Bölüm 607: Semavi Tanrılar ve Kutsal Ölümsüzler

avatar
754 17

Desolate Era - Bölüm 607: Semavi Tanrılar ve Kutsal ÖlümsüzlerBölüm 607: Semavi Tanrılar ve Kutsal Ölümsüzler

 

“İmparatoriçe Jin” adıyla tanınan Gerçek Ölümsüz öldükten sonra, Ji Ning kadından geriye kalan eşyalara baktı. Ganimetler gayet iyiydi, ancak şu anda ihtiyaç duyduğu kaos malzemeleri ya da önemli tekniklere dair bir şey bulamamıştı. Bu hapisdünyasına gelmeden önce, kadının önemli eşyalarını ruh hapları ve Ölümsüz hapları için takas aracı olarak kullandığı açıktı. Burada asıl önem arz eden şeyler bu haplardı.

 

“Altı farklı hazineyle aynı anda ateş, su ve rüzgâr kullanmış olsam da… Bu hazinelerin Qiankun Dünyası'nın Sekiz Ateşi'ne denk olmadığı çok açık.” Ning başını iki yana salladı. “Gerçek Ölümsüzler ve Gerçek Tanrılar'la başa çıkma işini diğer klonuma bırakacağım. Bu klonla Kutsal Ölümsüz ve Semavi Tanrılar'la uğraşmak daha mantıklı. Hazineleri daha değersiz olacaktır ve güçlü bir tekniğe sahip olma şanslarının de yüksek olacağını sanmıyorum, ancak en azından onları daha kısa bir sürede boyun eğmeye ya da ölmeye zorlayabilirim. Ayrıca [Parlakay] kılıç sanatımı geliştirmek için de bu imkânı değerlendirebilirim.”

 

Ning [Beş Hazine] kılıç sanatının üçüncü kısmını %90'lık bir kavrayışta sürdürüyordu. Geriye kalan kısımları anlamak gitgide zorlaşıyordu. Bunları kavramak için gerçek savaş tecrübelerine ihtiyacı vardı ve bunlardan edindiği öngörüleri kullanması gerekiyordu.

 

Bunlara ek olarak, [Parlakay] kılıç sanatını zayıf kişilerle mücadele ederek geliştirmişti. Sadece kendi seviyesindeki kişilerle gerçek, ölüm kalım mücadeleleri yaparak bu sanatı mükemmeliyete ulaştırabilirdi!

 

Tabii, hapisdünyasının dışında kendi seviyesinde bir üstat bulması kolay iş değildi; ancak burada, hapisdünyasında, üstattan bol bir şey yoktu.

 

“Amir?” Cılız, zayıf görünen genç bir adam başını kaldırarak mesafedeki Ning'e baktı. “Gerçek Ölümsüz… Ama aurası çok zayıf? Garip. Mantıken, buraya ‘Amir’ olarak gönderilen kişiler Pangaea'daki çekirdek üyeler arasındadır. Çekirdek üyelerden biri böylesine zayıf bir Gerçek Ölümsüz nasıl olabilir ki? Yoksa hapisdünyası düşman ellerine mi geçti?”

 

“GEBER!” Ning kükredi ve ikiz kılıçlarıyla gence doğru saldırdı.

 

Ning'in tek bir kelime etmeden saldırdığını gören genç adam şoke oldu… Ardından suratında çılgın bir ifade belirdi. “Demek gerçekten düşmanın eline geçmiş. Ölmemi mi istiyorsun? Gerçek Ölümsüz paçavrası, ölen sen olacaksın!”

 

Cılız genç kükrediği gibi sıska vücudu aniden genişlemeye başladı. Sembollerle kaplı vücudu bembeyaz bir hale büründü ve daha deminki cılız, dilencivari hali kaybolarak yerine bir savaş tanrısı geldi. Vücudu bir anlığına bulanıklaştı ve akabinde dört farklı başı, sekiz kolu belirdi. Kollarında garip, siyah, asa benzeri silahlar tutuyordu. İleriye atıldı. “Yabancı, geber!”

 

Ning bu insanları yabancı olarak görürken onlar da Ning'i bir yabancı olarak görüyorlardı!

 

Keng! Keng! Keng!

 

Kılıç ışığı ve asa gölgeleri dört bir yana saçılıyordu.

 

Ning daha ilk çarpışmada geriye savrulmuştu. Yere saplanınca bölgede derin bir çatlak oluştu. Genç adamın vücudu bir anlığına bulanıklaştı ve akabinde üç başlı, altı kollu figürüne büründü. Artık altı kılıç tutuyordu. “Ustamın sözleri doğruydu. Eğer [Parlakay] kılıç sanatını gerçekten mükemmeliyete ulaştırmak istiyorsam, daha fazla kişiyle savaşmam gerekiyor.” Ning'in gözleri parlıyordu, genç adam bir kez daha ileriye atıldı.

 

İkili durmaksızın savaşıyordu. Adeta gökyüzü çökecek ve yeryüzü parçalanacak gibiydi. Savaş çok kıyasıyaydı.

 

Mahkûmun dört suratı ve sekiz kolu vardı, üstelik asa teknikleri de olağanüstü bir derinliğe sahipti. Burada sayısız yıldır mahkûm kaldığı için sadece meditasyon yapıp güç seviyesine odaklanabilmişti; sonuç olarak asa teknikleri daha da etkileyici bir hale bürünmüştü. Ning'in [Parlakay] kılıç sanatından daha üstündü. Ning savaşta tamamen dezavantajlı bir durumdaydı. Neyse ki, [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]'na sahip olduğu için yara almıyordu.

 

Genç adam [Yıldızkavrayan El] ya da kalpgücü gibi tekniklerini kullanmıyordu; [Yıldızkavrayan El] geniş miktarlarda ilahi güç harcıyorken kalpgücü çabucak bitiyordu. Ayrıca, Ning'in şu anda istediği şey kılıç sanatlarını geliştirmekti. [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]'na bel bağlayarak savaşı sürdürebiliyordu.

 

“Kahretsin. Bu ne tür bir koruyucu yetenek böyle? Habistanrı eğitiminde sadece bir Semavi Tanrı olduğu çok açık; peki o zaman vücudu nasıl bu kadar sert olabiliyor?!” Genç panik yapıyordu.

 

Pangaea krallığında bile koruyucu ilahi yetenekler çok değerliydi. Semavi Tanrı seviyesinde vücudu üst kademe Saf Yang hazineler kadar sağlam yapabilecek derecede çalışmak inanılmaz derecede zordu. Örneğin, Ning'in diğer klonuyla uğraştığı Gerçek Tanrı'nın vücudu sadece Ning'inkine denkti! Aslında, Ning'in [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]'nı kavrayabilmesinin tek sebebi Büyük Xia'daki Alem Savaşı'nda sergilediği performanstı. Taobabası Parlakızıl minnetini göstermek için Ning'e ihtiyaç duyduğu hapları vermişti.

 

“Böyle giderse… İlahi gücüm tükenecek. İlahi gücüm tükenince de öleceğim.” Genç hem öfkeli hem de telaşlıydı. “Ancak ölsem bile bu yabancıyı bırakacak değilim.”

 

“Yabancı… GEBER!” Gencin vücudu aniden kızıl ışıklarla parlamaya başladı. Gücünü ciddi derecede artıran bir ilahi yetenek kullandığı barizdi.

 

Lakin iş savunmaya gelince Ning gerçekten etkileyici bir figürdü ve [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı] rakibin saldırılarını işlevsiz kılıyordu. Darbelere dayanarak savaşı sürdürebiliyordu.

 

Bir saat daha savaştıktan sonra Ning rakibin tekniklerine iyice aşinalık kazanmıştı. Genç onları sürekli tekrar ettiği için Ning artık kılıç sanatını daha fazla geliştirecek fırsata sahip değildi.

 

[Yıldızkavrayan El]!

 

Kalpgücü!

 

Gölgesiz!

 

Ning'in kılıçları aniden bulanıklaştı. Vhoosh! Gencin dört suratlı kafası anında havaya fırladı. Havaya uçan kellede şoke olmuş bakışlar hakimdi. Daha demin rakibini bastırıyordu… Peki rakip nasıl böyle ani bir güç patlaması yaşayabilmişti? Ning'in dördüncü seviye kalpgücünü ve [Yıldızkavrayan El]'i kullandığını bilmiyordu.

 

 Ning'i bastırdığı zamanlarda, Ning'e yüz darbe uygulasa dahi [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]'nı aşamamıştı.

 

Ning onu bastırdığında… Kellesini uçurmak için gereken tek şey bir kılıç olmuştu!

 

İşte bu, bir koruyucu ilahi yeteneğin önemini gözler önüne seriyordu. Ne yazık ki Ning'in dikili taştan öğrendiği [Parçalanamaz Vücut] tekniği akılalmaz malzemelere ihtiyaç duyuyordu. Fuxi ve Subhuti bile malzemelerin ederini anlayınca bu teknikten vazgeçmişlerdi; zira malzemelerden bazıları onların bile duymadığı kaos eşyalarıydı.

 

Svoosh. Uçan kelle tekrardan baş kısmına yapıştı.

 

“Eh?” Gencin suratı ekşidi, “Yabancı, beni neden öldürmedin?” Ning kellesini uçurabildiğine göre, onu kesinkes öldürebilirdi… Buna rağmen Ning bunu yapmamıştı.

 

“Ahahah… Uzun zamandır Pangaea'nın etkileyici Ölümsüzler'e ve Tanrılar'a sahip olduğunu duymuştum. Ellerim kaşınıyordu, bu yüzden olayı bizzat görmek istedim.” Ning gülümsedi.

 

“Bizzat mı görmek istedin?” Genç ne diyeceğini bilemiyordu. “S-sen… Seni öldüreceğimden korkmadın mı?”

 

“Bunu yapabilir misin ki?” Ning konuştu.

 

Genç şoke oldu. Evet… Bu adamın etkileyici bir ilahi yeteneği vardı ve onunla aynı seviyede olan birinin bu adamı öldürmesi mümkün değildi. Tek çare onu sürekli bastırmaktı!

 

“Evet. Gücümle seni bastırabilsem dahi… Zamanla, ilahi gücüm tükenecek ve yine öleceğim.” Genç başını iki yana salladı. Ning'in burada başka bir vücuda sahip olduğunu bilmiyordu. Pangaea'nın Semavi Tanrılar'ı ve Kutsal Ölümsüzler'i onu bastıracak kadar güçlü olsalar da, diğer klon buraya gelip Qiankun Dünyası'nın Sekiz Ateşi'ni kullanarak herhangi bir Kutsal Ölümsüz'ü veya Semavi Tanrı'yı ölümüne yakabilirdi.

 

Bir Gerçek Tanrı'yı ya da bir Gerçek Ölümsüz'ü yakmak düzinelerce yıl sürebilirdi, ancak aynı şey Semavi Tanrı ve Kutsal Ölümsüzler için geçerli değildi.

 

“Pangaea'ya ne oldu? Ve… Tam olarak ne istiyorsun?” Genç, Ning'e baktı.

 

Aradan kısa bir süre sonra, Ning'in tehditleri ve söyledikleriyle birlikte genç adam hizmet etmeye karar verdi. Ning ondan güçlüydü, bu yüzden genç duruma pek de şikayetçi yaklaşmamıştı.

 

“Eğer benimle mücadele etmek istiyorsan… O halde ilk önce bana boyun eğdirip ardından savaşabilirdin. İkimiz de güvende olmak adına enerji seviyelerimizi düşük tutardı. Böylesi daha kolay olmaz mıydı?” Genç hala sıkıntılıydı, daha deminki mücadele ilahi gücünü bir hayli harcamıştı.

 

“Eğer önce seni saflarıma katmış olsaydım, bana karşı tam gücünle saldırır mıydın?” Ning başını iki yana salladı. Eğer genç adam Ning'e karşı tam güç saldırma arzusuna sahip olmasaydı, işler tamamen değişirdi.

 

Ning gencin anılarını aradı ve ilahi gücünü yenilemek için kadim kaos alanına geçti. Dikili taştaki kadim kaos alanı sadece birkaç yüz metre genişliğe sahipti, ancak yine de hapisdünyasından tamamen farklıydı; zira bu kadim kaos bölgesi Amirler'in kullanımı için yapılmıştı. Kadim kaos bölgesi Pangaea Kralı tarafından yaratıldığı için doğal olarak kadim kaos element enerjisine çevirebiliyordu.

 

Önceki Amirler arada sırada hapisdünyasını dolaşsalar da genelde zamanlarını bu kadim kaos bölgesinde geçiriyorlardı.

 

İlahi gücünü yeniledikten sonra Ning biraz [Beş Hazine] üzerine düşündü, ardından [Parlakay] kılıç sanatını geliştirmek adına bir kez daha o gencin yanına gitti.

 

Bir ay sonra Ning sıradaki rakibini seçmeye karar vermişti.

 

Böylece, Ning'in hapisdünyasındaki Semavi Tanrılar ve Kutsal Ölümsüzler'le yaptığı mücadeleler silsilesi başlamış oldu. Burası genişti, ancak bölgede çok sayıda Semavi Tanrı ya da Kutsal Ölümsüz yoktu. Sonuçta böyle bir yere kapatılmaya layık pek fazla kişi bulunmuyordu. Ning her savaşını dikkatle sürdürüyordu ve her savaşta kılıç sanatlarını mükemmeliyete ulaştırmak adına yeni öngörüler kazanıyordu.

 

[Parlakay] kılıç sanatı gelişiyor ve gücü gitgide artıyordu.

 

Kaşla göz arasında kırkı aşkın yıl daha geçti.

 

Ning toplamda dört yüz Semavi Tanrı ve Kutsal Ölümsüz'le mücadele etmişti. Anlaşılmalıdır ki No 17 Hapisdünyası bu seviyedeki güce sahip binin üstünde kişiyi barındırıyordu. Bu dört yüzü aşkın Semavi Tanrı ve Kutsal Ölümsüz Ning'e hazinelerini “sunmuşlardı” ve hatta genç adam bir çift Protokozmik ruh hazinesi bile almıştı! Elde ettiği Saf Yang hazinelerin sayısı ise inanılmazdı. Ning Pangaea krallığıyla Üç Alem arasındaki farkı görünce iç çekmeden edemedi.

 

Üç Alem'de, Saf Yang hazineler nadir ve değerli şeylerdi. Güçlü Semavi Tanrılar'ın ve Gerçek Ölümsüzler'in hepsi Protokozmik ruh hazinesi kullanıyordu.

 

Pangaea krallığında ise Protokozmik ruh hazineler çok nadirken… Olağanüstü güce sahip Saf Yang hazineler çok yaygındı. Ning'in aradığı hatıralar dahilinde bunun ana sebebi belli olmuştu; Pangaea'da hazine üretimi cidden gelişmiş bir seviyede olduğu için bu kadar fazla Saf Yang hazine mevcuttu.

 

…..

 

Boom! Boom! Boom! Gerçekateşten oluşan sekiz ejderha yeşil saçlı adamı kavurmaya devam ediyordu.

 

Seksen iki yıl olmuştu!

 

Ning koskoca seksen iki yıldır Qiankun Dünyası'nın Sekiz Ateşi'ni kullanarak yeşil saçlı adama saldırıyordu. Bu Gerçek Tanrı'ya göre geçirdiği son seksen iki yıl, “sıradan” geçen bir trilyon yıldan bile daha zorluydu. İlahi gücü gitgide azalıyordu.

 

“Dur.” Nihayet, yeşil saçlı adam seslendi.

 

 Ning'in klonu bazı kılıç sanatlarını inceliyordu. Seksen iki yıl sıkıcı geçmişti; yaptığı tek şey arada sırada hazineye enerji sağlamaktı ve zamanının çoğunu da kılıç sanatlarına harcıyordu. Yeşil saçlı adamın sesini duyduktan sonra Ning meditasyon transından uyandı.

 

Yeşil saçlı adamın ona doğru baktığını görünce Ning gülümsedi.

 

Eğer adam intihar edecek olsaydı, Ning'e bir şeyler söylemeye tenezzül bile etmezdi.

 

Konuştuğuna göre… Boyun eğmesi kuvvetle muhtemeldi.

 

Daha önceleri, Ning iki Gerçek Ölümsüz'le başa çıkmıştı. İlk defa bir Gerçek Tanrı ona boyun eğecekti. Kim bilir, belki de onu muazzam şeyler bekliyordu.

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21979 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40727 Bölüm Sayısı


creator
manga tr