara karşı koyamadı.” Taolordu Shaka başını iki yana salladı. “Argh. Karakuzey gitgide tehlikeli ve korkunç bir hal alıyor. Büyülü hazinelerimle dört bir yanı tarıyorum ama buna rağmen tak diye yanımızda belirebiliyor.”

 

“Aynen öyle.” Taolordu Karneşe gergindi. Artık Ning'in suikast sanatına sahip olduğunu bildikleri için ondan korkuyorlardı. Ning'in hedef alacağı herkes bir kâbusun içine girecekti; çünkü onu gördüklerinde Ning çoktan yanlarına gelmiş olacaktı.

 

“Zamanırüya'nın işi bitti.” dedi Shaka.

 

“Neyse ki Zamanırüya'ya odaklandı.” dedi Karneşe.

 

“Peşimizden gelseydi… Kaçsak bile ciddi yaralar alırdık.” Shaka başını salladı.

 

…….

 

Sayısız ipliğin çevrelediği Zamanırüya hızla kaçmayı sürdürüyordu. Ning'in ona bir kez daha gizlice yaklaşamaması için uğraşmaktaydı. Zihinsel yoldan Ning'e yalvardı. “Kardeşim Karakuzey, yalvarırım beni bağışla. Sana bütün hazinelerimi veririm.”

 

“Zamanırüya.” Ning altı kılıcını da kavramış bir şekilde onu kovalıyordu. “Gölgesiz atlatma sanatını Shaka ve Karneşe'nin önünde gösterecek kadar ileriye gitmemin sebebi seni öldürmekti! Artık kimse seni elimden alamaz!”

 

Gölgesiz atlatma sanatını bir sır olarak saklamak Ning için çok önemliydi; zira bu sanat gizli kaldığı sürece etkili oluyordu. Haberler yayılırsa bütün Taolordları gerekli hazırlıkları yapardı. Tabii bu hazırlıklar Gölgesiz atlatma sanatını tamamen işlevsiz kılmayacaktı ama onu eski ölümcül etkisinden uzaklaştıracakları kesindi.

 

Yine de Ning kendine güveniyordu. Sadece kalpgücü tekniklerine değil, heybetli yakın dövüş yeteneklerine de sahipti! Gölgesiz atlatma sanatı bir ölümcül teknikti ama ortaya çıkacaksa da bu konuda yapacak bir şey yoktu. Yeterli güce sahipseniz, bu tarz tekniklerinizin başkaları tarafından bilinmesinden etkilenmezdiniz. Herkes bilse bile kimse karşı koyamadığı sürece Ning yoluna devam edebilirdi.

 

“Karakuzey, beni kolay kolay öldüremezsin.” Ning'in gitgide yaklaştığını gören Zamanırüya kükredi. “Fazla abartma.”

 

“Gerekirse seni dünyanın sonuna kadar kovalarım!” Ning hızlandı.

 

“O zaman geber!” Zamanırüya ansızın başını çevirdi ve garip bir diyagram kuran altın noktalarla kaplı siyah bir taş çıkardı. Taşı parçaladıktan sonra akılalmaz bir güç dalgası açığa çıkarak Zamanırüya'nın etrafında altın bir ışık halesi oluşturdu.

 

“Eh?” Ning'in yüzü ekşidi. Svish! Genç adam kayboldu.

 

“Nerede? Nereye kayboldu?!” Zamanırüya hem kaygılı hem de öfkeliydi. Kalpdünyası yansıması Ning'inkinden daha zayıftı ve Ning kalpdünyası yansımasını dokuz öz sanatıyla destekleyerek Zamanırüya'nın bölgeyi taramasına engel oluyordu. Dolayısıyla adamın Ning'in nerede olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

 

“Geber!” Zamanırüya öfkeyle kükreyerek etrafını çevreleyen altın halenin genişlemesini diledi ve hale dört bir yana saldırdı.

 

BOOM! Yaklaşık yüz bin kilometre ötede, enerji dalgaları bir engelle karşılaştı. Saniyeler sonra kılıçları hazır bir şekilde bekleyen Ning ortaya çıktı ve kılıç ışığı kara bir deliğe dönüşerek enerji saldırısını kolayca parçaladı.

 

“Zamanırüya, o saldırının tam gücünü bana yönlendirmiş olsaydın bile en fazla birkaç ufak yara alırdım, o kadar.” Ning sırıttı. “Böyle dağıldığında ise kılıma bile zarar veremez!”

 

 Hazinenin gücü, Saklı Şehirler'in efendilerinin gücünün yaklaşık %60-70'lik bir kısmına denkti. Ning artık bir üstün Taolordu'ydu ve onlarla arasında sadece bir aşama vardı. Sekiz şehir efendisinden biri olaya bizzat müdahil olsa bile Ning'i tek hamleyle öldüremezdi; Ning'in bir hükümdar zırhına sahip olduğu unutulmamalıydı!

 

“Kahretsin.” Zamanırüya dişlerini sıktı ve ardından hızla kaçmaya başladı.

 

“Atlatma sanatıyla başa çıkmak imkânsız. Ne zaman bir hazine çıkarsam şu ‘Gölgesiz’ atlatma sanatını kullanıyor ve ona zarar bile veremiyorum!” Zamanırüya telaşlanıyordu. “Elimde bir hükümdar hazinesi olsa bile muhtemelen onu öldüremezdim.”

 

En güçlü hazinelerin bile bir hedefe ihtiyacı vardı. Ning Gölgesiz atlatma sanatını kullandığında tamamen kaybolabiliyordu. Işık hızının yüz katına da çıkabildiği için kaşla göz arasında bir milyon kilometre mesafe katedebilirdi. Ona nişan almak mümkün değildi.

 

Vhooosh. Ning bir kez daha Zamanırüya'ya yaklaştı.

 

“Benden daha hızlı ve benden daha güçlü. Nasıl kaçacağım?!” Zamanırüya çıldırmak üzereydi. Rakibinden hem daha zayıf hem de daha yavaştı. Kalpgücünde yetenekli olsa da, karşısındaki kişi de bir Kalpgücü Gelişimcisi'ydi.

 

“İmparator Dalgadeğişen, sana lanet olsun!” Zamanırüya nefret doluydu. “Dış dünyada olsaydık uzay zamanda açacağım bir yarıkla çoktan kaçmıştım.” Elinde uzay zamanı yarabilecek çok sayıda hazine vardı ama çaresizdi!

 

……..

 
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 22105 Üye Sayısı
  • 821 Seri Sayısı
  • 40994 Bölüm Sayısı


creator
manga tr