"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

Coiling Dragon - Cilt 12 Bölüm 17 – Gizemli Dinler


Kitap 12 (Tanrıların Gelişi)  Bölüm  17  – Gizemli Dinler

Çeviri: Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

 

Gerçekte, Wharton, Gates ve Zassler’a bakarken, Linley içten içe endişeliydi.

Ne de olsa, inzivaya çekilmede önce, son derece önemli bir durum olmadığı sürece rahatsız edilmemesini emretmişti. Buna rağmen, Wharton ve diğerleri şu anda onun yardımını istemişti. Durumun son derece ciddi olduğu kesindi.

“Savaştaki gizli tehlikeler ortaya çıkmış olabilir mi?” Linley, biraz gergindi. Lord Beirut’un uyarısı hala aklındaydı.

Wharton, Gates ve Zassler birbirlerine baktılar. Bir anlık sessizlikten sonra, Zassler, Linley’e bakıp konuştu. “Lord Linley, beş yıldır eğitimdesiniz. Bu beş yılda, savaş başladığından beri pek çok şey oldu. Hepsini tek seferde açıklamamız mümkün değil. Ana salona geçip olayları ayrıntısıyla anlatalım.

Linley başıyla hafifçe onayladı.

Yer altı bölgesinden dışarı çıkarlarken, Wharton birden sordu. “Abi, İlah seviyeye ulaşabildin mi?”

Gates ve Zassler’da hemen dönüp Linley’e baktı.

Ne de olsa, Linley İlah seviyeye ulaşması için yaklaşık on yıl gerektiğini söylemişti. Şu an ise altı yıla yakın bir süre geçmişti.

“Hala biraz var.” Linley, hafifçe gülümseyerek kafasını salladı. “Eğer eğitimimi yarıda kesmemiş olsaydınız, belki altı ay içinde ulaşmış olurdum.” Linley, bir İlah olabilmeyi ciddi anlamda arzuluyordu. Süratin Engin Gerçeklerindeki şu anki eğitim seviyesiyle… İlah seviyenin hissedebileceği kadar yakında olduğunu biliyordu.

Seviye atlamasına azıcık kalmıştı. Süratin Engin Gerçekleri içinde iki özelliği bulunduruyordu, ‘Hızlı’ ve ‘Yavaş’; eğer birisi bu ikisinden birinde sınıra ulaşabilirse, bir Yarı Tanrı olabilirdi. Ancak Süratin Engin Gerçeklerinde ustalaşabilirse, Linley bir Tanrı olacaktı.

Süratin Engin Gerçeklerinde eğitim yaparken karşılaşacağı tek darboğaz, Tanrı seviyesine ulaşmadan önce ortaya çıkacaktı.

Yarı Tanrı seviyesinde herhangi bir darboğazla karşılaşmayacaktı.

Örneğin, Desri, Fain, Rosarie ve Tulily gibiler o son adımda darboğazda kalmışlardı, çünkü üzerinde eğitim yaptıkları gizemler, Elemental Yasaların oldukça düşük seviye gizemleriydi. Evrendeki sayısız boyutta, azizlerin büyük çoğunluğu düşük seviyeli engin gerçeklerde eğitim yapardı.

Ne de olsa Linley’in Süratin Engin Gerçeklerinde eğitim yapabilmesi, biraz daha şansın yardımıylaydı.

Linley, altı ay sonra ilah seviyeye ulaşacak olsa da, Wharton yardımını istediğinde doğal olarak eğitimini yarıda kesmişti. Ne de olsa, aile ve eğitim arasında seçim yapmak zorunda kalırsa, ailesi daima daha önemliydi. Eğer ailesi ve arkadaşları zorluklarla karşılaştıysa, Linley, onları umursamadan eğitimine nasıl devam edebilirdi ki?

Ejderkanı Kalesi’nin ana salonu.

Pek çok insan orada toplanmıştı. Linley sessizce baş köşeye oturup, dikkatle Wharton’un son yıllarda yaşananları anlatışını dinledi. 

“Pek çok üst düzey Aziz mi ortaya çıktı?” Linley, Wharton’dan savaşın seyrini değiştiren ve birden bire ortaya çıkan gizemli uzmanları dinlerken, elinde olmadan endişelenmeye başladı. “Wharton ve diğerlerinin anlattığına göre, o Azizlerin çoğu Yüce Savaşçı Azizlere ve hatta Desri ve Tulily gibilere denk güçte.”

Linley hemen durumu doğru bir şekilde değerlendirmişti.

Normal koşullarda konuşmak gerekirse, Yüce Savaşçı Azizler kıtadaki en güçlü Azizler arasında olmalıydı ve onların üzerinde yalnızca Temel Azizler gelirdi. Yüce Savaşçı Azizler güç olarak yaklaşık Heidens , Osenno ve Işık Kilisesinin diğer ölen Azizleri seviyesindeydiler.

“Aziz seviye Yıldırım Kertenkeleye denk bir hızı var ve onu tek bir saldırıda yenmeyi başarmış.” Linley bile Rohault İmparatorluğunda ortaya çıkan iki Aziz’in gücünden etkilenmişti.

“Desri ve Rutherford seviyesinde pek çok uzman ortaya çıkmış. Bu…” Linley biraz şaşkındı.

Son beş yılda, çok sayıda yeni Aziz ortaya çıkmıştı ve hepsi çok güçlüydü.

Görünüşe göre neredeyse hepsi bir Temel Aziz gücündeydi.

“Bu doğru olamaz.” Linley kaşlarını çattı. “Bu uzmanların eskiden burada olmadığı kesin. Eğer olsalardı, Savaş Tanrısı ve diğerlerinin gözünden kaçamazlardı.” Linley bu konudan emindi. Ancak bu uzmanlar eskiden burada olamayacağına göre, o halde…

Yulan Kıtasına son beş sene içerinde geldikleri ortadaydı.

“Başka boyutlardan uzmanlar mı?” Linley kendi düşünceleri karşısında şok olmuştu.

“Dur biraz, bu da doğru olamaz.” Linley, kendi teorisini anında reddetti. “Başka boyutlardan geldilerse ne olmuş? Diğer boyutlardaki tüm uzmanların Temel Aziz seviyesinde olması mümkün mü?”

Evrendeki diğer boyutların gözünde, Yulan Kıtası da bir ‘başka boyut’tu.

Diğer boyutlardaki uzmanların güçlü olması garip olmazdı, ancak yine de… bu kadar güçlü olmalarına imkan yoktu!

“Abi, bu süreç içinde Baruch İmparatorluğunda ortaya çıkan yeni bir din var.’Muba’ olarak bilinen bir tanrıya tapıyorlar.” Wharton karşlarını çatarak devam etti. “Abi, uzun süre önce imparatorluk sınırlarımız içerisinde hiçbir dine izin verilmeyeceğini söylemiştin. Bu kiliseleri ezmek için çok uğraştık, ancak başaramadık.” Wharton kafasını çaresizce salladı.

Bunu duyan Linley’in yüzü birden değişti.

Gizemli bir din mi?

İnanç gücüne kim ihtiyaç duyardı? Bu sorunun cevabı, hiç kuşkusuz…

Bir İlah!

“Devam et.” Linley hemen Wharton’a döndü. “Neden bu kiliseleri engelleyemediniz?”

Wharton başıyla onaylayıp devam etti. “Öncelikle, bu kiliseler gizli uzmanlara sahip. Dahası… bu din gerçekten de bazı güçlere sahip. Bazı mucizeler yarattılar! Gösterdikleri bu mucizelerden dolayı Baruch İmparatorluğundan pek çok insan bu ‘Muba’ya tapmaya başladı.”

“Mucizeler mi?”

Linley’in yüzü bembeyaz olmuştu.

“Abi, sorun nedir?” Wharton, Gates, Ankh ve diğerleri şaşkın ifadelerle Linley’e baktılar.

Linley neredeyse İlah seviyeye ulaşacağı için, Desri ve diğerleriyle bol bol İlah seviye uzmanlar hakkında konuşmuşlardı. Bu yüzden, iyi biliyordu ki… inanç gücü İlahlar için son derece yararlıydı. Savaş Tanrısı, bu nedenle O’Brien İmparatorluğu sınırlarında yalnızca kendisine tapılmasına izin veriyordu.

Diğer dinler sıkı kurallarla yasaklanmıştı.

Mucizelere gelince…

Pek çoğu yalnızca bir İlah’ın anlayabileceği yasaların engin gerçekleri sayesinde gerçekleştirilebilirdi.

“Mucizeler yaratabilen isimsiz bir din. O halde…” Linley’in kalbi sıkıştı. “Baruch İmparatorluğundaki bu gizemli kilisenin arkasında kesinlikle İlah seviye bir uzman var!”

“Wharton, Cena.” Linley hemen emir verdi. “İyi dinleyin. Bu dini bastıracak şekilde hareket etmenizde bir sorun yok, ancak şunu unutmayın, onları baskılamak için kullandığınız gücü arttırmayın. Ne olursa olsun, o kilisesin İmparatorluğumuza karşı açık şekilde savaş açmasına neden olamazsınız. En azından… şimdilik bunu yapmayın.”

Salondakiler bunun nedenini anlayamamıştı.

Ne de olsa Linley haricindekiler, Gates ve Wharton gibiler Aziz seviyeye ulaşalı ne kadar olmuştu ki? Zassler bile, tecrübeli olmasına rağmen, bu tecrübeler dünyevi meseleler ve ölüm büyüsü hakkındaydı. İlahlar konusundaki bilgisi Linley’e kıyasla çok daha azdı.

“Hepiniz az önce söylediklerimi aklınıza kazıyın.” Linley, ciddi bir ifadeyle konuştu.

“Peki.” Wharton, Cena ve diğerleri anladıklarını belli edecek şekilde karşılık verdiler. Linley’in emirlerini kesinikle uygulayacaklardı.

Linley ancak şimdi rahatlayarak bir nefes verebildi. Karşılarında İlah seviye bir uzman vardı. Buna şüphe yoktu!

Ne de olsa, İlah seviyeye ulaşmayan birisi için inanç gücü tamamen yararsızdı.

Karşılarındaki bir İlah olduğuna göre, Linley doğal olarak onu kızdırmak istememişti.

Linley ilah seviyeye ulaştıktan sonra bile, böyle bir rakibe karşı nedensiz yere düşman olmak istemezdi. Ne de olsa o yalnızca yeni bir Yarı Tanrı olacaktı. Rakibi ilah seviyeye ulaşalı ne kadar olmuştu? Linley’in bunu bilme şansı yoktu.

“Abi. Kısa süre önce, imparatorluğumuzda garip bir olay daha yaşandı. Mavi Aslan Şehrinde…” Wharton, ‘ölü şehir’ olayını ve şehirdeki insanların ölümlerinin arkasındaki gariplikleri açıklamaya başladı.

Bunları duyan Linley de şaşıp kalmıştı, ancak aynı zamanda tedbirli davranması gerektiğini anlamıştı.

Bir şehir dolusu insan tek bir gecede ölmüştü.

Bu, savaş meydanındaki bir katliamdan bile daha çok can sıkıyordu. Ayrıca durum çok garipti.

Ana salondaki herkes bu konuda çaresiz hissediyordu. Ne de olsa konuyla ilgili tek bir ipucu bile yoktu. Dahası, şu anda Yulan Kıtasında çok fazla gizemli uzman vardı. Şu anda yapabilecekleri hiç bir şey yoktu ve Linley bile sorumluyu nasıl ortaya çıkaracağını bilemiyordu.

“Az önce aynı şeyin O’Brien İmparatorluğunda da yaşandığını mı söyledin?” Linley birden sordu.

“Doğru, yaklaşık bir ay kadar önce.” Wharton cevap verdi.

Linley başıyla hafifçe onayladı. “O halde şuna ne dersiniz. Siz kalede bekleyin. Ben Savaş Tanrısı Dağını bir ziyaret edeyim.”  Ne de olsa bu olay kendi İmparatorluğunda yaşanmadan çok daha önce O’Brien İmparatorluğunda yaşanmıştı.

Dahası, Savaş Tanrısı Dağı hala kendi saflarında olanlardan daha güçlü Azizlere sahipti.

Belki de bir ayın ardından Savaş Tanrısı Okulu bazı ipuçları bulmuştu.

“Abi, bizimle birlikte yemeyecek misin?” Wharton şaşırmış bir şekilde sordu. Linley eğitimden yeni çıkmıştı, ancak ailesiyle yemek bile yemeden Savaş Tanrısı Dağına mı gidiyordu? Bu fazla aceleci davranmak değil miydi?

“Gerek yok.” Linley çoktan kararını vermişti.

Bu meseleyi çözdükten sonra hemen eğitime dönecekti. Ne de olsa seviye atlamaya çok yaklaşmıştı.

Vakit akşam üstüydü. Belli belirsiz bir gölge Ejderkanı Kalesi’nin üzerine yükselip sonsuz gibi görünen batı ufkunda kayboldu.

“Lord Beirut gerçekten de doğru söylemiş. Yulan Kıtası gerçekten de pek çok tehlikeyle dolu.” Linley biraz gergin hissediyordu. O gizemli dinin arkasında İlah Seviye bir uzman vardı. Boyutta birdenbire ortaya çıkan yeni bir İlah karşısında nasıl rahat kalabilirdi ki?

Bu durum, garip olayların arkasındaki kişinin bir İlah olabileceğine işaret ediyordu.

Eğer kendisi İlah seviyeye ulaşamazsa, büyük ihtimalle karşı koyma şansı bulamayacaktı.

“Bu meseleyi hallettikten sonra, hemen her anı değerlendirip mümkün olan en kısa sürede İlah seviyeye ulaşmalıyım.” Linley, ‘ölü şehir’ olayını düşündüğünde daha da endişeli hissetti. Sanki… bu garip ‘ölü şehir’ olayının arkasında korkunç bir sır vardı.

O uçarken rüzgar esip gürlemeye devam ediyordu.

“Görüşüne göre Yulan Kıtası eşi benzeri görülmemiş bir fırtınanın içinde kalacak.” Linley havada bir ışık huzmesi olarak ilerledi.

Savaş Tanrısı Dağı.

Şu anda Savaş Tanrısı Dağını yöneten Fain, Linley’i bizzat karşıladı. İkisi Savaş Tanrısı Dağındaki özel bir odaya çekilerek sohbet etmeye başladılar. Fain beş bin yıldır azimle eğitim yapıyordu ancak hala seviye atlayamamıştı.

“Linley bu gelişinin nedeni ‘ölü şehir’ olayı değil mi?” Fain konuyu ilk açan olmuştu.

“Evet. Fain, hiç ipucu bulabildiniz mi?” Linley, hemen sordu.

Fain’in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Doğal olarak bu son ay boyunca, O’Brien İmparatorluğundaki ‘ölü şehir’ olayı yüzünden endişeliydi. Aynı olay Baruch İmparatorluğunda da yaşandıktan sonra çabucak bundan haberdar edilmişti ve bu soruna özel önem veriyordu.

“Tek bir ipucum var.” Fain, çaresiz şekilde konuşmuştu. “Bu gizemli uzman, hızla hareket ederek şehirdeki herkesi tek tek öldürmüş.”

“Ya?” Linley irkilmişti. “Tek tek mi öldürmüş?”

Azizler gerçekten de yüz bin insanı kısa sürede öldürebilirdi. Eğer sınırlarına kadar hızlanırlarsa, geçtikleri bölgedeki insanları anında öldürebilirlerdi. Bir Aziz için yüzlerce metreyi geçip oradaki insanları bir saniye içinde öldürmek son derece kolaydı.

Yüz bin insanı öldürmek için bir ya da iki saat yeterli olurdu.

Eğer saldıran Linley’in seviyesinde bir uzmansa, bunu çok daha kısa sürede yapabilirdi.

“Bunu neden yapıyor?” Linley bunu anlayamıyordu.

Azizlerin böyle bir güce sahip olduğu doğruydu, ancak Aziz seviye bir uzman bu kadar çok sıradan insanı neden öldürüyordu? Dahası, bu yalnızca anlamsız değildi, ortaya çıktığında… diğer Azizlerin tepkisini de çekerdi ve hatta güçlerini birleştirip sorumluya saldırabilirlerdi!

“Ben de anlam veremedim.” Fain kafasını salladı. “Aslında, bu ipucunu bile şansın yardımıyla bulduk. Sekizinci çırak kardeşim şehrin üzerinden uçarken, şehirdeki insanları öldüren gümüş pelerinli bir uzmanla karşılaşmış. Hemen öfkelenip ona saldırmış… ancak o gümüş pelerinli uzman karşılık vermeyip hemen kaçmış. Bu gümüş pelerinli uzman sonra derece hızlıymış ve sekizinci çırak kardeşim ona kıyasla çok daha yavaş kalmış. Gümüş pelerinli uzman çırak kardeşim müdahale edene kadar çoktan birkaç bin kişiyi öldürmüş ve ölülerin hepsi ‘ölü şehir’ vakasındakilere benzermiş.”

Linley başıyla hafifçe onayladı.

Sekizinci kişisel çırak. Böyle yüksek bir sırada olması onun Savaş Tanrısı Okulu’nda binlerce yıldır eğitim yaptığı anlamına geliyordu.

“Hmm?”

Linley ve Fain birden kuzey doğuya doğru döndüler. O yönden korkunç bir enerji dalgası yayılmıştı. O enerji dalgası on binlerce kilometre aşmıştı ve şimdiye neredeyse hissedilemez olmuştu, ancak Linley ve Fain gibilerin gözünden kaçması mümkün müydü?

Binlerce kilometre uzakta Azizlerin dövüştüğünü hissetmişlerdi.

Az önceki korkunç güç dalgasını fark etmeme imkanları var mıydı? Onların seviyesinde biri için o enerji dalgası gece vakti ortaya çıkan güneş gibiydi.

“O da neydi öyle!” Fain şok içinde sordu.

Ancak tam o konuştuğu sırada, Linley’in yüz ifadesi birden dondu.

“On Sekiz Kuzey Dükalığında katliama kalkışan tüm Aziz ve İlahlar, ya da Karanlık Orman’ın huzurunu bozanlar… hiç tereddütsüz öldürülecekler!” Boğuk bir ses Yulan Kıtasındaki her bir Azizin ve İlahın zihnini doldurmuştu.

Kıtadaki tüm uzmanlar şok içinde donup kalmıştı.

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1429

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1188

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 973

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 901

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 769

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 711

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 633

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 618

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13764 Üye Sayısı
  • 651 Seri Sayısı
  • 31087 Bölüm Sayısı


creator
manga tr