Bölüm 666: Tanrıkral'la Buluşmak

avatar
681 16

Desolate Era - Bölüm 666: Tanrıkral'la BuluşmakBölüm 666: Tanrıkral'la Buluşmak

 

Geniş kadim kaosu dolaşırken, kişinin gördüğü hazineleri tanıması gerekiyordu. Eğer bir şey görür ve onu tanımadığınız için yanından geçip giderseniz bu ne kadar komik olurdu? Dünya Tanrısı Kuzeykalan doğal olarak geride çok kayıt bırakmış, Ji Ning'e şu anda ihtiyaç duyduğu hazineleri tanıma fırsatını vermişti.

 

“Gel.” Ning diledi ve kirli görünen bir kazan ona doğru uçtu.

 

 Ning bu kazanı mahkûm edilmiş bir Semavi Tanrı'dan almıştı. O Semavi Tanrı bu kazanı aldıktan sonra uzun zamanlar incelemişti, ancak nasıl kullanılacağını anlayabilmiş değildi. Hatta tarikatındaki üstatları bile sorunun cevabını bilmiyorlardı.

 

“Beş Element Kazanı.” Ning başını salladı. “Ayaltı Gölü'nden çıktıktan sonra bunlardan birini yapmak için bir hayli malzeme toplamam gerekir sanıyordum. Şimdiyse bir tanesini ele geçirdiğimi görüyorum… Üstelik bu bir Protokozmik ruh hazinesi. Dünya Tanrısı Kuzeykalan gibileri için paçavra olarak görülse de, muhtemelen bu kadar iyisini yapamazdım.”

 

Beş Element Kazanı büyü hazinelerini parçalamak için kullanılıyordu.

 

Evet. Parçalamak için!

 

 Değerli malzemeler, mineraller ve büyülü eşyalar, hasarlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bu tür kazanlara atılabiliyordu. Ardından tamamen parçalanıyorlar ve Beş Element özüne dönüşüyorlardı; Metal, Odun, Su, Ateş, Toprak. Kadim kaostan doğan hazinelerden neredeyse hepsi Beş Element özüne dönüştürülebiliyordu.

 

Kadim kaos bile Beş Element özüne dönüştürülebiliyordu!

 

Çıkarılan özlerle büyü hazineleri yapılabiliyor ya da halihazırda var olan hazineler geliştirilebiliyordu.

 

Ning böyle bir kazana çok ihtiyaç duyuyordu, zira Kuzeykalan'ın bıraktığı o hasarlı kılıç…

 

“Mormücevher… Merkez özü sağlam olsa da, kılıç ciddi derecede hasar görmüş durumda ve her an parçalanabilir. O kadar hasarlı ki onu bir savaşta kullanabilmek mümkün değil. Tamir etmek istiyorsam Beş Element özü kullanmalıyım!”

 

Eğer yeterli miktarlarda Beş Element özü katılırsa, Mormücevher'in fiziksel yapısı da savaşta kullanılacak düzeye kadar tamir edilebilirdi. Tamir edildiğinde bir Kaos silahından daha güçlü olacaktı.

 

Daha fazla Beş Element özü eklenirse de Mormücevher tamamen tamir edilebilir ve eski gücünü kazanabilirdi.

 

Kaos hazinelerini geçen bir silahı tamir etmek için Beş Element özü harcamak? Ning tabii ki bunu istiyordu!

 

 Yıllar önce Dünya Tanrısı Kuzeykalan'ın eforları tamamen parçalanmakta olan gerçekruhuna odaklıydı. Hayatta kalmaya çalıştığı için gidip bir Beş Element Kazanı yaratacak zamanı yoktu. Tabii kılıcı tamir etmek için gerekli Beş Element özü miktarını da toplayacak değildi.

 

“Yüksel.”

 

Ning gayet tabii bir Beş Element Kazanı'nı nasıl kullanacağını biliyordu, hatta yenisini yaratmayı bile biliyordu.

 

Lakin kazan sahibi olan Pangaea'lı Semavi Tanrı bu tür tekniklere sahip değildi. Hatta adamın klanı bu kazanı daha önce hiç duymamıştı. Genel bağlamda, Beş Element Kazanları kadim kaostaki büyük güçlerin edindiği bir eşyaydı, zira sadece çok ama çok güçlü figürler heybetli hazineleri ayrıştırmaya gönüllüydü. Ning'in de bu kadar fazla hazineye sahip olmasının tek sebebi hapisdünyasıydı.

 

Tırırırım…

 

Kirli görünen kazan sayısız yıldır sessizlik içerisindeydi. Şimdiyse, bir kez daha parlaklığını açığa çıkarma fırsatına kavuşacaktı. Beş ışık huzmesi kazanın beş tutma yerine atıldı.

 

“Git.” Ning kazanı gösterdi ve on üst kademe Saf Yang hazine anında kazanın içine daldı. Ning çoktan hapisdünyasındaki bütün Semavi Tanrıları ve Kutsal Ölümsüzleri halletmişti; sahip olduğu üst kademe Saf Yang hazine miktar inanılmazdı. Buradaki Kutsal Ölümsüzler'in ve Semavi Tanrılar'ın hepsi bir hayli hazineye sahip kimselerdi; örneğin Kutsal Ölümsüz Liangqie'nun yanında yedi yüz uçan kılıç vardı ve mahkumlardan bir tanesi de on bini aşkın üst kademe Saf Yang hazineye sahipti!

 

Ning test etmek için on tanesini fırlattı.

 

Hissssss.

 

Ocakta eriyen karlar misali, tıslama seslerinin ardından Saf Yang hazineler tamamen parçalanmış ve geriye sadece toz parçaları kalmıştı. Beş Element özleri ise kazandaki öz yerine depolanmıştı.

 

“Korkunç.” Ning parmağını kaldırdı ve en azından on bini aşkın uçan eşya kazana girdi.

 

Çat! Çat! Çat Çat! Hazineler parçalanıyordu.

 

“Oh.” Ning kendi enerjisinin gitgide azaldığını hissedebiliyordu. Hemen bir Saf Yang hapı aldı ve ağzına attı. “Dünya Tanrısı Kuzeykalan bu sürecin ciddi miktarlarda enerji harcadığını not düşmeyi unutmuş.” Tabii genç adamın unuttuğu bir şey vardı, kullandığı klonu sadece üçüncü sınıf bir Saf Yang Jindan'a sahipti.

 

Dünya Tanrısı Kuzeykalan bir Dünya Tanrısı'ydı. Onun için böyle bir kazanı kullanmak basit işti.

 

“Gitme zamanı.”

 

Ning klonlardan birini kazanı kullanması için geride bıraktığı. Diğer on yedisiyle de hapisdünyadan çıktı. Dünya Tanrısı Kuzeykalan'ın bıraktığı doksan sekiz taş tablet ve yeşim tapınak da hapisdünyasına yerleştirilmişti. Ning onları geri getirmişti. Girdiği o gizli düzlem genç adam orayı terk eder etmez parçalandığı için geriye hiç iz kalmamıştı.

 

O buzlu yıldızın üstünde bir daha aynı beyaz cübbeli genç belirdi. Diğer on altı klonunu yanında taşıdığı malikane tipi hazinesinde tutuyordu ve bunlardan on beşi [Buzateş Jindan Tasfiyesi] tekniğine odaklanıyordu.

 

Ningana vücudunun on sekiz klonundan on yedi tanesinin Jindanı'nı geliştirecekti. Geriye kalan bir tanesi ise hapisdünyasında kalacak ve öz toplama işine odaklanacaktı. Eğer Ning'in Üç Alem'deki vücutları parçalanırsa, hapisdünyasında kalan o tek klon diğerlerini çabucak yenileyecekti. Ardından Dokuzateş Lavı'nı ve Buzkalp Özü'nü kullanarak tekrar Jindan geliştirmesi yapmak basit işti.

 

Ancak hapisdünyasındaki klonun Jindan'ı ikinci sınıf olursa, o halde diğer on yedi klonu da tekrardan yapmanın bedeli ağırlaşacaktı. Belki de normalde bir Kaos Nektarı şişesi isteyen bu süreç, on kaos şişesi ister hale gelecekti. Ning'in elinde fazla Kaos Nektarı kalmamıştı.

 

“160,000 kilogram Dokuzateş Lavı, 160,000 kilogram Buzkalp Özü. Gerçek vücudumun on beş klonu ve Kadimikizi'min on yedi klonu için bu kadarı yeterli gelecektir.” Ning başını salladı. Geriye kalan miktarı ise hapisdünyasına bırakmıştı.

 

 “Tanrıkral'la buluşma zamanı.”

 

Vhoosh.

 

Ning yıldızdan fırladı.

 

Şu anda, Geyikavcısı dünyasındaki savaş kritik bir noktadaydı!

 

Orada çok sayıda arkadaşı öldüğü için Ning de savaşa katılmak istiyordu ve gerçekten de artık, savaşı değiştirebilecek bir güce sahipti. Şu sözüm ona “Her Şeyin Elçisi”? Ning onunla başa çıkabileceğine inanıyordu! Ancak bunu yapmadan önce ilk olarak Yu Wei'yi kurtarmalıydı. Aksi takdirde, Geyikavcısı dünyasında bütün gücünü gösterecek olursa, Tanrıkral da Yu Wei'yle ilgili kararlarını değiştirebilirdi.

 

Bu yüzden…

 

Önce eşini kurtaracaktı.

 

Ardından da savaşa gidecekti!

 

…….

 

Vhoosh.

 

 Beyaz cübbeli bir genç Büyük Xia'nın kuzey denizlerinde belirdi.

 

Kusursuz Yol Büyük Xia'daki savaşını kaybetmiş olsa da bu dünyaya karşı ufak tefek saldırılara devam ediyordu. Gerçek Ölümsüz Dongyan bu çarpışmalardan birinde can vermişti.

 

Ning kalpgücü saldı, Kusursuz Yol'un kuzey denizindeki merkezlerinden birini hemen buldu.

 

“Ben Karakuzey. Tanrıkral'la görüşmek istiyorum. Derhal durumu bildirin.”

 

Merkezde sadece bir Kutsal Ölümsüz vardı. Sesi duyan adam ciddi derecede korkmuştu. Bu adam Büyük Xia'dan biri olduğu için Semavi Tanrı Karakuzey'in efsanevi gücünü duymuştu. Karakuzey Üç Alem'i dolaşan ve Kusursuz Yol'un sayısız üstadını öldürmesiyle tanınan birisiydi.

 

Kutsal Ölümsüz hemen durumu bildirmeye koyuldu.

 

……

 

Geyikavcısı dünyası.

 

Siyah cübbeli Tanrıkral ve Taoannesi Şeytanel yan yana duruyorlar ve önlerinde uzanan geniş yabana bakıyorlardı. Kusursuz Yol'un büyük ordusu yabanı doldurmuş durumdaydı ve savaş için düşmanı çağırıyorlardı.

 

“Dışarıya çıkmaya cüret edemiyorlar.” Siyah cübbeli Tanrıkral gülümsedi.

 

“Dün, Nuwa İttifakı'ndan birkaç Gerçek Tanrı ve Taobabası o kaleye indi. Görünüşe göre ne yapacaklarını konuşuyorlar.” Şeytanel soğuk bir gülümsemeyle konuştu, “Hmph. Ne tür bir çözüm bulabilirler ki? Her Şeyin Elçisi Her Şeyin Efendisi tarafından tasarlanmıştır. Ne yani, Nuwa İttifakı böyle bir golem yapabileceklerini mi düşünüyor?”

 

“Nasıl yaparlar ki? Her Şeyin Efendisi iki kaosdünyasını karmaşaya sürükleyebilen biriydi.” Siyah cübbeli Tanrıkral gülümsedi. “Anne Nuwa'nın bıraktığı koruyucu formasyonlar bile Elçiler'e karşı koyamıyor. Kesinlikle kaybedecek… Eh?”

 

Taoannesi Şeytanel'in aklı karışmıştı, Tanrıkral'a baktı.

 

Tanrıkral gülümsedi. “Sorun yok. Genç bir arkadaş benimle görüşmek istiyor da.”

 

“Genç mi?” Şeytanel sordu. “Kim?”

 

“Ji Ning, hani şu beni boyun eğmeye zorlayan kişi…” Tanrıkral gülümsedi.

 

“Ji Ning?” Şeytanel başını salladı. “Semavi Tanrı paçavrası. Hadi hallet de gel şunu.”

 

“Anlaşıldı, üstat teyzem.” Tanrıkral konuştu.

 

……..

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21889 Üye Sayısı
  • 836 Seri Sayısı
  • 40675 Bölüm Sayısı


creator
manga tr