Bölüm 1058: Kalpgücü Gelişimcisi

avatar
567 12

Desolate Era - Bölüm 1058: Kalpgücü GelişimcisiBölüm 1058: Kalpgücü Gelişimcisi

 

Mağarada…

 

Ji Ning hızla beyaz cübbeli hükümdarın cesedinden uzaklaştı.

 

“Efendim?” Su Youji seslendi.

 

“Efendim, demin neler oldu?” Hapazizi çok meraklıydı. İkisi de demin yayılan alışılmışın dışındaki aurayı hissetmişti.

 

Ning başını salladı. “Kalpdünyamı kurdum.”

 

“Kalpdünyanızı mı?” Su Youji ve Hapazizi afalladı.

 

“Kalpdünyası mı?” Taolordu Naia ve Taolordu Gaddaralev de söylenen sözü duyar duymaz şoke oldular.

 

 Kişi kalpdünyasını kurduğunda gerçek bir Kalpgücü Gelişimcisi oluyordu. Kalpgücü Gelişimcileri çok nadirdi! Kalpgücü Gelişimcisi olarak çalışan heybetli bir Taolordu? Kesinlikle çoğu Taolordu'nun korkuyla yaklaşacağı bir figür olacaktı.

 

“Evet.” Ning takipçilerinden sır saklayacak değildi. Zaten gelecekte Kalpgücü yeteneklerini kullandığında bunu hissedeceklerdi.

 

“Beni rahatsız etmeyin.” Elini sallayan Ning geçici zaman hızlandırma kulübesine girdi.

 

“Kalpgücü Gelişimcisi.” Su Youji hala kendine gelememişti.

 

“İnanılmaz.” Hapazizi, Gaddaralev ve Naia üçlüsü hala daha duyduklarına inanamıyorlardı. Tabii dördü de Ning'in Üç Alem'deki zamanlarında kalpgücünde daha yetenekli olduğunu bilmiyordu. Subhuti bile bir süreliğine öğrencisinin kılıç yerine kalpgücüne daha uygun olabileceğinden şüphelenmişti. Acaba gerçekten de öyle miydi? Subhuti'nin şüpheleri doğru muydu?

 

Öyle ya da böyle, Ning artık bir kalpdünyasına sahipti.

 

……

 

Kulübede…

 

Ning bağdaş kurup oturdu. Kalpdünyasını tamamen inşa etmek zorundaydı. Kalpdünyası büyüdükçe kalpgücü de büyüyecekti.

 

Bir kalpdünyasının yaratılışı fazlasıyla karmaşık bir işti. Beyaz cübbeli hükümdarın cesedine yakınken sürekli illüzyonların saldırısına uğradığı için doğal olarak bu riskten kaçınmak adına cesetten uzaklaşmıştı.

 

“Kalpdünyam.” Ning tek bir düşünceyle vücudundaki kalpdünyasını hayal etti. Sadece alnındaki ufak bir noktadan ibaret görünen bu kavram aslen içinde koca bir dünyayı barındırıyordu. O noktanın barındırabileceği uzay miktarı teorik olarak sınırsızdı; Kemdiyar Bölgesi'nden bile daha büyük olması mümkündü. Sıradan Eşik Seviye Kalpgücü Gelişimcileri'nin kalpdünyaları genelde sıradan bir bölgenin boyutlarına denk oluyordu.

 

Bir Kalpgücü Gelişimcisi'nin ne kadar güce sahip olduğunu görmek istiyorsanız, kalpdünyasının boyutlarına bakmanız yeterliydi. Bir usta seviye Dünya gelişimcisinin kalpdünyası sadece bir kaosdünyasına denkti! Fakat Ning bir Samsara Taolordu'ydu ve dolayısıyla dünyasını daha da büyütebilirdi.

 

Şimdilik alnındaki kalpdünyası bulanık, sisli bir alandan fazlası değildi.

 

“Yüksel.” Dünyadan bir ses yankılanınca sisler dağılmaya başladı. Boşluğun içinden yükselen bir kıta genişlemeye ve üstünde beliren gökler yükselmeye koyuldu…

 

Aynı sırada kalpdünyası kaos enerjisi çekiyordu. Ning'in Kaos Mücevherleri sürekli gereken enerjiyi sağlamak adına iş başındaydı. Dış dünyadaki kaos enerjisine bel bağlamak süreci hatırı sayılır derecede uzatacağı için genç adam Kaos Mücevherleri’ni kullanıyordu.

 

Çok geçmeden dünyanın genişlemesi durdu. Artık on milyar kilometreyi aşkın bir genişliğe sahip olan kalpdünyası, bir kaosdünyasına denk sayılırdı. Kalpdünyası baştan aşağı Kılıç Ki'si ile doluydu; burası kılıcın diyarıydı.

 

“Daha fazla.” Ning kalpdünyasının temeline birinci aşama Nihai Kılıç Taosu’nu aktarmaya, bunu kullanarak onu daha da büyütmeye koyuldu.

 

Tırırım… Dünya adeta renk ve şekil değiştiriyordu. Kalpdünyasının tam ortasındaki vadi iki yana kırılarak yükselmeye, sanki gökleri yaran bir kılıç misali bir dağa dönüşmeye başladı. Yayılan muazzam aura Nihai Kılıç Taosu’na aitti ve aynı zamanda Ning'in Tao'sunun fiziksel bir yansımasıydı. Artık dağ on milyar kilometreden de uzundu ve heybetli aurasıyla bütün dünyayı kaplıyordu.

 

Bu esnada kalpdünyası hızla büyümekteydi, yüz… Bin… On bin misli boyutlara çıktı. Gerçekten de çok hızlı büyüyordu.

 

“Görünüşe göre Nihai Kılıç Taosu,, kalpdünyası kurmak için gayet ideal bir Tao'ymuş.” Aniden devasa kılıç dağının zirvesinde bir figür belirdi. Kendisi, Ning'in iradesiyle yarattığı beyaz cübbeli bir Ning'di. “Nihai Kılıç Taosu’nu merkez olarak kullanan bir dünya hem olağanüstü bir sağlamlığa, dengeye hem de daha kolay büyüme potansiyeline sahip.”

 

“Mm. Sınıra dayandık.” Ning durdu. Önündeki geniş, sonsuz dünya öyle büyüktü ki nerede bittiğini görmek mümkün bile değildi.

 

“Bir daha.” Ning son sürece, ikinci aşama Nihai Kılıç Taosu’nu aktarmaya başladı. Kalpdünyası halihazırda dehşet verici bir büyüklüğe ulaşmıştı ve şimdi bir kez daha büyüyordu. Gökler genişledi, yer küre derinleşti. Dünya sonsuzluğa doğru uzanırken kılıç dağının boyutları da artıyordu. Titreyerek nihayetinde yüz milyar kilometreyi aşkın bir uzunluğa kavuştu.

 

 Kalpdünyasının gelişimi için enerji sağlayan Kaos Mücevherleri hızla tükeniyordu. Neyse ki bu gerçek bir dünya olmadığı için gereken Kaos Mücevherleri Ning'in karşılayabileceği düzeydeydi. Eğer böyle devasa boyutlarda ‘gerçek’ bir dünya yaratacak olsaydı, yüz milyon küplük Kaos Mücevheri bile yeterli gelmezdi.

 

Geçen sürenin ardından her şey yine sessizliğe büründü.

 

“Çok büyük…” Zihinsel yansıması kılıç dağının zirvesinde duran ve sonsuz denebilecek kadar büyük görünen dünyaya bakan Ning, şaşkındı. Neyse ki bu kalpdünyasının yaratıcısı olarak her şeyi biliyordu… Artık önündeki dünya koskoca bir bölgeden aşağı kalmıyordu!

 

Peki normal bir bölge ne kadar genişti? Genelde geçmek için bir uzay zaman formasyonu kullanmanızı gerektirecek kadar genişti. Tek bir bölge koskoca Parkıyı Krallığı'ndan daha büyüktü! Kemdiyar Bölgesi'nde yaklaşık yüz bin kaosdünyası vardı ama kaosdünyaları birbirlerine oldukça uzaktı. Dolayısıyla bir bölgenin boyutu gerçekten muazzamdı.

 

“Yüksel.” Elini göklere kaldıran Ning, bir gökyüzü sütununun oluşumunu tetikledi. “Yüksel.” Ning elini farklı bir yöne kaldırdı ve bir gökyüzü sütunu daha oluşmaya başladı.

 

 Bu dünyada Ning her şeyi sadece iradesini kullanarak yaratabiliyordu. Çok geçmeden bu geniş dünyanın beş ucunda beş gökyüzü sütunu belirdi ve Nihai Kılıç Taosu’nun beş kılıç iradesiyle doldular.

 

“Gel.” Ning gülümseyerek mesafeye işaret etti. Toprak titreyerek Kaos Nektarı akmaya ve bir gölü doldurmaya başladı.

 

Ning gülüyordu. Bütün bunların hayal gücünün bir ürünü olduğunu biliyordu. “Efsanelere göre, Kalpgücü Gelişimcileri nihai zirveye ulaştıklarında, kalpdünyalarını gerçek dünyalara çevirebiliyorlar. İşte bu olduğunda, kalpdünyalarındaki hazineler de gerçeğe dönüşüyor. Eğer bir kalpgücü Ebediyet Hazinesi yaratırsan, o Ebediyet Silahı’nı alıp savaşa gidebiliyorsun. Hatta malzemeleri hayal ederek hepsini gerçeğe bile çevirebiliyorsun.” Ning mırıldandı.

 

 Her Kalpgücü Gelişimcisi'nin hayali buydu… Fakat şimdiye kadar kimse bunu başaramamıştı! Dürüst olmak gerekirse bu, kulağa gerçek gelmeyen bir hedefti.

 

……..

 

İkinci aşama Nihai Kılıç Taosu’yla oluşturulan kalpdünyası koca bir bölgeye denkti. Aslında Ning'in şaşırtmıştı, zira sadece Eşik Seviye Kalpgücü Gelişimcileri'nin bunu başarabilmesi gerekirdi.

 

Yine de kulağa mantıklı geliyordu. Kalpdünyası güçlü bir Tao değil, dengeli bir Tao'ya ihtiyaç duyuyordu! Tao ne kadar dengeliyse kalpdünyası o kadar iyi ve büyük olacaktı!

 

 İnanılmaz derecede vahşi Taolar'a sahip çok sayıda Taolordu vardı ama bu figürlerin Taoları bir kalpdünyasına hiç uygun değildi.Zincirin sağlamlığı en zayıf halkasına bağlıydı! Kalpdünyasının dengeli olması için zayıf noktalardan arınması gerekiyordu.

 

 Kalpgücü Gelişimcileri'nin büyük bir kısmı evreni geziyor, Taoları'nı daha dengeli ve daha mükemmel bir hale sokmaya çalışıyordu. Ning beş Üstün Tao'yu birleştirdiğinde zaten dengeli bir Tao yaratmıştı. Akabinde bunları tek bir Tao'ya, yani Nihai Kılıç Taosu’na dönüştürerek mümkün olan en mükemmel ve en sağlam Tao'yu yaratmıştı!

 

Nihai Kılıç Taosu sadece nihai bir Tao değil, aynı zamanda en dengeli Tao'ydu! Kılıç Taosu’nun mutlak sınırlarını simgeliyordu ve tek bir açık noktası bile yoktu. Yalnızca ikinci aşamada oan bir Nihai Kılıç Taosu bile denge sağlamlık bakımından çoğu Eşik Seviye Kalpgücü Gelişimcisi'nin Taoları'na denkti. Üçüncü aşaması muhtemelen Ning'i var olan en kadim Kalpgücü Gelişimcisi Taolordları'ndan biri yapacaktı.

 

“Eşik Seviye Kalpgücü Gelişimcileri arasında bile güç farkı var. Örneğin Taolordu Saltadam, Kalpgücü Sarayı'nın Saray Efendisi'ne kıyasla çok zayıf.” diye mırıldandı Ning. “Mesela, Taolordu Tüylibas kendi zamanında Sonsuz Diyarlar'ın en güçlü Taolordu olarak tanınıyordu.”

 

Ning kaçırıldığında ve Yıldız Adaları'na götürüldüğünde, orada doksan dokuz mirasın olduğunu öğrenmişti. Bir numaralı miras Taolordu Tüylibas'ın kalpgücü mirasıydı. Taolordu Saltadam güç konusunda Taolordu Tüylibas ile aşık atamazdı; Tüylibas yaşadığı zamanda Sonsuz Diyarlar'ın en güçlü Taolordu olarak biliniyordu! Anlaşılmalıdır ki Kalp Sarayı'nın şu anki Saray Efendisi bile Sonsuz Diyarlar'da bir numaralı Taolordu değildi.

 

Yani Kalpgücü Gelişimcileri arasında da güç farkı olduğu açıktı.

 

“Nihai Kılıç Taosu neredeyse kusursuz. Üçüncü aşama belki de beni Taolordu Tüylibas'ın seviyesine yaklaştırabilir.” Ning keyiflendi. Geçmişte Taolordu Tüylibas'ın mirasını kullanamıyordu… Ama artık o kalpgücü gizli sanatlarını kullanabilirdi.

 

…….

 

 Bir Kalpgücü Gelişimcisi olarak şu anda Taolordu Saltadam'a denk sayılırdı. Biraz zayıf olsa bile fark çok büyük olamazdı. Kendisi ikinci sınıf bir Kalpgücü Gelişimcisi olarak görülecekti.

 

Yakın dövüşte kılıç sanatları ve Kuzeykuşak kılıçları sayesinde ikinci sınıf Taolordları arasında zirvede duruyordu.

 

İki kavramı birleştirince…

 

Ning artık onun gibi bir ucubeye karşı çıkabilecek Taolordu sayısının çok ama çok az olduğunu biliyordu.

 

……..

 

Zaman akmaya devam ediyordu. Ning bir Kalpgücü Gelişimcisi olduktan sonra Taolordu Tüylibas'ın bıraktığı korkunç kalpgücü sanatlarına çalışmaya başladı. Kalpdünyası, Nihai Kılıç Taosu’nu baz alarak kurulduğu için genç adamın kalpgücü çok saftı ve saldırı özellikleri fazlasıyla yoğundu. Taolordu Tüylibas'ın mirası ise daha yumuşak ve hafif kalıyordu; dolayısıyla Ning ondan fikir alarak kendi sanatlarını geliştirmekteydi.

 

Kaşla göz arasında altmış bin yıl daha geçti.

 

“Hahaha…” Geniş bir kahkahayı takiben Dokuztoz Tarikat Efendisi dışarı çıktı; keyfi yerindeydi.

 

 Ning kulübesinde sessizce meditasyon yapıyordu, gözlerini açarak ona baktı.

 

“Haha, Karakuzey, meditasyon mu yapıyordun? Burada sana uygun hiçbir şey olmadığı için üzgünüm. Bunca zamandır beni boş boş beklemişsin.” Dokuztoz Tarikat Efendisi sırıttı.

 

“Görünüşe göre şansın yaver gitmiş.” Ning kulübesinden çıktı.

 

“Atamın yolu Su Taosu’ydu ve o da değnek kullanıyordu. Kazançlı çıkmadım desem yalan olur.” Dokuztoz Tarikat Efendisi kendini beğenmiş bir edayla konuştu. “Kıskandın mı, Karakuzey?”

 

“Eh, biraz.” Ning başını salladı. “Tao İttifakı'nın patriği de bana bir şeyler bırakmış.”

 

“Tao İttifakı mı?” Dokuztoz Tarikat Efendisi başını çevirerek beyaz cübbeli hükümdarın cesedine baktı. “Oradaki mi?”

 

“Evet.” Ning başını salladı.

 

“Ama hükümdarımız onun hazinelerini de almış. Sana bir şey kalmamış olmalı.” Dokuztoz Tarikat Efendisi durumu çözemedi.

 

Ning sadece başını iki yana salladı. Beyaz cübbeli hükümdar olmasaydı Ning yakın bir gelecekte Kalpgücü Gelişimcisi olamazdı. Uzun zamandır beşinci seviyenin zirvesinde olsa da, figürlerin birkaç kaos döngüsü boyunca o zirvedeki sınıra takılıp kalması gayet normaldi.

 

“Gitme zamanı, Dokuztoz.” Ning elini sallayarak takipçilerini malikane dünyasına topladı.

 

“Tamamdır.” Dokuztoz Tarikat Efendisi, Ning'e ne kazandığını sormadı. Bunun yerine Evren Hazinesi’ne doğru baktı ve koyu kızıl uzun değneğe saygıyla konuştu: “Üstat, lütfen bizi gönderin.”

 

Vhoosh. Bir ışık hüzmesiyle birlikte kel, siyah cübbeli genç ortaya çıktı. Ning'e bir bakış atmadan edemedi. Dokuztoz Tarikat Efendisi imtihanda olduğu için yaşananlardan habersizdi ama kel genç, Ning'in neler yaptığını biliyordu. Tao İttifakı'ndan gelen Karakuzey, kalpdünyasını kurmuştu. Evren Hazinesi iç geçirmeden edemedi. Tao İttifakı'nda gerçekten sayısız deha vardı.

 

“Sizi gönderiyorum.” diyen kel genç elini salladı ve Ning ile Dokuztoz Tarikat Efendisi ikilisini bir güç dalgası sardı.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21977 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40727 Bölüm Sayısı


creator
manga tr