Bölüm 899: Katliam

avatar
639 11

Desolate Era - Bölüm 899: KatliamBölüm 899: Katliam

 

 Peri Qingfan, Ji Ning'in tanrıhissiyle sergilediği performanstan sonra şoke olmuştu. Kişinin tanrıhissine ait olan güç, kişinin ruhundan kaynaklanıyordu. Bu öyle numara yapabileceğiniz bir konu değildi! Ji Ning tek başına Doğuduman oluşumundaki diğer bütün Dünya Seviye gelişimcilerin tanrıhislerini bertaraf etmişti. Bu bile genç adamın sıradan gelişimcilerle kıyaslanamayacak bir düzeyde olduğunu gösteriyordu! Ayrıca Ning'in sözlerine bakılırsa… Bu güç, asıl gücünün sadece ufak bir kısmıydı.

 

“Taoist dostum Ji Ning.” Peri Qingfan bu ani güç gösterisinden sonra şoke olduğu için Ji Ning'e karşı daha uygun bir dil kullanıyor olsa da, sesindeki telaşı gizleyemiyordu. “Burası Zarifmavi Tarikatı'nın yerel oluşumlarından bir tanesi. Taolordu Zarifmavi'nin bizzat yerleştirdiği heybetli formasyonlar tarafından korunuyor! Ne kadar güçlü olursan ol, tek başına o koruyucu formasyonlara karşı koyamazsın! Düşüncesizce hareket ediyorsun!”

 

Ning kadına bir bakış attı. “Peri Qingfan, demin de söylediğim gibi; sadece geride dur ve izle.”

 

“O zaman dediğini yapacağım.” Peri Qingfan dişlerini sıktı. “Oluşum lideri gerçek bir embesil olsa da… Formasyonları aktif ettiğinde merhamet göstermeyecektir.”

 

“Onu alt edemezsem, malikanene tekrar saklanırım, peri.” Ning gülümsedi.

 

“Sen…” Peri Qingfan afallamıştı. İyi bir noktaya parmak basıldığı açıktı. Ji Ning malikanenin hemen önünde duruyordu. Gerçekten de istediği takdirde içeri girebilirdi.

 

Daha sonrasında Ning başını çevirerek Doğuduman oluşumundaki ana saraya baktı; ifadesi soğuktu. Olayın nasıl ilerleyeceğine yerel oluşum lideri karar verecekti. Eğer Ning'i bırakacak kadar akıllı davranırsa, genç adam meseleyi üstelemeyecek ve geçmişe temiz bir sayfa çekecekti! Sonuçta gelişimcilerin açgözlülükten ötürü başkalarının hazinelerini almaya çalışmaları çok normaldi ve Su Youji gerçek manada zarar görmüş değildi. Mesele kolayca halledilebilirdi.

 

Lakin adam savaşmayı seçerse…

 

İşte o zaman işler değişirdi. Ning yerel formasyonları alt edip edemeyeceğini bilmiyordu; bu yüzden merhamet göstermek gibi bir şeye kalkışmazdı.

 

……..

 

Doğuduman oluşumunun ana sarayı.

 

“Kim o? Kahrolası, nereden geldi bu herif?!” Doğuduman lideri yakışıklı sayılabilecek bir adamdı; ama gözleri buz parçaları kadar soğuktu.

 

“Bilmiyorum.”

 

“Tanrıhissine bakılırsa olağanüstü biri olduğu açık. Hatta On İki Saray'a girebilecek kadar güçlü olabilir yahut çoktan girmiş bile olabilir.” Ana salonda üç Dünya Seviye gelişimci daha vardı. Normalde Doğuduman oluşumundaki Dünya Seviye gelişimciler kendi malikanelerinde yaşıyordu ve ana sarayda görev yapan sadece üç kişi vardı.

 

Doğuduman liderinin yüzü asıldı.

 

“Lider, ne yapacağız?”

 

“Formasyonu aktif edip gitmelerine izin mi verelim?”

 

Diğer üçlü liderlerine baktılar.

 

Doğuduman lideri de bu soru işaretini düşünüyordu. “Görünüşe göre Ateşperisi'nin efendisi epey güçlüymüş… Ancak ne olursa olsun, adam tek başına! On İki Saray'ın üyesiyse ne olmuş yani? Burada olduğu sürece onu öldürmeye hakkım var!”

 

 Yüce hükümdar uzun zaman önce On İki Saray üyelerine hayatözü yeminleri ettirmiş ve böylece iç karışıklığın önüne geçmişti; ancak bu yeminler Parkıyı'nın diğer gelişimcilerini herhangi bir şekilde bağlamıyordu! On İki Saray'a giriş izni alan Dünya Seviye gelişimciler genelde inanılmaz güçlere sahip olsalar da… Geçen sayısız yılda, istisnai bazı durumlarda, sıradan Dünya Seviye gelişimciler bu olağanüstü figürleri bir şekilde öldürmeyi başarabiliyorlardı. Böyle durumlar yaşandığında açıklama çok basitti: Çok üzgünüz! Ama bütün bu lanet olası hadisenin tek sebebi sendin!

 

 Taolordları'ndan korunuyor olmana rağmen Dünya Seviye gelişimcilerin ellerinde can veriyorsan… Bunu hak ettin demektir!

 

“Takipçisi çok sayıda hazine taşıyor. Kendisi de hazine deposuna falan sahiptir.” Doğuduman liderinin açgözlü doğası bir kez daha gün yüzüne çıkıyordu. “Ne olursa olsun, kendisi yalnızca bir Dünya Seviye gelişimci. Tarikat efendisi zamanında en güçlü Dünya Seviye gelişimcilerin bile bu koruyucu formasyonlara karşı koyamayacağını söylemişti.”

 

“Öldürün. Gebertin şu adamı!” Böylece Doğuduman lideri kararını verdi; açgözlülük ve koruyucu formasyonların gücüne duyduğu güven, onu böyle bir karar vermeye sürüklemişti. Ning'in sergilediği güç gösterisinden de biraz kıl kaptığı doğruydu; bu kararına etki eden şeylerden biri de o gösteriydi.

 

Boom! Doğuduman lideri iradesinden bir parçayı göndererek Doğuduman oluşumu tamamen kaplayan koruyucu formasyonla bağ kurdu. Bu içeriye girişleri ve çıkışları tamamen kapatan bir mühür formasyonuydu. Formasyon aslında aktifti, bu yüzden Ning ilk etapta buraya girmek için Zarifmavi Tarikatı'na katılmak istiyormuş ayağına yatmıştı. Bunu yapmasaydı, zor kullanarak içeriye giremezdi. Mühür formasyonu onu durdurur ve akabinde diğer formasyonlar da onları kontrol etmeye gelen Dünya Seviye gelişimcilerle birlikte saldırıya geçerlerdi.

 

“Zarifmavi Tarikatı'nda izinsizce girmekle kalmadın, kibrini de hepimize gösterdin. Görünüşe göre gerçekten de ölmek istiyorsun!” Doğuduman liderinin zihni formasyonla bir bütün oluşturdu ve sesi formasyondaki doğal enerji aracılığıyla bölgeye yankılandı. “Emirlerimi dinleyin; tarikatın bütün müritleri formasyonların kontrollerini devralacak ve onu öldürecek!”

 

Bu emri tanrıhissini kullanarak vermek daha uygun olurdu, ancak Ning'in tanrıhissi bölgeyi tamamen kaplamış durumdaydı ve bir başkasının varlığına izin vermiyordu.

 

“Anlaşıldı.”

 

“Formasyonların başına geçin!”

 

“Çabuk!”

 

Bazı Dünya Seviye gelişimciler tereddüt ediyordu; zira Doğuduman liderinin o hazinelerin peşinden böylesine açgözlü bir tavırla koşmasından hiç hoşlanmıyorlardı! Ayrıca, karşılarında tanrıhissiyle bölgeyi tamamen kaplayabilen olağanüstü bir adam vardı. Bazı tereddüt yaşayan gelişimciler bilerek oyalanıyor ve bu gizemli üstadın tam gücünü görmeyi bekliyorlardı.

 

Ancak bazıları direkt emirleri uygulamaya koyuldu. Doğuduman lideriyle iyi dost olan kişiler ise formasyon merkezlerine doğru yol alıyordu. “Onu öldürdükten sonra ganimetleri paylaşırız.”

 

“Merkeze girmeye cüret etti. Gerçekten de sınır nedir bilmiyor!”

 

Savaşa katkıda bulundukları sürece Doğuduman liderinin onlara ganimetten pay vermemesi gibi bir olasılık yoktu. Sonuçta, Dünya Seviyesi’nde olan öğrenci kardeşleri önem verilen figürlerdi.

 

……….

 

Ning, Peri Qingfan'ın malikanesinin hemen önünde duruyordu. Doğuduman liderinin sözlerini duyunca başını ağır ağır iki yana salladı.

 

“Bir şeyler düşün, çabuk!” Peri Qingfan çaresizdi.

 

“Formasyonlar… Gelişimciler tarafından kontrol edilmelidir.” Ning'in sesi soğuktu.

 

“Çık!” Aniden Ning'in yanında kızıl siyah bir sukabağı belirdi. Elementsel Suateş Kabağı ortaya çıktığı gibi ejderhayı andıran iki yıldırımını saldı. Bunlardan ilki Suduman Yıldırımı'ydı ve ortaya çıkar çıkmaz kara fırtına bulutlarının kükreyen deniz dalgalarıyla birleştiği manzaraya benzer bir ambiyans yarattı. Diğeriyse Ateşbulut Yıldırımı'ydı; ateşten bulutları andırıyordu. İki yıldırım hüzmesi birleştikten sonra… Dört bir yana saçılmaya başladılar!

 

Anlaşılmalıdır ki kaos yıldırımları bile neredeyse çoğu Taolordu'ndan daha hızlı hareket ediyordu. Tao yıldırımları ise bırakın Dünya Seviye gelişimcileri, Taolordları'nı bile hızlarıyla aptala çevirebilen varlıklardı.

 

Vhoosh! Vhoosh! Vhoosh!

 

Tao yıldırımları dört bir yana saçılıyordu. Kaşla göz arasında Doğuduman'ın on milyon kilometrelik alanı tamamen Suduman Yıldırımı ve Ateşbulut Yıldırımı'na boğuldu. İki heybetli Tao yıldırımı birbirlerine zıttı; çünkü biri ateş, diğeri su bazlıydı ve ne zaman çarpışsalar bölgeyi sarsan patlamaların oluşmasına sebebiyet veriyorlardı.

 

“Ne?!”

 

“Bu nasıl olur?!”

 

Ning'in öldürmek ve ganimetlerden pay almak için hemen harekete geçen gelişimciler, aniden gökleri kaplayan Tao yıldırımlarına karşı çaresizlerdi! Tao yıldırımı o kadar hızlı hareket ediyordu ki böyle bir şeyin karşısında “umut” sözcüğünü telaffuz etmek için bile zaman yoktu. Anlaşılmalıdır ki Taolordu Daimtanrı [Öz Gök Gürültüsü]'nün de içlerinde olduğu dokuz gizli sanatıyla İmparator Melobo'ya saldırmıştı. Sadece hız konusunda bile Tao yıldırımları, Ebediyet İmparatorları'nın bile aşık atamayacağı şeylerdi.

 

BOOM! Yıldırım yağıyordu.

 

“HAYIR…!” Bazı Dünya Seviye gelişimciler yıldırımları karşılamak için silahlarını kuşandılar; ancak ne yazık ki ilahi yıldırımlar onları delip geçiyor ve hepsini toza çeviriyordu.

 

…….

 

Tao yıldırımları tek bir rakibe odaklandıklarında o kadar güçlü oluyorlardı ki… Bir üstün Dünya Tanrısı bile tek hamlede ortadan yok olup gidiyordu. Aşkın Dünya Tanrıları'nın dahi ağır yaralar alacağı ve birden fazla saldırı altında öleceği aşikardı!

 

Lakin Ning yıldırımları bölgeye yaydığı için saldırının gücü bir nevi azalmıştı. Elit Dünya Tanrıları anında canlarını yitirdiler. Usta Seviye Dünya Tanrıları'nın ölmesi sadece iki nefeslik süreyi buldu. Üstün Dünya Tanrıları ise hayatta kalabiliyorlardı; ancak bu ufacık Doğuduman oluşumunda sadece üç yüz civarı Dünya Seviye gelişimci vardı. Aralarından sadece on on beş tanesi üstün Dünya Tanrıları'na denk güce sahiplerdi!

 

Boom! Çağrıya ilk yanıt veren gelişimciler iki Tao yıldırımının ürkütücü heybeti altında eziliyordu.

 

Doğuduman liderinin ilk çağrısına hemen yanıt veren yalnızca tek bir üstün Dünya Tanrısı vardı ve Ning yıldırımın büyük bir kısmını o adama odaklayınca… Adam birkaç nefeslik sürenin ardından yitip gitti.

 

Daha aradan sadece on nefeslik zaman geçmiş olmasına rağmen oluşum liderinin emirlerini uygulamak için hemen harekete geçen otuz dokuz gelişimciden her biri katledilmişti! Tereddüt edenler yahut sadece izleyenler ise henüz zarar görmüş değildi. Ning onlara karşı şimdilik bir şey yapmayacaktı.

 

“Şükürler olsun.”

 

“Şükürler olsun ki dikkatli davrandım.”

 

“Şükürler olsun ki o embesilden nefret ediyorum.”

 

Tereddüde düşen Dünya Seviye gelişimciler gökyüzünü kaplayan Tao yıldırım hüzmelerine bakıyorlardı. Birleşen siyah ve parlak yıldırımlar havada çarpıştıkça patlamalar yaratıyordu.

 

……..

 

Peri Qingfan da diğerleri gibi afallamış bir vaziyette gökyüzünü izliyordu. Ardından başını çevirerek Ning'in yanında süzülen kızıl siyah sukabağına baktı. Kabaktan hala daha yıldırımlar çıkıyordu.

 

“Söylediğim gibi, önüme her kim çıkarsa çıksın onu geberteceğim.” Ning'in sesi bir gök gürültüsünden farksızdı; gökleri ve yeryüzünü sarsıyordu. “Karışmayanlara dokunmayacağım. Masumlarla işim yok.”

 

“Tarikatımızın öğrencilerini öldürdün. Gebereceksin!” Doğuduman liderinin öfkeli sesi de duyuldu. “Pozisyon alan on dokuzunuz, formasyonları derhal aktif edin ve öldürün şu adamı!”

 

Doğuduman lideri gerçekten sinirliydi. Normalde, bir düşmanla karşılaştıklarında mühür formasyonuna bel bağlıyor, diğer Dünya Seviye gelişimcilerin kontrol ettikleri formasyonlarla onu kuşatıyor ve öldürüyorlardı. Daha güçlü formasyonların aktif edilmesi için gereken Dünya Seviye gelişimci sayısı da farklıydı ve bütün gelişimcileri sürekli formasyonların başına dikmek mantıklı değildi. Onların da çalışmaya ve maceralara atılmaya ihtiyaç duydukları ortadaydı! Genelde kendi malikanelerinde çalışıyorlardı; yapmaları gereken tek şey bir savaş halinde formasyonların başına geçmekti.

 

Ama buradaki asıl sorun, Ji Ning’in mühürleyici formasyonun içinde olmasıydı!

 

Durum böyle olsa bile normal bir düşman, onları formasyon merkezlerine girmekten alıkoyamazdı; ancak Ning Elementsel Suateş Kabağı'na sahipti; onları tek bir hamlede katledebiliyordu. Yine de on dokuz Dünya Seviye gelişimci sürekli formasyon merkezlerinde kaldıkları için henüz zarar görmemişlerdi.

 

“Karışmazsanız, size dokunmam.” Ning'in patlayıcı sesi bir kez daha duyuldu. “Ama karşıma çıkarsanız… Ne pahasına olursa olsun sizleri öldüreceğim. Bunun garantisini veriyorum.”

 

Merkezlerdeki on dokuz Dünya Seviye gelişimci tereddüt yaşıyordu.

 

Buna karışacaklar mıydı? Karışmazlarsa tehlike altında kalmayacaklardı; ancak karışırlar ve bu gizemli üstadı öldürmeyi başaramazlarsa… Zarar görecekleri kesindi.

 

“Öldürün! Daha sonrasında, ganimetlerden size eşit pay vereceğim!” Doğuduman lideri ölümsüz enerjisini kullanarak formasyon aracılığıyla kükredi.

 

“Öldürün.”

 

“Formasyondayız. Bize dokunamaz.”

 

“Gebertin; hazinelerini alalım şunun.”

 

“Harekete geçeceksek, ondan kurtulsak iyi olur.”

 

On dokuz figürden üç tanesi kenarda durmayı seçti; ancak diğer on altı kişi açgözlülüğe yenilen kimselerdi. Formasyonların tamamını aktif etmek için altmış gelişimciye ihtiyaç vardı ve şu anda sadece on altı tanesi pozisyon almış durumdaydı. Dolayısıyla formasyonun asıl gücünü ortaya çıkaramayacaklardı; ama yine de kendilerine güveniyorlardı. Daha doğrusu, Taolordu Zarifmavi'nin formasyonuna güveniyorlardı.

 

Tırırırım…

 

Çok sayıda formasyon aktifleşmeye başladı!

 

Ning başını göklere doğru kaldırdı; gözleri ölümün sessizliği kadar soğuktu.

 

…….

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21878 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 40660 Bölüm Sayısı


creator
manga tr