Bölüm 891: Kalpgücü Mirası

avatar
643 13

Desolate Era - Bölüm 891: Kalpgücü MirasıBölüm 891: Kalpgücü Mirası

 

“Bu nasıl olur?” Ağıryıldız şaşkın bir şekilde yaşananları izliyordu. Altıncı katmandaki ada yavaş yavaş aşağıya mı iniyordu?

 

“Yok artık.”

 

“Olacak iş değil.”

 

“Bertulu nasıl kaybetmiş olabilir ki?”

 

“Karakuzey kazandı mı yani? Şaka mı bu?”

 

Yenilen diğer dehalar ve aşağıdaki başka gelişimciler şaşkındı. Bertulu'nun ne kadar güçlü olduğunu bildikleri için onun yenilebileceğine inanmıyorlardı!

 

Yüz binlerce figür Bertulu'nun inmekte olan adasını izliyordu. Sarsılmayan ve şoke olmayan kimse yoktu.

 

Şu anda beşinci katmanda süzülen iki ada vardı. Kendi adasına ışınlanan Ji Ning mırıldanıyordu. “Bilerek mi kaybetti? Böyle kazanırsam mutlu olacağımı falan mı sandı cidden? Gerçek formunu bile göremedim…” Ning bu zaferden sebep herhangi bir mutluluk yaşamıyordu. Rakibin bilerek pes ettiğini bizzat görmüştü.

 

“Yine de… Gitmeden önce kalpgücü mirasını alacağımı düşünmemiştim.” Ning elini sallayarak tüyü çıkardı.

 

Tüy çok güzeldi. Tek bir tüy aslen 3600 ipek parçasından oluşuyordu. Ning hislerini tüye göndererek içinde saklı mirasa dokundu.

 

“Elde edeceğimi düşünmüyordum; şanslıyım.” Ning hemen mirasın gerektirdiği yemini etti ve zihnine doğru karmaşık bir bilgi akışı başladı.

 

Ning su, yıldırım ve kalpgücü konularında yetenekliydi, ancak genç adam bu kavramlara fazla zaman ayırmayı düşünmüyordu. Sahip olduğun enerjinin bir sınırı vardı ve bütün dikkatini Kılıç Taosu’na odaklamayı seçiyordu. Bu alandaki avantajları ve yeteneği diğer alanlardan çok daha fazlaydı.

 

Diğer Taolar ise genç adamın boş zamanında ya da Kılıç Taosu’nda aşılamayan bir sınıra toslandığında ilgileneceği şeylerdi. Taolordu Daimtanrı buna iyi bir örnekti. Kendisi Kılıç Taosu’nu öğrenmeye bir Eşik Seviye Taolordu'yken başlamıştı. O zamana kadar diğer Taolar'daki ilerleyişi o kadar fazlaydı ki ikincil Taoları da kolayca çalışabiliyordu.

 

Ji Ning bir Eşik Seviye Taolordu olabilirse, muhtemelen su konusunda Taolordu seviyesine ulaşması bir gününü bile almayacaktı. Ardından, hızlıca eğitime devam edecek ve belki de su konusunda da Eşik Seviyesi’ne ulaşabilecekti; lakin tabii bir Tao'ya dair yeteneği az ise ona ne kadar odaklanırsa odaklansın bunu başarması pek de kolay değildi. Zaten Taolordu Daimtanrı da Kılıç Taosu’nu bu yüzden bırakmıştı. Harcadığı akılalmaz zamanın ardından Kılıç Taos'unu yalnızca yeni yetme bir Taolordu'nun seviyesine denk olabilecek boyutlara çıkarabilmişti.

 

“Muhtemelen Su Taosu’nu Kılıç Taosu’yla denk bir hale getirebilmem için ona yüz misli daha fazla odaklanmam gerekecektir; üstelik suyun bana pek bir yardımı dokunacağını sanmıyorum. Bunun yerinde, bütün dikkatimi Kılıç Taosu’na verirsem daha hızlı ilerleyebilirim.” Ning bu prensibi iyi anlıyordu.

 

Uzunca bir süre geçti. Nihayetinde Ning, kalpgücü mirasını ezberlemeyi bitirdi. Gerçekten de doksan dokuz mirasın arasından bir numara olmayı hak ediyordu.

 

“Demek gerçek bir Kalpgücü Gelişimcisi'nin anlamı buymuş.” Ning afallamış durumdaydı.

 

 Nihayet anlıyordu.

 

Kalpgücü altı aşamaya sahipti. İlk beş aşama Houyi'nin zamanında açıkladığı gibiydi.

 

İlk aşama başlangıç seviyesiydi. Bu aşamaya ulaşmak çok zordu; eğer birinci aşamaya ulaşamıyorsanız, hayatınız boyunca bir Kalpgücü Gelişimcisi olamıyordunuz.

 

İkinci aşama: “Buzkalp”.

 

Üçüncü aşama: “Hükümdar”.

 

Dördüncü aşama: “Ölümlü toz”.

 

Ning ölümlü toz aşamasına Parlakızıl Alem Savaşı'ndayken ulaşmıştı. Sonsavaş ve bazı olaylar Ning'i ciddi boyutlarda etkilemiş ve bu sayede genç adam dördüncü seviyenin sınırlarına ulaşmıştı; ancak hala daha bazı şeylere tutunuyor ve onları unutamıyordu.

 

Beşinci aşama, “hakikat” idi. Çoğu gelişimci için bu aşama, ulaşılması imkânsız görünen bir çizgiyi temsil ediyordu ve gerçekten de çok zordu! Güçlü olmanın bu konuya bir faydası dokunmuyordu. Her ne kadar çoğu gelişimci yaşadıkları olaylardan ve streslerden sebep ciddi boyutlarda heybetli kalplere kavuşmuş olsalar da, Suaşan gibi çoğu figür de aynı zamanda güçlü olmalarına karşın zayıf kalplere sahipti.

 

Altıncı aşama, “dünya” idi. Kalpgücünün zirvesini temsil ediyordu!

 

“Kalpgücünde ‘hakikat’ aşamasına ulaşıldığında kişi, her şeyin içinde yatan hakikati görebiliyor. Kalpgücü dönüşüyor ve düşüncelerin, arzuların bir bilinçaltı yaratmasını sağlıyor. Ardından bu bilinçaltıyla bir kalpdünyası oluşturabiliyorsun.” Ning mırıldandı.

 

Nihayet anlamıştı.

 

Altıncı aşamaya ulaşmadan önce kalpgücü sadece basit ve kaba şekillerde kullanılabiliyordu. Sonsuz Diyarlar'da Yaşlı Adam Yuan Üstün Tanrılar ve Atasal Ölümsüzler arasında bir Kalpgücü Gelişimcisi olarak görülüyordu, ancak işin aslı böyle değildi. Kendisi sadece bazı kalpgücü sırlarını anlamış biriydi; lakin o sırlar bile diğer Üstün Tanrılar'ın ve Atasal Ölümsüzler'in ona Kalpgücü Gelişimcisi demelerine yeterli gelmişti.

 

Aslında, Dünya Seviye Kalpgücü Gelişimcileri çok nadirdi. Yaşlı Adam Yuan gibi birinin kalpgücüne bel bağlayarak Dünya Seviyesi’ne ulaşması imkansızdı.

 

Kalpgücü altıncı aşamaya ulaştığında, kişinin sahip olduğu bütün kalpgücü o yaratılan bilin denizine aktarılıyordu. Kalpgücünüz yeterince güçlüyse hakikati bile etkileyebilir ve gerçek olan ile gerçek olmayanın çarpıştığı bir düzlem yaratabilirdiniz. Tek bir kum tanesi bile koskoca bir dünyaya dönüşebilirdi.

 

 “Ki Arıtıcıları Ölümsüz Ki'yi geliştiren ve vücutlarındaki Tao Ağacı'nı besleyen kimselerdir.

 

“Habistanrı Vücut Geliştirme Ustaları ise ilahi güçlerini ve ilahi vücutlarını geliştiren kimselerdir.”

 

 “Kalpgücü Gelişimcileri kendi dünyalarını geliştirirler. Kalpdünyalarını kurmaları gerekir ve Tao'ya dair öngörüleriyle bu dünyaları daha da mükemmelleştirerek gerçekliğe yakınlaştırırlar.”

 

Ning mırıldandı. “Kalpgücü Gelişimcileri gerçekten bir hayli özel.”

 

Bu üçü de birbirinden farklı yollardı.

 

Kıyas yapılacak olursa, Kalpgücü Gelişimcileri'nin Tao'ya dair ciddi bir öngörü miktarına ulaşması gerekmiyordu. Asıl ihtiyaç duydukları şey kalpdünyalarını geliştirmek ve onları gerçek birer dünyaya benzetmekti. Bunu başardıkları sayede kalpdünyaları büyümeye açık bir hale gelecek kadar sabit oluyordu… Lakin bazı kalpdünyalarının koskoca bir bölgeye denk olması bile mümkündü. Hatta Genişgök Bölgesi gibi yüz bölgeyi bile kaplayabilirlerdi!

 

Kalpdünyası ne kadar büyükse Kalpgücü Gelişimcisi de bir o kadar güçlü oluyordu! Çünkü o kalpdünyasındaki bütün dünya enerjisi, sahibinin kullanımına açıktı. Bir bölge kadar büyük olan kalpdünyasının “Kalpdünyası Yansıması” bile Eşik Seviye Taolordları'nı kolayca ezip geçebilirdi.

 

“Bertulu'yla savaştığımda, bir anda manzara değişmişti. O düzlükleri ve dağları illüzyon sanmıştım… Meğerse hepsi adamın kalpdünyasına ait yansımalarmış.” Ning nihayet anlıyordu.

 

Kalpdünyasının maddeleşerek ortaya çıkması karşı tarafı koskoca bir dünyanın yükünü sırtlamak zorunda bırakıyordu! Ning bile böyle bir güç karşısında rahat hareket edememişti. Muhtemelen genç adamın yerindeki kişi usta seviye Dünya Tanrıları'ndan biri olsaydı, o şahıs anında hayatını yitirirdi. Ning bile dayanmak için Elementsel Suateş Kabağı'nı çıkarmak zorunda kalmıştı.

 

Güç farkı çok muazzamdı.

 

Habistanrılar ve Ki Arıtıcılar, Tao'ya dair yüksek öngörü seviyelerine ulaşmayı hedefliyorlardı, ancak Kalpgücü Gelişimcileri için asıl önemli olan şey kalpdünyalarının sağlamlığıydı. Sadece ciddi bir sağlamlık sayesinde onu büyütebilirlerdi. Sonuç olarak, belirli bir yöne çıkan ve kişiyi o yöne götüren Taolar kalpdünyası için pek uygun şeyler değillerdi! Kalpdünyası için asıl gereken şey çok yönlü ve dengeli bir Tao'ydu.

 

“Sahteyi gerçeğe çevirmek ve gerçeği sahte yapmak… Kalpgücü Gelişimcileri'nin ana hedefi kalpdünyalarını büyütmek ve böylece illüzyon olanı gerçek yapabilmek.”

 

“Bu seviyeye ulaştıklarında… Tek bir düşünceyle yüzlerce Ebediyet Silahı’nı kalpdünyalarına çağırabilirler ve o silahlardan biri bile sahte olmaz. Onları savaşta istedikleri gibi kullanabilirler. Tek bir düşünceyle haplar, golemler…” Bunu düşünmek bile Ning'i korkutuyordu.

 

Yine de, kalpgücü mirasında yazılanlara göre bunlar sadece gücün zirvesine ulaşan kimselerin başarabildiği şeylerdi. Ayrıca, bu seviyeye nasıl ulaşılacağına dair herhangi bir talimat bulunmuyordu.

 

“Daha kalpgücünde beşinci aşamaya bile ulaşamadım. Altıncı aşamaya ulaşmak, benim için neredeyse imkânsız.” Ning başını iki yana salladı. Houyi bile muhtemelen kalpgücünün altıncı aşamasına ulaşamazdı. Ning'in tanıdığı ve bunu başarmış olan tek kişi Bertulu'ydu.

 

Bir gün sonra Ning, Ağıryıldız'a meydan okudu.

 

“Al.” Ning beyaz yaprağı Ağıryıldız'a uzattı. “Bertulu bunu sana vermemi istedi.”

 

“Biliyordum. Bilerek pes ettiğini biliyorum.” Ağıryıldız, Ning'e baktı. “Oh, doğru ya! Hangi silahları kullandı?”

 

“Çekiçlerini.” Ning konuştu.

 

“Onu çekiçlerini kullanmasını gerektirecek kadar zorladın yani? Oh! Gerçek formunu gördün mü?” Ağıryıldız çok meraklıydı. Bertulu'yla arası iyi olsa da onun gerçek formunu hiç görmemişti.

 

“Hayır.” Ning başını iki yana salladı. “Mirası sana verdiğime göre, buradaki işim bitti. Ağıryıldız, gelecekte benimle buluşmak istersen Kılıç Sarayı'na gelebilirsin.”

 

“Gidiyor musun? Bu kadar erken mi?” Ağıryıldız bir hayli şaşkındı.

 

“Evet.” Ning başını salladı.

 

“Tamam. Yakında ben de gideceğim. Sabre Sarayı'nda olacağım.” Ağıryıldız başını salladı. “Bakalım Samsara Taolordu seviyesine ilk hangimiz adım atacak!”

 

“Hadi bakalım!”

 

Nin,g Ağıryıldız'a veda ettikten sonra Kılıç Sarayı'nın Taolordu'ndan aldığı tılsımı parçaladı. Ning'i bugüne kadar sadece Kılıç Sarayı ve Gök Gürültüsü Sarayı ziyarete gelmişti.

 

……

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21975 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40722 Bölüm Sayısı


creator
manga tr