Bölüm 347: Bir Öğrenci Alma Arzusu

avatar
823 21

Desolate Era - Bölüm 347: Bir Öğrenci Alma ArzusuBölüm 347: Bir Öğrenci Alma Arzusu

 

.........

 

Ji Ning ve Xiamang Zishan ikilisi salonun dışına doğru yürüyordu.

 

Gökışık Sarayı’nın ana salonunda…

 

Dokuz Gerçek Ölümsüz ve bine yakın Kutsal Ölümsüz bu iki genç adamı izliyordu. Üç koltuğun ikisi sahibini bulmuştu; Üstat Odungeçer ve Üstat Karataş. Şimdiyse, geriye sadece bu ikisi kalmıştı…

 

“Hangisi kazanacak?” Lu Dongbin konuştu.

 

Xia İmparatoru ve diğerleri sessizdi. Aradan uzunca bir süre geçtikten sonra Gerçeklord Chiji sessizliği bozdu. “Güçleri birbirine benziyor ve ikisi de yakın dövüş konusunda uzman. Bu mücadelenin sonucunu muhtemelen ilahi güç miktarı belirleyecek.”

 

“Evet.” Lu Dongbin onayladı.

 

“Zishan’ın şansı daha fazla.” İmparator konuştu.

 

………..

 

Yu Wei sessizce Ning’e bakıyordu. Ning’in bu şansı ele geçirerek Taobabası’nın öğrencisi olmak istediğini ve göklere yükselmeyi arzuladığını çok iyi biliyordu. Başarılı olması için umuyordu… Ancak Ning’in güvende olmasını daha çok istiyordu.

 

“Ji Ning, dikkatli ol.” Yu Wei gergindi.

 

…….

 

“Son üçe tek bir adım kaldı.” Dokuznilüfer Dongyan Atası’nın arkasındaydı. O esnada kendi kendine umuyordu. “Ji Ning, umarım başarırsın.”

 

 Ayrılmış olsalar da kalbinde, Ji Ning sonsuza kadar rakipsiz bir deha olarak kalacaktı. Yenildiğini ve hayal kırıklığı yaşadığını görmek istemiyordu.

 

…….

 

“Efendim.” Ufak Qing başını kaldırdı, havadaki devasa su perdesine ve içindeki manzaraya bakıyordu.

 

“Ning, oğlum…” Beyazsu Tazısı daha da gergindi.

 

“Kıdemli öğrenci kardeşim, kazanmalısın!” Mu Kuzeyoğul seslendi.

 

Bulutların üstünde, büyük mühür formasyonunda…

 

Ning ve Xiamang Zishan uzaktan birbirini süzüyordu. İkisi de sakin görünüyordu; lakin bu sakinliğin altında, vahşi bir özgüven yatıyordu… Kazanmaları gerekiyordu! İkisi de ilk üçe girmeyi çok istiyordu, ancak bunu yapabilmeleri için karşılarında duran son rakiplerini yenmeleri lazımdı.

 

 İçlerinden biri mor cübbelere bürünmüş genç bir adamdı, diğeriyse kürklere bürünmüştü.

 

Auraları tamamen farklıydı. Mor cübbeli genç adam heybetli bir aurayla doğmuştu ve imparatorluk klanına ait olduğu için beraberinde soylu bir aura da taşıyordu.

 

Ona kıyasla, Ji Ning’in önceki hayatında ve bu hayatında yaşadığı acı tecrübeler, onu sıradan ve kırsaldan gelen bir genç gibi gösteriyordu… Ancak barış dolu bir dünyadan buraya geldiği için ne kibirli ne de rakibini küçümseyen biriydi.

 

“Yine karşılaştık.” Xiamang Zishan’ın kahramanvari sesi yükseldi. “Son seferde, bana yenilmiştin. Bu sefer, tekrar yenileceksin.”

 

“Sadece otuz yıldır eğitim yapıyorum.” Ning sakince konuştu. “Yaklaşık on yıl önce Zifu Öğrencisi oldum ve bu on yılda şu anki seviyeme ulaştım. Diyagram’da geçirdiğim bir yıllık ölüm kalım mücadeleleri, benim için dış dünyadaki on yıllık eğitime eşdeğerdi. Aramızdaki mücadele altı ay önce gerçekleşmişti… Bu altı ay boyunca, gücüm hayal edemeyeceğin kadar yükseldi.”

 

Xiamang Zishan’ın göz bebekleri küçüktü. Gerçekten de Ji Ning’in bu kısa eğitimi insanı şaşkına çeviriyordu.

 

“Sen geliştin, ben de öyle.” Xiamang Zishan’ın doğal, doğuştan gelen kibirli tavrı onu öfkeli bir kahkaha atmaya itmişti. “Eğer gösterecek tekniğin varsa göster. Aksi takdirde… Yenildiğinde, bu yenilgini kabullenmeyeceksin diye korkuyorum.”

 

“Gel.” Ning sakince Xiamang Zishan’a bakıyordu. Bu sakinlik… Altındaki savaş arzusunu ve vahşetini gizliyordu!

 

Xiamang Zishan’ın vücudu aniden 60 metre uzunluğa sahip üç başlı, altı kollu bir deve dönüştü.

 

[Gökyüzü Dönüşümü]’nde Xiamang Zishan, Ning’den birkaç yüz yıl daha fazla çalışmıştı; lakin [Bekleyen Sonsuz Zehir] gibi diğer ilahi yeteneklere kıyasla, [Gökyüzü Dönüşümü]’nün erken seviyeleri kişiye pek fazla güç vermiyordu. Erken seviyelerde, diğer ilahi yetenekler [Gökyüzü Dönüşümü]’ne üstündü.

 

Lakin [Gökyüzü Dönüşümü]’nün sonraki evreleri, özellikle de Semavi Tanrı seviyesindeki evresi gerçekten güçlü ve etkileyiciydi.

 

Peki ya şimdi?

 

Ning [Yıldızkavrayan El]’in İkinci Halkası’nı kullanıyordu; bu yüzden [Gökyüzü Dönüşümü] ellerine ufacık bir güç bile vermiyordu.

 

“Asamın tadına bak!” Xiamang Zishan vahşet dolu suratıyla kükredi.

 

 Üç siyah gümüş asa aynı anda gökyüzüne atıldı, beraberinde taşıdığı yenilmez aurayla Ning’e doğru ilerlemeye başladı.

 

Asalar ağır silahlardı. Sadece gerçek güce sahip kişiler bu silahların avantajını sergileyebiliyordu. Sabrelere ve kılıçlara kıyasla, asalar çeviklik konusunda daha zayıf kalıyordu. Mızraklara kıyasla, asanın sivri ucu olmadığı için delici güç konusunda da pek iyi olduğu söylenemezdi.

 

Lakin asaların da kendilerine has avantajları vardı. Bu avantaj… Rakibi gönlünce parçalamaktı! Üç Alem’de, özellikle de güçleriyle bilinen Semavi Tanrılar arasında, asa kullanan çok insan vardı! Asaların ve değneklerin tek bir hamlesi gökleri bile delebiliyordu, yeryüzünü bile paramparça edebiliyordu!

 

Bu ikili güç, güç seviyesi ve ilahi yetenek konusunda aynı sayılabilirdi. Doğal olarak asa veya değnek tutan taraf kılıç kullanan taraftan daha vahşi ve daha heybetli oluyordu; bu durum silahlar arasındaki farklılıklardan kaynaklanıyordu. “En iyi” silah kişiye uygun silahtı ve açıkça seçilebildiği üzere, Xiamang Zishan gibi bir figür değneklere ve asalara daha uygundu.

 

BOOM!

 

Üç değnek de gökleri delerek dünyanın rengini değiştiriyordu.

 

Ning’in ellerinde altı Ölümsüz kılıç vardı. Her ne kadar kılıçlarla rakibini direkt karşılaması uygun olmasa da Ning denemek istiyordu. Sahip olduğu ilahi yeteneklerinden sebep, kafa kafaya saldırıları karşılamak istiyordu!

 

Üç değnek dalgalar gibi ilerliyordu!

 

Karşılarında göz alan altı kılıç ışığı duruyordu!

 

Silahlar karşılaştı. Bu çarpışmadan çıkan dehşet verici etki etrafı bile titretmişti… Çarpışmanın sonucunda iki tarafın da birbiriyle denk olduğu anlaşılmıştı!

 

“Başa baş.” Ning şaşırdı. “Son seferde, avantaj karşı tarafaydı. Ciddi bir güç artışı yaşadım… Ancak Xiamang Zishan da boş durmamış gibi görünüyor. Sanırım onu kafa kafaya mücadelede yenmem mümkün değil. Üstelik, [Yıldızkavrayan El] çok ilahi güç kullanıyor; uzun mücadeleler için uygun değil!”

 

Ning kendi zayıflığını çok iyi biliyordu. Büyük Kılıç Taosu’nda çok güçlü olsa da sadece iki normal Tao Yolu kavramayı başarmıştı.

 

Xiamang Zishan’ın Büyük Yıldırım Taosu belki Ning’in Büyük Kılıç Taosu’ndan zayıf olabilirdi, ancak bu adam dört normal Tao Yolu’nu kavramıştı! Üstelik, geçirdiği altı ayda değnekleri de ciddi bir güç artışı yaşamıştı.

 

Ning’in ilahi yeteneği bu zayıflığını kapatıyordu… Ancak bu yetenek çok fazla ilahi güç harcıyordu. Uzun bir mücadeleye tutuşacak olursa muhtemelen ilahi gücü tükenecekti.

 

“Bir Kılıç Ölümsüzü’yüm; neden onunla kafa kafaya çarpışayım ki?” Ning’in kılıç oyunu değişmeye başladı. Daha önceleri, altı kılıç ışığı da düz çizgiler halinde ilerliyordu ancak artık değişmişlerdi. Ning’in kılıç ışığı sonu olmayan bir su akıntısı gibiydi, sürekli sağlam bir akıntı halinde Xiamang Zishan’a doğru atılıyordu. Xiamang Zishan her zamanki gibi asasını sallıyor, ya geniş bir şekilde savuruyor ya da ileriye uzatıyordu.

 

Ning’in kılıç oyunu su gibiydi, sonu yoktu. Xiamang Zishan’ın asa teknikleri hiçbir işe yaramıyordu… Ancak Ning de rakibini yaralayamıyordu.

 

“Hiç şansım yok. Sanırım o tamamlanmamış kılıç tekniğini kullanmam gerekecek.” Ning kendi kendine konuştu.

 

Vhoosh!

 

Ning’in kılıcı bir kez daha değişti. Ning’in altı kılıcından… Bazıları alev gibi yanıyordu, Kılıç Taosu’nun keskin hiddetini taşıyordu! Diğerleriyse sonu olmayan bir su akıntısı gibi rakibini engellemek ve baskılamak için uğraşıyordu! Birkaçı da akılalmaz bir hızda ilerliyordu!

 

Sonuçta, bu kılıç tekniği Ning’in zihninde ve ruhunda büyük bir baskı yaratıyordu.

 

Bu savaş tekniği, Ning’in Miskin Taoist’in dalgakatmanı tekniğini izledikten sonra düşündüğü bir kavramdı. Miskin Taoist dört koluyla savunuyor ve iki koluyla saldırıyordu, ardından “Katman” yaratarak dalga döngüsünü kullanıyordu…. Ning tam olarak anlamamıştı ancak yine de Miskin Taoist’in savaş yönteminden etkilenmişti.

 

“Kılıç bir mızrak olarak kullanılabilir, ancak mızrak kadar delici güce sahip olamaz. Savaş palası olarak kullanılabilir, ancak savaş palasının yarıcı gücüne ulaşamaz. Asa olarak kullanılabilir, ancak bir asa kadar ağır olamaz…”

 

“Kılıcın iki yönü vardır; çevik olan bu silahlar farklı farklı yöntemlerle kullanılabilir. [Üç Baş Altı Kol] ilahi yeteneğini kullandıktan sonra, altı kolumla da farklı farklı yöntemler sergileyebilirsem… Belki güçte bir azalma yaşayabilirim, ancak Miskin Taoist gibi bir güç artışı da yaşayabilirim.”

 

Bu mücadeleden önce, Ning sürekli bu tekniği düşünüyor ve aklında teoriler geliştiriyordu. Daha önceleri, bir önceki mücadelede, genç adam tamamen sessizdi zira kendisini Siyah Beyaz Okulu’nda öğrendiği [Düşük Beş Element Kılıcı]’na odaklamıştı. Bu yazıtta, Beş Element’in birleşik kullanıldığı bir savaş tekniği vardı. Ning dikkatle bu meseleyi inceledi ve aklında genel bir düşünce geliştirdi. Bu esnadaysa, bu düşüncesini sergilemeye başlamıştı.

 

Vhoosh.

 

Su gibi kılıç ışığı, ateş gibi kılıç ışığı, hayalet gibi hareket eden kılıç ışığı…

 

Ji Ning çevik ve zarifti, arada sırada ilerliyor, arada sırada geri çekiliyordu. Kılıç oyunu da aynı şekilde illüzyonvari bir şekle bürünmüştü, dört bir yana çok sayıda kılıç ışığı saçılıyordu. Aniden, farklı farklı kılıç ışıkları ortaya çıktı… Bazıları hafif, bazıları parlak, bazıları akan ve bazıları da patlayıcı olan bir melodiye dönüşüyordu…

 

Su, Ateş, Rüzgâr, Uzay ve Kılıç Taoları…

 

Genç adam kavradığı her şeyi Kılıç Taosu’na entegre ediyordu. İçinde güçlü bir hissiyat belirmişti, adeta farklı farklı kılıç teknikleri birbirleriyle çalışıyor ve birbirlerini destekliyordu. Bu o kadar doğal bir aşamaydı ki genç adamın bir sonraki kılıç tekniklerini düşünmesine bile gerek kalmıyordu. Her şey doğadan, her şey bu fevkalade hissiyattan geliyordu.

 

Bu hissiyatı bozmak istemiyordu; bu hissiyata kapılarak elinden geleni yapmak istiyordu!

 

“Güzel.”

 

“Çok güzel.”

 

“Demek kılıç oyunu bu kadar güzel olabiliyormuş!” Gökışık Sarayı’nın ana salonundaki bine yakın Kutsal Ölümsüz bu manzarayı izlerken kalplerinde kaygısız, özgür düşünceler hissediyordu. Ning’in üç başlı, altı kollu formu farklı farklı kılıç teknikleri kullanıyordu. Adeta muazzam bir suluboya çalışması gibiydi. Boyalar dört bir yana saçılıyordu, ancak insanın kalbine dokunan bir güzelliğe ulaşabiliyorlardı.

 

O esnada, Ning’in formu rüzgâr gibiydi. Altı kılıcı da zarif ve çevik hareketleriyle, inceliğin özüne inerek bir kılıcın nasıl olması gerektiğini sergiliyordu.

 

 Kılıç karmaşık bir kavramdı. En basit kılıç teknikleri bile on üç farklı temel harekete bölünebilirdi, Bu yüzden kılıç asadan, mızraktan ve sabreden daha karışıktı. Bu karmaşa… Gerçek bir usta için çalışabileceği çok sayıda malzeme anlamına geliyordu; farklı farklı malzemelerle muazzam işler başarabilirdi; lakin zayıf biri bu kadar malzemeyle ne yapacağını bilemeyeceği için durum sıkıntıya girebilirdi.

 

……

 

 “Dahi!” Gökışık Sarayı’nın ana salonundaki Lu Dongbin hayranlıkla iç çekmeden edememişti. “Böyle kritik bir savaşta, böylesine derin bir transa girebiliyor. Eğer gözlerim doğru görüyorsa şu anda ‘benlik’ durumunda, her şey kalbinden yükseliyor… Bu durumdayken kullandığı kılıç oyunu da gayet tabii olağanüstü bir hale bürünüyor. Üstelik, bu olağanüstü kılıç tekniklerini iyice ezberleyeceğine şüphem yok. Savaş bittikten sonra, Tao’ya dair kavrayışı ve kılıç oyunu ciddi bir güç artışı yaşayacak.”

 

“Kendisi gerçekten de Büyük Kılıç Taosu’nun nadir dahilerinden biri.” Bodhisattva Mahasthamaprapta demeden edememişti. “Budistler olarak böyle bir dâhiyi yanımıza almaya istekliyiz.”

 

“Sadece iki normal Tao Yolu kavramış olmasına rağmen, Kılıç Taosu’nda öyle yüksek bir kavrayışa ulaşmayı başardı, bu koca Toplantı’daki en güçlü Kılıç Ölümsüzü sadece ve sadece bu çocuktur! Kılıç Taosu’ndaki yeteneği inanılacak gibi değil. Xiamang… Eğer bu Ji Ning’i almayacaksanız onu öğrencim olarak alabilir miyim?”

 

“Doğuçiçek, kalbin mi kaşınıyor?”

 

“Budistler bile heyecanlanmış durumda. Ben niye heyecanlanmayayım?” Lu Dongbin Xia İmparatoru’na baktı.

 

Xia İmparatoru başını iki yana salladı. “Toplantı’da ilk altıya giren kişiler Ustam’ın ve öğrenci kardeşlerimin seçimi için sunulacaktır! Eğer birisi Ji Ning’i seçmezse sen bu çocuğu öğrencin olarak alabilirsin. Ne diyorsun?”

 

“Saçmalık!! Bana böyle limitsiz potansiyele sahip olan bir Kılıç Ölümsüzü’nü seçmeyeceğini mi söylüyorsun?!” Lu Dongbin hemen başını iki yana salladı.


……….
Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21975 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40722 Bölüm Sayısı


creator
manga tr