Bölüm 436: Baskılanmak

avatar
780 20

Desolate Era - Bölüm 436: BaskılanmakBölüm 436: Baskılanmak

 

Ning karşı tarafla mücadeleye tutuşur tutuşmaz kalbini kötü bir hissiyat kaplamıştı. Patrik Ölüodun ve Patrik Arcanum hem kendisini hem de küçük öğrenci kardeşini baskılamayı başarabiliyordu. “[Büyük Bin Kılıç Formasyonu]’nun dördüncü aşaması bile onlara bir şey yapamıyor. Kutsal Ölümsüz olsaydım ve Kutsal Ölümsüz seviye element Ki’yi kullanarak dördüncü aşamayı aktif edebilseydim… İşler farklı olurdu. Toprak Ölümsüzü olan kişilerin Kutsal Ölümsüzler’le mücadele etmesi gerçekten kolay iş değil.”

 

Böylece, tereddüt bile etmeden, Ning tılsımı parçalayarak ustası Ölümsüz Diancai ve Kutsal Ölümsüz Kambursırt’dan yardım istemişti.

 

“Mesaj tılsımı.”

 

“Ji Ning yardım istiyor.”

 

“Çabuk.”

 

Gençateş Klanı’na ait dört Kutsal Ölümsüz de mücadeleyi izliyordu. Doğal olarak siyah ilahi ejderhanın aniden tılsımı parçaladığını görmüşlerdi.

 

 “Bana bırakın.” Büyük saati tutan adam öfke dolu bir kükreme savurdu, ardından saati tutan kolunu salladı. Büyük saat hemen gökyüzüne atıldı. Güneşi kaplayan çok sayıda filiz saate yol açıyordu ve büyük saat gökkuşağına dönüşerek Ning’den birkaç kilometre uzağa yerleşmişti.

 

Havada süzülüyordu, yüzeyi bulanık bir altın ışık yayıyordu.

 

Altın saati kontrol eden adam kendi gücüyle bu üst kademe Saf Yang hazineyi kullanıyordu. Bu hazine Gençateş Klanı’nın Pangu’nun Dünyası’nda bulduğu bir hazineydi; sayısız yıldır nesilden nesle geçiyordu ve koskoca klanı korumak için kullanılan nadir hazinelerden biriydi.

 

Kaaaaang.

 

Altın saatten aniden bir ses yükseldi. Saat sesi yavaş yavaş yayılıyordu. Altın saatin merkezi direkt Ning’e bakıyordu ve saat çaldığında, altın güç halkaları yayılmaya başladı.

 

Halkalar parlayarak aşağıya ilerliyordu ve yaklaştığı filizler hemen ona yol açıyordu. Yavaş kalan filizler ise anında toza dönüşüyordu.

 

Altın dalgalar çok hızlıydı. Ning onları gördüğünde, dalgalar çoktan ona ulaşmıştı.

 

“Dikkat!” Ning şoke olmuş figürüyle seslendi, hemen siyah cübbeli Ning’i geri çağırmıştı.

 

Kaaaaaaang.

 

Altın güç dalgaları ilahi siyah ejderhalardan birini parçaladı, ardından bir kez daha çalarak Ning’in vücuduna atıldı. Ning adeta vücuduna ağır çekiçlerin indiğini hissediyordu.

 

Yanında duran ve Kanatlı Ölümsüz golemi kontrol eden Mu Kuzeyoğul da darbenin bir kısmına maruz kalmıştı. Kanatlı Ölümsüz golemi anında havaya fırladı ve kontrolden çıktı. O esnada, devasa filizlerden ikisi Kanatlı Ölümsüz goleme doğru ilerliyordu.

 

“Küçük öğrenci kardeşim.” Ning hemen elini uzattı, eli üç yüz metrelik bir uzunluğa ulaşarak havada dönüp duran Ölümsüz golemi yakaladı. “Direnme.” Genç adam hemen Kanatlı Ölümsüz golemi yanında taşıdığı Ölümsüz malikanesine koydu.

 

……..

 

Altın saat ortaya çıktığı için Kadimikizi’ni geri çekmek zorunda kalmıştı, Kanatlı Ölümsüz golemi ise daha Patrik Arcanum’un yıldız ışıklarıyla bile zar zor başa çıkabiliyordu; artık karşı koymak mümkün değildi. Ning’in tek seçeneği Kadimikizi’ni ve küçük öğrenci kardeşini Ölümsüz malikanesine koymak ve saldırılara gerçek vücuduyla dayanmaktı.

 

“Hahahah…” Saati kontrol eden adam geniş bir kahkaha patlattı, “İlahi saatim ortaya çıktığında… Düşmanlarımı tek bir şey bekler… Ölüm!”

 

“Ne dehşet verici bir güçtür bu.” Ning şoke olmuştu.

 

Patrik Ölüodun ve Patrik Altınsaat birbirinin tam tersiydi; Patrik Ölüodun kontrole, baskıya ve bağlamaya odaklıydı, Patrik Altınsaat ise saf gücüyle direkt rakiplerini ezmeye oynuyordu! Aslında Ji Ning’e göre, Patrik Ölüodun ona daha büyük bir tehdit oluşturuyordu! Çünkü, o filizlere yakalanacak olursa kaçması kolay olmayacaktı!

 

Dong! Dong! Dong!

 

Altın saat gökyüzünde çalıyor, altın güç dalgaları durmaksızın Ning’e saldırıyordu.

 

Ning artık üç yüzü aşkın Ölümsüz kılıcını geri çekmişti. İlahi yeteneği [Üç Baş, Altı Kol]’u kullanıyor ve altı heybetli eliyle rakiplerine karşı koyuyordu.

 

Altın güç dalgası saldırsa da… Ning hasar almıyordu!

 

“Hmph.” Patrik Arcanum yıldızlarını kullanarak saldırıya geçti, ancak Ning onu görmezden geliyor ve saldırıların vücuduna inmesine izin veriyordu.

 

Vhoosh Vhoosh Vhoosh…

 

Çok sayıda filiz ona doğru ilerlemeye başladı.

 

Ning artık işleri ciddiye alıyordu. İlahi yeteneği [Dokuz Gökler’in Müphem Rüzgârı]’nı kullanarak adeta bir rüzgâr dalgasına dönüştü. Arada sırada kayıyor, hareket ediyor ve bazı zamanlarda da vahşileşiyordu. Filizlerin arasında ilerleyişi tek kelimeyle fevkaladeydi; anlamak mümkün değildi ve ayrıca altı heybetli eli de [Yıldızkavrayan El]’i aktif ediyordu. Ellerini çevreleyen ve Saf Yang hazinelere denk bir güce ulaşmalarını sağlayan bu muazzam heybet, genç adama dört bir yana saldırma şansı veriyordu!

 

Bang! Bang! Bang! Filizlerden zayıf olanları toza dönüşüyor, sadece kalın olanları dayanabiliyordu.

 

[Dokuz Gökler’in Müphem Rüzgarı] sayesinde Ning bütün saldırıları kolayca atlatabiliyordu.

 

“Bu nasıl olur?”

 

“İmkânsız!”

 

Patrik Arcanum ve Patrik Altınsaat şoke olmuş durumdaydı. Saldırıları ciddi ciddi Ning’e karşı işe yaramıyor muydu? Patrik Altınsaat özellikle şaşkındı; gücü Patrik Ölüodun’la aynıydı, ancak Ning saldırılarına kafa kafaya karşı koyabiliyordu… Hatta saat darbelerinin momentumunu kullanarak hızını bile artırabiliyordu.

 

“Altın saatim üst kademe Saf Yang hazinedir; Kutsal Ölümsüzler bile kafa kafaya çarpışmaya cüret edemez. Boşluk seviye Habistanrılar bile böyle bir gücün karşısında ölmekten başka hiçbir şey yapamaz.” Patrik Altınsaat inanamıyordu.

 

“Koruyucu hazinesi falan mı var?” Patrik Arcanum konuştu.

 

“Olsa bile, altın saatin saldırısına maruz kaldıktan sonra, hazinenin tükenmesi gerekirdi.” Patrik Altınsaat gerçekten yaşananlara inanamıyordu.

 

Patrik Altınsaat saldırdıktan sonra, dört heybetli Kutsal Ölümsüz’ün sonuncusu, Patrik Meftun da tam güç saldırıya geçti. Patrik Meftun’un yanında soğuk ışık küreleri dönüyordu. Bu soğuk ışık kürelerinin sayısı binleri buluyordu ve yüzeyleri sembollerle kaplıydı. Semboller birleşince ortaya derin, anlaşılması güç bir formasyon çıkmıştı.

 

Tırırırım….

 

Patrik Meftun’un etrafını çevreleyen üç bin metrelik alan tamamen buza dönüşmüş durumdaydı.

 

 Buz her yerdeydi. Patrik Meftun donan buzlardan oluşan bir kulenin tepesinde duruyordu, adeta bu küçük buz dünyasının yegâne hükümdarıydı.

 

“Kes!” Patrik Meftun mesafede, altın saat ve devasa filizlerden kaçmaya çalışan Ji Ning’e baktı. Ona işaret ediyordu.

 

Aniden, ufak buz dünyasındaki buzların yarısı tek bir bölgede toplanarak devasa, donmuş bir kılıca dönüştü. Bu adeta idam kılıcına benziyordu… Aslında kabzası yoktu, sadece gövdesi mevcuttu. Bu devasa idam kılıcı gökyüzünü delerek Ji Ning’e doğru ilerliyordu.

 

[Dokuz Gökler’in Müphem Rüzgârı]’nı kullanmakta olan Ning başını kaldırdı ve ona doğru gelen devasa buzul kılıcı gördü.

 

Soğuktu!

 

Kalbi donmak üzereydi. İdam kılıcı daha ona ulaşmadan genç adam soğuğu, acıyı ve korkuyu hissetmeye başlamıştı. Bu korku ve acı, kişinin idam kılıcını görür görmez hissettiği doğal bir duygu silsilesiydi.

 

“Ne garip bir kılıç” Ning bir şeylerin ters gittiğini anlıyordu. Hemen öfke dolu bir kükreme savurdu, “KAYBOL!”

 

Ning’in devasa ellerinden ikisi, gökleri kaldıran Pangu gibi ileriye atıldı.

 

Devasa idam kılıcı iniyordu!

 

BANG!!!

 

İdam kılıcı direkt Ning’in iki eliyle kafa kafaya çarpıştı.

 

Ning saldırının gücünden sebep geriye savruldu, yere çakılan bir meteora benziyordu. Ning daha önce böyle dehşet verici bir saldırıyla karşılaşmamıştı. Doğuodun sıradağlarında bile böyle akılalmaz bir kesik görmemişti.

 

“Ne? Ölmedi mi?” Patrik Meftun gördüklerine inanamıyordu. Demin uyguladığı ve Üç Alem’i gezmek için kullandığı bu teknik, Ji Ning’i öldürememiş miydi? Bu hamle o kadar güçlüydü ki bazı Gökyüzü seviye büyülü hazineleri bile anında toza dönüştürebiliyordu.

 

“Bir koruyucu eşyanın bu kadar uzun dayanması mümkün değil. Yoksa vücudunu mu kullandı?”

 

“[Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]!!!” Patrik Meftun aniden bu olasılığı düşündüğü için şoke olmuştu.

 

Saniyeler sonra, bu düşüncesinin doğru olduğunu anladı; Ning’in [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’nda çalışıyor olması kuvvetle muhtemeldi! Çünkü Ning Kanlıbulut Salonu’nun suikast girişiminden kurtulmuş ve üstüne bir de Kanlıbulut Salonu suikast için gerekli ücreti artırmıştı; bu durum Ning’in sadece tek bir koruyucu hazineye bel bağlamadığını gösteriyordu. Sadece [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı] durumu mantıklı kılabilirdi.

 

“[Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’nda çalışıyorsa ne olmuş yani? Daha Boşluk Seviyesi’nde, dördümüze dayanması mümkün değildir.” Patrik Meftun diğerlerine zihinsel yoldan söyledi, “Ji Ning’in [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’na çalışıyor olması kuvvetle muhtemel. Ölüodun, onu bağlamaya çalış. Altınsaat, onu altın saat ile baskıla.”

 

“Tamam.”

 

“Tamamdır.”

 

……

 

Ning darbenin etkisiyle geriye savrulmuştu. Tırım tırırım tırırım… Aniden, devasa filizler ona doğru gelmeye başladı.

 

“Sıkıntı.” O kesiğin gücü çok fazlaydı ve şu anda filizlerle bağlanmak üzereydi. Ning dişlerini sıktı.

 

BOOM!

 

Ning yere indiğinde, vücudu aniden parçalanarak ikiye bölündü. İki Ning ellerini birbirine yasladı ve devasa bir patlama sesiyle birlikte, momentumu kullanarak ikisi de yüksek bir hızda ters yönlere uçmaya başladı.

 

“Vücudunu mu böldü?”

 

“Gebermek istiyor.”

 

Patrik Ölüodun soğuk bir kahkaha patlattı.

 

Her ne kadar bu ani klon bölünmesi onu tuzaktan kurtarmış gibi görünse de, vücudun iki klonu asıl vücuttan daha zayıf olacaktı; sonuçta iki klon da asıl vücudun her bir hücresine kaynamış olan ruhun yarısına sahipti ve bu yüzden kılıç sanatları konusunda zayıflık yaşayacaktı. [Dokuz Gökler’in Müphem Rüzgârı]’ndaki etki bile düşüyordu!

 

Ayrıca klonlar parçalandığında, o klona ait ilahi güç de tamamen tükenecekti.

 

BOOM! Ning’in iki klonundan biri anında patladı.

 

Kaçan diğer Ning’in gücü anında tavan yaptı. Geniş miktarlarda ilahi güç ona geri dönüyor ve ilahi ruhu da hızla iyileşiyordu. Habistanrı Vücut Geliştirme Ustaları… İlahi güçleri tükenmediği sürece, tek bir kan damlasından bile geri doğabiliyorlardı.

 

“Epeyi kararlı.” Buzul kulesinin tepesinde duran Patrik Meftun soğuk bir kahkaha patlattı, “Bakalım kaç kez kendini patlatabileceksin.”

 

Parmağını bir kez daha kaldırdı.

 

O esnada, devasa idam kılıcı tekrar yükselerek Ning’e atıldı.

 

Ning dişlerini sıkıyordu.

 

Ne yapacaktı?

 

Daha önceleri, genç adam vücudunu ikiye bölerek klonlardan birini patlatmış ve ilahi gücünün bir miktarını geri toplamıştı… Ancak yine de ciddi bir ilahi güç kaybı yaşadığı açıktı. O kendini patlatma meselesi genç adamın toplam gücünden yüzde yirmi otuzluk bir kısmı götürmüştü. Savaştığında bile bu kadar güç harcamıyordu.

 

“Ne yapmalıyım?” Ning gergindi. Ölümsüz malikanesine saklanarak Büyük Işınlanma Tao Mührü kullanmak?

 

Bu iyi bir çözüm gibi görünüyor olsa da beraberinde tehlikeleri de getiriyordu. Ölümsüz malikanesi dört Kutsal Ölümsüz’ün saldırılarına karşı koyabilecek miydi?

 

Her ne kadar yanında taşıdığı Ölümsüz Malikanesi bir “Ölümsüz Malikanesi” olarak geçiyor olsa da, aslen Ölümsüz seviye büyülü hazine değildi; öyle olsaydı Ning geçmişte bu hazineyi bağlayamazdı! Bu tür taşınabilir hazineler savunma gücü konusunda etkileyici değillerdi. Genç adamın sahip olduğu hazine ise aşağı yukarı Gökyüzü seviye büyülü hazinelere denkti. Kanlıbulut Salonu’nun Ba Yılanı’na karşı Ning bu malikanenin kısa bir süre dayanabileceğini düşünüyordu.

 

Ancak dört güçlü Kutsal Ölümsüz’e karşı… Anında parçalanabilirdi.

 

…….

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21964 Üye Sayısı
  • 837 Seri Sayısı
  • 40716 Bölüm Sayısı


creator
manga tr