Bölüm 406: Ustam

avatar
814 20

Desolate Era - Bölüm 406: UstamBölüm 406: Ustam

 

.........

 

Ölümsüz Diancai yerde duruyordu. Başını kaldırmış bir vaziyette gökyüzündeki yıldırım girdabına bakıyor ve beş siyah Göktırmık kılıcı etrafında dönüyordu. İlk Gökyıldırımı düştüğünde…

 

“Git!” Ölümsüz Diancai işaret etti. Aniden, beş Göktırmık Kılıcı’ndan biri ileriye fırladı. Bu kılıç adeta devasa bir dağ tepesine dönüşmüş, beraberinde akılalmaz bir ağırlığı ve gücü de taşıyarak ilk yıldırımı karşılamaya koyulmuştu.

 

BOOOM!

 

 Devasa bir patlama sesi yankılandı. Bir dağ kadar sağlam olan Göktırmık kılıcı bir anlığına titredi ve en zayıf Gökyıldırımı tamamen kayboldu.

 

“İlk Gökyıldırımı en zayıf olanıdır; sıradan Toprak Ölümsüzleri bile karşılayabilir. Küçük öğrenci kardeşim Diancai’nin gücünü hesaba katarsak ve buna bir de beş üst kademe Ölümsüz seviye kılıca sahip olduğunu eklersek… Muhtemelen sadece yirmi yedinci Gökyıldırımına ulaştığında zorlanmaya başlayacaktır.” Ölümsüz Beşçılgın konuştu.

 

“Mm.” Ning başını öne salladı. Ölümsüz Beşçılgın yirmi beşinci yıldırıma yenilmişti; eğer yanında üst kademe Ölümsüz seviye kılıçlar olsaydı, muhtemelen o da yirmi yedinci yıldırımı aşabilirdi.

 

Gökyıldırımı… Her dokuz yıldırımın ardından bir güç değişikliği yaşanıyordu.

 

İlk dokuz yıldırım zayıftı. On sekiz yıldırım daha güçlüydü; ancak yirmi yedi, otuz altı… Her dokuz yıldırım ölümcül güçteki artışı temsil ediyordu. Efsanevi seksen bir yıldırımın… Biri bile dehşet vericiydi.

 

BOOM! BOOM!

 

Gökyıldırımı keskin bir vahşetle patlıyordu. Birbiri ardına inen yıldırımlar, tek bir üst kademe Ölümsüz seviye kılıç kullanan Ölümsüz Diancai tarafından karşılanıyordu. Bu durum on sekizinci yıldırıma kadar devam etmiş ve adamın suratında keyifli bir ifade belirmişti. Her ne kadar bu kılıçların ne kadar güçlü olduğunu “teorik” anlamda biliyor olsa da, aslen ona ne kadar yardımcı olduklarını yeni yeni kavrıyordu!

 

BOOM! On dokuzuncu yıldırım dalgası bir öncekine kıyasla daha vahşiydi ve daha da hızlı ilerliyordu. Beraberinde yok edici bir gücü taşıyormuş gibi görünüyordu; önceki yıldırımlardan daha güçlü olduğu açıktı.

 

 Tek bir Göktırmık kılıcı tekrar gökyüzüne atıldı ve yıldırımı karşıladı. Kılıç hala daha bir dağ kadar sabit ve ağırdı.

 

BANG!

 

Göktırmık Kılıcı’nın etrafındaki illüzyon dağ anında parçalandı ve kılıç da geriye savrulmuştu. Gökyıldırımı geriye kalan gücüyle Ölümsüz Diancai’ye doğru ilerlemeye devam ediyordu, ancak Ölümsüz Diancai paniklememişti. Hafifçe kükredi ve aniden etrafında süzülen dört kılıçtan üçü gökyüzüne doğru atıldı. Üç kılıçtan biri altın, diğeri su ve sonuncusu da toprakvari bir ışık hüzmesine sahipti.

 

Üç Göktırmık kılıcı üçlü formasyon kurarak Gökyıldırımının kalan gücünü alt etmişti.

 

“Ustan sadece Üçlü Kılıç Formasyonu’nu kullandı,” Ölümsüz Beşçılgın konuştu. “Ustan gerçekten yeteneklidir ve yıllar önce kavradığı üç Tao Yolu’nda Tao Alemi’ne ulaşmıştı. Ayrıca Kılıç Ölümsüzü’nün yolunu da takip ediyor. Aslında genelde üç kılıç kullanır ve en çok kullandığı teknik de Üçlü Kılıç Formasyonu tekniğidir; lakin aradan geçen onca yılın ardından daha fazla öngörü elde ederek nihayetinde Beş Element Kılıcı’nı geliştirmiştir.”

 

Ning başını öne salladı. Gerçekten de durum böyleydi. Ustası üç Ölümsüz kılıcını kullanmaya başlar başlamaz ciddi bir güç artışı yaşamıştı. İnen yıldırımlara karşı koyabiliyordu ve hatta Ölümsüz Beşçılgın’ın başaramadığını başararak yirmi beşinci yıldırımı da alt etmişti. Yirmi yedinci yıldırıma kadar sabitliğini korumayı bilmişti.

 

“Güç artışı yaşanacak.” Ölümsüz Beşçılgın endişeliydi.

 

Yirmi yedi yıldırım… Yani dokuzluk ilk üç seti temsil diyordu.

 

 Otuz altı da dördüncü dokuzluk sete işaret edecekti!

 

 Yirmi sekizinci yıldırım göklerden fırladığında, Üçlü Kılıç Formasyonu aniden aşağıya çöktü… Ancak buna rağmen yıldırıma dayanmayı başarmıştı; ancak ardından yirmi dokuzuncu, otuzuncu yıldırımlar inmeye koyuldu… Gökyıldırımının gücü yavaşça artıyordu ve Üçlü Kılıç Formasyonu titremeye başlıyordu. Otuz altıncı yıldırım indiğinde, Ölümsüz Diancai kükredi. Aniden, sahip olduğu beş Göktırmık kılıcı da gökyüzüne, yıldırımı karşılamaya atılmıştı.

 

Tırırım…

 

Beş Göktırmık kılıcı havaya doğru atılmış ve havada hepsi birbirinden farklı renge sahip beş dağ oluşmuştu. Beş Ölümsüz kılıcı güç birliği yaparak akılalmaz bir ağırlığa sahip, sağlam formuyla otuz altıncı Gökyıldırımını da başarıyla ve kolayca karşılamayı bilmişti

 

“Güzel hazineler. Güzel kılıç sanatı!” Ölümsüz Beşçılgın heyecanlıydı.

 

 “Otuz altıncı yıldırımı bile karşıladı.” Ning’in suratında da heyecan dolu bir ifade vardı… Ancak hemen ardından bu ifadesi değişti; zira gökyüzündeki yıldırım girdabından diğerlerine kıyasla daha da dehşet verici olan bir yıldırım iniyordu.

 

“Ne?! Yoksa ustanın felaketi kırk beş yıldırımlık bir felaket mi?!” Ölümsüz Beşçılgın şoke olmuştu.

 

Ning’in suratında ciddi bir ifade vardı. Ki Arıtıcıları felaketleriyle karşılaşırken tedbiri elden bırakamazlardı… Zira yıldırımın ufak bir parçası dahi vücutlarını yok etmeye yeterliydi! Onlara kıyasla Habistanrı Ustaları genelde vücutlarıyla bu ufak güçleri kolayca karşılayabiliyorlardı.

 

Bu yüzden… Çoğu kişi için, otuz altı yıldırım zirveyi temsil ediyordu. Ki Arıtıcıları genelde sadece ilk dört seti alt edebiliyordu… Ancak beşinci set ve diğerleri onlar için büyük bir tehlikeyi temsil ediyordu!

 

…….

 

Otuz yedinci Gökyıldırımının diğerlerinden daha güçlü olduğu çok açıktı. Ning sadece bu yıldırıma baktığında bile görünmez bir baskıyla karşı karşıya kaldığını hissediyordu. Bu Gökyıldırımının gücü çoktan Kutsal Ölümsüz seviyesine ulaşmıştı!

 

Tırırım…

 

Beş devasa illüzyon dağı bu yıldırımı karşılamayı başarmıştı, ancak bu süreçte ciddi derecede baskı altında kaldıkları açıktı.

 

“Ne güç ama.” Ölümsüz Diancai’nin de surat ifadesi değişmişti, ancak suratındaki soğuk ifade ve gözlerindeki kararlılık sabitti.

 

Ne geri çekilecek ne de kaçacaktı!

 

BOOM!!

 

Otuz sekizinci Gökyıldırımı iniyor ve Ölümsüz Diancai bir kez daha beş üst kademe Ölümsüz seviye uçan kılıcıyla saldırıyı karşılamaya koyuluyordu; bir kez daha yıldırımı alt etmeyi başarmıştı. Lakin bu sefer beş kılıcın temsil ettiği beş illüzyon dağ neredeyse paramparça oluyordu.

 

Sıkıntı.” Mesafeden durumu izleyen Ölümsüz Beşçılgın’ın surat ifadesi değişti. “Ustanın kırk beşinci Gökyıldırımını alt edip edemeyeceğini söylemek çok zor.”

 

Ning bir şey söylemiyor, durumu izliyordu. Aslında yaşananların o da farkındaydı!

 

 Otuz sekizinci yıldırım neredeyse ustasının kılıç sanatlarını parçalayacak kadar güçlüydü… Yani ustasın kırk beşinci yıldırıma kadar ulaşıp ulaşamayacağını söylemek çok ama çok zordu. Geçmişte, Ölümsüz Beşçılgın yirmi yedinci yıldırımda değil yirmi beşinci yıldırımda yenilmişti.

 

BOOM!

 

Gökyüzündeki yıldırım girdabı otuz dokuzuncu Gökyıldırımını savurdu; bu yıldırım önceki yıldırımdan daha güçlüydü.

 

 “KAYBOL!” Ölümsüz Diancai kükredi. Beş Göktırmık kılıcı adeta akıntıya karşı yüzen balıklara benziyordu. Beraberinde taşıdıkları beş illüzyon dağla birlikte Gökyıldırımını karşılamaya gidiyorlardı, ancak yıldırım çarptığında, beş kılıç da yere doğru savrulmuştu. Yine de… Gökyıldırımının büyük kısmı da kaybolmuştu.

 

“Yeterli değil!” Ölümsüz Beşçılgın telaşlıydı.

 

“Usta, usta!” Ning panikliyordu.

 

“Dayanmak zorundayım.” Ölümsüz Diancai’nin suratı aniden kızıl bir renge büründü ve aurası da ciddi derecede arttı. Yasaklı bir teknik kullandığı açıktı.

 

Ölümsüz Beşçılgın’ın gözleri gergin ifadelerle kaplıydı. “Ustan yasaklı tekniği kullanarak Altınnilüfer Kadimi’nden daha fazla güç çekmeye çalışıyor. Umarım bu teknik ona felaketi alt etmesinde yardımcı olabilir. Yardımcı olmalı! Başarısız olma! Galip gel!” Gökyüzü Felaketi’ne yenilen çok sayıda öğrenci kardeşini görmüştü. Kendisi başarısız olmuş, ustası yenilmiş, kardeşleri alt edilmişti…

 

Birbiri ardına tanıdıkları Gökyüzü Felaketi’ne diz çökmüştü.

 

Ölümsüz Diancai gördüğü en gelecek vadeden figürdü ve aynı zamanda beş üst kademe Ölümsüz seviye uçan kılıca sahipti.

 

“Dayanmak zorundasın!” Ölümsüz Beşçılgın konuştu.

 

“Usta… Usta…” Ning’in kalbi sıkışıyordu. Ölüm kalım mücadelelerinde bile bu kadar gerilmemişti. Her ne kadar Gökyüzü Felaketi’nin dehşet verici olduğunu daha önce duymuş olsa da, gitgide güçlenen yıldırımları kendi gözleriyle görünce bu yıldırımlardan biri ustasının vücuduna düşecek diye endişelenmeden edememişti! Tek bir darbe… Sadece tek bir darbe… Ve her şey sona erecekti!

 

…..

 

Kırkıncı yıldırım. Kırk birinci yıldırım. Kırk ikinci yıldırım…

 

Yasaklı tekniği kullandıktan sonra Ölümsüz Diancai’nin beş kılıcı da ciddi bir güç artışı yaşamıştı. Yıldırımları başarıyla karşılayabiliyorlardı.

 

BOOM!

 

Kırk dördüncü Gökyıldırımı!

 

Ölümsüz Diancai’nin suratındaki ifade çirkindi, gözleri çılgın bakışlara sahipti. Beş kılıç bir kez daha yıldırımı karşılamak için yükseldi ve heybetli beş dağ illüzyonu bu küçük dünyayı tamamen baskılayabilecek, mühürleyecek bir güce sahipmiş gibi görünüyordu; lakin bu dehşet verici yıldırımın altında… Beş illüzyon dağ kayboldu ve beş kılıç da kenara savruldu.

 

“Karşıladı. Tek bir tane kaldı; sadece sonuncusu kaldı,” Ölümsüz Beşçılgın endişeliydi.

 

“Usta…” Ning o kadar telaşlıydı ki koşup ustasına yardım etmek istiyordu.

 

 Ölümsüz Diancai’nin suratında kan damlaları belirmeye başlamıştı. Yasaklı tekniği o kadar vahşi, zorlu bir yolla element Ki’yi çekiyordu ki beraberinde kanı bile taşıyordu.

 

BOOM!

 

Kırk beşinci yıldırım!

 

“Karşıla!” Ölümsüz Diancai çılgına dönmüş durumdaydı, beş kılıcı aniden gökyüzüne fırladı. Adeta bu zorlu durumda, daha önce sahip olmadığı bir gücü sergileyebiliyor gibiydi ve beş illüzyon dağ bir kez daha birleşerek, eskiye kıyasla daha güçlü bir vaziyette yükselmeye koyuldu.

 

BANG!!

 

 Yıkımı, dehşeti simgeleyen Gökyıldırımı iniyordu.

 

Şak…

 

Beş Ölümsüz kılıcı geriye savruldu ve Gökyıldırımından geriye kalan ufak güç de Ölümsüz Diancai’ye doğru ilerlemeye başladı.

 

“HAYIR!” Ning adeta kalbinin parçalandığını hissediyordu. Telaşlıydı, gözleri kan çanağına dönmüştü.

 

“HAYIR!” Ölümsüz Beşçılgın da dehşete düşmüş durumdaydı.

 

Ancak Ölümsüz Diancai bütün bunlara rağmen öfke dolu bir kükreme savurdu ve aniden beş kılıcı etrafında belirdi. Bu beş kılıç Ölümsüz Diancai’nin eskiden kullandığı kılıçlardı! Genelde bu kılıçları kullanıyordu…. Ve sadece onları beş gökkuşağı ışığına dönüştürebilecek kadar zamana sahipti.

 

BANG!! Beş uçan kılıç havaya fırladı, kılıçlardan biri Ölümsüz Diancai’nin göğsüne saplanmıştı; ancak yıldırımdan geriye kalan güç tamamen kaybolmuş durumdaydı.

 

“Hahahaha, hahahahaha…” Ölümsüz Diancai kahkahalar atıyordu. Göğsündeki yarayı tutuyor, başını kaldırıyor ve göklere karşı kahkaha atıyordu.

 

 Ning ve Ölümsüz Beşçılgın bir anlığına şaşkına döndü… Ancak çok geçmeden mutluluktan havaya uçmuşlardı.

 

“Karşıladı!”

 

“Ustam karşıladı!”

 

Bu hissiyat, zaferin keskin dişlerin arasından çekilip alınması hem Ning’i hem de Ölümsüz Beşçılgın’ın duygularını bambaşka dalgalara savurmuştu.

 

“Ancak neden…” Ölümsüz Beşçılgın başını kaldırdı, havadaki yıldırım girdabına bakıyordu. Gözleri aniden çaresiz, keder ve dehşetin oluşturduğu bir ifadeye büründü. “Neden… Neden…”

 

“Neden… Dağılmadı?” Ning’in bütün tüyleri diken diken olmuştu.

 

Gökyüzündeki yıldırım girdabı dönmeye devam ediyordu… Ve daha öncekilere kıyasla taşıdığı güç daha da dehşet vericiydi.

 

Göğsünü tutan Ölümsüz Diancai aniden şaşkına döndü. Boş boş gökyüzündeki yıldırım girdabına bakıyordu, gözleri çaresizlik ve öfke duygularıyla kaplıydı. Ruhundan gelen öfke dolu bir kükremeyi savurdu. “Neden, neden, NEDEN BİTMEDİ?!”

 

“Altı dokuzluk set… Altı dokuzluk set…” Ölümsüz Beşçılgın’ın gözleri de çaresizdi. “Altı dokuzluk set. Küçük öğrenci kardeşim bir Taobabası’nın öğrencisi değil, hatta bir Kutsal Ölümsüz’ün öğrencisi bile değil. Neden altı dokuzluk set… Neden…”

 

“LANET OLSUN, GÖKLER!” Ning başını kaldırdı. Acı dolu, kederli, hüzünlü ve kalbinin en derinlerinde yatan çaresiz bir kükremeyi savurdu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. “Usta, usta… Ustam!!!”

 

BOOM!

 

Yıldırım girdabında bir devasa yıldırım daha oluşuyordu… Oluşan yıldırım nihayetinde inmeye başlamıştı.

 

………
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21978 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40727 Bölüm Sayısı


creator
manga tr