Bölüm 421: Yüzde On

avatar
866 22

Desolate Era - Bölüm 421: Yüzde OnBölüm 421: Yüzde On

 

…………

 

 Ji Ning’in sırtındaki İlahi Güneş Dövmesi ve İlahi Ay Dövmesi daha da derinleşiyor ve karmaşık bir hale bürünüyordu. Parlıyorlardı ve Ning’in etrafındaki bölgede, ateşlerle kaplı bir altın karga dönüyordu. Aynı esnada yeşim bir tavşan da ortaya çıkmıştı; buzul aurasıyla boşluğa bakıyor, adeta sonsuzluğun derin uçlarındaki Ay Yıldızı’nı izliyordu.

 

Mesafedeki Güneş Yıldızı ve Ay Yıldızı hala daha Ay’ın Gerçeksuyu’nu ve Güneş’in Gerçekateşi’ni göndermeye devam ediyordu.

 

Vhooooooooooosh.

 

Su ve ateş iplikler halinde adeta bir kumaş parçası oluşturuyordu. Çok geçmeden, Ning tamamen bu ipliklerle çevrelenmişti, kendisi sanki büyük bir yumurtanın içindeydi. Yumurtanın içinde, Ning’in anlam veremediği gizemli bir yöntem sayesinde, enerji vücuduna direkt gönderiliyor ve vücudu bu enerjiyi sürekli değiştiriyordu. Vücudu bir kez daha ciddi bir dönüşüm, onu bambaşka bir seviyeye taşıyan bir dönüşüm yaşıyordu. Sırtındaki İlahi Güneş Dövmesi ve İlahi Ay Dövmesi bile değişmeye başlamıştı.

 

……….

 

 Yılankanadı Gölü’nün sakin yüzeyinde, üç metre yüksekliğe sahip bir “yumurta” havada süzülüyordu. Yumurtanın çift renkli olduğu zar zor da olsa seçilebiliyordu. Her ne kadar etrafa dehşet verici güçten oluşan bir görünmez alan yayıyor olsa da, bu alan suyun yüzeyini hiç rahatsız etmiyordu.

 

Yavaşça…

 

Yumurtanın kabuğu şeffaf bir hale bürünmeye başladı. Aslında, yumurtanın içindeki insan figürü bile seçilebiliyordu. Nihayetinde, kabuk tamamen kayboldu ve baştan aşağıya çıplak duran bir gencin figürü belirdi. Saniyeler sonra vücudu ince işçilikten çıktığı her halinden belli olan bir kürk setiyle kaplanmıştı.

 

“Oh. Sonunda [Dokuz Gökler’in Parlakızıl Diyagramı]’nda on altıncı aşamaya ulaşabildim.” Ning rahat bir nefes çekti. “Şu anda sıradan bir yüksek kademe Boşluk seviye Habistanrı Ustası’na denk olmalıyım; Habistanrı felaketim gelmeden önce, en fazla on yedinci aşamaya kadar çalışabilirim. Felaketten önce ulaşabileceğim maksimum güce çok yaklaştım.”

 

 [Dokuz Gökler’in Parlakızıl Diyagramı]’nın on sekizinci seviyesine ulaştığında, Semavi Felaket çabucak inecekti. Bu yüzden, felakete meydan okumadan önce en fazla on yedinci aşamaya kadar çalışabilirdi.

 

Bugün yaşadığı güç artışı onu yepyeni bir seviyeye taşımıştı. Bu yüzden vücudu ciddi derecede değişmişi.

 

Daha önceleri, Ning en fazla [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’nın Üçüncü Halkası’na çalışabiliyordu; zira ilahi vücudunun gücü sınırlıydı, daha fazla güce dayanabilmesi mümkün değildi; lakin artık Ning’in ilahi vücudu ciddi derecede değiştiği için genç adam [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’nda Altıncı Halka’ya kadar çalışabilirdi! Lakin… Altıncı Halka’ya kadar çalışabilmek için ödemesi gereken miktar, Üçüncü Halka’ya kadar çalışmak için ödediği miktardan bin kat daha fazlaydı!

 

Buna karşılık Dokuzuncu Halka’ya ulaşmak da, Altıncı Halka’ya ulaşırken gerekli olacak malzeme miktarının yaklaşık bin katını gerektiriyordu! Bu bahsi geçen fiyatlar gerçekten insanın kalbini titreden derecedeydi. Ning’in kıdemli öğrenci kardeşi Semavi Tanrı Gümüşay bile sadece Altıncı Halka’ya kadar çalışabilmişti. Üç Alem’de [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’nda Dokuzuncu Halka’ya ulaşmayı başaran kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu; Taobabaları’ndan ya da Gerçek Tanrılar’dan bile daha nadirlerdi!

 

“Bir Habistanrı Ustası’nın alt kademe Boşluk Seviyesi’nden yüksek kademe Boşluk Seviyesi’ne adım atması sadece iki ufak aşamayı geçmesini içeriyor.” Ning kendi kendine söyledi, “Sanıyorum ki şu anda Ki Arıtıcı gücümden daha fazla bir güce sahibim.”

 

Daha önceleri bir Ki Arıtıcısı olarak, genç adam [Göktırmık] kılıç formasyonuna bel bağlıyordu ve bu formasyon yakın dövüş yeteneklerinden daha güçlüydü; lakin Ning’in ilahi gücü artık çok ama çok güçlenmişti! Anlaşılmalıdır ki Habistanrı Vücut Geliştirme Ustaları zaten başlı başına güçlüydü ve Ning artık yüksek kademe Boşluk seviye Habistanrılar’a denkti… Ayrıca Yıldızkavrayan El]’e sahipti! Sadece saf güç bakımından, bütün gücünü sergilediğinde Kutsal Ölümsüzler’den daha da güçlü olabiliyordu. Binboğa Kılıcı ve kılıç sanatlarıyla birlikte… Kendisi Kutsal Ölümsüzler arasında bile etkileyici bir figür olarak görülebilirdi. Kesinlikle geçmişteki haline kıyasla, yani düşük seviyeli bir Kutsal Ölümsüz sayıldığı zamanlara kıyasla daha güçlüydü.

 

Sınırlarını aştıktan sonra Ning tekrar tekneye uzandı ve Yılankanadı Gölü’nün yüzeyinde süzülmeye devam etti.

 

Adeta ebeveynlerine büyük bir şey başardığını gösteriyor ve karşılığında onlardan övgü dolu sözler duymayı bekliyordu. Gücünü artırdıktan sonra, Ning Yılankanadı Gölü’nün sularında süzülmeye devam ediyordu. Adeta ailesinin yanı başındaymış gibi hissediyordu; onlara ne kadar güçlü olduğunu göstermek istiyordu. Dalgaların naif sesleri annesinin ve babasının seslerine benziyordu.

 

“İçkalp Dağı’na gittikten sonra ciddi bir güç artışı yaşadım. Artık ebeveynlerimin reenkarne olduktan sonraki hallerine bakmam lazım.” Ning kendi kendine söyledi.

 

Öldükten sonra, sıra reenkarnasyona geliyordu.

 

Doğal olarak Ning bu meseleyi bir süredir düşünüyordu. Ayrıca bu meseleye bakmak da istiyordu. Peki ya eski hayatındaki ebeveynleri? Ning onlara da ne olduğunu merak ediyordu; ancak geçmişte Ning çok zayıftı; hepsini incelemesi mümkün değildi. Artık Ning “güçlü” bir figür sayılabilirdi. Yine de… Bu çağ barış çağı sayılmazdı. Barışın hüküm sürdüğü çağlarda, her şey Yeraltı Krallığı’nın kontrolünde oluyordu ve araştırmalar basit işlerdi; lakin artık Reenkarnasyon’un Altı Yolu parçalanmıştı ve işler daha da zorlaşmıştı.

 

Akşam vakti.

 

Ning Parlakay Adası’na geri döndü. Beyaz Amcası, Ufak Qing ve Güz Yaprağı’yla birlikte Güz Yaprağı’nın hazırladığı lezzetleri tatmaya başladı ve ardından Ning bir kez daha sessizce yeraltı malikanesine girdi.

 

(ÇN: Parlakay Adası ve Parlakkalp Adası diye sürekli değişip duruyor İngilizce çeviride, biz de öyle devam edelim bakalım..)

 

……

 

Yeraltı malikanesi.

 

Devasa ayı Ning’e baktı, ardından gülümsedi, “Tebrikler. On altıncı aşamaya adım atmışsın; bu senin için büyük bir adımdı. Artık Savaştanrısı Salonu’na girmek için iki şansın ve Hazine Salonu’ndan seçim yapmak için de bir şansın var. Ve… Eskiye kıyasla daha da sabırlı bir insan olduğunu görebiliyorum. Sınırlarını aştıktan sonra direkt buraya gelmedin, bunun yerine akşamı bekledin.”

 

Ning gülümsedi. Ardından sordu, “Son seferde, Savaştanrısı Salonu’nun sekizinci katını alt etmeyi başarmıştım; artık önümde dokuzuncu ve onuncu katlar duruyor. Üstat, dokuzuncu kata meydan okursam nasıl bir kazanma şansına sahip olacağım?”

 

“Dokuzuncu kat? Mm…Eğer gerçek vücudun ve Kadimikizi’n güç birliği yaparsa ucu ucuna yüzde on olasılıkla kazanabileceğini düşünüyorum.” devasa ayı söyledi.

 

“Yüzde on mu?” Ning şaşırmıştı.

 

Artık Kutsal Ölümsüzler arasında bile etkileyici görülebilecek biri olduğunu düşünüyordu… Ayrıca [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’na da sahipti.

 

“Sence ne kadar şansın olabilirdi ki? Dokuzuncu ve onuncu katları geçtiğinde, ödül olarak Saf Yang hazineleri alacaksın.” Devasa ayı söyledi. “Yedinci ve sekizinci katın ödülleri Ölümsüz seviye hazinelerdi, ancak burada iki Saf Yang hazineden bahsediyoruz; doğal olarak zorluk seviyesi de ciddi derecede artıyor. Bana göre… Dokuzuncu katı kesinkes geçmek isteyen bir kişinin üst düzey Kutsal Ölümsüzler’e denk bir güce sahip olması gerekir. Onuncu kat içinse…. Gerçek Ölümsüzler’e yakın bir güce ulaşman lazım.”

 

Ning gözlerini kırptı.

 

Dokuzuncu kat… Üst düzey Kutsal Ölümsüz mü?

 

Onuncu kat… Saf Yang seviyesine yakın bir güç mü?

 

Ning kendi sınırlarını biliyordu. Anlaşılmalıdır ki [Yüz Santimlik Kılıç]’ı tamamen kavramakla, Büyük Kılıç Taosu’nu tamamen kavramak iki farklı kavramdı. Bu yüzden, Ning’in kılıç sanatları Kutal Ölümsüzler arasında etkileyici olarak görülebilecek seviyedeydi, ancak kendisi bu gücün tam olarak zirvesinde değildi. Muhtemelen Patrik Vahdet bahsi geçen üst düzey Kutsal Ölümsüz gücündeydi.

 

Tamam, o zaman şimdi denemeyeceğim. Sonuçta… Semavi Tanrı olmadan önce sadece iki şansa sahibim.” Ning söyledi. “Üstat, gidelim. Hazine Salonu’na gidelim; hazinemi seçmek istiyorum.”

 

“Seçimini dikkatlice yapman lazım. Saf Yang hazineyi sana versem bile şu anda kullanabilecek güce sahip değilsin… Bu yüzden şu anda güzel bir Ölümsüz seviye büyülü seçmek senin için daha önemlidir. Üçüncü seçimini yapacağın için sana Efendim’in bıraktığı bütün Ölümsüz seviye büyülü hazinelerin arasından seçim yapma şansını vereceğim.” Devasa ayı konuştuğu esnada, Ning’le birlikte Hazine Salonu’na gelmişti.

 

 Salondaki çok sayıda hazine havada süzülüyor, etrafa etkileyici güç dalgaları yayıyordu.

 

Lakin… Artık Ning için bu güç dalgaları başa çıkabileceği seviyelerde sayılırdı. Kendisi bu haliyle zorla bir Saf Yang büyülü hazineyi bile ele geçirebilirdi.

 

“Mm. Burada bütün Ölümsüz seviye hazinelerin listesi var.” Devasa ayı Ning’e kalın bir kitap uzattı.

 

Ning hemen başını eğdi, kitabı kurcalamaya başladı.

 

Daha önce iki Ölümsüz seviye büyülü hazine seçmişti; ilk seçimi Üçlü Ölümsüz Kilit Bilekliği’ydi ki bu yüksek kademe Ölümsüz seviye büyülü hazineydi ve bu hazineyi seçerken asıl amacı hazineyi Beyaz Amcası’na vermekti; hazineyi vereli epeyi oluyordu. İkinci seçiminde [Göktırmık] formasyonunu oluşturabilen dokuz üst kademe Ölümsüz seviye kılıcı seçmişti. Şimdiyse… Üçüncü seçimindeydi ve bütün Ölümsüz seviye hazinelerin arasından seçim yapacaktı.

 

“Vov.”

 

“Burada Göktırmık kılıçlarından bile daha iyi olan şeyler var.” Ning gördüklerine inanmakta güçlük çekiyordu.

 

Her ne kadar Göktırmık kılıçları etkileyici olsalar da…. Taoist Üçhayat’ın topladığı gerçek üst kademe Ölümsüz seviye eşyalara kıyasla daha zayıf kalıyorlardı. Sonuçta, bu dokuz kılıç formasyon odaklıydı.

 

“En iyi hazineler buradadır; büyük ihtimalle şu anki Üç Alem’de, bu hazineler en kaliteli Ölümsüz seviye hazinelerin arasındadır. Aslında, efendim herhangi bir seti bozmamaya dikkat etmişti.” Devasa ayı söyledi.

 

Ning’in kitabı inceleyen gözleri parlıyordu.

 

Örneğin, şu hazine!

 

 Kozmik Işığın Beşlişimşek Gemisi: Üst kademe Ölümsüz seviye büyülü hazine. Bir Semavi Tanrı ya da Gerçek Ölümsüz kadar hızlı hareket edebiliyordu ve element Ki’yle doldurulduktan sonra Kozmik Işıktan oluşan Beşlişimşekler rakibe saldırıyordu!

 

Kozmik Işığın Beşlişimşekleri güç bakımından Dokuz Gökler Kazanı’nın İlahi Zehirateşi’ne denkti. Kişi gemide saklanırsa, doğal olarak düşmanları ona zarar veremeyecek ve buna karşılık düşmanlar Beşlişimşeklerin saldırısına uğrayacaktı! Kutsal Ölümsüzler’in büyük çoğunluğu bile böyle bir saldırıya can verebilirdi; sonuçta Ning gibi [Sekiz Dokuz Gizemin Sanatı]’na benzer yeteneklere sahip kişi sayısı çok azdı. Bu eşyanın değeri Saf Yang hazinelerinden az değildi! Çünkü Beşlişimşek oluşturabilen Saf Yang sayısı çok fazla sayılmazdı.

 

……..

 

“Bu, bu cidden…” Ning’in gözleri sonlarına kadar açılmıştı.

 

Tiangang Disha Ağ Formasyonu: Bu dehşet verici, büyük formasyon 3600 adet üst kademe Ölümsüz seviye uçan bıçaktan oluşuyordu! Rakip bu formasyona kapıldığında, 3600 uçan bıçak dört bir yandan saldıracaktı. Saldırıları karşılamak mümkün değildi! Uçan kılıçlar da formasyonun gizemleriyle desteklenecekti. Bu set o kadar güçlüydü ki bu sete sahip olan bir Kutsal Ölümsüz Üç Alem’i istediği gibi dolaşabilirdi. Böyle bir seti standart Saf Yang hazineler karşılığında satacak birini bulabilmek de mümkün sayılmazdı!

 

“Üstat, 3600 üst kademe Ölümsüz seviye uçan bıçak… Tek bir set olarak mı sayılıyor?!”

 

Her ne kadar bir uçan bıçağın değeri uçan kılıçtan daha az olsa da… 3600 uçan bıçak değer bakımından yüzlerce uçan kılıca denkti!

 

“Tabii ki. Burada çok sayıda kaliteli hazine vardır. Uzun lafın kısası, efendimin elde ettiği bütün kaliteli Ölümsüz seviyeli hazineler buradadır. Bakmaya devam et.” Devasa ayı söyledi.

 

…….

 

“Sonsuz Yıkım İğneleri!” Kitabı okumaya devam eden Ning, en fazla üst kademe Ölümsüz seviye hazineye sahip seti bulmuştu.

 

Bu resmen sonsuz iğneyi içeren bir kavramdı! Tek bir iğne kutusunda bulunan on bin iğneden oluşan bu hazine setindeki iğne kutusu bile başlı başına, akılalmaz değere sahip üst kademe Ölümsüz seviye bir hazineydi ve içinde bir Tao diyagramı vardı. Savaş başladığında, kişi kutuyu açar açmaz iğneler havaya fırlayacak… Tao diyagramı da dehşet verici bir güç sergileyecekti.

 

…….

 

“Yıldız Devinimleri kılıç formasyonu mu? Etkileyici… Ama daha fazla kılıç olmasını tercih ederdim.”

 

Yıldız Devinimleri kılıç formasyonu toplamda 360 adet üst kademe Ölümsüz seviye uçan kılıca sahipti ve bu kılıçlar Büyük Yıldız Devinimleri formasyonunu uygulamak için özellikle yaratılmıştı. Aktif edildiğinde, her kılıç bir yıldıza dönüşerek rakibe saldırıyordu.

 

…….

 

Ning kendini tamamen kitaptaki Ölümsüz seviye büyülü hazinelere kaptırmıştı. Bunlar Taoist Üçhayat’ın veliahtları için bıraktığı miraslardı; tek bir kişi için değil, koskoca nesiller için bırakılmıştı. Bu yüzden epeyi hazine hazırlamıştı.

 

………
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21975 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40722 Bölüm Sayısı


creator
manga tr