Bölüm 560: Gökyüzü Ve Yeryüzünü Kesmek!

avatar
797 17

Desolate Era - Bölüm 560: Gökyüzü Ve Yeryüzünü Kesmek!Bölüm 560: Gökyüzü Ve Yeryüzünü Kesmek!

Proofreader: Wias

 

“Hmph.” Kılıç Ölümsüzü Ebediyeşil Taobabası golemiyle bir olduğunu ve… Golemde devasa bir gücün yattığını hissedebiliyordu.

 

“O mükemmel Gökleri Cezalandıran'ın gücü de epey yüksek. 9000 Kutsal Ölümsüz'ü ve 810,000 Kayıp Ölümsüz'ü barındıran bir formasyon olmasına şaşmamalı. Aurası bile benim Taobabası golemimden zayıf sayılmaz.” Lakin Kılıç Ölümsüzü Ebediyeşil hiç endişeli değildi; hatta küçümsüyordu. “Dışı gösterişli, içi boş. Auraya sahip olmak neye yarar ki? Güçlü olmasına güçlü, ancak o kadar gücü kontrol etmek göklere yükselmek kadar zordur! Mükemmel halini geçtim, Gökleri Cezalandıran'ın basit halini bile kontrol etmek çoğu Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz için zordur.”

 

Gökleri Cezalandıranlar üçe ayrılabiliyordu.

 

En basit hali 1000 Kutsal Ölümsüz ve 100,000 Kayıp Ölümsüz'e sahipti.

 

Gelişmiş hali 3000 Kutsal Ölümsüz ve 300,000 Kayıp Ölümsüz'ü barındırıyordu.

 

Sadece 9000 Kutsal Ölümsüz ve 810,000 Kayıp Ölümsüz kullanıldığında Gökleri Cezalandıran mükemmeliyete ulaşıp, akılalmaz bir güce sahip olabiliyordu. Eğer Ning bir Gerçek Ölümsüz olsa, kalpgücünde sadece üçüncü seviyeyi kavramış bulunsa ve bir de ruh kalpgücü tekniğini barındırsaydı… Gökleri Cezalandıran'ın sadece onda birini kontrol edebilirdi. Sadece bu bile mükemmel Gökleri Cezalandıran'ın kontrol edilmesi ne kadar güç bir heybete sahip olduğunu göstermeye yeterliydi.

 

“Ondan farklıyım!”

 

“Bir Taobabası golemine sahibim ve gücünü tamamen kontrol edebiliyorum. Ji Ning bana bir tehdit oluşturmayacaktır; asıl sıkıntı, benden daha zayıf bir auraya sahip olan şu Yedi Gezegen'in Tanrısı. Yedi Semavi Tanrı tarafından kurulmuş durumda ve Kızılkar da o formasyonun bütün gücünü kontrol edebiliyor.”

 

Ebediyeşil'in kontrolünde, Taobabası golemi çok hızlıydı.

 

Svish! Svish! Svish!

 

Çarpık ışık huzmeleri gökleri sarıyordu. Taobabası adeta gökten yapılma bir ağda yürüyen örümceğe benziyordu; Parlakızıl Alemi'nin güçlerine saldıran ilk kişiydi.

 

Bu savaş sadece Parlakızıl, Tanrıkral ve Mürekkep Tanrısı tarafından izlenmiyordu. Aslında Üç Alem'deki Taobabaları'nın %90'ından fazlası bu mücadeleyi izliyordu.

 

…….

 

Gökyüzü Alemi.

 

Ling Dağı, batı bölgesi.

 

Lord Buda tahtında oturuyor, etrafa sınırsız ışık huzmeleri saçıyordu. Etrafını saran ışıklar çok parlaktı ve buna dikkatle bakılacak olursa, Beş Element'in farklı farklı renkleri de seçilebilirdi. Hemen altında Amitabha, Kshitigarbha, Maitreye ve Budist Birliği'nin diğer büyük güçleri oturuyordu.

 

Lord Buda, aynı zamanda Tathagata olarak tanınan bu adam, Üç Alem'deki en güçlü Budist lideriydi. Gücü akılalmazdı ve [Vairocana Koruyucu Işığı] ve [Eldeki Buda Alemi] gibi yarattığı ilahi yetenekler Üç Alem'in en kadim yetenekleri arasındaydı. Ondan sadece Anne Nuwa daha güçlüydü.

 

 Aynı zamanda, altında oturan Budalar da olağanüstü derecede etkileyiciydi.

 

Örneğin Amitabha, on milyon klon yaratmıştı. Hem Kadim Çağ'da hem de modern zamanlarda, klonları sürekli Budizm'in öğretilerini dağıtıyordu. Hatta Budizm'in en etkileyici figürlerinin de bir raddede Amitabha'dan rehberlik aldıkları söylenebilirdi. Yayılmış bir deyiş mevcuttu, Üç Alem'deki arhatların ve bodhisattvaların yarısından çoğu Amitabha tarafından eğitilmişti.

 

 Sayısız bodhisattva ve arhat doğal olarak Buda Amitabha'ya karşı büyük bir minnet besliyordu. Bu yüzden, Buda Amitabha'nın Budist Birliği'ndeki yeri çok özeldi. Genelde ona “Öğretmen Buda” ya da “Hoş Karşılayan Buda” olarak hitap ediyordu; tabii bu lakaplar Batı Cenneti'ndeki saf Sukhavati toprağına çok sayıda adayı çağırdığı için ona verilen şeylerdi. Buda Amitabha'dan yayılan ışık huzmeleri sonsuz bir naifliği ve nazikliği simgeliyordu. Bu ışıkları gören herkes iç huzurunu buluyor ve hatta ister istemez diz çöküp bu adamın öğretilerini dinlemek istiyordu.

 

“Üç Alem'de birden fazla Alem Savaşı gerçekleşti. Bütün büyük güçler bu savaşlar için uğraşıyor.” Tathagata'nın gözleri Boşluk'u delip Parlakızıl Alem'deki savaşı izliyordu. “Sırf kendi Alemi için, Parlakızıl elinden ne geliyorsa yaptı. Bu Alem Savaşı şu ana kadar gerçekleşenler arasındaki en büyüğü. Hoşkarşılayan, kazanabileceklerini düşünüyor musun?”

 

Buda Amitabha'nın bakışları nazikti. Ellerini birleştirerek konuştu, “Bu savaştaki ana olay Taobabası golemiyle Ji Ning'in Gökleri Cezalandıran'ı ve Kızılkar'ın Gezegen'in Tanrısı arasındaki mücadeledir.”

 

Diğer büyük Budalar da mücadeleyi izliyordu.

 

Önemsemeleri gayet doğaldı.

 

Gökyüzü İmparatoru'nun değişmesi basit bir meseleydi, ancak bir Alem Savaşı'nın karmik şans üzerindeki etkisi muazzamdı! İki taraf şu anda karmik şans için savaşıyordu ve Sonsavaş yalnızca iki tarafın da daha fazla bir şey kazanamayacağını anladığında gerçekleşecekti. İşte o zaman bütün büyük Budalar savaşa katılacaktı.

 

“Merak ediyorum da, büyük fırtına geçtikten sonra Ling Dağı'nda kaç kişi kalacağız.” Tathagata aşağıya bakıyor, iç çekiyordu. Kadim Çağ'ın sonunu getiren o savaşta ne kadar kan döküldüğünü hatırlıyordu. Kendisi bile neredeyse Her Şeyin Efendisi'ne karşı can veriyordu. Neyse ki, [Altın Nirmana Vücudu] sayesinde hayatta kalabilmiş ve Her Şeyin Efendisi'ni durdurmayı bilmişti.

 

O savaş felaketti.

 

Budist Birliği'ndeki Budalar'ın çoğu o savaşta can vermişti. Şans bu ki Anne Nuwa sonlara doğru gelişimini kaydetmiş ve savaşın gidişatını değiştirmişti!

 

……

 

Cennet Alemi.

 

Tao Sarayı, doğu kısımları.

 

Taoist Üç Saflık tahtında oturuyordu. Lord Buda'nın aksine, Taoist Üç Saflık'ın daha kendine çekilmiş bir aurası vardı. Buna rağmen Taoist Üç Saflık'a bakan kişiler… Arada sırada Üç Alem'in yıkımını içeren dehşet verici bir illüzyon görüyorlardı.

 

Hemen altında Taoist Yol'un büyük güçleri vardı.

 

“Bu Alem Savaşı'nın sonunu görmek üzereyiz.” Taoist Üç Saflık hafifçe konuştu, “Zixiu, sence kim kazanacak?”

 

Salık cübbelere bürünmüş, uzun sakallı yaşlı bir adam hafifçe konuştu. “Yarı yarıya.”

 

Bu yaşlı adam Taobabası Kaygısız'dı. Kendisi ayrıca Zhuang Zhou… Zhuang Zixiu olarak da tanınıyordu!

 

Uzun zaman önce, kadim kaostan iki Gerçek Tanrı doğmuş ve bu ikili birbirleriyle yakın bir dostluk kurmuştu.

 

Birisi Yaratılış'ın Yüce Semavi'si Yuanshi Tianzun'du. İkincisi ise Yüce Semavi Kaygısız adıyla bilinen Xiaoyao Tianzun'du.

 

İkisi de sıkı bir eğitim sürecine girmişlerdi; Yuanshi Tianzhun Gökyüzü'nün Yang Tao'sunu ve Gökyüzü'nün Yıkım Tao'sunu kavramayı bilmişti. Lakin on Gökyüzü Tao'sundan en üstünü Gökyüzü'nün Kadim Kaos Taosu, yani Kadim Kaos'un Gökyüzü Tao'suydu. Gökyüzü'nün Hayat Taosu ise Gökyüzü'nün Yıkım Tao'suyla eşti; Gökyüzü'nün Yin Tao'su aynı şekilde Gökyüzü'nün Yang Tao'suyla eşti. Son olarak da Beş Element'in metali, odunu, suyu, ateşi ve toprağı geliyordu. Eğer kişi ciddi bir güç artışı yaşamak istiyorsa, eşleşen Gökyüzü Taoları'na dair öngörüler kazanmalıydı… Bu çok zordu. Örneğin Gökyüzü'nün Hayat Tao'suna dair öngörüler kazanırsanız, o halde Gökyüzü'nün Hayat Tao'su siz Gökyüzü'nün Yıkım Tao'suna dair öngörü kazanmaya çalışırken araya karışır ve sizi bu hamlenizden alıkoyardı.

 

Ya da bir başka örnek olarak, Beş Element verilebilirdi.

 

Eğer kişi metal, odun, su ve ateşi kavramayı başarırsa… O halde su üzerine çalışırken büyük zorluklar yaşardı. Bu yüzden Beş Element'in tamamını, Hayat ve Yıkım ikilisini ya da Yin ve Yang ikilisini birlikte kavramak çok zordu.

 

Tathagata, Gökyüzü Taoları'nın Beş Elementi'ni tamamen kavramayı başarmıştı; bu yüzden de Budist Birliği'nin lideri oydu!

 

Yuanshi Tianzun'un irade gücüne ve kararlılığına diyecek yoktu. Kadim Çağ zamanlarında, kendi gerçekruhuna bir mühür yerleştirdi; bu mühür Gökyüzü'nün Yin Tao'sunu kavrayana kadar bütün anılarını kapatacaktı. İntihar ederek kendisini Reenkarnasyon'un Altı Yolu'na gönderdi.

 

Birkaç kez yeniden doğdu. Dokuzuncu hayatında, Laozi olarak dünyaya geldi! O hayatında, nihayet durmak bilmeyen sınır aşımlarıyla birlikte Gökyüzü'nün Yin Tao'sunu kavradı ve bir Taobabası oldu. Bu yaşandığında, eski anıları anında açıldı ve Yin-Yang birleştiği için gücü akılalmaz derecede yükseldi; kendisi böylece Üç Alem'in zirvesindeki figürler arasına katılmıştı! Tabii o zamanlar, Anne Nuwa henüz Pangu'nun seviyesine ulaşmış değildi.

 

Ardından bu adam Taoist Üç Saflık'a dönüşmesini sağlayacak bir teknik geliştirdi; Üstün Saf Olan Shangqing, Yeşim Saf Olan Yuqing ve Büyük Saf Olan Taiqing. Üç vücudu da farklı farklı güce sahipti ve hepsi kendine has Gökyüzü Taoları'na uygundu.

 

Taoist Yuqing önceki, gerçek vücuduydu; aynı zamanda Yuanshi Tianzun olarak biliniyordu ve Gökyüzü'nün Yang Tao'sunu kontrol ediyordu.

 

Taoist Shangqing aynı zamanca Lingbao Tianzun, Kutsal Hazine'nin Yüce Semavisi olarak biliniyordu. Kendisi Gökyüzü'nün Yıkım Tao'sunu kontrol ediyordu.

 

Taoist Taiqing reenkarne olan Laozi'ydi; Gökyüzü'nü Yin Tao'sunu kontrol ediyordu.

 

Taoist Üç Saflık bu tekniği kullanarak Üç Saf Olan'ı yarattığında, üç vücudu da birleşerek akılalmaz bir güce ulaşabilme fırsatını yakalamıştı. Kendisi Kusursuz Yol'un “kralı”yla uzunca bir süre savaşabilmiş biriydi.

 

İntihar etmek ve gerçekruhu reenkarne olması için göndermek çok tehlikeliydi. Örneğin, eğer reenkarne olan yaşam Kutsal Ölümsüz haline gelir, aniden can verir ve ruhu parçalanırsa, gerçekruhu Kader Nehri'ne gönderiliyordu. Böylece gerçekten ölmüş oluyordu! Bu inanılmaz kumarı oynamıştı… Ancak Yuanshi Tianzun'un sahip olduğu irade gücüne ve kararlılığa diyecek yoktu, zaten böyle bir şeyi de bu iki özelliği sayesinde yapabilmişti.

 

Lakin Yüce Semavi Kaygısız da aynı kararlılığa sahipti. O da bir yapay vücut yaratarak bu vücudunu tekrar doğması ve yeni hayatlar yaşaması için göndermişti. Ancak bu yeni hayatlarda istediği Gökyüzü Tao'suna dair öngörüler elde edebilmiş değildi. Yine de bunu umursamıyordu, zira gücü hala daha Taoist Yol'un ilk beşinde görülüyordu.

 

Lu Dongbin'in iki gerçek öğretmeni vardı. Bunlardan biri Taoist Üç Saflık ve diğeri de Yüce Semavi Kaygısız'dı.

 

…..

 

Kadim İmparatorluk Klanı'nın imparatorluk sarayı ve kadim kaosun diğer bölgeleri; örneğin Shennong'un yeri ve antik Suiren'in malikanesi.

 

Bu antik figürler, ki bazıları Üç Alem'deki efsanelere can vermiş kişilerdi, savaşı izliyorlardı. Belki geçmişte fazla aktif yaşamıyorlardı, ancak artık fırtına gelmişti ve ondan kaçmak mümkün değildi. Elbet savaşmak zorunda kalacaklardı.

 

Aynı şekilde…

 

Kusursuz İttifakı'nın Üç Alem'e dağılmış bazı antik, büyük güçleri de mücadeleyi izliyordu. Zaman karmik şans için savaşma zamanıydı, bu yüzden Tanrıkral'ın Kusursuz Yol'u yönetmesine izin vermişlerdi! Lakin son geldiğinde… Bu antik figürler ortaya çıkacaklardı. Uzun zaman önce, krallarını takip etmişlerdi ve… Onlara kıyasla, bu “Tanrıkral” aslen küçüklerden biriydi.

 

“Bu savaş o üçlünün performansına bakıyor.” Bütün büyük güçler durumun farkındaydı.

 

………

 

Savaş alanında.

 

Taobabası golemi tarafındaki en hızlısıydı; Yedi Gezegen'in Tanrısı ve mükemmel Gökleri Cezalandıran da Parlakızıl'ın en hızlı kuvvetleriydi.

 

Üçlü kendilerine ait orduların mızrak uçlarına benziyordu ve birbirlerine doğru ilerliyorlardı.

 

Vhoosh!

 

Devasa örümcek ileriye atıldı, aniden uzun, bıçakvari bacaklarından ikisini Parlakızıl Ordusu'na doğru savurdu.

 

“Karşılayın! Dikkat!”

 

Mesafedeki kuvvetler hemen saldırıya karşı koymak için hazırlandılar.

 

Boom! Boom! Boom!

 

Saldırıyı karşılamak için üç Gökleri Cezalandıran ve bir Yağmurejderi güç birliği yapmıştı, ancak buna rağmen Gökleri Cezalandıranlar'dan biri tamamen parçalanmıştı. Neyse ki, Taobabası bu saldırıyı çok uzaktan yaptığı için Gökleri Cezalandıran'daki Ölümsüzler'den çok azı can vermişti.

 

“Ne inanılmaz bir gücü var. Ji Ning, bırak onu ilk ben deneyeyim.” Semavi Tanrı Kızılkar zihinsel yoldan konuştu.

 

Svish!

 

Yedi Gezegen'in Tanrısı mızrağını savurdu. Etrafında karlar düşüyor ve uzay zaman çarpıklaşıyordu. Gücü ciddi derecede artmıştı ve Taobabası golemine ilerliyordu.

 

Eğer Ji Ning mükemmel Gökleri Cezalandıran'ın tüm gücünü kullanacak olsaydı, hızı bu Yedi Gezegen'in Tanrısı'ndan hiç de yavaş olmazdı. Lakin… Genç adam gücünün tamamını sergilediğinde, Taobabası golemini kullanan kişinin dikkat kesileceğini biliyordu! Bu yüzden, en iyisi gerçek çarpışmayı beklemekti. Eğer rakibini çarpışma anında hazırlıksız yakalayabilirse olağanüstü bir avantaj elde edebilirdi.

 

 “Kızılkar, Taobabası golemimi sahip olduğun o ufacık güçle karşılamaya cüret ediyorsun demek? Geber!” Taobabası goleminden çıkan Ebediyeşil'in sesi savaş alanında yankılanıyordu.

 

“Aşağılık herif.”

 

“Ebediyeşil.”

 

Xia İmparatoru ve diğerleri dişlerini sıkıyordu.

 

“Parçalan!” Yedi Gezegen'in Tanrısı uzun mızrağını öyle inanılmaz bir güçle savurmuş ki mızrağın gövdesi bile uçuş sırasında değişiyordu.

 

Taobabası golemi hemen örümcek bacaklarından ikisini öne doğru, gelen mızrağa yöneltti.

 

BOOM!!!

 

Dehşet verici bir şok dalgası yayıldı ve Yedi Gezegen'in Tanrısı geriye savruldu. Zaman değişiyor ve çarpık bir hal alıyordu, Yedi Gezegen'in Tanrısı birkaç yüz kilometre geriye çekilerek Taobabası goleminin diğer dört bacağından kaçmayı bilmişti.

 

“Fazla havalısın!” Yedi Gezegen'in Tanrısı geri çekildiği esnada, Ji Ning öne fırladı.

 

“Asıl öldürmek istediğim kişi sensin!” Ebediyeşil'in morali tavan yapmıştı. Yedi Gezegen'in Tanrısı'nı kolayca karşılayabilmişti; Ji Ning'in Gökleri Cezalandıran'ından endişe duyacak hali yoktu ya? Evet, mükemmel Gökleri Cezalandıran'ın inanılmaz bir aurası vardı, ancak Ning bu gücün yüzde kaçını kontrol edebiliyordu?

 

Ning'in Gökleri Cezalandıran'ı yalın ayak koşuyor, ellerinde bir çift devasa Ananda Dünya Kılıcı tutuyordu.

 

“KES!!”

 

Bir Ananda Dünya kılıcı öylesine bir kalkış yaşıyordu ki, adeta Pangu devasa baltasıyla Gökleri ve Yeryüzü'nü keserek evreni tekrardan yaratıyormuş gibiydi. Direkt aşağıya kesiyordu! Bu duruş Ning'in Büyük Kılıç Tao'sunu tamamen kavradıktan sonra yarattığı bir duruştu… [Yüz Santimlik Kılıç]'ın on ikinci duruşuydu; lakin geçmişte Saf Yang pozisyonunu gizlediği için bu tekniği hiç kullanmamıştı. Ancak artık… Nihayet zamanıydı!

 

[Yüz Santimlik Kılıç]'ın on ikinci duruşu: Gökyüzü ve yeryüzünü kesmek!

 

Bu duruşla birlikte [Yüz Santimlik Kılıç] nihayet mükemmeliyete ulaşmıştı. Bu on iki kılıç temelden ustalığa kadar Büyük Kılıç Tao'sunun tamamını kapsıyordu. Ning böylesine heybetli bir ismi vermişti; zira keyfi çok yerindeydi ve kalpgücü o zamanlar “hükümdar” seviyesindeydi.

 

“Kaybol” Ebediyeşil'in Taobabası golemi geniş bir kahkaha attı, bir kez daha öndeki iki bacağını kaldırıp Ning'i geriye savurmak istiyordu.

 

BOOM!!

 

Uzun kılıç iki örümcek bacağına atıldı.

 

“Kafa kafaya çarpışma!”

 

“Dikkat!”

 

Bunları anlatmak zaman alıyor olsa da, aslen mesele yıldırım hızında gelişiyordu. Yedi Gezegen'in Tanrısı tam geri çekilirken, Ji Ning'in kılıçları inmeye başlamıştı. Bu durum Semavi Tanrı Kızılkar'ı ve diğerlerini şoke etmişti. Ji Ning'in Taobabası golemine ait gücü gördüğü açıktı; peki o zaman Ji Ning bu Taobabası golemiyle kafa kafaya çarpışacak kadar nasıl aptal olabilirdi?

 

“Cehenneme gitme zama … Yok artık!!!”

 

Kılıç Ölümsüzü Ebediyeşil'in morali tam zirveye ulaşacakken, aniden uzun kılıçtan goleme geçen akılalmaz bir gücün farkına vardı. Bu hamlenin gücü o kadar büyüktü ki… Taobabası golemi bile bir nevi saldırıya dayanmakta güçlük çekiyordu.

 

Güçlüydü.

 

Çok güçlüydü.

 

BOOM!! Ning'in Gökleri Cezalandıran'ı öne zıpladığında, öfke dolu kılıç hamlesi Taobabası golemini yere çalmış ve ayaklarının altındaki toprağı parçalamıştı!

 

“Ne?!”

 

“Taobabası golemi daha mı zayıf?”

 

“Mümkün değil.”

 

Savaş alanında şaşkına dönmeyen tek bir kişi bile yoktu. Kusursuz Yol'un güçleri Taobabası golemine çok inanıyordu; sonuçta Ebediyeşil bu golemin bütün gücünü aktif edebiliyordu. Her ne kadar mükemmel Gökleri Cezalandıran'ın Gerçek Tanrılar'a ve Taobabaları'na denk bir aurası olsa da… Ji Ning bu gücün ne kadarını kontrol edebilirdi? Nasıl olur da Taobabası golemini baskılayabilirdi?

 

“İmkânsız!!” Kılıç Ölümsüzü Ebediyeşil çok sinirliydi. Bütün gücüyle yukarıya itiyor ve bacakların ikisini daha Ning'in gelen kılıcını karşılamak için kaldırıyordu. Dört bacağı yerde, dördü savunma bağlamında yukarıdaydı; Taobabası goleminin sahip olduğu bütün gücü kullanıyordu.

 

“Önümde DİZ ÇÖKECEKSİN!!” Ning'in diğer uzun kılıcı da aşağıya iniyordu.

 

Aynı duruş… “Gökyüzü ve yeryüzünü kesmek”! Ona bakıldığında, adeta Pangu'yu kadim kaostayken görüyordunuz; o devasa baltasıyla kadim kaosa saldırıyordu.

 

BOOOM!!!!

 

Taobabası golemi dört bacağıyla savunma yapıyor, diğer dördüyle yere basıyordu. Üstüne inen bu dağ gibi baskının karşısında… Üstünde durduğu dört ayağı da diz seviyesine kadar çökmüş ve uyuşmuştu.

 

Sessizlik.

 

İki ordu daha demin birbirlerine atılıyordu, ancak henüz savaşa tutuşmuş değillerdi. Kimseden çıt çıkmıyordu. Parlakızıl'ın güçleri, Kusursuz Yol'un güçleri… Sadece bu manzaraya inanmayan gözlerle bakıyorlardı!

 

……..

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21880 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 40660 Bölüm Sayısı


creator
manga tr