Bölüm 320: Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı

avatar
858 24

Desolate Era - Bölüm 320: Dağların ve Nehirlerin Parlakay DiyagramıBölüm 320: Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı

 

Gökışık Sarayı’nın en üstündeki tahtta oturan siyah cübbeli İmparator konuştu. “Kral Qi.”

 

“Majesteleri.” Kral Qi hemen cevapladı.

 

“Toplantı’nın kurallarını açıkla.” Siyah cübbeli İmparator talimat verdi.

 

“Anlaşıldı.”

 

Kral Qi hemen ana salonu terk eti. Bulutların üstünde süzülüyor ve aşağıya odaklanan bakışlarına yıldırımvari sesi eşlik ediyordu. “Bu Ölümsüz Kaderin Toplantısı’na toplamda 109,362 katılımcı katılacak!”

 

 Sesi açıktı, göklerde yankılanıyordu. Yaklaşık dokuz bin kilometre altında, Büyük Xia İmparatorluğu’ndan ve diğer büyük dünyalardan gelen Wanxiang Üstatları onu dinliyordu.

 

“109,000’den fazla mı?” Ning’in kulakları titredi. İlahi hissiyle bölgede kaç kişinin olduğunu anlayabilecek olsa da… Burası imparatorluk sarayıydı, ve Büyük Xia İmparatoru hemen üstlerinde duruyordu. Kimse böyle bir yerde ilahi hissini yaymaya cüret edemiyordu.

 

 Yukarıdan gelen ses konuşmaya devam ediyordu. “Wanxiang Üstatları, hepinize birer tılsım verilecek. Hepiniz Majesteleri’nin kullanacağı büyülü hazineye gireceksiniz; Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı’na! Bu resim kozmosu, Qian ve Kun’u tutabilen bir hazinedir; kendi dünyasına sahiptir. Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı’nda kısıtlama olmaksızın birbirinizle mücadele edecek ve tılsım toplayacaksınız. Eğer yeterince güçlü olmadığınızı düşünecek olursanız tılsımınızı atabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde anında Diyagram’dan dışarıya ışınlanacaksınız. Her ne kadar bu durum yenildiğinizi gösterecek olsa da en azından hayatınızı kaybetmeyeceksiniz.”

 

“Pes etmeyi seçenler…”

 

“Ölenler…”

 

“Tılsımlarınızı savaşı kazanan kişiler alacaktır. Diyagram’da en fazla bir yıl kalabilirsiniz; bir yılın ardından, en fazla tılsımı toplayan seksen katılımcı Diyagram testini geçmiş sayılacaktır; lakin eğer bir yıl dolmadan önce… Örneğin, eğer üç ay sonra sadece seksen kişi ayakta kalırsa… O zaman Diyagram testi sonlanacak ve sona kalan katılımcılar testi geçmiş sayılacaktır.”

 

“Eğer bir yıl geçer ve seksen kazanan seçilirse, ancak buna rağmen Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı’nda hayatta kalan Wanxiang Üstatları olursa hayatta kalan kişiler tek bir yere koyulacak ve son bir savaş yapılacak. On altı kişi kalana kadar mücadele edeceksiniz. O on altı kişi de şans kazanacaktır.”

 

“Diğer bir deyişle, Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı’nın en az seksen, en fazla doksan altı kazananı olacak.”

 

“Unutmayın, Diyagram’ın içinde Tao mühürleri, golemler ya da garip hazineler kullanmanız yasaktır! Bu test kişisel gücünüzü denemeye odaklıdır. Bütün hareketleriniz Majesteleri tarafından ve Kutsal Ölümsüzler tarafından izlenecektir. Kuralların dışına çıkamazsınız, kuralları çiğneyen kişiler istisna olmadan öldürülecektir!”

 

İstisna olmadan öldürülecektir!

 

Bu üç kelime katılımcıların kalplerini titretmişti.

 

“En azından seksen? En fazla doksan altı?” Ning, Yu Wei, ve Miskin Taoist birbirine bakıyordu. Onları ne kadar kanlı savaşların beklediğini anlayabiliyorlardı.

 

Bu durum gerçek gibi değildi.

 

Buradaki yüz bini aşkın dehaların hepsi en azından Kutsalateş’in seviyesindeydi! Yüz bini aşkın deha… Toprak Ölümsüzü ya da Kayıp Ölümsüz olma olasılıkları yüksek kişiler… Ancak Ölümsüz Kaderin Toplantısı için birbirleriyle kanlı bir mücadeleye tutuşmak zorunda kalacaklardı. Her ne kadar kişilerin pes edebileceği söylense de savaş anında muhtemelen çok insan can verecekti.

 

“En fazla doksan altı… Ve dünyada 3600 eyaletle, dört deniz var. Ortalama olarak düşünürsek düzinelerce eyaletten bir kazanan çıkacak.” Miskin Taoist iç çekti. “Çılgınlık.”

 

“Acaba üçümüz bu testi geçebilecek miyiz?” Yu Wei’nin suratındaki ifade ciddiydi.

 

Ning de baskı hissediyordu.

 

Geçmişte, Toplantı’ya bu kadar insanın katılması söz konusu bile değildi; geçmişte, sadece yirmi otuz bin Wanxiang Üstadı buraya geliyordu ve bu katılımcılar farklı farklı elemelerden geçerek ilerliyordu.

 

Lakin bu sefer, yüz bini aşkın insan direkt Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı’na gönderilecekti. Bu savaşın sonundaysa en fazla doksan altı kişi zafere ulaşabilecekti.

 

……

 

Gökışık Sarayı’nın ana salonu…

 

Kral Qi geri döndü, saygıyla eğildi. “Majesteleri, gerekli açıklama yapıldı.”

 

“Mm.” Siyah cübbeli İmparator başını hafifçe öne salladı. Bakışları salonu, bulutları delerek yüz bini aşkın gence ulaşıyordu. İzlemek istiyordu… Yaklaşan felaketten öne bu gençlerden hangisinin gerçek bir güce ulaşacağını görmek istiyordu.

 

“Altın karmik erdemle çevrili yüzden fazla kişi var.” Siyah cübbeli İmparator bunu fark etmişti. “Kişi ne kadar karmik başarı gösterirse şansı da bir o kadar fazla olacaktır; ancak sıradan karmik başarısı olanların da muazzam şansa sahip olma durumları var.”

 

Karmik şans ve karmik erdem farklı şeylerdi. Eğer kişinin karmik erdemi fazlaysa bu kişiye ekstra şans bahşediliyordu; lakin örneğin eğer kişi Üç Alem’in büyük figürlerinden birinin öğrencisi olabilirse aynı zamanda karmik şans da elde edecekti. Eğer kişinin ebeveynleri Üç Alem’in büyük figürleri arasındaysa, o zaman kişi de aynı duruma ulaşacaktı.

 

Ya da belki de tesadüf eseri karşılaşacağı bir lütuf sayesinde, kişi aniden karmik şansa erişebilirdi.

 

Tek bir bakışta insanların ne kadar karmik erdeme sahip olduğu görülebiliyordu, ancak şans… Görünmez bir kavramdı.

 

Vhoosh. Siyah cübbeli İmparator aniden bir diyagram çıkardı. Diyagramı açtı, diyagramda bir dağın ve nehrin üstünde duran parlak ayın oluşturduğu manzara tasvir edilmişti.

 

Kutsal Ölümsüzler’in gözleri parlıyordu. Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı…

 

 Bu Saf Yang büyülü hazineydi. Onlar için bu eşya mutlak bir değere sahipti… Ancak bu Kutsal Ölümsüzler aynı zamanda derin düşüncelere de dalmışlardı. Bugün, Büyük Xia İmparatoru Kutsal Ölümsüzler’e Toplantı’ya dair hiçbir şey söylemeden direkt mücadeleyi açıklamıştı. Sadece bu durum bile İmparator’un bu Toplantı’ya ne kadar değer verdiğini gösteriyordu. Hatta, Diyagram’ı çıkarıp bu mücadele için kullanacak olması bile durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterir nitelikteydi.

 

Tırırım…

 

Ning ve diğerleri başlarını kaldırarak gökyüzüne bakmaya başladı. 3600 eyalet delegeleri ve dört denizden gelenler de gökyüzüne bakıyordu.

 

 Yukarıda, bir anda en azından on bin kilometre uzunluğa sahip, devasa bir resim belirmişti. Resim gökleri kaplıyordu ve kişiler resmin içindeki dünyayı görebiliyordu.

 

Svish! Svish! Svish! Svish! Svish! Svish!

 

Ning, Yu Wei, Miskin Taoist ve 109,362 diğer insan oracıkta duruyordu ve aniden istemsizce göklere doğru çekilmeye başlamışlardı. Yukarıda bulunan devasa resim onları çekiyordu. Resme dokunduklarında, vücutları titriyordu; adeta göle düşen yağmur damlalarına benziyorlardı.

 

Kaşla göz arasında, hepsi gözden kayboldu.

 

……

 

Gökışık Sarayı’nın ana salonunda. Siyah cübbeli İmparator sakin gülümsemesiyle konuştu. “Bu test en fazla bir yıl sürecektir. Herkes, rahatça izleyin. Şölen hazırlayın!”

 

Aniden, çok sayıda hizmetçi salona gelmeye başladı. Uzun masalar yerleştiriliyor, Ölümsüz şarapları ve Ölümsüz meyveleri masaları donatıyordu.

 

Kutsal Ölümsüzler’in hepsi bağdaş kurmuştu. Onlarla birlikte gelen takipçiler ise arkalarında oturuyordu.

 

“Diyagram’da olan her şeyi izleyebilirsiniz.” Siyah cübbeli İmparator ana salonun dışındaki bulutları gösterdi. Geniş, on bin kilometre uzunluğundaki diyagram bulutların ortasında duruyordu. Diyagramın dünyası gözle görülebiliyordu; içeride dağlar, nehirler, parlak bir ay ve yüz bini aşkın, farklı bölgelere dağılmış Wanxiang Üstadı duruyordu.

 

“Dongyan, Majesteleri bu Toplantı’yı neden bu kadar önemsiyor?” Dongyan Atası’nın yanında uyuz görünen, yaşlı bir adam konuştu. “Bizzat sunuyor ve insanlara gelmeleri için bile emir verdi. Her ne kadar bir sürü Kutsal Ölümsüz gelmiş olsa da asıl odağı Toplantı’da. Yoksa bu Toplantı’nın özel bir yanı mı var? Acaba toplantıya bazı güçlü figürlerin reenkarne olmuş kişilikleri mi katılıyor? Hatırladığım kadarıyla, yaklaşık otuz yıl önce Yeraltı Krallığı saldırıya uğradı ve Reenkarnasyon’un Altı Yolu parçalandı, değil mi? Acaba onunla mı ilgili?”

 

“Nereden bileyim ben? Ancak, Reenkarnasyon’un Altı Yolu’nun parçalanması gerçekten dünyayı değiştiren bir olaydı. Bu saldırının arkasındaki gizemler akılalmaz olabilir. Büyük dünyamızda kalıp kafamıza göre dolaşmamamız lazım; aksi takdirde her an her şey olabilir. Üstelik, Reenkarnasyon’un Altı Yolu parçalanmış olsa da yüce Taobabası bizim ve birkaç düzine büyük dünyanın reenkarnasyon döngüsünü tekrar oluşturdu. YüceTaobabası’nın korumasına sahibiz, paniklemeye gerek yok.” Dongyan Atası konuştu.

 

Diğer yaşlı adam da başını öne sağlamıştı.

 

Dongyan Atası ve Patrik Nehirköprüsü kendi aralarında yaklaşan fırtınaya dair endişelerini paylaşıyorken, Dongyan Atası’nın arkasında duran Dokuznilüfer, pürdikkat resmi izliyordu.

 

Resim devasaydı, öyle ki içindeki figürler açıkça seçilebiliyordu.

 

“Ji Ning nerede?” Dokuznilüfer onu aramadan edememişti.

 

……

 

“Ji Ning nerede?” Kral Yan’ın arkasındaki Yuchi Xiyue de dikkatle resmi izliyordu. “Ufak kardeşim, dikkatli olmalısın. Dikkatli olmak zorundasın!”

 

……

 

“Efendim nerede?”

 

Resmin altındaki avluda, Sakinsu Marki’nin degelesinde, Mu Kuzeyoğul devasa, bembeyaz bir tazı ve mavi cübbeli bir kadının yanında duruyordu. Ning mücadeleye gitmişti, ancak ruh yaratıklarına izin verilmiyordu. Bu yüzden, Beyaz Amcası ve Ufak Qing şimdilik Kuzeyoğul’un yanındaydı.

 

“Merak etmeyin. Kıdemli öğrenci kardeşim gerçek bir dehadır; Cadınehir Ölümsüz Malikanesi’nde, o kadar kötü durumda olmasına rağmen o Habistanrı’yı ve Gençateş Nong’u öldürmeyi başarmıştı. Ne kolay kolay ölecektir ne de kolay kolay pes edecektir.” Kuzeyoğul’un parlayan gözleri gökyüzündeki illüzyonvari dünyaya odaklıydı.

 

İllüzyon dünyası Dağların ve Nehirlerin Parlakay Diyagramı’nın durumunu gösteren bir ekrandı. Dışarıdan bakıldığında dağlardaki, nehirlerdeki, ormanlardaki figürleri rahatlıkla görebiliyordunuz.

 

Beyazsu Tazısı, Ufak Qing ve Kuzeyoğul hemen resmi incelemeye başlamıştı.

 

“Bakın.” Beyaz Amca bir yere işaret etti. Kuzeyoğul ve Ufak Qing işareti takip ederek resme bakmaya başlamıştı. Gerçekten de dünyanın bir köşesinde, dağ geçidinin orta yerinde kürklere bürünmüş genç bir adam duruyordu.

 

“Kıdemli öğrenci kardeşim.” Kuzeyoğul’un gözleri parladı.

 

“Efendim.” Ufak Qing heyecanlıydı.

 

Yanlarında duran Ölümsüz Beşçılgın da çabucak Ning’i fark etmişti. Gözleri heyecanla doluydu.

 

……..

 

Avludaki insanlar, 3600 eyaletin delegeleri ve dört denizden gelen kişiler, önemsedikleri insanı bulmak adına resme bakıyordu. Onları çabucak bulduktan sonra heyecanla, gizliden gizliye dua ederek sonucu beklemeye başlamışlardı.

 

Diyagram dünyasında.

 

Ning diyagrama dokunur dokunmaz dünyanın değiştiğini ve bir anda bu dağ geçidine geldiğini hatırlıyordu.

 

“Dar geçit mi?” Ning’in ellerinde bir çift Karakuzey kılıcı belirdi. Genç adam dikkatle etrafını süzdü, o kadar dikkatliydi ki ilahi hissini bile kullanmamıştı; zira ilahi hissi fark edilirse rakip onu bulabilirdi. Sonuçta bu Toplantı’ya katılan insanların çoğu ilahi hisse sahipti.

 

Svoosh. Aniden, Ning’in gözleri önünde bir ışık hüzmesi belirdi ve ışık hüzmesi yavaşça yeşil bir tılsıma dönüştü.

 

“Hepinizde birer tılsım var. Eğer pes etmek isterseniz tılsımı havaya fırlatmanız yeterli olacaktır, sizi hemen oradan ışınlayacağım.” Büyük Xia İmparatoru’nun sesi yüz bini aşkın Wanxiang Üstadı’nın kulaklarında yankılanıyordu.

 

Ning hemen elini uzatarak tılsımı kavradı.

 

………

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 21975 Üye Sayısı
  • 840 Seri Sayısı
  • 40722 Bölüm Sayısı


creator
manga tr