Bölüm 451: Hapisten Çıkmak

avatar
867 17

Desolate Era - Bölüm 451: Hapisten ÇıkmakBölüm 451: Hapisten Çıkmak

 

“Ölmek mi? Ne öldürecekmiş beni, şu garip böceklerin mi?” Dokuz yüz metre uzunluğundaki Ji Ning, geniş bir kahkaha patlattı. Durmaksızın sütunu çekiyordu ve taşın altından gelen destek de gitgide artığı için Ning’in işi kolaylaşıyordu.

 

“Sen…!”

 

 Boynuzlu, altın cübbeli adam öfkeyle kükredi. Vücudundaki dikkatten ve Pangu’nun Dünyası’nı tecrübe ettiğinden gelen tedbir yüzünden bütün böceklerini tek bir klonunda saklamıyordu! Bu klonda sadece üç böceği vardı ve amaç klanı korumaktı; diğer klonları Üç Alem’in dört bir yanına dağılmış durumdaydı ve doğal olarak hepsi kendine ait böceklere sahipti. Bu durum boynuzlu, altın cübbeli adamı sinir ediyordu; eğer bütün böcekleri burada olsaydı, muhtemelen bakır sütunu zorlanmadan geri itebilirdi.

 

Lakin… Böceklerini ayrı ayrı tutmak kendine koyduğu mutlak bir kuraldı! Öyle ki, bu sayede sayısız yıl hayatta kalmayı başarmıştı! Bu mutlak kuralı çiğneyecek olursa, karşılığında çok ağır bir bedel ödeyebilirdi.

 

“Hmph. [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı].” Boynuzlu, altın cübbeli adam öfkeli bir mesaj yolladı, “[Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’na sahip olsan da, henüz Gökyüzü Felaketi’ni bile alt etmiş değilsin. Sana karşı gerçekten harekete geçecek olursam… Kesinkes ölürsün.”

 

“E iyi madem, gönder gelsin, neyin varsa yolla!” Ning gülümsedi.

 

Boynuzlu, altın cübbeli adamın gözlerinde soğuk ışık hüzmeleri belirdi. Zihinsel yoldan konuştu, “Peki, o halde… Gençateş Klanımız aradaki sorunu çözmeye isteklidir. O bakır sütunu çıkarmayı bırakırsan bir daha sana karşı harekete geçmeyeceğiz.”

 

“Aradaki sorunu böyle mi çözüyorsun yani? Siz peşimden gelmezseniz ben peşinizden gelirim! Koskoca Yuchi Klanı’nı katlettiniz, sence böyle bir şeyi öylece affedebilir miyim?” Ning sinirliydi.

 

“Yuchi Klanı mı?” Boynuzlu, altın cübbeli adamın pozisyonu muazzamdı; Yuchi Klanı’nın katledilmesi gibi ufak meselelerden haberdar bile değildi. Hemen zihinsel olarak konuştu, “Şuna ne diyorsun? Yuchi Klanı’na karşı harekete geçme emrini veren herkesi ve Yuchi Klanı’na karşı harekete geçen herkesi… Yakalayacağım ve sana vereceğim!”

 

 Ufak bir klanın katledilmesi gibi küçük meseleler genelde Kayıp Ölümsüzler ve Toprak Ölümsüzleri tarafından kararlaştırılıyordu. Gençateş Klanı’nın kurucusu gibi milyonlarca yılı kapalı kapılar ardında geçirebilen biri için… Kayıp Ölümsüzler ve Toprak Ölümsüzleri arada sırada can veren ve hemen yerlerine yenileri gelen figürlerden başka bir şey değildi. Sıradan Kayıp Ölümsüzler ve Toprak Ölümsüzleri hayatları boyunca kurucuyu görebilecek fırsatı bile bulamıyordu.

 

 Klan atası klandaki bütün Kayıp Ölümsüzler ve Toprak Ölümsüzleri ölse dahi bunu umursayacak biri değildi.

 

“Bu mudur yani?” Ning soğuk bir kahkaha patlattı. “Kutsal Ölümsüz Arcanum beni öldürmeleri için bir sürü insan yolladı ve hatta arkadaşımın Tao Eşi’nin ruhu bile Gençateş Klanı’nın dört Kutsal Ölümsüzü’nden sebep parçalandı. Bunları teker teker yazmam mı gerekiyor? Aramızdaki sorunu çözmek istiyorsan… Bunu kabul edebilirim. Yuchi Klanı meselesiyle ilgili olan herkesi bana vereceksin ve Kutsal Ölümsüz Arcanum da dahil o beş Kutsal Ölümsüz de geberecek! Bunları yaparsan meseleye son verebiliriz!”

 

“Fazla ileri gidiyorsun!” Klan Atası öfkeliydi.

 

“O zaman bana sorunları çözelim falan deme!” Ning bütün gücüyle sütunu çekmeye devam ediyordu; artık, sütunu bizzat çekmese bile sütun yükseliyordu. Ning’in yardımı olmadan bile duvarın arkasındaki güç yukarıdaki Kutsal Ölümsüzleri ve böcekleri bastırabiliyordu.

 

“İstediğin Kayıp Ölümsüz’ü, Ölümsüzlük yolunda yürüyen kişiyi ya da ölümlüyü öldürebilirsin; ancak tek bir Kutsal Ölümsüz’e bile dokunamazsın!” Klan Atası sinirliydi.

 

Her klanın kendi kuralları vardı. Klan için birkaç Toprak Ölümsüzü ya da Kayıp Ölümsüz feda etmek mesele değildi.

 

Lakin Kutsal Ölümsüzler?

 

Muhtemelen diğer Kutsal Ölümsüzler böyle bir “fedakârlık” meselesinde dehşete düşecekti. Bütün klanın Kutsal Ölümsüzleri gerilecek ve sıkıntı dolacaktı. Üstelik, Kutsal Ölümsüz denilen kişiler klanların temel taşlarıydı; Klan Atası’nın bilerek ve isteyerek Kutsal Ölümsüzleri feda etmesi olacak iş değildi.

 

“Büyülü hazine verebilirim.” Klan Atası konuştu.

 

“On üst kademe Saf Yang hazine. Karşılayabilir misin?” Ning sordu.

 

Klan Atası sinirden öksürmeye başlamıştı, konuşamıyordu.

 

On mu?

 

Bu Ji Ning adlı velet Saf Yang hazineleri ne sanıyordu? Klan Atası ne kadar güçlü olursa olsun ve ne kadar uzun yaşamış olursa olsun, kendisi toplamda on üst kademe Saf Yang hazineye sahip değildi.

 

Dur. SANA DUR DEDİM!” Klan Atası sütunun ne kadar kalktığına baktı ve… Durumun artık geri dönüşü olmayan bir hale büründüğünü anladı. Daha önceleri, eğer Ji Ning biraz yardım edecek olsaydı sütun geri koyulabilirdi; ancak şimdi? Sütun o kadar kalkmıştı ki, Ji Ning yardım etse dahi sütunu geri koymaları mümkün değildi.

 

“Ji Ning.” Klan Atası’nın şeytani gözleri öfke ve vahşetle doluydu; öldürmek istiyordu. “Bendeniz Zehirucubesi, yemin ediyorum ki seni öldüreceğim. Seni kesinlikle öldüreceğim! Sadece seni de öldürmekle kalmayacak, bütün klanını ve sevdiğin, umursadığın herkesi katledeceğim!”

 

“Merak etme. Zaten ben de seni öldürmeyi planlıyordum. Hahahha…” Ning başını kaldırdı, gözleri fener ışığıyla parlıyordu. Üst taraftaki boynuzlu, altın cübbeli adamı görebiliyordu.

 

Tırırırım… Bakır sütun daha da hızlı yükselmeye başladı. Taşın altından gelen güç artık Gençateş Klanı’na ait güçleri tamamen baskılıyordu. Ning de yardım ettiği için sütun daha da hızlı yükseliyordu ve Ning’in hareket eden altı kolunu net bir şekilde görmek zorlaşıyordu.

 

“Lanet.” Gençateş Klanı’nın Atası çirkin ifadesiyle meseleyi izliyordu. Hemen zihinsel olarak konuştu, “Durun. Çabuk, Sekiz Ölümsüz’ün Deniz Zapteden Formasyonu’nu kurun!”

 

“Anlaşıldı!”

 

Sekiz Kutsal Ölümsüz; Arcanum, Meftun, Altınsaat, Ölüodun, Günbalığı, Ateşbalığı, Altınbulut ve Karayağış emri duyar duymaz hemen gökyüzüne fırladı. Üç böcek bile pes etmişti; herkes gökyüzündeydi.

 

Sekiz heybetli Kutsal Ölümsüz formasyona büründü; boynuzlu, altın cübbeli adam ise tam ortalarında duruyordu ve üç böcek de etraflarını geziyordu.

 

“Geliyorlar.” Boynuzlu, altın cübbeli adam soğuk figürüyle aşağıya baktı.

 

Çat. Sütun aniden duraksadı.

 

Ning de sütunun artık çekilemeyeceğini anlamıştı. 4200 kilometrelik sütun taştan çıkmıştı.

 

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM!!!

 

Akılalmaz bir patlama sesi, adeta gökyüzünün bizzat kendisi yıkılmış ve yeryüzü tamamen parçalanmıştı.

 

Ning altındaki taş duvarın üstünde bulunan sayısız sembolün titrediğini görüyordu… Taş duvar hareket etmeye başlamıştı.

 

Vhoosh! Ning ilahi hissini göndererek araştırmaya başladı. Artık devasa, kızılımsı taş duvarın üstünde bir çatlağın oluştuğunu görebiliyordu. Çatlak dört yana genişliyordu.

 

Adeta bu çatlak bir kazanın ağzına benziyordu.

 

“ÇIKTIK!”

 

“ÇIKTIK!”

 

“NİHAYET ÇIKTIK!”

 

Çatlaktan birbiri ardına figürler fırlamaya başladı. Sıkı, yoğun güç dalgalarının eşliğinde figürler adeta deniz suları gibi yükseliyordu ve hepsi de çatlaktan çıkar çıkmaz büyüyordu. İlk başlarda ufak noktalardan farkları yoktu, ancak hepsi on binlerce metre uzunluğunda Habistanrılar’a dönüşüyordu! Hepsi heyecanlı, öfkeli kükremeler savuruyordu ve bu kükremeler yer küreyi sarsıyordu! Sadece heyecanlı kükremelerini dinlemek bile bu Habistanrılar’ın ne kadar keyifli olduğunu anlamaya yetiyordu.

 

 Kükremeleriyle bile kişinin ruhunu sarsabiliyorlardı!

 

BOOM! BOOM! BOOOM!! Toprak parçalandı. Sayısız Habistanrı gökyüzüne atılıyordu. Bazı Habistanrılar’ın iki boynuzu ve burunlarından gelen alevleri vardı, bazıları yaratıkadamlara benziyordu ve bazılarıysa direkt sis şeklindeydi…

 

Farklı farklı Habistanrılar çıkıyordu. Uzun, kaslı olanları, şeytani ve garip olanları, vahşi ve öfkeli olanları…

 

Bazıları geniş, bazıları küçüktü; ancak hepsi taş duvardan fırladığı için toprak parçalanıyordu.

 

“Bu… Bu…” Ning ne diyeceğini bilemiyordu.

 

“Habistanrılar?!?  Auraları… Yarıdan fazlası Boşluk seviye!” Ning duvarın altından gelen gücün neden o kadar heybetli olduğun artık anlamıştı.

 

Karşısında dokuz yüzü aşkın Habistanrı duruyordu ve…  Bu Habistanrılar’ın yarıdan çoğu Boşluk Seviye’ydi!

 

Bunlar gerçek, has Habistanrılar’dı ve genelde hepsi kendine özgü ilahi yeteneklere sahipti. Geçen sayısız yılın ardından muhtemelen Tao kavrayışları da akılalmaz bir seviyeye ulaşmıştı. Her Boşluk seviye Habistanrı bir Kutsal Ölümsüz’e denkti ve muhtemelen bazıları üst düzey Kutsal Ölümsüzler’le mücadele edebilecek kapasiteye sahipti. Bu kadar fazla Habistanrı aynı anda saldıracak olursa… Ah, bu ne muazzam bir manzara olurdu!

 

“Gençateş Klanı ne yapmış böyle? Bu kadar Habistanrı’yı hapsetmişler?!” Ning şoke olmuştu.

 

Havadaki dokuz Kutsal Ölümsüz’ün ifadeleri çirkindi.

 

“Kahretsin.” Klan Atası’nın suratı soluyordu.

 

“Böyle olacağını bilseydim… Bu Habistanrılar’ı önceden öldürürdüm.”

 

“Şu Ji Ning yüzünden.”

 

“Ebediyet Kazanı’ndaki Habistanrılar’ı saldı.”

 

Kutsal Ölümsüzler çok sinirliydi.

 

Dokuz yüzü aşkın Habistanrı göklere yükseliyordu, hepsi birbirinden büyüktü. Gökyüzü bile bu figürlerin heybetine dayanamamış ve hava karanlığa bürünmüştü. Aynı anda bakışlarını Gençateş Klanı’nın Kutsal Ölümsüzleri’ne çeviren Habistanrılar’ın gözleri… Ucu bucağı seçilemeyen bir nefretle, öfkeyle kaplıydı; bu öfke ki artık duygu olmaktan çıkmış ve fiziksel bir hale bürünmüştü!

 

……..

 

“Sıkıntı.” Mesafedeki formasyonlarda saklanan Kayıp Ölümsüzler ve Toprak Ölümsüzleri gördükleri manzaradan sebep şoke olmuştu. Herkes bu Habistanrılar’ın Gençateş Klanı’ndan ne kadar nefret ettiğini görebiliyordu ve… Herkes bu Habistanrılar’dan çoğunun Boşluk seviye olduğunu anlayabiliyordu. Bu kadar Boşluk seviye Habistanrı’nın yarattığı manzara… Dehşet vericiydi.

 

Yaşlı Şeytan Rüzgarakan hemen harekete geçti. Kükrüyordu, “O Habistanrılar’ın kafayı yediğini göremiyor musunuz? Çabuk, Antikyeşim Sıradağları’nı boşaltın. ÇABUK!”

 

“Evet!”

 

“Anlaşıldı.”

 

“Çabuk, klan üyelerini götürün!” Kayıp Ölümsüzler panikle işe koyuldu; klan üyelerine değer veriyorlardı.

 

……..

 

“GENÇATEŞ KLANI!!”

 

Dokuz yüzü aşkın Habistanrı havada süzülüyordu. Öfke dolu bakışları havadaki dokuz Kutsal Ölümsüz’e odaklıydı. Grubun liderin, dokuz başa sahip insanımsı bir Habistanrı kükredi. “Sayısız yıldır bizi hapsettiniz. Sayısız yıldır bizlere işkence yaptınız! Ben ve diğer Habistanrı kardeşlerim burada, bugünde, bu anda, Gençateş Soyunu tamamen yok edeceğimize dair emin ediyoruz!”

 

“Gençateş Soyunu yok edeceğiz!”

 

“Katledeceğiz!”

 

“Öldüreceğiz!”

 

“YOK EDECEĞİZ!”

 

Kükremeleri gökleri sarsıyordu. Uzaktaki formasyonda gizlenen Gençateş Klanı üyeleri şoke olmuştu. Dokuz Kutsal Ölümsüz’ün suratında da çirkin ifadeler vardı. Bu Habistanrılar’ın Gençateş Klanı’ndan ne kadar nefret ettiklerini iyi biliyorlardı; sayısız yıldır işkence gören herkes böyle bir nefret beslerdi!

 

“Sayısız yıldır hapsedildiniz ve işkenceye mi uğradınız?” Dokuz Kutsal Ölümsüz’ün arasından en sakin olanı Klan Atası’ydı. Soğuk bir kahkaha attı, “Peki bu meselenin suçlusu kim? Aptallar, sadece gerçekliği kabullenemediğiniz için kendinizi suçlayabilirsiniz! Gençateş Klanı’na hizmet etseydiniz, sadece özgürlüğünüzü kazanmakla kalmaz, aynı zamanda farklı farklı şeylerin tadını bile çıkarabilirdiniz!”

 

“Hizmet etmek mi? Bizler, göklere ve yeryüzüne karşı mücadele eden Habistanrılarız; bizler evrenin gerçek efendileriyiz. Size mi boyun eğecektik?” Dokuz başlı Habistanrı öfkeyle kükredi ve diğer Habistanrılar da ona benzer kükremeler savurdu.

 

“Hahahaha, evrenin efendileri mi? Onca işkencenin ardından bana boyun eğen Habistanrı kardeşlerine ne diyorsun peki?” Klan Atası geniş bir kahkaha patlattı. “Evrenin efendileriymiş, hah! Ölmekten gebereceğim yahu. Siz bu büyük dünya oluştuğunda doğan bir grup aptaldan başka hiçbir şey değilsiniz.”

 

“Sana boyun eğenler aramızdaki paçavralardı; onlar bütün Habistanrılar’ın utanç kaynağıdır! Bizler GERÇEK Habistanrı savaşçıları olarak kimseye boyun eğmeyiz!” Dokuz başlı Habistanrı öfkeyle kükredi, “Gençateş Ucube, bizi birer birer yakaladın ve sayısız yıl boyunca tutsak ettin, ancak yaptığın en büyük hata bizi öldürmemekti. Artık buradayız, tek bir yerde toplanmış durumdayız ve... Kesinkes Gençateş Soyu’nu katledeceğiz!”

 

 Artık Ning de yüzeye çıkmıştı. Başını kaldırdı ve gökyüzündeki Habistanrılar’ı izlemeye koyuldu. İki grubun arasında geçen konuşmaları dinledikten sonra az çok durumu kavramıştı.

 

Dokuz başlı Habistanrı aniden başını eğdi ve henüz yüzeye çıkan Ning’e baktı.

 

“Kardeşim, ismini söyle!” Dokuz başlı Habistanrı Ning’e baktı; daha önceleri dışarıya çıktıklarında, sütunu çeken kişinin Ning olduğunu hepsi görmüştü. “Bize özgürlüğümüzü verdin. Bizlere gösterdiğin bu iyilik, göklerden daha yüksek ve yeryüzünden daha ağırdır. Bunu asla unutmayacağız!”

 

……….
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21874 Üye Sayısı
  • 835 Seri Sayısı
  • 40659 Bölüm Sayısı


creator
manga tr