Bölüm 909: Kırık Kılıç?

avatar
694 11

Desolate Era - Bölüm 909: Kırık Kılıç?Bölüm 909: Kırık Kılıç?

 

Ji Ning havada süzülüyor, Hazine Vadisi'ne doğru bakıyordu. Ardından hemen aşağı uçarak vadiye yerleştirilmiş buzul bir binanın önüne indi. Burası Hazine Vadisi'ydi.

 

Binanın girişini koruyan iki golem vardı.

 

“Karakuzey sizleri selamlıyor.” Ning nezaketle konuştu.

 

“Kılıçbeş.”

 

“Kılıçaltı.”

 

İki golem kendilerini tanıttılar. İkisi de olağanüstü, ciddiyet dolu auralara sahipti.

 

Ning kapıları geçti ve iki golem içeri girmesine izin verdiler. İçeride çok sayıda silah ve hazine vardı, ancak Ebediyet İmparatorları bile bunları zor kullanarak ele geçiremezdi. On İki Saray'ı çevreleyen formasyonlar uzun zaman önce bizzat yüce hükümdar tarafından yerleştirilmişti ve takip eden nesillerle birlikte formasyonlar sürekli geliştiriliyordu. Artık Sonsuz Diyarlar'da içeriye girebilecek kişi sayısı yok denebilecek kadar azdı.

 

“Ne hazinelik ama.” Ning içeri girer girmez yere sapasağlam yerleştirilmiş ilahi kılıçları gördü. Birbirlerine yakın duran kılıçlardan dehşet verici birer kılıç iradesi saçılıyordu. En zayıfları bile bir Ebediyet Silahı’ydı.

 

Her kılıcın yanında bir dikili taş duruyordu ve taşlarda basit karakterler yazıyordu: “Otuz bin küp.” “Doksan bin küp.” “Elli bin küp.”

 

Bunlar kılıçların fiyatlarıydı ve aslında fiyatlar epey düşüktü. Yine de Kılıç Sarayı bu mucizevi silahları kolay kolay toplamamıştı ve Ning ile diğerlerinin hiçbir fiyat ödemeksizin onları alması söz konusu olamazdı.

 

“Bu…”

 

Ning aniden mesafeye döndü, uzaklardan gelen inanılmaz derecede korkunç bir kılıç iradesi hissediyordu. Aralarında epey mesafe vardı ve bölgede binlerce kılıç bulunuyordu, ancak yine de o dehşet verici kılıç iradesi diğer her şeyin üstündeydi. Aurayı saçan şey kırık bir kılıçtı ve bir masanın üstüne bırakılmıştı.

 

Hazine Vadisi'nde masanın üstünde duran tek hazine oydu.

 

“Kırık kılıç?” Aklı karışan Ning kılıca doğru yürüdü.

 

“Eh? Fazlasıyla temiz ve doğal bir şekilde kırılmış. Sanki kırılmış gibi değil de… Bilerek böyle dövülmüş gibi.” Ning bu kılıcın aslında kırılmadığını, böyle yaratıldığını çabucak anladı.

 

Tırırırım…

 

Kılıçtan kılıç iradesi yayılıyordu. Ning kendisini adeta okyanusun vahşi dalgalarıyla karşı karşıya kalan ufacık bir gemi gibi hissetti; her an dalgaların arasında kaybolabilirdi. Bu antik kılıç iradesi… Ning'in hayatı boyunca karşılaştığı en korkunç kılıç iradesiydi. [İsimsiz] kılıç sanatı, Mormücevher, Kılıç Pagodaları'nın Ormanı… Bunlardan biri bile böylesine muazzam değildi.

 

 Geniş, korkunç ve anlaşılabilirliğin ötesinde bir antiklik taşıyordu. Adeta Ning Dünya'ya geri dönmüş ve yıldızlardan oluşan denizi izlemeye başlamıştı.

 

“Eh?” Ning kılıçla arasında otuz metre kalana kadar yürüdüğünde, aniden onu durduran görünmez bir güç dalgasıyla karşılaştı. Ning ne kadar çabalarsa çabalasın otuz metrelik sınırı geçemiyordu.

 

“Yaklaşamıyor muyum?” Artık Ning kırık kılıcın otuz metrelik çapında başka hiçbir kılıcın olmadığını fark etmişti. “Üstelik üstünde bir fiyat etiketi de yok?”

 

Diğer kılıçların yanlarında duran dikili taşlarda fiyatlar yazılıydı. Tek istisna kırık kılıçtı. Otuz metrelik çapında hiçbir şey yoktu.

 

Ning ona uzun, derin bir bakış atarak kılıcı hafızasına kazıdı.

 

Hazine Vadisi'nin yaklaşık üçte biri kılıçlara ayrılmıştı. Geri kalan kısımlarda farklı farklı hazineler ve özel eşyalar vardı. Onların da yanlarında dikili taşlar bulunuyordu.

 

“Elli bin küp.” “İki milyon küp.” “On milyon küp.”

 

Fiyatlar değişiyordu.

 

Ning Tao yıldırımı almak istiyordu. Suduman Yıldırımı, Ateşbulut Yıldırımı ya da Maviodun Yıldırımı gibi beş elementi temsil eden şeyler ucuz sayılırdı; yaklaşık iki yüz bin küp Kaos Nektarı’na satın alınabilirlerdi. Tao Yıldırımları'nın diğer çeşitleri ise beş elementi temsil etmedikleri için daha pahalıydı. Örneğin Feldünya Yıldırımı 1.9 milyon küp ediyordu ve Ning'in ihtiyaç duyduğu dokuz Tao yıldırımı içerisinde en pahalı olanıydı.

 

Ning Hazine Vadisi'nden dokuz Tao yıldırımını da alabilirdi, lakin tabii fiyat epey dikkat çekiciydi.

 

Hazine Vadisi'nde doğal yollardan oluşmuş onuncu bir Tao yıldırımı vardı. Bu yıldırım Tümgökler Yıldırımı olarak biliniyordu ve on milyon küp ediyordu; üstelik onu kullanmak için kişinin bir hayatözü yemini etmesi gerekiyordu! Tümgökler Yıldırımı sadece ve sadece yüce hükümdar tarafından toplanabilen Parkıyı'ya özgü bir yıldırımdı.

 

Tümgökler Yıldırımı'nı elde etmek isteyen diğer üstün organizasyonlar, Parkıyı Krallığı'nı akıl ve mantık dışı bir fiyat ödemek zorunda kalıyorlardı. Sadece Parkıyı'nın gerçek üyeleri on milyon gibi düşük bir fiyata bunu satın alabiliyordu.

 

“Taolordu Daimtanrı sadece dokuz uygun Tao yıldırımı elde etmeyi başarmıştı, bunları kullanarak da [Öz Gök Gürültüsü]'nü yarattı.” Ning iç çekmeden edemedi. “Ama Parkıyı Krallığı'nda on çeşit var…”

 

Ning Hazine Vadisi'nde geçirdiği kısacık sürede ufkunu ciddi manada genişletti. Artık kadim kaosta ne denli fazla hazinenin olduğunu anlıyordu.

 

“Karakuzey, işin bitti mi?” Kapıda duran golemlerden bir tanesi merakla Ning'e baktı. “Hangisini seçtin?”

 

“Bakındım, ama ilahi suyun dokuz çeşidini bulamadım. Yeriplik Suyu ya da Delikrüzgar Suyu gibi şeyler yok.” Ning konuştu. [Öz Su] gizli sanatını elde eden genç adam dokuz su çeşidine ihtiyaç duyuyordu.

 

Ateş; Üstün Ateş, Kaos Ateşi ve Tao Ateşi olarak sınıflandırılabildiği gibi, su da aynı şekilde kategorize edilebiliyordu. Üstün Tanrılar ya da Atasal Ölümsüzler Delikrüzgar Suyu'yla karşılaştıkları takdirde anında delik deşik oluyorlardı. Gerçekruhları bile parçalanmanın eşiğine geliyordu.

 

“Oh, kaos suyu?” Kılıçaltı konuştu. “Kılıç Sarayı'nda o tür düşük seviye sular bulunmaz. Diğer saraylarda… Naziksu Sarayı'nda vardır kesin. Eğer gerçekten ihtiyaç duyuyorsan, onlardan isteyebiliriz.”

 

“Dokuz tip kaos suyuna ihtiyacım var.” Ning ihtiyaç duyduğu su tiplerini teker teker sıraladı.

 

[Öz Su] da iki kademeye ayrılmıştı. Üst kademede dokuz kaos suyu kullanılıyor, alt parçada ise dokuz Tao suyu kullanılıyordu.

 

Bu teknik [Öz Gök Gürültüsü]'yle kıyaslanabilecek bir gizli sanattı; lakin suyun doğal özellikleri ve yıldırımın spesifik kavramsal güdüleri nedeniyle, [Öz Gök Gürültüsü] daha heybetli bir performans sergileyebiliyordu. Ancak bu iki tekniğin birleşerek oluşturduğu bütün daha muazzamdı, özellikle de yıldırım ve su gibi iki uyumlu element söz konusu olduğunda sonuç olağanüstü oluyordu. Anlaşılmalıdır ki Taolordu Daimtanrı dokuz gizli sanatı birlikte kullanarak Ebediyet İmparatorları'nı bile bastırabiliyordu.

 

“Doğru ya. Hazine Vadisi'nde sadece üçüncü Miratkar Resmi'nin bir kopyası vardı?” Ning Kılıçbeş, ve Kılıçaltı'ya baktı.

 

“Elimizde sadece o var.” Kılıçbeş konuştu. “İmparator Miratkar yalnızlığı ve gezginliği seven bir adamdır, ama kılıç sanatları gerçekten inanılmazdır. Sayısız Dünya Seviye gelişimci o resimlerin peşinden koşmuştur. Eğer mirasları sadece Dünya Seviye gelişimcilere açık olmasaydı, fiyatların katlanacağına şüphe yok.”

 

Ning bu konuya katılıyordu. İmparator Miratkar'ın mirasları aslında Taolordları'na bile ciddi derecede tecrübeler katabilecek potansiyele sahipti.

 

Fiyatın düşük olmasının tek sebebi İmparator Miratkar'ın sadece Dünya Seviye gelişimcilere izin vermesiydi. Sonuçta… Bir Dünya Seviye gelişimcinin ne kadar parası olabilirdi ki? Yine de, buna rağmen her resim yaklaşık yüz bin küp civarına alıcı buluyordu.

 

“Dördüncü Miratkar Resmi'ne ihtiyacım var.” Ning konuştu.

 

“Dördüncü mü?” Kılıçbeş ve Kılıçaltı birbirlerine baktı.

 

“Parkıyı Krallığı'nda yok. Gücümüze ve On İki Saray'ın diğer organizasyona uzanan kaynaklarına bel bağlamamız gerekecek.” Kılıçbeş konuştu. “Bunu yapacaksak… Meseleye başlamadan önce bizlere depozito bağlamında belirli bir miktar vermen gerekiyor. Ayrıca, spesifik bir resim aradığına göre fiyat normalden fazla olacaktır.”

 

“Yarım milyon küp, sınırım bu kadar.” Ning konuştu.

 

“O zaman sorun yok.” Kılıçbeş başını salladı. “Genel bağlamda, dış dünyadan alacağımız bir resme iki yüz bin küp civarı ödememiz gerekiyor. Bekleyeceksin. Maksimum fiyat üç yüz bindir. Benden haber bekle. On İki Saray dördüncü Miratkar Resmi'ni bulur bulmaz bundan haberdar olacaksın.”

 

“Yaklaşık ne kadar sürer?” Ning sordu.

 

“On yıl ile bin yıl arasında.” Kılıçbeş kendini beğenmiş bir edayla konuştu. “On İki Saray Sonsuz Diyarlar'da sözü geçen organizasyonlardandır.”

 

Ning ne diyeceğini bilemiyordu.

 

On İki Saray'daki Taolordları'ndan çoğu buraya Dünya Seviyesi’ndeyken getirilmiş yahut kaçırılmış kişilerdi. Ning buna iyi bir örnekti. Kendisi Tao İttifakı'nın altındaki Genişgök Sarayı'na üyeydi. Şimdiyse Parkıyı Krallığı'nda yaşıyordu, ancak Tao İttifakı'ndan ayrılması mümkün değildi. İşte bu yüzden On İki Saray, Sonsuz Diyarlar'da söz sahibiydi.

 

“Binada yaklaşmayı bile başaramadığım kırık bir kılıç gördüm.” Ning aniden konuştu.

 

“Yaklaşamadın mı?” Kılıçbeş bir süreliğine şaşırdı, ardından başını salladı. “O halde kaderinizde birlikte olmak yokmuş.”

 

“Nasıl yani?” Ning'in aklı karıştı.

 

“Ne oldu? Yoksa kılıca yaklaşamamanın sebebini bir formasyona falan mı bağladın? Orayı bir formasyonun koruduğunu mu düşünüyorsun?” Kılıçbeş sordu.

 

“Öyle değil mi ki?” Ning'in aklı iyice karıştı.

 

Yandaki Kılıçaltı söze girdi. “Tabii ki değil! Hazine Vadisi'ndeki formasyonlar sadece fiyatı ödemeden silahları almana engel olurlar. Genelde, yaklaşabilir ve onlara dokunabilirsin. Diğer hazinelere bunları yapabiliyordun, değil mi? Ama o kırık kılıç öyle muazzam bir güce sahiptir ki seni yanına bile yaklaştırmaz.”

 

“Sadece doğru ve uyumlu karmik kadere sahip olan biri ona yaklaşabilir. Seni görmezden gelirse, yapabilecek hiçbir şeyin yok.” Kılıçbeş, Ning'e baktı. “Kılıç Sarayımızın iki Saray Efendisi'ni bile görmezden geldi. Önceki efendisi can verdikten sonra burada kaldı. Uzun, upuzun bir zamandır sessizliğini koruyor.”

 

Ning gözlerini açıp kapadı.

 

Peki, öyle olsun. Saray Efendileri, Efendi Yardımcıları (Saray Ustaları) ve sayısız Taolordu bile onun onayını alamadığına göre, Ning'in yaşadığı tecrübe pek şaşırtıcı değildi.

 

…….

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 22105 Üye Sayısı
  • 821 Seri Sayısı
  • 40994 Bölüm Sayısı


creator
manga tr