Bölüm 914: Anı Parçaları

avatar
614 11

Desolate Era - Bölüm 914: Anı ParçalarıBölüm 914: Anı Parçaları

 

 Ebediyet İmparatoru, Ji Ning'e baktı. Çok etkilenmişti. “Keşif yapmayı çok severim, birbiri ardına ziyaret ettiğim o güzeller güzeli dünyalar… Gerçekten de bir öğrenciye rehberlik edecek kadar sabırlı biri değilim. Lakin… Böyle devam edersem, muhtemelen günün birinde öleceğim. Korkarım ki hayatımı kaybettiğimde, aradan geçen yıllarla birlikte ismim de tarihin tozlu raflarına kaldırılacak.

 

“İşte bu yüzden, ismimin ve itibarımın baki kalmasını sağlayacak olanlar sizlersiniz. Kişisel öğrencim olduğunda, Taobirleşimi'ne başlamadan önce benim adıma on öğrenci daha kabul etmen gerekiyor. Bunlar benim fahri öğrencilerim sayılacaklar.” Ebediyet İmparatoru konuştu. “Sana aktaracağım yetenekleri sadece on fahri öğrencime öğretebilirsin.”

 

“Öğrenciniz anlıyor.” Ning başını salladı.

 

Taobirleşimi'nden önce on öğrenci kabul etmek mi? Mesele değildi.

 

“O vakit yemini et.” Ebediyet İmparatoru konuştu.

 

Ning hemen hayatözü yeminini etti. Gelecekte alacağı öğrencilere yahut Üç Alem'dekilere birtakım miraslar bırakmak istiyorsa, sadece kendi öngörülerini bırakabilirdi. Sonuçta, genç adam sadece ve sadece kendine ait olan bir Tao'ya kavuşacaktı! Ebediyet İmparatoru'nun mirası daha çok ona rehberlik edecek bir kavramdı; gelecekteki yolunu nasıl yürüyeceğini ve bazı yanlış kararlardan nasıl kaçınacağını bu sayede öğrenecekti.

 

Kişi rehberlik olmaksızın kör kütük bir şekilde ilerleyecek olursa, günün birinde kolayca kaybolabilir ve yanlış kararlar alabilirdi. Samsara Taolordları'nın her attığı adım beraberinde ölüm kalım döngüsünü taşıyordu. Tek bir hataya bile yer yoktu! Yanlış bir adım attığınızda ölüyor ve Tao'nuzu yitiriyordunuz.

 

“Mm.” Ebediyet İmparatoru tatminkâr ifadesiyle başını salladı. Bir ışık hüzmesine dönüşerek Ning'in vücuduna girdi. Ning ona karşı koyamamıştı.

 

Tırırırırım…

 

Genç adam oracıkta duruyordu ve etrafında İmparator'un dört takipçisi vardı. Kılıç ustası, balıkçı, suikastçı ve imparator ona bakarken bölgede güç dalgaları belirmeye başladı. Açıkça seçilebildiği üzere, Ebediyet İmparatoru'nun iradesine ait olan çok sayıda anı ve yetenek Ning'in kendi zihnine kazınıyordu. O ilahi irade parçasında fazlasıyla güç ve anı vardı, Ning gibi biri bile bu bilgileri özümserken acı çekiyordu.

 

Ning'in bilincinde… Bu bölgeye çok sayıda bilgi akın ediyordu.

 

“Taobirleşimi'nde başarılı olmadan önce, [Kalpmührü] adıyla bilinen bir Ebediyet Kılıç Sanatı buldum. Toplamda on beş duruşa sahip. İlk duruşu gösteriyorum, adı Uçankılıç duruşu…” Bir anı parçası Ning'in zihnine girdi. Konuşan kişi İmparator Miratkar'dı ve anı kırıntısında tuttuğu tek bir kılıçla [Kalpmühür] kılıç sanatının ilk duruşunu sergiliyordu.

 

İmparator Miratkar'ın iradesi bu anı parçalarını kontrol ediyordu. Ning'e bizzat kendi anılarını izlettiriyordu.

 

“İkinci duruş, Dağkılıç duruşu.” İmparator Miratkar ikinci duruşu da sergiledi. Bu sadece kılıç iradesine bakarak yapılan bir meditasyon değildi; Ebediyet İmparatoru duruşları bizzat sergiliyordu. Kılıç iradesi net ve açıktı, ayrıca her hareketini mükemmel derecede detaylı uyguluyordu. Daha iyi öğretmek için İmparator Miratkar her duruşu üç kez tekrar etti. İlk seferinde çok yavaştı. İkincisinde ilahi güç ya da Ölümsüz enerjisi kullanmadı. Üçüncü duruşunda ise tam, gerçek gücünü kullanacaktı.

 

“On beşinci duruş, Kalpmührü duruşu. Kalpmührü oluştuğunda, ebediyet kişinin ellerinde demektir.”

 

 Bu anı parçası İmparator Miratkar'ın kadim kaostaki devasa bir bölgede kılıç sanatlarını sergilediği bir görüntüyü içeriyordu. Kılıcı savrulduğunda, aniden bölgedeki kadim kaosun tamamını yok eden devasa bir mühür ortaya çıktı. Kaos yıldızları bu darbenin karşısında bir an için bile olsun dayanamıyorlardı. Ning'in sayabildiği kadarıyla tek bir kılıç tek bir hamleyle en azından yüz milyonu aşkın kaos yıldızını parçalamıştı.

 

Bunu gören genç adam afallamış durumdaydı. İmparator Miratkar tam gücüyle saldırdığında ve bu duruşu kullandığında… Ne kadar geniş bir alana hükmediyordu? Kılıcı o kadar hızlıydı ki artık buna “hız” kavramıyla yorumda bulunmak mümkün değildi. Hatta uzay zaman kavramını bile aşmış bir şeydi. Aksi takdirde onca kaos yıldızını nasıl parçalayabilirdi ki? Kılıcı ışık hızından binlerce kat daha hızlı hareket ediyor olsa bile, o kadar uzağa nasıl bu kadar kısa bir sürede geçebiliyordu?

 

Bu anlaşılmazlığa rağmen şüphe götürmeyen bir gerçek vardı; kadim kaosun bu geniş bölgesindeki her şey İmparator Miratkar'ın tek bir kılıç hamlesi tarafından bertaraf edilmişti.

 

“[Kalpmührü] kılıç sanatını gösterdim. İlerlediğim yolda adım adım bu sanatı takip ettim. Çok zordur ve dört farklı kılıç sanatı setine ayrılabilir.”

 

İmparator Miratkar yeni bir kılıç sanatı seti göstermeye başlayınca Ning durumu hemen anladı.

 

Bu dört kılıç sanatı balıkçının kılıcı, suikastçının kılıcı, imparatorun kılıcı ve kılıç ustasının kılıcıydı. Bu dörtlü bahsi geçen dört kılıç sanatını kullanıyordu ve kılıç ustası sonuncu imtihan olduğu için [Kalpmührü] kılıç sanatının en temel, en basit formunu kullanıyordu.

 

“Dört kılıç sanatı da kendine has bir yola sahiptir. Sıradan göründüklerine bakma, bunları kullanarak Dördüncü Adımın Taolordu olmakta pek zorlanmazsın. Lakin bu seviyeye ulaşsan bile, gücün vasatı geçemez.” İmparator Miratkar konuştu.

 

“Şimdiyse sana bu dört kılıç sanatının aslında doksan altı kılıç sanatına ayrılabildiğini göstereceğim.” İmparator Miratkar bir kez daha kılıç sanatlarını sergilemeye başladı.

 

Bu aktarım zorlu ve acı doluydu; zira Ebediyet İmparatoru'na ait olan anı parçalarında İmparator kılıç sanatlarını bizzat sergiliyordu. Çok sayıda görüntü vardı ve kılıç iradeleri de çeşit çeşitti.

 

“[Kalpmührü] kılıç sanatı dört ortalama kılıç sanatına, bu dört kılıç sanatı da doksan altı düşük kademe kılıç sanatına ayrılır. Kılıca dair yeterli düzeyde öngörülere sahipsen, onları öğrenmekte zorluk çekmezsin.

 

“Kılıç sanatlarımı aktarmayı bitirdim. Şimdiyse, sana bir ilahi yetenek vereceğim; öyle bir yetenek ki kişiye akılalmaz bir güç katar. Bu sayede ciddi bir güç artışı yaşayabileceksin. İsmi [Beş Mührün Kılıç Taosu]'dur…” İlahi yeteneğin aktarımı daha kolaydı. İlahi yetenekte nasıl çalışılacağına dair temel bilgileri genç adam çabucak ezberledi.

 

“Oh, doğru ya. Geriye dört golem hizmetkarı bıraktım. Seni, kişisel öğrencimi takip edecek ve koruyacaklar. Böylece çabucak ölüp gitmezsin.

 

“Mm. Öğretmem gerekenleri öğrettim ve söylemem gerekenleri söyledim. Sıkı çalış ve yüce ismime leke süreyim deme, canım öğrencim. Kaderimizde yazıyorsa, belki de günün birinde etten vücutlarımızla karşılaşabiliriz.”

 

Aktarım sona erdi.

 

Issız topraklarda…

 

Dört takipçi, Ning'i izliyordu. Ning aktarımı kabul ettiği sırada etrafa güç dalgaları saçıyordu. Bu trans hali yaklaşık iki gün sürdü. İki gün sürmesinin asıl sebebi, Ning'in onca bilgiyi özümsemekte güçlük çekmesiydi.

 

Aslında…

 

Ning, İmparator Miratkar'ın kılıç sanatlarını bizzat izleseydi, bu sanatların derin parçalarını anlayamazdı; lakin İmparator Miratkar her şeyi genç adamın zihnine aktarmıştı. Süreç tamamlandığında, Ning bu anıları asla unutmayacaktı.

 

“Eh? Karakuzey neden uyanmadı?”

 

“Evet. Dalgalanmalar duraksadı; aktarım tamamlanmış olmalı.”

 

“Muhtemelen çalışıyordur.”

 

Dört takipçi kendi aralarında konuşuyorlardı.

 

Tahminleri doğruydu. Ning gerçekten de çalışıyordu. Kılıç Pagodaları'nın Ormanı’nda çok sayıda kılıç iradesini hayal edebiliyordu; ancak pagodaların ait olduğu antik güçlerin kılıç sanatlarını direkt izleyebilme gibi bir şansı yoktu. Hele ki bu görüntülerin direkt zihnine kazınması mümkün değildi! [Kalpmührü] kılıç sanatı gerçekten olağanüstüydü ve çok sayıda kılıç sanatına ayrılabiliyordu. İşte bu ayrım sayesinde Ning'in işi epey kolaylaşıyordu.

 

Kılıç Taosu’na dair sorularından çoğu cevaplandı. Sürekli öngörüler kazanıyor ve kılıç sanatlarına dair anlayışı artıyordu.

 

Bu patlayıcı denebilecek kadar etkili eğitim süreci on beş gün sürdü.

 

“Uh.” Ning gözlerini açtı.

 

“Bir ustaya sahip olmak… Gerçekten de farklı.” Ning keyifle etrafına baktı. Artık bir ay önceki insan olmadığını çok iyi biliyordu.

 

Gen. Adam artık Dünya Seviyesi’nden Ebediyet İmparatorluğu'na kadar nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini biliyordu. Geçmişte bu konuya dair hiçbir fikri yoktu.

 

“Acaba kim daha güçlü? Ustam İmparator Miratkar mı, Mormücevher yaratıcısı İmparator Mordağ mı, yoksa [İsimsiz] kılıç sanatının sahibi mi.” Ning düşündü. “Yine de… Mormücevherler yalnızca orta kademe Ebediyet Silahları. Muhtemelen Birinci Adımın Taolordu olduğumda onları değiştirmem gerekecek. [İsimsiz] kılıç sanatının ise sadece ilk yedi duruşuna sahibim.”

 

Ning gelecekte zamanının çoğunu [Kalpmührü] kılıç sanatına harcayacağını ve bu sanattan edindiği bilgileri kendi Kılıç Taosu’na katacağını biliyordu.

 

“[İsimsiz] kılıç sanatının tam mirasını ele geçirebilir ve İmparator Mordağ'ın mirasını da alabilirsem, elimde üç tamamlanmış miras olur. Aynı anda üç farklı öğretiye çalışabilir ve bu gizemleri çalışabilirim. Böylece daha hızlı çalışacağımı düşünüyorum.” Ning’ bu hayallere dalar dalmaz gülümsedi.

 

“Karakuzey, işine yaradı mı?”

 

“Görünüşe göre epey işine yaramış.”

 

“Karakuzey zaten güçlüydü; sanıyorum ki yakında istediği zaman Taolordu seviyesine geçiş yapabileceği bir raddeye ulaşacak.” Dört takipçi konuştu.

 

Gülümseyen Ning başını salladı. “Dediğiniz gibi, istediğim takdirde bir Taolordu olabilirim; lakin bunun için kullanmak zorunda kalacağım yol, bana ait değil.”

 

Pegasus'un Bölgesi'nde ciddi ilerlemeler kaydediyordu.

 

Pegasus'un Bölgesi daha çok balıkçının yoluna benziyordu. İmparator Miratkar'ın [Kalpmührü] kılıç sanatı dört kılıç sanatına ayrılabiliyordu ve bunlardan bir tanesi [Balıkçı'nın Kılıcı]'ydı. Ning son yıllarda en büyük gelişmeyi Pegasus'un Bölgesi'nde yaşamış ve akabinde genç adam mirası aldıktan sonra Pegasus'un Bölgesi daha da gelişmişti. Ning halihazırda Pegasus'un Bölgesi'ne dair bilgilerini bir temel olarak kullanabileceğini ve böylece Birinci Adımın Taolordu olabileceğini hissediyordu.

 

 Samsara Taolordları…

 

Attıkları her adıma ilahi vücutları tamamen yeniden yapılandırılıyordu! Yanlış atılacak tek bir adımın sonucu ölümdü.

 

“İmparatorun dediği gibi, [Kalpmührü]'nü oluşturan dört kılıç sanatı da kişiyi Dördüncü Adımın Taolordu yapabilecek kapasiteye sahip; ancak bunlar ortalama sanatlar.” Ning başını iki yana salladı. Sadece Taolordu olmak ona yetmezdi.

 

……

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21976 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40725 Bölüm Sayısı


creator
manga tr