Bölüm 364: 30 Yıl

avatar
902 19

Desolate Era - Bölüm 364: 30 YılBölüm 364: 30 Yıl

 

…….

 

 

“Küçük öğrenci kardeşim, ne zamandır eğitim yapıyorsun?” Gümüşay sordu.

 

“Otuz yılı geçti.” Ji Ning cevapladı.

 

Gümüşay anında gülmeye başlamıştı. “Ah, şaşırmamak lazım! Bu her şeyi açıklıyor. Demek sadece otuz yıldır eğitim yapıyorsun. Bu kadar kısa süredir eğitim yapıyor olmana rağmen dördüncü golemi alt etmen… İnanıyorum ki gelecekte, İçkalp Dağı’nda, inanılmaz gelişmeler göstereceksin.”

 

Ning gülümsedi. “Nazik sözlerin için teşekkür ederim, kıdemli öğrenci kardeşim.”

 

……

 

Çok sayıda insanın, yaratıkların ve Habistanrılar’ın bakışları altında, Ji Ning ve Gümüşay İlahiyat Sarayı’nın dördüncü katına çıktı. Bu katta bulunan kılıç sanatlarının derinliği, [Yüz Santimlik Kılıç]’ın dokuz duruşuna denkti!

 

Burası gerçekten de Tao öğrenmek için mükemmel bir yer.” Ning kılıç sanatlarının yazıldığı kitap özetlerini okumaya başladı. Burada tekniğe dair bazı ufak kısımlar yer alıyordu. Genç adamın kaşları ve gözleri sürekli oynuyordu. “Ne kadar fazla kılıç sanatı var… Burası sanki Üç Alem’deki sayısız Kılıç Ölümsüzü’nün koleksiyonlarını barındıran bir yere benziyor. Diğer Kılıç Ölümsüzleri’ne ait kılıç sanatlarını çalışırsam, şüphesiz ki gelecekte kılıç sanatlarım gelişmeler kaydedecektir.”

 

……..

 

Ve böylece, Ning’in İçkalp Dağı’ndaki Tao yolculuğu başladı…

 

Eğer ustasının rehberliğinden çıkarak, dış dünyada maceralara atılmak istiyorsa en azından dokuzuncu golemi alt etmesi ve İlahiyat Sarayı’nın dokuzuncu katından bir teknik öğrenmesi gerekiyordu. Sadece bunu yapabildiği takdirde Üç Alem Sarayı’na girebilecekti ve tabii sadece bu sayede dışarıya açılabilecekti. Koşullar belirliydi! Genç adam bir kişisel öğrenci nasıl eğitim yapıyorsa öyle eğitim yapmalıydı, yani Üç Alem Sarayı’na giriş yaparak gerçek güce sahip ilahi yeteneklerden birini öğrenmek durumundaydı. Patrik Subhuti’nin öğrencilerinden en temel beklentisi buydu ve Ning de bu beklentiyi iyi anlıyordu.

 

Ning ve Yu Wei gelecekte Büyük Xia dünyasında buluşmaya karar vermişti. Ve bu yüzden… Genç adam bir an önce Üç Alem Sarayı’na girmek zorundaydı!

 

Ning burada yüz yıllar ya da binlerce yıl geçirmek istemiyordu; eğer burada binlerce yıl geçirecek olursa, o zaman Büyük Xia’daki değer verdiği kişilere ne olacaktı? Yu Wei, Güz Yaprağı, Mu Kuzeyoğul ya da Yuchi Xiyue’ye neler olacaktı?

 

“Bir an önce dokuzuncu golemi alt etmem lazım, şöyle yirmi otuz yılda bunu başarabilirsem daha iyi olur.” Ning’in kendine belirlediği hedef buydu, ancak genç adam bu hedefin ne kadar zor olduğunu da biliyordu. “İçkalp Dağı’nda geçirdiğim süre boyunca dikkatimi başka bir şeye vermemeliyim. Nilüfer teknikleri, ilahi irade teknikleri… Şimdilik bunları bir kenara koyacağım. İlahiyat Sarayı’nda, sadece kılıç sanatlarına odaklanacağım!”

 

Kııç sanatları, saldırıya odaklıydı! Ning’in kararı bu yöndeydi!

 

…….

 

Zaman yavaşça akıp geçiyordu…

 

Ning, Beyazsu Tazısı ve Ufak Qing bütün zamanlarını eğitime adamıştı. Ve hatta, Beyazsu Tazısı ve Ufak Qing, Ning’den bile daha heyecanlıydı!

 

“Ne yapsam? Üçüncü golem bizi kolayca yenebiliyor.” Ufak Qing çaresizce konuştu.

 

“Görünüşe göre ikinci golemi bile alt edemeyeceğiz.” Beyazsu Tazısı da umutsuzdu.

 

İçkalp Dağı’ndaki öğrencilerin neredeyse hepsi Üç Alem’den gelen yetenekli yaratıklardı. Bazıları Kutsal Ölümsüzler’in ruh yaratıklarıydı ve uzunca bir süredir eğitim yapıyorlardı. Onlara kıyasla, Beyazsu Tazısı ve Ufak Qing çok ama çok kısa bir süredir yaşıyordu.

 

“Yapacak bir şey yok. El işi yapacağız…” Beyazsu Tazısı konuştu.

 

“Tek seçeneğimiz bu.” Ufak Qing de başını öne salladı.

 

Ve böylece, ikisi de el işi “testlerini” almaya başlamışlardı. Yüz kilometre çapındaki bölgeyi temizlemeleri neredeyse bir aylarını almıştı. Sadece bu temizliği temizledikleri takdirde İlahiyat Sarayı’nın üçüncü katından bir teknik seçebileceklerdi.

 

İlahiyat Sarayı’nın üçüncü katındaki tekniklerden herhangi biri bile… Siyah Beyaz Okulu gibi bir yerde mutlak hazine olarak görülebilirdi!

 

“Hahaha, demek benim gibi biri bile böyle bir tekniği elde edebiliyormuş!” Ufak Qing [Qiankun Kılıç Şarkısı]’nın kopyasını aldı, heyecanına diyecek yoktu. “Artık gerçekten, nihayet Büyük Qiankun Taosu’na çalışabilirim.”

 

“Bunlar formasyonlara odaklanan bir Kutsal Ölümsüz’ün notları mı?!” Beyazsu Tazısı formasyonlara dair bir kitabı tutuyordu. O da oldukça heyecanlıydı.

 

İkisi de aslen yetenekli yaratıklardı. Beyaz Amca bir Beyazsu Tazısı’ydı; her ne kadar diğer Tanrıyaratıkları arasında sıradan görülüyor olsa da tek bir konuda olağanüstüydü: zekiydi!

 

Ufak Qing ise Büyük Qiankun Taosu’na dair akılalmaz bir yeteneğe sahipti. Kendisi Xiantian seviyesindeyken bile Boşluk Zıplaması tekniğini kullanabiliyordu! Her ne kadar o zamanlar Ufak Qing’in uzay ışınlanmasına dair gizemleri ve derin kavramları anlayabilmesi mümkün olmasa da bir Tanrıyaratığı olarak bu teknik onun doğuştan gelen bir yeteneğiydi. Yapması gereken tek şey bu Büyük Tao’yu biraz öğrenmekti ve böylece ışınlanabilecekti. Aslında tamamen anlamasına gerek yoktu; sadece ufacık bir kavrayış bile yeterli gelecekti!

 

Ancak, ikisi de iyi bir öğretmene sahip değildi! Ning’in sahip olduğu yeraltı malikanesinde Yıldız Salonu bulunuyordu ve genç adam ayrıca Ölümsüz Diancai’den ders almıştı; ancak Ufak Qing ve Beyaz Amcası kendi başlarına çalışmak zorundaydı!

 

Lakin, İçkalp Dağı’na geldikten sonra her şey değişmişti! Burada çok sayıda yetenekli insan, yaratık ve Habistanrı’yla konuşma fırsatını bulabiliyorlardı. Özellikle de uzun zamandır yaşayan Boşluk seviye Habistanrılar’ın sahip oldukları tecrübeler ve ustalıklar Ölümsüz Diancai’den aşağı kalır gibi değildi. Ning’e yüz vermek için, genelde bu figürler Ufak Qing ve Beyaz Amca’ya bazı bilgileri öğretiyordu. Ve arada sırada ikili beyaz cübbeli Lord Jiang ya da yaşlı şeytan Gümüşay’dan bile tavsiye alabiliyordu!

 

Ancak en önemlisi...

 

Patrik Subhuti Tao’ya dair dersler vermeye başlamıştı!

 

Patrik Subhuti nadiren Tao’ya dair konuşuyordu; bazen on bin yıl boyunca tek bir ders bile vermediği oluyordu; ancak Ning’i öğrencisi olarak kabul ettiği için, Patrik Subhuti hemen Tao dersi sıklığını artırmıştı; aslında neredeyse her ay Tao’ya dair dersler veriyordu! Bu Patrik Subhuti’nin alışkanlıklarından biriydi; genelde yeni bir öğrenci aldıktan sonra, bir süreliğine ders sıklığını artırıyordu. Peki ya öğrenci almadığı zamanlar? Sadece canı isterse ders veriyordu.

 

Sonuçta, Yaşlı Patrik dersleri için sadece kişisel öğrencilerini gözetiyordu. Diğer öğrenciler ise… Genelde Yaşlı Patrikle tanışacak ya da tek bir kelime edecek fırsatı bile bulamıyordu.

 

Bu yüzden, İçkalp Dağı’ndaki bütün öğrenciler muazzam bir telaşın ve heyecanın içerisindeydi. Bazı Gerçek Ölümsüzler ve Semavi Tanrılar bile dinlemeye geliyordu.

 

“Taobabası gerçekten itibarını hak ediyor…” Beyazsu Tazısı’nın keyfine diyecek yoktu. “Taobabası’ndan tek bir Tao dersi almak, tek başıma yüz yıl çalışmaktan bile daha etkili. Aklımdaki soruların çoğuna cevap buldum ve artık bir Tao Yolu’nu kavramayı başardım!”

 

“Taobabası muhtemelen Büyük Qiankun Taosu’nu kavramış olmalı. Sadece ufak tefek bahsetse de kavrayışım resmen tavan yaptı. Artık Uzaykilit bölgelerinden bile dışarıya ışınlanabiliyorum!” Ufak Qing çok heyecanlıydı.

 

……

 

Yıllar birbirini kovalıyordu. İkisi de el işi yaparak altı ay geçirmiş ve İlahiyat Sarayı’nın dördüncü katından birer teknik seçmişti.

 

Bu el işleri sadece zaman alıyordu; aslında kişiyi pek de zorlayan şeyler değildi. Yani el işi yaparken tamamen Tao’ya odaklanabiliyorlardı!

 

Üç yıl daha el işi yaparak İlahiyat Sarayı’nın beşinci katından birer teknik almışlardı.

 

Ardından yirmi yıl daha harcayarak İlahiyat Sarayı’nın altıncı katından birer teknik almışlardı!

 

Altıncı kattaki teknikler Büyük Xia Hanedanlığı’ndaki en kadim tekniklere eşdeğerdi! Neredeyse hepsi Kutsal Ölümsüzler tarafından yaratılmıştı ve hatta aralarında Saf Yang Gerçek Ölümsüzler’in yaptığı teknikler bile vardı.

 

İçkalp Dağı’ndaki yirmi altıncı yıl….

 

“AHAHAHAHA! Dokunulmazım! DOKUNULMAZIM!” Gökyüzünden yağan yağmurun altında, Ufak Qing akılalmaz bir heyecanla Ning’in ölümsüz malikanesini turluyor, vücudu ani ışık hüzmeleriyle kayboluyordu. Yüksek hızda yaptığı ışınlanmalardan sebep vücudu sıklıkla bulanıklaşıyordu.

 

“Ufak Qing. Ufak Qing!” Ning malikanenin girişinde duruyordu. Sadece orada duruyor olsa bile etrafa yaydığı aura Ölümsüz bir kılıca ait gibiydi, bu aura diğerlerini ona boyun eğmeye istekli bir hale sokuyordu. “Ne demek ‘dokunulmazım’? Yağmur yağdığını görmüyor usun? Öyle koşmasana!” Ning gülümsedi.

 

“Ufak Qing.” Beyazsu Tazısı da insan diliyle konuştu. “Ne oldu? Neden bu kadar heyecanlısın?!”

 

Ahahaha…” Kahkahalar patlatmaya devam eden Ufak Qing, tek bir hareketle Ning’in yanında belirdi. “Efendim. Efendim!” Ufak Qing’in gözleri heyecanla doluydu. “Artık Büyük Işınlanma’yı kullanabiliyorum! Nihayet Büyük Işınlanma’yı kullanabiliyorum!”

 

Ne?! Büyük Işınlanma mı?” Ning’in suratında şaşkın bir ifade belirdi. Gençateş Nong’u öldürdüğünde, genç adam bir tane Büyük Işınlanma Tao Mührü ele geçirmişti. Yeraltı malikanesinde de koruyucu bir eşya olarak bu mühürden bir tane almıştı. Normal “Boşluk Zıplaması” ya da “Uzay Işınlanması” teknikleri… “Düşük Işınlanma” olarak görülüyordu. Bunlar sadece tek bir bölgeye ışınlanmanızı ya da belirli bir mesafe katetmenizi sağlıyordu.

 

 Kişi uzaya dair daha fazla öngörüler elde ettikçe daha uzun mesafelere ışınlanabiliyor ve hatta Uzaykilit teknikleri bile bu kişinin üzerinde işlemiyordu.

 

Lakin Büyük Qiankun Taosu’nu tamamen kavrayınca kişi Büyük Işınlanma’yı kullanabiliyordu. Büyük Işınlanma… Kişiyi bir dünyadan bir başka dünyaya ışınlayabilen bir teknikti.

 

Örneğin, kişi Yeraltı Krallığı’nda bu tekniği kullandığında, direkt Büyük Xia’nın Yılankanadı Gölü’ne ulaşabilirdi!

 

 İşte bu yüzden Gençateş Nong zamanında, Cadınehir Ölümsüz Malikanesi’nde kapana kısılmış olmalarına rağmen kendine güveniyordu. İşler ne kadar tehlikeli olursa olsun, yapması gereken tek şeyin Büyük Işınlanma Tao mührünü kullanmak olduğunu biliyordu; böylece direkt Gençateş Klanı’nın merkezine ışınlanabilecekti; ancak ne yazık ki Ning’i tamamen küçük gördüğü için onu bir tehdit olarak almamıştı. Ning o siyah halkayı kullandığında… Gençateş Nong kaçacak zamanı bile bulamamıştı!

 

“Büyük Qiankun Taosu’nda Büyük Tao Bölgesi seviyesine ulaştım!” Ufak Qing heyecanlıydı. “Artık Büyük Işınlanma’yı kullanabiliyorum. Ahahaha… Dokunulmazım. Beni kim öldürebilir? Ha, kim öldürebilir? Hahahaha, artık herhangi bir formasyondan kaçabilirim!”

 

Ning ve Beyazsu Tazısı da gülüyordu.

 

Mavi Gökyılanları uzaya karşı bir yatkınlığa ve yeteneğe sahipti. Büyük Tao Bölgesi seviyesine ulaştıklarında, Büyük Tao’yla bir olabiliyorlar ve bu sayede Büyük Işınlanma’yı kullanabiliyorlardı. Bu noktada onları kıskanmaya bile gerek yoktu.

 

“Efendim, bana biraz kılıç öğretin. Artık Büyük Qiankun Taosu’nda daha fazla bir anlayışa sahip olduğum için kılıç sanatlarında gelişebilecek potansiyelim de arttı.” Ufak Qing hemen konuştu. Ning’in ona bir şeyler öğretmesini istiyordu ve bu yüzden kılıcı seçmişti. Kılıç sanatlarını Büyük Qiankun Taosu’na entegre edecekti.

 

Tamam.” Ning onayladı.

 

Ufak Qing gelişiyordu, ancak genç adamın ilerleyişi daha da şoke ediciydi. Sonuçta… Ning Büyük Xia’da Zifu’sunu oluşturmasıyla Büyük Xia’yı terk etmesi arasında yalnızca yirmi yıl geçmişti!

 

Artık İçkalp Dağı’nda çalışıyordu ve ustasını bile dinleme şansına sahipti. Patrik Subhuti’nin Tao’ya dair verdiği derslere diyecek yoktu. Ayrıca genç adam Yıldız Salonu’nda meditasyon yapmayı ihmal etmiyor, kılıç sanatlarını geliştirmek için de sürekli o golemlere karşı savaşıyordu. Elinde inceleyebileceği sayısız kılıç sanatı vardı! Nasıl hızlı ilerlemezdi?

 

……..

 

 Golemleri her alt edişinde, Ning yeni bir teknik seçme hakkına kavuşuyordu; ancak her mücadelede golemler de değişiyordu. Örneğin ilk mücadelesinde, dördüncü golem ona karşı heybetli, güçlü kılıç sanatları kullanmıştı; ikinci, üçüncü ve dördüncü mücadelelerdeyse golem farklı farklı teknikler sergilemişti. Başlarda golem sadece farklı kılıç sanatları stili kullanıyordu; ancak daha sonraları sabreler, mızraklar, asalar, uçan kılıçlar, büyülü hazineler ve hatta formasyonlar bile kullanmaya başlamıştı. Yani dördüncü golem gitgide zorlu bir rakip oluyordu.

 

Lakin, Ning’in de hızla geliştiğini söylemeden geçmek olmazdı!

 

Artık İlahiyat Sarayı’nın dördüncü katında yüzden fazla kılıç sanatını incelemişti. Unutulmamalıdır ki dördüncü kattaki tekniklerin hepsi [Yüz Santimlik Kılıç]’ın dokuz duruşluk haline denkti!

 

Ardından, Ning beşinci golemi otuzdan fazla kez yenerek beşinci kattan otuzdan fazla kılıç sanatı seçmişti!

 

Daha sonralarıysa, Ning altıncı golemi yirmiden fazla kez yenerek altıncı kattan yirmiden fazla kılıç sanatı elde etmişti.

 

Bununla da kalmamış, Ning yedinci golemi on sekiz kez yenerek, yedinci kattan on sekiz kılıç sanatı almıştı!

 

Her ne kadar Ning çoğu Semavi Tanrılar ya da Gerçek Ölümsüzler tarafından yazılan ve hatta aralarında Taobabaları’nın bile yarattığı bu teknikleri inceliyor ve okuyor olsa da… Zamanının çoğunu [Yüz Santimlik Kılıç]’a ayırarak, bu tekniği kılıç sanatlarının kalbine yerleştirmişti. Diğer kılıç sanatlarından öğrendiği iyi yönleri ve incelikleri [Yüz Santimlik Kılıç]’a entegre ediyor ve bu tekniği daha da mükemmel bir hale sokuyordu. Artık şu anki [Yüz Santimlik Kılıç]’la Ölümsüz Kuzeyürüyen’in yarattığı [Yüz Santimlik Kılıç] arasında bir sürü farklılıklar vardı. Hatta, bu teknik sadece ve sadece Ning’e ait olan bambaşka bir mükemmelliğe dönüşmüştü.

 

…….

 

Ve böylece, eğitimine odaklanan genç adam, İçkalp Dağı’nda otuzdan fazla yıl geçirmişti…

 

............
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21977 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40727 Bölüm Sayısı


creator
manga tr