"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

Coiling Dragon - Cilt 11 Bölüm 35 – Yaşamak için Kaç!


Kitap 11 (Tanrıların Mezarlığı)  Bölüm  35  – Yaşamak için Kaç!

Çeviri: Gin   Düzenleme:  Dr.Hiluluk

 

 

“Gebertin onu!” Ötedeki iki kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisi kükredi.

“Geber!”

Sayısı Cehennem Çukuru Kılıç İblisi öfkeyle haykırırken, kan kokusu almış sivri sinekler gibi vahşice Linley’e doğru atıldılar. Neredeyse anında, merkezlerinde Linley olacak şekilde, Linley’in çevresi sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisiyle dolmuştu.

Soluk kırmızı uğursuz aura çoktan görünür bir hal alıp Linley’i tamamen çevrelemişti ve Linley’in gözleri de yabani bir çılgınlıkla kırmızıya dönmüştü.

“S*ktirin!” Linley öfkeyle haykırdı.

Ansızın, Linley’in çevresinde, her yönde sayısız devasa kaya belirdi, aynı zamanda Cehennem Çukuru Kılıç İblislerinin aralarındaki boşlukları da doldurmuştu.

Cehennem Çukuru Kılıç İblisleri uçmak zorundaydılar, bu yüzden birbirlerine çok yakın duramıyorlardı. Kılıçlarını rahatça savurabilmek ve uçabilmek için, her biri diğerlerinden yaklaşık iki-üç metre uzakta duruyordu.

Ve şimdi…

Linley’in anlık büyüsüyle ortaya çıkan kayalar çevresindeki yüzlerce metrelik mesafeyi tamamen doldurmuştu.

“Ejderhan nerede?” Cehennem Çukuru Kılıç İblisleri önceden aralarındaki boşluklardan Linley’i görebiliyordu, ancak şimdi çevrelerindeki sayısız dev kaya yüzünden, neredeyse hiç biri onun nerede olduğunu göremiyordu.

Sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisi ve dev kayalar dev bir küre oluşturmuştu ve Linley kürenin merkezindeydi.

“Durum kötü.” Durumu gören iki kan kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisi kötü bir hisse kapıldı.

Cehennem Çukuru Kılıç İblislerinin ruhsal enerjileri yalnızca birkaç metrelik mesafeye ulaşabiliyordu ve bunun onlara bir faydası yoktu. Ve şimdi, görüş açıları da engellenince, kendi yoldaşlarını öldürmekten korkarak kılıçlarını rastgele sallamaya cesaret edemiyorlardı.

Ne de olsa…

Bu kürenin içinde devasa kayalar haricinde çok sayıda Cehennem Çukuru Kılıç İblisi vardı. Buna karşılık yalnızca tek bir ‘Linley’ vardı.

“Geber…”

Linley, devasa kayaları anlık büyüyle oluşturduğu anda, yakınındaki onlarca Cehennem Çukuru Kılıç İblisi aynı anda ona saldırdı. Linley’e yakın olan bu Cehennem Çukuru Kılıç İblisleri onun nerede olduğunu biliyordu ve hiç tereddüt etmediler.

Onlarca kılıç aynı anda savruldu.

“Geberin!”

Linley’in gözleri dizginsiz bir öfkeyle yanıyordu ve öfkeyle haykırarak Kanlı Menekşeyi yıldırım gibi savurup aşağıya doğru atıldı. Ancak ne kadar hızlı olursa olsun, yaklaşık on kılıç yine de vücuduna ulaşmıştı.

“Bam!” Linley’in ‘Dalga Kalkanı’ anında parçalandı.

Yer altından çıkmadan önce yenilediği ‘Kutsal Toprak Zırhı’ da anında çöktü.

“Şlak!” Üç kılıç aynı anda ejder pullarına vurup, Linley’in vücuduna saplandı. Kılıçlar, Linley’in kemiklerine kadar dayanmıştı ancak bu kalp dağlayan acı karşısında Linley kaşlarını bile çatmamıştı.

“Hıhh.” Koyu gök mavi Ejderkanı savaş ki’si birden patlayarak o üç kılıcı geri savurdu.

“Bam!”

Linley, onu çevreleyen solgun kırmızı uğursuz auranın içinde bir iblis tanrısı gibi gözükerek, bir meteor gibi yere doğru fırladı. Onu engellemeye çalışan Cehennem Çukuru Kılıç İblislerini öldürmeye çalışmadan, hemen kılıcını savurup, çarpışmanın gücünü kullanarak daha da hızlanıyordu.

Garip olan ise, bir saniyeden az bir süre sonra… Linley ‘küre’nin en altına ulaşıp bir kez daha yer altına girmişti.

Linley’in anlık büyü ile dev kayaları ortaya çıkarıp sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisinin saldırısını engellemesinden aşağıya doğru atılmasını tarif etmek biraz zaman alsa da, gerçekte tüm bunlar yalnızca bir saniyeden az sürede gerçekleşmişti… Linley bir kez daha yeraltına kaçmayı başarmıştı.

 “Şu iğrenç Ejderhan.” Bunu gören kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisi soğuk bir biçimde homurdandı.

Diğer kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisinin gözlerinde de ölümcül bir ifade vardı. “Bu Ejderhan inanılmaz sinsi. Tek bir anda büyüsünü kullanarak… havada bir ‘yeraltı’ ortamı yarattı ve çok sayıda çocuğumuzun onu görmesini engelledi.”

İki kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisi işlerin karmaşık bir boyuta ulaştığının farkındaydı.

On Cehennem Çukuru Kılıç İblisi Linley’i öldürmek için yeterli değildi, ancak yer altına kaçtığına göre ne yapabilirlerdi ki?

“Tek bir yöntemi var.” Lider kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisi yere doğru baktı. “Gerçekten de ona yaklaşıp saldırmak zor olacak. Yapabileceğimiz şey ise… on bin Cehennem Çukuru Kılıç İblisini o Ejderhana aynı anda uzaktan enerji kılıçlarıyla saldırtmak.”

Diğer kırmızı Cehennem Çukuru Kılıç İblisinin gözleri aydınlandı. “Doğru. Ona yaklaşmamıza gerek yok. On bin Cehennem Çukuru Kılıç İblisimiz uzaktan aynı anda enerji kılıçlarıyla saldırırsa, her bir saldırının gücü yakın mesafe saldırılarının yarısı kadar olsa da, on bin saldırının toplam gücü onu kıymaya dönüştürmeye yeter.”

Linley ve Fain yer altından ilk çıktığında, yaklaşık bir milyon Cehennem Çukuru Kılıç İblisi aynı anda kılçlarını savurarak birkaç kilometrelik bir alanı kapsayan enerji saldırıları göndermişler ve birkaç kilometre genişlikte bir çukur oluşturmuşlardı. Dahası… Fain’in bile göğsünden aşağısı yok olmuştu ve Linley’in bacakları parçalanmıştı. Altı Gözlü Altın Ni Aslanı kardeşlerden ikincisi de, büyük kardeşi ve üçüncü kardeşini korumak için hayatını feda etmişti.

O milyon Cehennem Çukuru Kılıç İblisinin saldırılarının gerçekte yalnızca %0,1’inin Linley ve diğerlerine isabet ettiği unutulmamalıydı.

Buna rağmen, Fain ve Linley neredeyse ölüyordu.

Şanslıydılar ki, yer altına baş aşağı dalmışlardı.

“Vızzz!” “Vızzz!” “Vızzz!”

Yüz binlerce Cehennem Çukuru Kılıç İblisi birer ok gibi yer altına dalıp Linley’i aramaya koyuldu. Daha önceki tecrübelerini kullanarak Linley’in canlı kaçmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerdi.

Tanrıların Mezarlığı’nın onuncu katında.

“Beni rahatsız etmeyi kes!” Bebe öfkeyle haykırdı.

Şu anda Bebe’nin kürkü delinmişti ve etinde derin bir yara vardı, kanı çevredeki çimenlere akıyordu. Yakınındaki Desri onu iyileştirmek istemişti ancak Bebe anında ona bağırmıştı.

Desri çimlerin üzerinde öylece durarak dönüp diğer uzmanlara baktı. Kara Kabuklu Akrep, iki Altı Gözlü Altın Ni Aslanı, Rosarie, Tulily, Oliver… hepsi sessiz ve inanılmaz moralsizdi.

“Linley hayatımı kurtardı.” Tulily homurdandı.

Az önce, Linley bir şekilde yukarıdan gelen Cehennem Çukuru Kılıç İblislerini bir anlığına engellemeyi başarmış, Rosarie, Oliver ve Tulily’e kaçma şansı vermişti. Bunu yapmasaydı öleceklerdi.

Linley altıncı katta Alev Tiranını öldürüp onları kurtarmış olsa da, bu kez durum farklıydı. Ne de olsa, Linley, Alev Tiranını onlar için olmasa bile yine de öldürecekti. Onları kurtarması yalnızca bunun yan etkisiydi.

Tulily ve diğerleri fazla minnet hissetmemişti.

Ancak bu kez durum farklıydı.

Linley kaçmayı başaramayacak olsa bile, hiçbir şey yapmadan  Tulily, Oliver ve diğerlerinin onunla birlikte ölmesini bekleyebilirdi. Ancak Linley öyle yapmamıştı!

“Patron.” Bebe’nin gözleri sulanmıştı. Şu an endişeyle Linley’in ruhunu hissetmeye çalışıyordu.

Onuncu kat ve on birinci kat gerçekte iki farklı boyuttu ve Bebe bu yüzden Linley’le zihinsel olarak konuşmayı başaramazdı. Ancak Linley ölmediği sürece, Bebe onun varlığını hissedebilirdi.

“Patron, hayatta kalmak zorundasın.” Bebe’nin kalbi titriyordu. “Dayan, dayan…”

Bebe Linley’in sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisi tarafından kuşatıldığını biliyordu. Bebe’ye göre, eğer Linley on saniyeden fazla hayatta kalmayı başarırsa, büyük ihtimalle yer altına kaçardı. Yer altına ulaşırsa, Linley’in yetenekleriyle kalan birkaç ayda sağ kalmayı başarma ihtimali vardı.

“Linley ile Işık Kilisesi arasındaki kini biliyorum.” Rosarie kısık bir sesle konuştu. Linley’in düğün gününden sonra, Cesar birkaç günlüğüne Rosarie’yle kalmıştı ve Rosarie ondan Linley’in ailesi ve diğer meselelerini öğrenmişti.

“Eğer Linley ölürse bile, kesinlikle intikamını almasına yardım edeceğim.”

“Ben de.” Tulily konuştu. “Hayatımı Linley’e borçluyum. Ancak Işık Kilisesini yok edersem biraz daha iyi hissedebilirim.”

“Biz iki kardeş de geleceğiz.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanı Cleo kükredi. “ O Linley… geçmişte, bizi ve babamızı serbest bıraktı, bu bile başlı başına büyük bir iyilik. Bu kez… biz iki kardeşi kurtardı. Bu iyiliğini kesinlikle karşılıksız bırakmayacağız.”

Geçmişte, Linley Kanlı Menekşeyi çektiğinde, Dylin’i serbest bırakmıştı. Dylin bunu daha sonra Beirut’tan öğrenmişti.

“Linley’in intikamını almaya yardım etmek için beni de sayın.” Oliver birden konuştu.

“Sizi piç kuruları!” Bebe öfkeyle haykırdı. Gruptakiler şaşkın bir şekilde dönüp Bebe’ye bakmadan edemediler.

Bebe onlara öfkeyle bakıyordu. “Saçmalamayı kesin. Patronumun intikamını mı alacaksınız? Patron kendi intikamını alır! Patron kesinlikle Tanrıların Mezarlığından sağ çıkacak. Hepiniz o ölmüş gibi konuşmayı kesin. Patron ölmeyecek!”

“Ölmeyecek mi?”

Fain, Tulily, Cleo ve diğer uzmanlar Linley’e karşı minnet duysa da, Linley’in on birinci katta ne kadar güç bir durumda kaldığını biliyorlardı.

O sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisinin saldırısı altında nasıl kaçıp kurtulacaktı ki?

“Patronum ve ben ruhsal olarak bağlıyız.” Bebe öfkeyle devam etti. “Ben, Bebe, detayları bilmesem de, Patron’un hala hayatta olduğunu biliyorum. Ruhum hala onun varlığını hissediyor. Oldukça zaman geçti, ancak Patron hala hayatta… Onun kesinlikle sağ kalacağına inanıyorum!”

Diğer uzmanlar durumu anlamıştı.

Bebe, Linley’in sihirli canavar yoldaşıydı. Linley’in ölüp ölmediğini hissedebilirdi.

“Hala yaşıyor mu?” Desri ve diğerleri şaşırmış ve sevinmişti.

Linley’in sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisinin kuşatmasından nasıl kaçtığını anlamasalar da, en azından şu an hala hayattaydı.

“On yıl süresinin dolmasına yalnızca birkaç ay kaldı. Umarım Linley dayanabilir.” Desri kendi kendine gizlice fısıldadı. Yalnızca o değil; diğer tüm uzmanlar sessizce Linley için dua ediyordu.

Hepsi biliyordu ki…

On birinci kattaki bir milyon Cehennem Çukuru Kılıç İblisine karşı aylarca dayanabilmek… Linley’in hayatta kalma şansı hala oldukça düşüktü!

Tanrıların Mezarlığı’nın on birinci katında.

Metalik yer altı sayısız tünelle doluydu ve her bir tünel her yerde Linley’i arayan yüz binlerce Cehennem Çukuru Kılıç İblisi tarafından açılmıştı.

“Graaaaar.” Bir Cehennem Çukuru Kılıç İblisi kükredi.

Anında çok sayıda Cehennem Çukuru Kılıç İblisi o tarafa doğru yöneldi, ancak tek görebildikleri koyu-kırmızı bir figürün yıldırım hızıyla tünelden uzaklaşması ve geride parçalanmış ejder pulu parçaları bırakması oldu.

Üç saat.

Tam üç saattir kaçıyordu. Yer altına girdiğinden beri, sayısız Cehennem Çukuru Kılıç İblisi onu kovalamıştı. Başlarda Cehennem Çukuru Kılıç İblisleri Linley’in nerede olduğunu bilmiyorlardı ve ilk bir saat boyunca Linley’in yer altındaki kaçışı görece kolay olmuştu.

Ancak ardı ardına keşfedildikten sonra.

Karşısına giderek daha çok Cehennem Çukuru Kılıç İblisi çıkmaya başlamıştı ve kaçmak giderek daha zorlaşıyordu.

İkinci saatin içinde Linley ağır yaralanmış ve çok kan kaybetmişti.

Üçüncü saatte Linley iki kez ölümle burun buruna gelmişti.

“Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım?” Linley son hız uçmaya devam etti. Ne zaman uzakta bir figür görse, Linley hemen bir başka tünele dalıyor, ya da kendisi yeni bir tünel kazıyordu.

 “Bu Cehennem Çukuru Kılıç İblisleri giderek daha da tecrübe kazanıyor.” Linley, çaresizce kaçıyordu.

Şu anda çok sayıda Cehennem Çukuru Kılıç İblisi belirli kesişim noktalarını tutmuştu. Çok fazla yer altı tüneli olsa da, belirli noktalarda nöbet tutan Cehennem Çukuru Kılıç İblisleri yüzünden Linley kendi tünellerini kazmak zorunda kalıyordu.

Ancak Linley kendi tünellerini kazmaya kalktığında, metal zeminde güçlü titreşimlere neden oluyordu.

 Bu titreşimler Cehennem Çukuru Kılıç İblislerinin Linley’in yaklaşık yerini anında tespit etmesini sağlıyordu.

“Az önce…” Linley beş dakika önce olan şeyi düşündü. Binden fazla Cehennem Çukuru Kılıç İblisi ona uzaktan enerji kılıçlarıyla saldırmıştı. Şansına, Linley çabucak kaçmıştı ve yalnızca onlarcası ona isabet etmişti, yine de Linley neredeyse ölecekti.

“Bu devam ederse daha da fazla Cehennem Çukuru Kılıç İblisi çevremi saracak. Bunun devam etmesine izin veremem.” Linley durumun ne kadar kötüleştiğinin farkındaydı.

“Graaaaaavvvv.” Birden bir başka kükreme yükseldi.

Tünelin içinde son hız ilerleyen bir başka Cehennem Çukuru Kılıç İblisi Linley’i fark etmişti.

“Gravv!” “Gravv!” “Gravv!”

Onlarca kükreme yükseldi ve çok sayıda Cehennem Çukuru Kılıç İblisi vahşice Linley’in olduğu yere doğru ilerlemeye başladılar.

“Lanet.” Linley’in yüzü birden beyazladı. Beş dakika öncesine kıyasla, şimdiki durum çok daha tehlikeliydi ve daha çok Cehennem Çukuru Kılıç İblisi geliyordu!

 

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14287 Üye Sayısı
  • 669 Seri Sayısı
  • 31700 Bölüm Sayısı


creator
manga tr