Bölüm 668: Bir Ay Sonra

avatar
775 20

Desolate Era - Bölüm 668: Bir Ay SonraBölüm 668: Bir Ay Sonra

 

Siyah cübbeli Tanrıkral adada duruyor, göklere bakıyordu. Ji Ning çoktan gitmişti.

 

“Hmph.” Tanrıkral soğuk bir gülümseme takındı. “Aşka bu kadar değer veriyor, ancak aşkı kendi benliğinden ayırabiliyor. Etkileyici. Normal bir zamanda olsaydık beni endişelendirebilirdin… Ama şimdi? Savaş hüküm sürüyor. Çok geçmeden büyük güçler bile can vermeye başlayacaklar. Tek bir Semavi Tanrı… Ufacık paçavra parçasından ibaretsin.”

 

Vhoosh. Tanrıkral da adayı terk etti. Geriye sadece güzeller güzeli bir ada kalmıştı, sayısız çiçek açmaya devam ediyordu.

 

…….

 

Geyikavcısı dünyası.

 

Kusursuz Kalesi'nin surlarında…

 

Taoannesi Şeytanel ve siyah cübbeli Tanrıkral, ordularına bakmaya devam ediyorlardı. Ordu yabana dağılmış bir vaziyette savaş çağrısı yapıyordu, ancak Nuwa İttifakı'ndan bir cevap yoktu.

 

“O küçük velet.” Tanrıkral aniden soğuk bir kahkaha attı.

 

“Eh?” Taoannesi Şeytanel ona baktı.

 

“Ji Ning.” Diyerek gülümsedi Tanrıkral, “Demin, yapay vücutlarımdan bir tanesini onunla buluşmaya gönderdim. Veletle biraz oynadım.”

 

Taoannesi Şeytanel sakince konuştu, “Karmik şans için yapılan savaşın geldiği şu raddeye bakacak olursak, onun gibi tek bir Semavi Tanrı'nın artık bize tehdit oluşturmadığını söyleyebiliriz.”

 

“Biliyorum. Bu yüzden Yu Wei'nin ruhunu ona verecek değilim. İşime yaramıyor olsa bile Ji Ning bu ruhu elimden alamayacak.” Siyah cübbeli Tanrıkral sakince gülümsedi. “Merak etmeyin, üstat teyzem. O veletle fazla vakit harcamayacağım. Asıl mesele bu savaş ve önümüzdeki karmik şans meselesidir. Peki ya Ji Ning? Eğer bir fırsat çıkarsa ondan kurtulabilirim. Eğer fırsat gelmezse, o halde zamanımı ona ayırmaya hiç niyetim yok.”

 

 “Mm. Asıl önemli olan şeyi bilmek lazım.” Taoannesi Şeytanel sakince başını salladı.

 

Boom. Boom. Boom.

 

Devasa orduları heybetli bir şekilde Kusursuz Kalesi'ne dönmeye koyuldu.

 

“Eh?” Tanrıkral başın kaldırdı. Mesafede siyah bir yıldırım dalgası vardı ve o yıldırım dalgası Nuwa İttifakı'nın süzülmekte olan kalesine ilerliyordu. Tanrıkral sırıttı. “Ji Ning.”

 

……

 

Geyikavcısı dünyası. Nuwa İttifakı'nın kalesi.

 

Ji Ning'in malikanesi.

 

Vhoosh. Beyaz cübbeli Ning elini salladı ve önündeki siyah cübbeli Ning'i yanında taşıdığı malikane dünyasında çekti.

 

 Hazinedeki dünya kendi başına varlığını sürdüren, dağlara ve göklere sahip bir dünyaydı. İçinde 319 dağ tepesi vardı ve bunlar dünyanın “temel sütunları” olarak görev görüyorlardı.

 

Farklı dağ tepelerinde oturan beyaz cübbeli gençleri görmek mümkündü, sessizce [Buzateş Jindan Tasfiyesi]'ne çalışıyorlardı.

 

Vhoosh.

 

On yedi siyah cübbeli Ning de belirdi. Gerçek vücutlarıyla birlikte, Ning Kadimikizi'nin sadece on yedi klonunu buraya getirmiş ve son klonu da kızı, Parlakay'ın yanında bırakmıştı.

 

Vhooooooooosh. Dokuzateş Lavı ve Buzkalp Özü süzülüyordu.

 

On yedi siyah cübbeli Ning de farklı dağ tepelerine dağıldılar. Ardından onlar da [Buzateş Jindan Tasfiyesi]'ne çalışmaya koyuldular.

 

“Orijinal” beyaz cübbeli Ning dışarıdaki bahçede duruyordu. Elini salladığında yanında çok sayıda figür belirdi.

 

“Kardeşim Karakuzey.”

 

“Neredeyiz?”

 

“Kardeşim Karakuzey, yüzlerce yıldır bekliyoruz. Nihayet bizi çıkardın.”

 

“Eh? Neredeyiz?”

 

Henüz ortaya çıkan bu insanlar Ning'in Ayaltı Gölü'nden kurtardığı Semavi Tanrılar'dı. Hepsi olağanüstü güce sahip kimselerdi.

 

“Burası… Geyikavcısı dünyası mı?” Semavi Tanrı Kabatepe aniden konuştu, şoke olmuştu.

 

“Geyikavcısı mı?”

 

“Üç Alem.”

 

“Geri döndük.”

 

Geri döndüklerini fark eden Semavi Tanrılar anında heyecanlanmışlardı. Hepsi merkezhislerini yayarak Nuwa İttifakı'nın halihazırda burada olan Gerçek Ölümsüzleri'nin ve Semavi Tanrıları'nın onları fark etmelerine sebep oldular… Ve insanların fark ettiği bu gerçek eski arkadaşların, kardeşlerin ve dostların merkezhisleriyle iletişim kurmalarını sağlamıştı.

 

Çok geçmeden bir hayli Semavi Tanrı, Ning'in yerine akın etti.

 

“Ah?! Garipcadı, cidden sensin! Hislerimin beni yanılttığını sanıyordum.”

 

“K-kıdemli öğrenci kardeşim! Sen… hala hayatta mıydın?!”

 

 Ning'in malikanesi anında canlandı… O karmaşa esnasında da Ning'in gittiğini kimse fark etmemişti.

 

Tek başına giden Ning, Sarı İmparator Xuan Yuan'ın bulunduğu yere doğru ilerliyordu.

 

Sarayın dışında korumalar vardı.

 

“Semavi Tanrı Karakuzey, şu anda içeride toplantı yapan çok sayıda büyük güç var. Onları rahatsız etmemek lazım.” Altın zırhlı koruma konuştu.

 

“Benim için bir mesaj gönder. Onlara de ki ustam için olağanüstü öneme sahip bazı haberlerim var.” Ning konuştu.

 

Altın zırhlı koruma hafiften şaşırmıştı. Eğer Ning, Xuan Yuan'ı görmek için ısrar etseydi, onu durduracaktı, ancak Ning kendi ustasıyla görüşmek istediği için… Aralarına girmesi hoş karşılanmazdı. Hemen başını salladı, “Semavi Tanrı Karakuzey, biraz bekleyin. Hemen haberi ileteceğim.”

 

Ning başını salladı. Oracıkta sessizce bekliyordu.

 

Ustası, Xuan Yuan, Suiren ve diğer büyük güçler bu yerde toplanmışlardı. Eğer Ning onlarla görüşmek istiyorsa doğal olarak düzgün bir şekilde davranmalı ve saygı göstermeliydi. Öyle kalpgücüyle bölgeyi inceleyip uzaktan zihinsel mesaj göndermek çok kaba görülebilecek hareketlerdi!

 

 Çok geçmeden altın zırhlı koruma geri döndü. Ning'e merak dolu bir bakış attı. “Majesteleri içeriye girmeni söyledi.”

 

 Raporu verdiğinde Xuan Yuan, Taoist Üç Saflık ve diğerleri aynı şeyi söylemişlerdi: “Ji Ning gelsin.” Bu durum sadece bir Kutsal Ölümsüz olan korumanın aklını karıştırmıştı.

 

Başını sallayan Ning hemen merdivenlere atıldı.

 

Koridor boyunca yürüdükten sonra geniş bir avluyu geçti ve büyük salona doğru yöneldi. İçeriye girmeden önce salondaki figürleri görmüştü. Hepsi Üç Alem'in büyük güçleriydi. Burada fazla kişi yoktu; zira bütün büyük güçler Her Şeyin Elçisi ortaya çıktıktan hemen sonra buraya gelmişler ve yapılan ilk toplantıdan sonra büyük bir kısmı geri dönmüştü.

 

“İçeriye gel.” Xuan Yuan'ın sesi duyuldu ve Ning içeriye girdi.

 

İçeride gerçekten de fazla Gerçek Tanrı/Taobabası yoktu, toplamda sadece on sekiz kişiydiler; ancak en heybetli güçler buradaydı. Taoist Üç Saflık, Buda Tathagata, Shennong, Fuxi ve Suiren, hepsi buradaydı. Subhuti de orada oturuyordu ve Ning'e doğru başını sallamıştı. Kendisi Kusursuz Yol'un hareketlerini izlemekten sorumluydu ve Ning'in Tanrıkral'la yaptığı konuşmadan haberi vardı.

 

İç çekmeden edemiyordu. Öğrencisinin zor bir yola adım attığını biliyordu, ancak bu yol sadece öğrencisinin yürüyebileceği bir yoldu.

 

 “Ji Ning.” Xuan Yuan gülümsedi. “Demin öğrendiğimiz kadarıyla Ayaltı Gölü'nden 200'ü aşkın Semavi Tanrı getirmişsin. Ve… Hepsinin olağanüstü auralara sahip olduklarını hissedebiliyordum. Üst düzey Semavi Tanrılar ve bazıları inanılmaz derecede güçlü. Karmik şans için yapılan bu savaşta böylesine bir destek almak, gerçekten de işimize yarayacaktır.”

 

“Altı yüz yıl sonra çıkmayı başardın. Jueming'den çok daha hızlı davranmışsın.” Tathagata gülümseyerek konuştu.

 

“Öğrencim.” Subhuti lafa girdi, “Benimle görüşmek istemişsin?”

 

Bütün büyük güçler Ning'i izliyordu. On sekiz kişiden en zayıfı bile elit Taobabası'ydı! Ning buraya gelmeden önce bu grup Her Şeyin Elçisi'yle nasıl başa çıkacaklarını tartışıyorlardı.

 

Ning yanında iki yüzü aşkın Semavi Tanrı getirmişti, bu iyi bir haberdi, zira bunlardan çoğu kendi öğrencileriydi; ancak yaşadıkları şey sadece duygusal bir keyifti. İki yüzü aşkın Semavi Tanrı'nın büyük resmi fazla değiştiremeyeceğini biliyorlardı. Sadece son savaşta bile altı yüze yakın kişi yitirmişlerdi!

 

Elçi'ye karşı Semavi Tanrılar'ı ve Gerçek Ölümsüzler'i kullanmak anlamsızdı. Semavi Tanrılar ve Gerçek Ölümsüzler yeterli güce ulaşmak için formasyon kullanmak zorunda kalıyorlardı. Pangu Yaradılış Formasyonu'nu kontrol eden Gerçek Ölümsüz Jimin'in halihazırda bir Semavi Tanrı ya da Gerçek Ölümsüz'ün formasyon aracılığıyla ortaya çıkarabileceği maksimum gücü sergilediğine inanılıyordu. Daha iyi bir fikir yürütememişlerdi.

 

“Her Şeyin Elçisi.” Ning konuştu.

 

“Elçi mi?” Subhtui şaşırdı. Büyük güçlerin hepsi şaşırmıştı. Ning'i buraya kabul etmelerinin tek sebebi genç adamın iki yüzü aşkın Semavi Tanrı'yı kurtarmış olmasıydı… Lakin artık, hepsi ciddiyet dolu ifadeler takınmışlardı.

 

“Kusursuz Yol bu yeri gözetleyebilir mi…?” Ning sordu.

 

“Merak etme. Burada Üç Alem'den birçok büyük güç toplanmıştı ve hepimiz casusluğu engelleyecek bazı yöntemlere sahibiz. Gökyüzü Taoları'nı bile bu bölgeden dışladık.” Subhuti konuştu.

 

Ning şaşırmıştı. Çok geçmeden bunun doğru olduğunu anladı. Salondayken Gökyüzü Taoları'nı hissedemiyordu. O kadar gergindi ki böyle bir şeyin farkına bile varamamıştı.

 

“Konuş.” Subhuti öğrencisine baktı.

 

“Her Şeyin Elçisi bir hayli etkileyici; ancak öğrencinizi klonları altı yüz yıl sonra Ayaltı Gölü'nden çıkmayı başardılar ve bütün anılar tek bir bütün haline büründü. Öğrenciniz artık Her Şeyin Elçisi'yle başa çıkabilecek bir yola sahip.” Ning ciddiyet dolu ifadesiyle konuştu.

 

“Sen mi?” Yan tarafta oturan Yüce İlah Göktanrısı'nın suratı ekşidi. Ji Ning'den hiç hazzetmiyor olsa da söylediği şey ittifakın hayatta kalmasıyla ilgiliydi. Gerçekten de Elçi'yle başa çıkmak için bir yol bulmak istiyordu, ancak buradaki büyük güçlerin hiçbiri bunu başaramamıştı. Ji Ning'in aniden bir yola sahip olduğunu söylemesi Göktanrısı'nın suratını ekşitmişti. “Her Şeyin Elçisi güç konusunda bir elit Taobabası'na denk, bunun farkında mısın? Sen, bir Semavi Tanrı, böyle bir şeyle başa çıkabilecek çözüme sahip olduğunu mu söylüyorsun?”

 

“Elçi ortaya çıktığında ustamın yanında, kale surlarındaydım.” Ning saygıyla konuştu. Söylediği bu cümlenin anlamı açıktı; Elçi'nin ne kadar güçlü olduğunu iyi biliyordu.

 

“Gerçekten bir çözümün var mı?” Kadim İmparatorluk Klanı'nı kuran kişi, Yüce Yu da yan tarafta oturuyordu. Bu soruyu sormadan edemedi.

 

Ning başını salladı, gözlerinde inanılmaz bir öz güven ve kararlılık ışıkları vardı. “Üstatlar, lütfen bana bir ay verin. Bir ay sonra, bendeniz Ji Ning… Gidecek ve Her Şeyin Elçisi'nin icabına bakacağım.”

 

“Savaş dediğin şakaya gelmez. Burada sayısız Ölümsüz ve Habistanrı'nın hayatından bahsediyoruz…” Ordu komutanı, Xuan Yuan, ciddiyet dolu sesiyle konuştu.

 

“Bu küçüğünüz öyle bir şaka yapmaya cüret edemez.” Ning de aynı şekilde çok ciddiydi.

 

“Pekâlâ.” Xuan Yuan başını salladı. “Bir savaşta saçma sapan sözlerin verilemeyeceğini bildiğine inanıyorum. Madem söz verdin, o halde bir aydan sonra ordumuz bir kez daha Kusursuz Yol'a karşı koyacak.”

 

.......

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 22105 Üye Sayısı
  • 821 Seri Sayısı
  • 40994 Bölüm Sayısı


creator
manga tr