Bölüm 546: Dokunulmaz

avatar
737 16

Desolate Era - Bölüm 546: DokunulmazBölüm 546: Dokunulmaz

 

“Geber.”

 

Yedi Gezegen'in Tanrısı'nın gözleri soğuk ışıklarla kaplıydı ve elindeki uzun mızrağı ileriye savuruyordu. Svoosh! Uzun mızrak yıldırımvari bir hızla öne atıldı ve etrafında neredeyse dalga şeklindeki uzay kırıkları beliriyordu, mızrağın ucu da parlıyordu. Kimse o mızrağın ne kadar güçlü olduğundan şüphe duymuyordu. Üç Gözlü Şeytan henüz havaya savrulmuştu, ancak ne öfke ne de utanç hissedecek zamanı vardı. Hemen geriye zıpladı ve atlatma tekniğini kullandığı esnada etrafındaki uzay bulanık bir hal aldı. Nizami hareketler yapıyordu ve iki savaş çekicini saldırmakta olan mızrağa doğru savuruyordu.

 

“Üçüncü kardeşim, Kızılkar o kadar da özel sayılmaz. Karşımızda yedi kişi varken biz üç kişiyiz; Yedi Gezegen'in Tanrısı'nın bizden daha güçlü olması gayet mantıklı.”

 

“Evet. İlahi vücut gücü bakımından onlardan daha zayıfız, ancak gerçek bir savaşta, onları öldürebileceğimizi düşünüyorum.”

 

Altın tüylü kartal ve kırık boynuzlu ejderha birbirlerine zihinsel mesajlar gönderiyordu.

 

“Merak etmeyin. Beni yenebilecek Semavi Tanrı yok.” Dokuz başlı aslanın kalbinde öfke alevleri yükseliyordu.

 

Kendisi çok gururlu bir kişiydi.

 

Her ne kadar kardeşlerinin arasında üçüncü sırada olsa da ve her ne kadar normalde dikkat çekmeyen bir figür gibi davransa da… Diğer ikisinden daha hırslıydı. Gençlik zamanlarında aldığı kararlar, Kadim Dünya'yı dolaşması ve hatta kendisine Gökleri Yutan Büyük Bilge demesi bile… Akılalmaz hırsından ötürüydü. En büyük arzusu güçlenmekti… Ve gerçekten de ciddi derecede güçlenmişti.

 

“Benden önce doğdunuz; aslında, evren ilk kurulduğunda doğdunuz! Hatta bir Kadim Kaos'un Gerçek Tanrısı'nı bile takip ediyordunuz. Ancak… Ne kadar şanslı olursan ol, seni hala yenebilirim.” Dokuz başlı aslan çılgına dönmüş durumdaydı. “Bugün, sayısız Taobabası'nın izlediği bu Alem Savaşı'nda… Hayatını alacağım, Semavi Tanrı Kızılkar ve herkese ne kadar heybetli olduğumu göstereceğim!”

 

“Geber!”

 

Üç Gözlü Şeytan'ın ellerindeki devasa çekiçler artık yalnızca saf güç kullanmıyordu; aksine, beraberinde garip, titreyen bir güç taşıyorlardı.

 

Yedi Gezegen'in Tanrısı her zamanki soğuk sakinliğini kullanarak mızrağını savurdu.

 

Keng! Boom! Şak!

 

Mzırağın çekiçlere değerken çıkardığı seste garip bir değişim mevcuttu.

 

“Mm?”

 

Yedi Gezegen'in Tanrısı ciddi ciddi Üç Gözlü Şeytan'a bir süreliğine üstün gelememişti.

 

“Kadim Çağ'da, bu ufaklık pek ünlü değildi. O yaşlı boğaya benziyor, ancak… Yaşlı boğadan bile daha sinsi.” Semavi Tanrı Kızılkar'ın akılalmaz bir tecrübe dağarcığı vardı; dokuz başlı aslanın savaş taktiğini anında çözmüştü. Ayrıca onu yenmenin en iyi yolunu da biliyordu.

 

Başlarda hem Yedi Gezegen'in Tanrısı hem de Üç Gözlü Şeytan sahip oldukları fiziksel güce bel bağlıyordu.

 

Lakin artık, Yedi Gezegen'in Tanrısı'nın mızrak sanatları aniden değişmişti.

 

Vhoosh Vhoos Vhoosh! Süzülen, öngörülemeyen mızrak ışığı havada beliriyor, uzun mızrak adeta atik bir yılan misali rakibine saldırıyordu.

 

Üç Gözlü Şeytan bütün gücüyle çekiçlerini savuruyordu. O garip, güçlü dalga kuvvetine sahip olsalar da, Yedi Gezegen'in Tanrısı'nın mızrağı boşlukvariydi; ikiz çekiçlerin dalgaları ona etki edemiyordu.

 

“Ne tür bir şeytani mızrak sanatıdır bu?” Dokuz başlı aslan öfkeliydi.

 

“Sakin ol üçüncü kardeşim. Kadim Çağ'da, Semavi Tanrı Kızılkar özellikle Büyük Zaman Tao'su ve Büyük Kar Tao'sunu birleştirmesiyle ünlüydü. Büyük Kar Tao'sunu kavradığına göre, Gökyüzü'nün Su Tao'sunda da derin bir öngörü sahibi olması muhtemel. Mızrak sanatlarına bir bak; su gibi durdurulamaz bir akıntı misali ilerliyor ve etrafını da geçici zamanlar dolduruyor. Daha dengeli olmalısın.” altın tüylü kartal zihinsel yoldan konuştu. En büyük kardeş ve ikinci kardeş de epey etkileyiciydi ve bu ikili üçüncü kardeşlerinden daha uzun bir süredir yaşıyordu. Gözlemleri yerindeydi.

 

“Qiankun bazlı çekiç sanatı kullanmaya başlayınca o da şeytani mızrak sanatına geçti. Yavaşladığımda ve daha dengeli savaştığımda, üstüme geliyor.” Dokuz başlı aslan sabırsızdı.

 

Daha önceki gizemli çekiç sanatları aniden dengeli ve bir dağ kadar ağır hale gelmiş, her çekiç darbesi beraberinde akılalmaz bir güç taşır olmuştu.

 

Boom.

 

Yedi Gezegen'in Tanrısı farklı farklı teknikler kullanıyor, arada sırada şiddetli kesikler, kırbaçvari hamleler ya da vahşi darbeler uyguluyordu. Üç Gözlü Şeytan sürekli geri çekilmek zorunda kalıyordu.

 

“Taobabası, bu alanı daha fazla tutamayacağız.” Dokuz başlı aslan nihayet telaşa büründü. Bu savaştan çok bunalmıştı. Akılalmaz bir gücü vardı, ancak Üç Gözlü Şeytan'ı Yedi Gezegen'in Tanrısı'ndan daha zayıftı. Üstün teknikleri de rakip tarafından tamamen baskılanıyordu! Kızılkar'ın mızrak sanatları fazla derin ve fazla gizemliydi.

 

……

 

Ji Ning savaşa devam ediyor, Ananda Dünya Kılıçları'yla mücadele ediyordu. Kılıç ışığı etrafındaki Habistanrılar'a ve Dehşeyaratığı'na iniyordu.

 

“Öldürün!”

 

“Geberin!”

 

Xia İmparatoru ve ışık gemisindeki diğer beş figür büyüleriyle, büyülü hazineleriyle Kusursuz Yol'a çılgınlar gibi saldırıyordu.

 

Diğer Yağmurejderleri, Gökleri Cezalandıranlar ve Pangu Savaş Formasyonları da Kusursuz Yol'un güçlerine saldırıyordu.

 

Anlaşılmalıdır ki daha öncesinde, bütün güçler Üç Gözlü Şeytan'a odaklanmış durumdaydı. Artık Yedi Gezegen'in Tanrısı Üç Gözlü Şeytan'ı alt etmek üzere olduğu için, Ji Ning ve Şeytan'la uğraşan diğerleri özgür kalmıştı. Artık yakınlardaki Habistanrılar'a, Dehşetyaratıkların’a, Semavi Tanrılar'a ve Gerçek Ölümsüzler'e istedikleri gibi saldırabilecek bir hale girmişlerdi. Kaşla göz arasında, Parlakızıl Alemi savaşta mutlak bir avantaj ele geçirmişti!

 

“Ebediyeşil, kaçma!”

 

“Ebediyeşil, geber!”

 

Xia İmparatoru ve diğerleri hala sinirliydi.

 

“Hmph.” Ebediyeşil Yedi Gezegen'in Tanrısı'nı görür görmez içinde kötü bir hissiyat belirmişti. Hemen kaçmaya başlamış ve sadece uzaktan büyüler, büyülü hazineler kullanarak saldırmaya koyulmuştu. Xia İmparatoru ve diğerleri ona ne zaman yaklaşmak isteseler, Ebediyeşil tekrar geri çekiliyordu. Eğer daha fazla geri çekilirse bu savaş alanından çıkacak ve bir başkasına girmiş olacaktı.

 

Xia İmparatoru ve diğerleri anlıyordu… Ebediyeşil'i öldürmek önemliydi, ancak savaşı kazanmak daha da büyük bir önem arz ediyordu. Bu yüzden, geçici olarak Ebediyeşil'i öldürmekten vazgeçmiş, bunun yerine Kusursuz Yol'un diğer güçlerine odaklanmışlardı.

 

…….

 

Sekiz Ejder'in Bulutşehri'ne ait surlarda. Taobabası Parlakızıl'ın suratı heyecandan kıpkırmızı olmuş ve suratına büyük bir gülümseme oturmuştu. “Kızılkar! Ahahaha, onu görmeyeli çok uzun zaman geçti! Gücü eskiye kıyasla biraz artmış gibi. Onlar Üçhayat'ın Yedi Gezegen'in Tanrısı mı? Yedisi de birlikteyse… Bu savaşı kazanma şansımız var demektir.”

 

“Ne yazık ki… Elimizde Tao meyvesi kalmadı.” Taobabası Parlakızıl başını çevirip mesafedeki ilahi okçu, Doğukıran'a baktı.

 

Doğukıran toplamda on altı ok fırlatmıştı ve neredeyse bütün kalpgücünü kullanmış durumdaydı. Tabii elindeki sekiz Kaosmeyvesi de bitmişti. Sadece otuzu aşkın Beyaz Suratlı Dalga Ejderhası, Bifang Turnası ve diğer Dehşetyaratıkları'nı öldürmüş olsa da, hedeflerini bütün alandan dikkatle seçmişti. Sonuç olarak, Kusursuz Yol neredeyse yüze yakın Dehşetyaratığı can vermişti! Lakin oracıkta hala daha çok ama çok fazla Semavi Tanrı golemi vardı.

 

“Doğukıran'ın okları bitti.”

 

“Karşı saldırı!”

 

“Saldırın!”

 

Kusursuz Yol'un güçlerinin morali anında yükseldi. Tam güç saldırı yaptıklarında çok sayıda Semavi Tanrı golemi çıkarmışlardı. Doğukıran bunlardan bazılarını parçalamış olsa da geriye kalan savaş güçleri Parlakızıl Alemi'nin güçlerinden daha zayıf sayılmazdı.

 

…….

 

Taobabası Mürekkep Bambusu'nun suratı solgundu. Mükemmel bir fırsat böyle sonlanmıştı!

 

Daha önceki hesaplamalarına göre, Doğukıran'ın okları bitince diğer savaş alanları dengelenecek ve Üç Gözlü Şeytan tamamen Ji Ning ile Xia İmparatoru'nun bölgesini baskılayacaktı. Ardından Üç Gözlü Şeytan Kusursuz Yol'un güçlerini diğer savaş bölgelerine yönlendirerek Parlakızıl Alemi'nin dengesini bozacak ve onları bütün savaş alanı çökene kadar katledecekti.

 

 Bu olduğunda… Savaşı da kazanacaklardı.

 

Taobabası Parlakızıl güçlerini hemen çekse bile Kusursuz Yol onlara ciddi bir darbe indirme fırsatını bulacaktı.

 

Ancak…

 

“Kızılkar mı? Bu ‘Kızılkar’ adlı karakter böyle bir güce mi sahipmiş?” Mürekkep Bambusu'nun suratında çirkin bir ifade vardı. Dişlerini sıkarak zihinsel yoldan konuştu. “On sekiziniz derhal üç Yabaniyaratık Tanrısı'na desteğe gidin!”

 

“Anlaşıldı.”

 

“Anlaşıldı.”

 

Savaş alanına dağılmış on sekiz Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz emri onayladı.

 

Taobabası Mürekkep Bambusu on sekiz Gerçek Ölümsüz'ün ve Semavi Tanrı'nın yola koyuluşunu soğuk gözleriyle izliyordu. Bu hareketinden dolayı diğer savaş bölgeleri Kusursuz Yol için daha da tehlikeli bir hal alacaktı, ancak Taobabası Mürekkep Bambusu onları dikkatle seçmişti; yani seçim yaptığı bölgelerdeki savaşlar kaybedilmeyecekti. Kusursuz Yol'un hala daha çok sayıda Semavi Tanrı golemi vardı ve bunları parçalamak çok zordu.

 

“On sekiz Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz Üç Gözlü Şeytan'a desteğe gidince… Yedi Gezegen'in Tanrısı'nı baskılayacak bir güce ulaşamayacaklarına inanmıyorum.”

 

“Sizi alt ettikten sonra, Üç Gözlü Şeytan diğer on sekizliyle birlikte başka savaş bölgelerini temizleyecek.” Taobabası Mürekkep Bambusu'nun gözleri buz kadar soğuktu.

 

……

 

Ning'in bulunduğu savaş bölgesinde.

 

“Üstat Kızılkar, dikkatli olun.” Ning hemen uzaktan onlara doğru gelen ışık huzmelerini gördü. Toplamda on sekiz tane vardı ve hepsi bir Gerçek Ölümsüz/Semavi Tanrı'yı temsil ediyordu. Şoke olmadan edememişti.

 

“On sekiz tane göndermişler.”

                                            

Parlakızıl'ın tarafında, Ji Ning, Xia İmparatoru ve diğerleri şaşkına dönmüştü… Gözleri kana susamışlıktan ötürü hemen kızıla döndü. “Geber, geber, geber! Ne kadar fazla gebertirsek, diğerleriyle başa çıkmamız o kadar kolaylaşır!”

 

“Geber.” Keskin bir iğne Ning'in sağ yumruğunda belirdi. Üç ağır, şiddetli yumruğunu Semavi Tanrı golemine yöneltiyordu. Boom! Boom! Boom! Üç yıldırım hızındaki yumruk Semavi Tanrı'nın tamamen çöküşüne sebep oldu.

 

“Gir içeri!” Xia İmparatoru ve diğerleri çok sayıda büyü yaparak çöken Semavi Tanrı'yı tamamen bağladı ve onu bir hazinenin içine mühürlediler.

 

Ning ve diğerleri Kusursuz Yol'un güçlerini azaltmak için telaşla uğraşıyorlardı; böylece Yedi Gezegen'in Tanrısı'na destek olabileceklerdi.

 

“Kızılkar'a saldırın.”

 

“Yedi Gezegen'in Tanrısı'nı yok edin.”

 

“Formasyonu kurun.”

 

On sekiz Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz saldırıya başladı. Hemen üç gruba ayrılmışlardı. Gerçek Ölümsüzler'den dokuzu “Dokuz Değerli Tanrıkulesi Formasyonu”na büründü. Semavi Tanrılar'dan üçüncüsü asa kullanan ikinci bir Üç Gözlü Şeytan oluşturdu. Geriye kalan altı Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz ise Yedi Gezegen'in Tanrısı'nı yavaşlatmak adına büyüler yapıyordu.

 

“Tam zamanında.” Asıl Üç Gözlü Şeytan daha demin kaçmayı düşünüyordu, ancak rahat bir nefes çekmişti. Ardından, öfkeli bir şekilde karşı saldırıya geçti.

 

“Geber!” Asa tutan Üç Gözlü Şeytan öne fırlıyordu.

 

“İn!” Dokuz Gerçek Ölümsüz çıldırmış gibiydi. Mesafeye işaret ettiklerinde, altın ışıklarla kaplı bir pagoda, göklerden inerek Yedi Gezegen'in Tanrısı'nı yutmaya çalışıyordu.

 

“Git.”

 

“Bağla!”

 

Açıkta kalan altı Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz de büyü yapıyordu.

 

Ning ve diğerleri ona yardım etmek istiyordu, ancak aniden Kızılkar'ın sesi duyuldu, bütün savaş alanı sarsılıyordu. “Beni merak etmeyin. Siz diğerlerine bakın.”

 

Uzun mızrağı yıldırımdan farklı değildi. “PARÇALAN!”

 

Uzay zaman titredi.

 

Boom!

 

Altın pagoda ışığı tek bir mızrak darbesi tarafından paramparça edildi. Yedi Gezegen'in Tanrısı onu bağlamaya çalışan büyüleri görmezden geliyor, uzun mızrağını ejdervari hamlelerle savuruyordu ve bu hareketi uzay zamanı değiştiriyordu. Boom! Boom! Akılalmaz uzun mızrak bir şekilde iki Üç Gözlü Şeytan'a da vurmuştu. Asa tutanı anında geriye savruldu ve dokuz başlı aslanın yönettiği de birkaç adım geri çekildi.

 

On sekiz Semavi Tanrı ve Gerçek Ölümsüz, Ejderyiyen Dağı'nın üç Yabaniyaratık Tanrısı… Aslen tamamen baskılanıyordu!

 

“Ne?!” Uzaktan meseleyi izleyen Taobabası Mürekkep Bambusu anında şoke oldu ve suratı çirkin bir şekilde değişti.

 

“Güzel!”

 

“Etkileyici!”

 

“Fevkalade!” Parlakızıl tarafındaki herkes keyifliydi.

 

…….

 

Bambaşka bir dünyada. İçkalp Dağı'nda…

 

Patrik Subhuti bağdaş kurmuş oturuyordu. Hemen yanında elinde yelpaze tutan yaşlı bir adam vardı; bu adam Subhuti'nin ikinci öğrencisi, “Çılgın Ji"den başkası değildi. İkisi de bu Alem Savaşı'nı izlemekteydi.

 

“Uzay zaman mı?” Çılgın Ji şaşkındı.

 

Subhuti'nin gözleri parladı ve gülümsedi. “Bu kızıl saçlı çocuk ciddi ciddi Büyük Uzay Taosu’yla Büyük Zaman Taosu’nu birleştirmeyi başarmış. Uzay-zamanın gücüne dokunmaya başlıyor.”

 

“Usta, böylesine yeteneğe sahip bir öğrenci daha bulduğunuz için sizi tebrik ediyorum.” Çılgın Ji hemen konuştu.

 

……

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21875 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 40659 Bölüm Sayısı


creator
manga tr