Bölüm 586: Dikili Taş

avatar
753 16

Desolate Era - Bölüm 586: Dikili TaşBölüm 586: Dikili Taş

 

Devasa siyah dikili taş 299 metre uzunluğundaydı ve etrafa o kadar belli belirsiz bir hükümdarlık aurası saçıyordu ki, bu aurayı hissedebilmek için taşa en azından 300 metre yakın olmalıydınız; lakin aura, içinde yüce bir hissiyatı taşıyordu. Ji Ning dikili taşın ona doğru bakan yüzünde sadece iki devasa, garip karakter görmüştü ve diğer yüzünde ise karıncalar kadar küçük olan ve sayısız küçük garip karakterler bulunuyordu.

 

“Bunlar…?” Ning onları dikkatle inceledi. “Daha önce bu karakterleri hiç görmedim. Sanıyorum Üç Alem'de böyle bir dil yok.”

 

Ning bunları daha önce görmemişti, ancak karakterlerin bir dile ait olduğunu düşünüyordu, zira karakterler insan ırkına ait yazıtlara benziyordu. Özellikle de ön taraftaki iki devasa karakter… Ning neredeyse bu karakterlerin ne anlama geldiğini hissedebilmişti.

 

“Önce merkezhisle deneyelim.” Ning merkezhissiyle incelemeye koyuldu.

 

“Bu…?” Ning şaşkındı. “Bu nasıl olur? İmkânsız. Neden merkezhissim hiçbir şey göremiyor? Sanki önümde bir taş yokmuş gibi.”

 

“Yoksa bu taşta merkezhissi engelleyen engelleyici büyüler mi var?” Ning bir anlığına düşündü. “Kalpgücüyle deneyeyim.”

 

Kalpgücü görünmez, fark edilemez ve olağanüstü derecede etkileyiciydi.

 

Anında, dış dünyadaki gerçek vücudu heybetli kalpgücünü yeraltı malikanesine yollayarak taşı sardı. Bu durum Ning'in suratını gerçekten değişmişti, zira fark ettiği şey ona… Kalpgücünün hiçbir şey bulamadığını söylüyordu. Sanki bu taş oracıkta durmuyordu.

 

“Ama, ama…” Ning elini uzatıp taşa dokundu. Taş buz gibiydi ve yüzeyi çok sertti. “Taşın önümde olduğu açık. Peki o halde neden kalpgücü bile göremiyor?”

 

“Olağanüstü bir eşya olduğu açık. Hatta… Üç Alem'e bile ait olduğunu sanmıyorum.”

 

Bu düşünce Ning'in aklına gelmişti.

 

Taşın üstündeki iki devasa karakter… Arka tarafındaki sayısız küçük karakterler… Diğer bölgelerindeki özel semboller… Açıkça seçilebildiği üzere, birileri bu taşı yaratmıştı! Dikili taşın aurası o kadar güçlüydü ki yaratan kişinin en azından Taoist ya da Budist birliklerinin liderlerine denk biri olması kuvvetle muhtemeldi. Hatta onlardan bile güçlü olabilirdi.

 

Kalpgücünün bile taşı fark edemiyor olması ve taşın sadece çıplak gözle görülebiliyor olması… Ning daha önce böyle bir şeyi ne duymuş ne de görmüştü. Böyle bir eşyanın Üç Alem'de var olmaması gerekiyordu.

 

 Yani…

 

Taş, Üç Alem'in dışındaki kadim kaostan geliyor olmalıydı! Eski zamandan beri, kadim kaosta bulunan özel eşyalara Kaos hazineleri deniyordu. Bunlar hazineler için malzeme olarak kullanılabiliyor olup, aynı zamanda kendi başlarına da hazine görevi görebiliyorlardı. Hazine olarak kullanıldıklarında, güçleri Protokozmik ruh hazinelerinden daha fazla olduğu için onlara Kaos hazineleri deniyordu.

 

Peki Kaos hazineleri nerede ve nasıl doğmuşlardı? Söylemesi zordu. Kadim kaos gerçekten de Kaos hazinelerine gebe kalabiliyordu, ancak “Her Şeyin Efendisi"nin yarattığı dehşet verici golemlerin de Kaos hazinelerinden aşağı kalır yanı yoktu. Bu yüzden, Üç Alem bazı güçlü Yabancılar'ın Kaos hazinelerine denk eşyalar üretebildiklerini düşünüyordu.

 

“Kaos hazinesi mi?” Ning'in aklından bir düşünce geçti.

 

Vhoosh!

 

Aniden, bir figür ortaya çıktı. Ning'in gerçek vücudu klonuna inerek birleşti. Dış dünyada ise… Genç adam ilahi gücüyle oluşturduğu bir klonunu bırakmıştı.

 

“Ne merkezhis ne de kalpgücü bunu saptayamıyor. Yani geriye sadece ilahi güç ve Ölümsüz enerjisi kalıyor.” Ning dikili taşı aldırdı ve onu salonun ortasında yerleştirdi. Daha önceleri, bu hazine yalnızca Gençateş Ucube'nin şans eseri ele geçirdiği bir hazineydi; adam bunun güçlü bir eşya olacağını düşünmemişti; ancak şimdiyse Ning, bu taşın arkasında bazı gizemlerin yattığını düşünüyordu.

 

Merkezhis ve kalpgücü bile bunu saptayamıyordu. Muhtemelen, Üç Alem'in diğer büyük güçleri böyle bir taşın varlığından haberdar değillerdi.

 

“Gençateş Ucube. Oh, Gençateş Ucube. Senin gibi bir Kutsal Ölümsüz'ün böylesine bir hazineye sahip olması… Eğer annem ve küçük öğrenci kardeşim Kuzeyoğul için intikam aramıyor olsaydım, muhtemelen böyle bir şeyi ele geçiremezdim. Bu taş kadim kaostan çıkmış olmalı… Merak ediyorum da bir Kaos hazinesi mi?” Ning heyecanlıydı. Eğer bu bir Kaos hazinesiyse, o zaman genç adamın şansı gerçekten yaver gidiyordu.

 

Lakin tabii, kadim kaostan çıkan her şey değerli olacak diye bir kaide yoktu. Örneğin, Gökleri Cezalandıran'ı ilk denediği zamanda, Ning “kaos altıntaşı"nı parçalayabilmişti. Shennong da kadim kaosta çok sayıda farklı farklı bitki bulmuştu, ancak değerleri Kaos hazinelerinden çok ama çok düşüktü.

 

“İlk önce bağlamaya çalışayım.” Ning bağdaş kurdu ve elini taşın üstüne koydu. Taş 299 metre uzunluğundaydı ve neredeyse 30 metre kalınlığa sahipti. Ning'in içindeki ilahi güç taşa akıyordu.

 

“Eh? Kaos hazinesi değil mi?” Ning ilahi gücünü gönderir göndermez bir şeylerin yanlış olduğunu anladı. Bu hazineyi bağlamak mümkün değildi. Ning bir hazineyi bağlamanın nasıl hissettirdiğini çok iyi biliyordu ve bir Protokozmik hazine için bile bu his farklı değildi, ancak ilahi gücü bu hazineye girdiğinde, içinde boşluktan başka hiçbir şey bulamamıştı. Bağlayacak bir şey yoktu.

 

Lakin ilahi gücü dikili taşın ön kısmındaki iki devasa karakter ulaştığında, Ning'in zihnine bir bilgi dalgası erişmişti.

 

“On yedi.” Ning devasa karakterlerin ne anlama geldiğini artık biliyordu.

 

“O iki karakter ‘on yedi’ demek. Peki bu ne anlama geliyor? Yoksa bu taşlardan daha başkaları da var ve bu on yedinci taş mı?” Ning tahmin etti. “Doğru ya; arkada başka karakterler vardı.”

 

Svoosh!

 

Ning'in vücudu bulanık bir hal aldı ve genç adam taşın diğer tarafında belirdi. Taşa ilahi gücünden katıyordu. İlahi güç sayısız küçük karakterle temasa geçmekteydi. Bu süreçte, Ning kendi gücüne direnen görünmez, akılalmaz bir kuvvetin olduğunu hissediyordu; açıkça seçilebileceği üzere, sayısız karakteri zorla incelemek genç adamın boyunu aşacaktı.

 

“Dur.” Ning durdu. “Ön tarafta iki karakter varken arkada en azından milyon karakter var. Öndekiler beni pek zorlamadı ve onları hemen anlayabildim, ancak bir milyon tanesine dayanmak hiç kolay iş değil.”

 

Dikili taşın arka tarafı çok sayıda ufak karakterle kaplıydı. Ning'in varsayımlarına göre, toplamda 1.2 milyon karakter vardı.

 

“Yukarıdan başlayalım ve yavaş yavaş ilerleyelim.”

 

Ning hemen ilahi gücünü göndermeye başladı.

 

“Çok yavaş.” Genç adam sürecin kendisinde baskı yarattığını hissediyordu. Buna rağmen, Ning'in aklına bilgiler akıyordu.

 

“[Taowu On sekiz Habistanrı]…” Genç adamın zihnine antik bir teknik giriyordu. Ning'in ilahi gücü karakterleri doldurdukça, bu tekniğe dair daha fazla bilgi öğrenmeye başlamış ve çok geçmeden tekniği tamamen kavramıştı.

 

“Bu… Ciddi ciddi bir gelişim tekniği.” Ning şaşkın suratıyla taşa bakıyordu. “Üstelik bu yalnızca üst kısmın ufak bir yeri.”

 

Dikili taştaki karakterler yedi büyük bölgeye ayrılmıştı. İlk bölgede bu teknik, [Taowu On sekiz Habistanrı] vardı.

 

“Ne güçlü bir teknik. Vücudunu on sekiz farklı vücuda bölmeni sağlıyor.” Ning iç çekti. “Habistanrılar farklı farklı klonlar yaratabiliyorlar, ancak klon öldüğünde, içindeki ruh da ölüyor. Bu yüzden ruh parçalanıyor ve gereğinden fazla ruh parçalanması yaşandığında, ölüyorsun.”

 

“Ama bu teknik… İlk seviyesini kavrayabilirsen, ruhunu mükemmel bir şekilde on sekize bölebiliyorsun. Bu on sekiz piyonda asıl vücudun onda biri kadar güç oluyor, ancak hepsi kendi başına hayatta kalabiliyor. Ayrıca, diğer on yedisi parçalanırsa, son piyon yavaş yavaş diğer piyonları yaratabiliyor.”

 

 “İkinci seviyeye ulaştığında, on sekiz piyonun da gücü gerçek vücutla bire bir oluyor.”

 

“Üçüncü seviyede… On sekiz vücut asıl vücuda istendiği zaman geri girebiliyor ve asıl vücut da on sekiz piyona ayrılabiliyor. Gerçek vücuda girdiklerinde, gerçek vücudun gücü ciddi derecede artıyor.” Ning hayranlıkla iç çekti.

 

Eğer bu tekniği kavrayabilirse artık Ji Ning'den on sekiz tane olacaktı. Gerçek vücuduyla savaşmayı seçse bile gücü ciddi derecede artacaktı

 

Bu ne kadar canavarvari bir teknikti böyle?!

 

“Görünüşe göre Gençateş Ucube bunu kullanıyormuş ve sadece ilk seviyesine çalışabilmiş.” Ning hemen durumu kavradı. “Kangölge Klonu tarzı bir gizli sanata çalıştığını sanıyordum… Ancak ciddi ciddi bu derin tekniğe sahipmiş.”

 

Üç Alem'in de kendine has güçlü teknikleri vardı. Örneğin, Kangölge Klonu'nda tek bir klon bile hayatta kalırsa diğerleri de hayata dönebiliyordu; ancak gerçek üstatlar bu tekniği nadiren kullanıyordu, zira her klonun gücü ciddi derecede düşüyordu; bunun yerine gerçek vücudu tam güçte tutmak daha iyiydi! Herkes Gençateş Ucube'nin bu teknikte çalıştığını düşünüyordu; zira bu adam ölümden korkan bir korkaktı; ancak ciddi ciddi [Taowu On sekiz Habistanrı] adlı bu tekniğe sahipti. Vücutlarının zayıflığı bu teknikte sadece birinci seviyede olmasından kaynaklanıyordu.

 

“Bu teknik nereden gelmiş?” Ning hayranlıkla iç çekti. “Yine de… Bu tekniği gerçekten kavramak zor.”

 

Tekniğe dair detaylı notlar vardı. Teknikte basit bir kavrayış kazanarak ilk seviyede ustalaşmak kolaydı, ancak ikinci seviye ilkinden binlerce kat daha zordu. Peki ya üçüncü seviye?  Bu seviyeyi kazanmaktansa göklere yükselmek daha kolaydı. Hem yetenek hem de şans gerektiriyordu.

 

Anlaşılmalıdır ki Taoist Üç Saflık bile kendisini sadece Üç Saf Olan'a ayırabiliyordu. Lord Buda'nın ise beş büyük klonu vardı! Bu tekniğin ikinci seviyesi gerçek vücuda denk olan on sekiz klon oluşturulmasını sağlıyordu. Cidden… Duyulduk şey değildi.

 

“Bakalım ikincide ne var.”

 

Ning bir kez daha taşı ilahi gücüyle doldurdu. Anında, ikinci tekniğe dair bilgiler aklına akın etmeye başladı.

 

İkinci tekniğin adı [Dokuz Böcek Oluşumu]'ydu.

 

Bu teknik çok gizemli ve mucizevi bir yönteme sahipti; ancak daha çok böcek tipi canlıların gelişimine odaklıydı. Ning artık Gençateş Ucube'nin neden o garip ve güçlü böcekleri yetiştirebildiğini anlamıştı. Üç Alem'deki herkes Gençateş Ucube'nin bir üstadın mirasına konduğunu düşünüyordu; zira böcekler üzerine yoğunlaşan bazı kişiler vardı. Gençateş Ucube'nin yetenekleri fazla yüksek olmadığı için de kimse ona dikkat etmiyordu.

 

Lakin dış dünyanın bilmediği bir şey vardı; asıl konu Gençateş Ucube'nin yeterince güçlü olmaması ve yeterli hazineyle malzemeye erişim sağlayamamasıydı; bu yüzden daha güçlü böcekler yetiştirememişti.

 

“Bu teknik akılalmaz bir zaman ve efor gerektiriyor. Bana uygun değil.” Ning hemen teknikten vazgeçti.

 

“Üçüncü teknik.” Ning yavaş yavaş bir durumun farkına vardı; taşta ne kadar aşağıya inerse, taşın direnç gücü de bir o kadar artıyordu. Ning'in asıl fark etmediği konu ise Gençateş Ucube'nin yalnızca birinci ve ikinci tekniğe ulaşabildiğiydi. Diğer parçalara ulaşmayı başaramamıştı.

 

Sonuçta, kendisi yalnızca bir Kutsal Ölümsüz'dü.

 

Gençateş Ucube bu taşa en değerli hazinesiymiş gibi davranıyordu. Dünyatutan Pagoda'ya kıyasla taş daha önemliydi ve bu yüzden ona çok dikkat ediyordu. Kışöncüsü dünyasında onu saklıyor olmasının sebebi ise bu dünyada fazla dikkat çekmemesi ve dünyanın güvenli olmasıydı. Ona kıyasla, Dünyatutan Pagoda'yı Büyük Xia'da tutabiliyordu… Ancak kim bu taşın Ji Ning'in ellerine geçeceğini düşünebilirdi ki?

 

“Bütün teknikler muazzam.” Ning ilahi gücüyle ilerlemekte zorluk çekiyordu. Beşinci tekniğe ulaştığında daha fazla ileriye gidememişti.

 

“Saf Yang enerjisini deneyelim.” Ning hemen bu kararını uyguladı.

 

Vhooooooosh!

 

Ning şaşkın bir şekilde Saf Yang enerjisinin bu taşta daha çok işe yaradığını fark etmişti.

 

“Yedisini de alabilirim.” Ning heyecanlıydı. Hatta, içinden bir ses ona… Bu yedi tekniği de öğrenebildiği takdirde taşın kökenini çözebileceğini söylüyordu.

 

…..

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21889 Üye Sayısı
  • 836 Seri Sayısı
  • 40676 Bölüm Sayısı


creator
manga tr