Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 11 Bölüm 30 – Aziz Baş Büyücü


Kitap 11 (Tanrıların Mezarlığı)  Bölüm  30  – Aziz Baş Büyücü

Çeviri: Gin    Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

 

Bu keskin kılıcı havaya kaldıran Desri, ağırlığını test etmek ister gibi birkaç kez savurarak birbiriyle kesişen iki kılıç enerjisi oluşturdu.

“Bu güzel bir kılıç. Yalnızca kol gücüm yeterince yüksek değil.” Desri iç çekti.

Savaş ki’si olmasa bile, biri yeterince güçlüyse, örneğin dört Yüce Savaşçı Irkı gibi, yalnızca fiziksel kuvvetle bile hayret verici güç seviyelerine ulaşmak mümkündü. Aslında, Cehennem Çukuru Kılıç İblisi de kılıçlarını kullanırken yalnızca saf güç kullanıyordu.

“Aceleye ne gerek var?” Fain güldü. “Desri bir İlah olduktan ve ‘ilahi vücudun’ oluştuktan sonra, vücudun ilahi güçle dolacak. O zaman bu kılıcı hakkıyla kullanabilirsin, değil mi?”

“Haha, doğru.” Desri de güldü.

Aslında her biri İlah seviyeye ulaşmadan önce aşmaları gereken bir engel daha olduğunu biliyordu.

On birinci kat!

İlk kattan beşinci kata kadar olan zorluk çok fazla değildi, ancak altıncı katta karşılarına Alev Tiranı çıkmıştı ve tehlike seviyesi katlanarak artmıştı. Her beş kat bir zorluk seviyesini temsil ediyordu… On birinci kattaki zorluk seviyesinin altıdan ona kadar olan katlara kıyasla çok çok daha yüksek olacağı aşikardı. Alev Tiranı, Ana Kraliçe ve diğer yaratıklar çoktan kabuslar görmelerine neden olmuştu. On birinci katta karşılarına ne çıkacaktı?

Hepsi bunu düşününce karamsarlığa kapılıyordu, ancak aynı zamanda, bu on birinci katta İlah cesetleri ve ilahi kıvılcımlar olduğunu da biliyorlardı!

“On birinci kat…” Linley uzaktaki tarihi sütuna ve altındaki siyah aurayla kaplı basamaklara doğru baktı. “Lord Beirut’un söylediğine göre, on birinci kattaki muhafızlar hala Aziz seviyede olmalı.”

Tanrıların Mezarlığını kontrol eden Hükümran’ın başarı için açık kapı bıraktığı ortadaydı.

Ancak Linley, on ikinci kattan itibaren yalnızca İlahların ilerleyebileceğini biliyordu.

“On ikinci kattan sonra tüm muhafızların İlah- seviye yaratıklar olacağını tahmin ediyorum.” Linley, on ikinci kata girmeyi aklına getirmeye bile cesaret edemiyordu. Gücü fena sayılmazdı, bu doğru, ancak bir İlah karşısında hiç şansı yoktu.

Bir ilahi kıvılcıma sahip olmak ve bir ilahi vücut kazanmak birinin varlık düzeyindeki temel bir değişimdi.

“Herkes biliyor ki,” Desri gür bir sesle söze girip çevresinde toplanan uzmanlara baktı, “Bizimle birlikte içeri giren seksenin üzerinde uzmandan yalnızca on birimiz onuncu kata ulaşmayı başardık.”

Herkes başlarını salladı.

Diğer yetmiş kusur uzman ya ölmüş ya da vazgeçmişti.

Yalnızca onlar onuncu kata ulaşmayı başarabilmişlerdi.

“Bu benim de hayatım boyunca bir ilahi kıvılcıma en yakın olduğum an. Üzerimizdeki on birinci katta ilahi kıvılcımlar olduğunu biliyoruz.” Desri duygularının hareketlendiğini hissediyordu. Ne de olsa bunca yıldır bu fırsat için bekliyordu. “Ancak her birimiz on birinci katın inanılmaz tehlikeli olduğunu anlamalıyız. Alev Tiranı, Ana Kraliçe, Tepegöz Kral ve Thorium İblisine kıyasla, çok daha tehlikeli olacak!”

Gruptaki her bir uzman sanki zihinlerinde bir gök gürültüsü kopmuş gibi irkildi.

“Belki bazılarımız on birinci katta can vereceğiz.” Desri’nin sesi kısık çıkmaya başlamıştı. “Ancak, ben ölümden korkmuyorum. Çoktan binlerce yıllık bir hayat yaşadım ve yaşamam gereken her şeyi tecrübe ettim. Eğer tanrılığa açılan yolda ölürsem, pişmanlık hissetmeyeceğim.”

Tüm uzmanların gözleri ışıkla parıldıyordu.

Desri, Rosarie, Fain, Tulily, üç Altı Gözlü Altın Ni Aslanı, Kara Kabuklu Akrep… hepsi binlerce yıldır birer İlah olmak için uğraşıyordu. Yaşam, ölüm… bu konuyla ilgili endişelenmeyi uzun zaman önce bırakmışlardı.

Beş Temel Azizden Rutherford ölmüştü.

Kimse Rutherford’un ölümü yüzünden çok üzülmemişti. Çünkü hepsi biliyordu ki… belki de kısa süre sonra kendileri de tanrılığa giden yolda can vereceklerdi.

Bu on bir kişilik grupta, Linley, Bebe ve Oliver diğerlerine kıyasla hala çok gençti. Hiç biri bir yüzyıl bile yaşamamıştı. Desri ve diğer uzmanlarla kıyaslandıklarında, aralarında pek çok fark vardı. Bu yüzden, yaşam ve ölüme bakışları belki de Desri ve diğer uzmanlardan farklıydı.

“Millet, hazırlıklarımızı yapalım. Bu sefer onuncu katta bir buçuk yıl boyunca kalacağız. Bir buçuk yıl sonra, on birinci kata gireceğiz.” Desri sözlerini bitirdi.

Tüm uzmanları içlerini saran bir heyecan dalgası hissetti, hepsi sessizce başlarıyla onayladılar.

Tanrıların Mezarlığına sekiz sene önce girmişlerdi. Bir buçuk yıl daha eğitim yaptıktan sonra, on yıl süresinin dolmasına yalnızca birkaç ay kalacaktı. On birinci katta bir ilahi kıvılcım elde edip edemeyecekleri ise belki de bir gün içinde belli olacaktı.

Herkes ayrılarak sessizce eğitim ve meditasyon yapacakları yerler buldular.

“Patron.” Bebe Linley’e baktı.

Linley de Bebe’ye. İkisi de diğerinin ne düşündüğünü biliyordu.

“İyi çalış.”

Bebe, Linley ve Oliver için bir buçuk yılda yeni seviyelere ulaşmak mümkündü ve güçlerini arttırabilirlerdi. Diğer sekiz uzmana gelince… şanslı bir kaza yaşamadıkları sürece, daha fazla seviye atlamaları son derece zordu.

 

-----

 

Sonsuz çayırlıkta, çimenlerin arasındaki bir yerde, nazik bir rüzgar Linley’in saçlarını havalandırdı.

Linley’in gözleri kapalıydı ve sessizce meditasyon pozisyonunda oturuyordu.

“Toprağın Engin Gerçekleri… bu yolda ilerledikçe, zorluk seviyesi daha da artıyor. Evrenin Nabzı’ndan çoktan ’64 birleşik Katman’ seviyesine ulaştım. Eğer ’32 birleşik Katman’ seviyesine ulaşmak istiyorsam öncekinden daha fazla zamana ihtiyacım olacak. Geçen sefer seviye atlamak tam sekiz yılımı aldı… şimdi ise yalnızca bir buçuk yılım var.” Linley kararını vermişti. “Rüzgarın Engin Gerçeklerini incelesem daha iyi olacak.”

Şu anda en önemli şey kısa sürede bir seviye atlayıp gücünü arttırmaktı, böylece on birinci kattaki şansı biraz daha fazla olurdu.

“Ruhumu doğayla aynı ritme sokmak doğal olarak ruhsal enerjimi de arttıracak. Bu şekilde, hem ruhsal enerji hem de ‘Rüzgarın Engin Gerçekleri’nde aynı anda eğitim yapmış olacağım.” Linley dengeyi sağlamıştı.

Ardından zihnini boşaltmaya çalıştı.

Kimliğini ve kişilik hissini ‘unuttu’.

Linley’in ruhsal enerjisi tamamen doğayla bir olmuştu. Linley çayırlıkta esen rüzgarın tüm hareketlerini net bir biçimde zihninde hissedebiliyordu, aynı zamanda ‘Dalgalanan Rüzgar’, ‘Rüzgarın Ritmi’ ve ‘On Bin Kılıcın Odağı’ tekniklerinin duruşları da zihninde beliriyordu.

Linley meditasyonunu Rüzgarın Elemental Yasalarının ‘hızlı’ ve ‘yavaş’ özellikleri üzerine odakladı.

Aynı zamanda çeşitli kılıç teknikleri ve sayısız kılıcın görüntüsü de zihninden akıp geçiyordu.

Kılıç gölgeleri rüzgar gibi çakıp geçiyordu, şekilsiz ve düzensiz!

Sessizce düşündüğü bu pozisyonda, Linley, Rüzgarın Elemental Yasalarındaki anlayış seviyesini yavaşça arttırmaya devam etti, her seferinde bir adım. Zihninde akan kılıç teknikleri giderek daha gizemli ve doğal bir hala dönüşüyordu. Ruhu doğayla birdi ve ruhsal enerjisi de yavaşça artıyordu.

 

-----

 

Zaman akıp geçti. Tanrıların Mezarlığının onuncu katındaki çayırlıkta, uzmanlar ya meditasyon pozisyonunda oturuyordu, ya da birbiri ardına duruş tekniklerini deniyorlardı. Her biri on birinci kat için hazırlanıyordu.

Bebe yere uzanmıştı ve vücudu belli belirsiz siyah bir aurayla kaplıydı.

Linley’in saçları da yavaşça uzamıştı.

Zaman hızla aktı ve bir yıldan fazla süre hızla geçip gitmişti. Belirledikleri süreye yalnızca iki ay kalmıştı.

“Desri.” Fain, çimlerin üstüne, Desri’nin yanına oturmuştu. İkisi de sınırlarına uzun süre önce ulaşmıştı. Bir seviye daha atlayabilirlerse, birer İlah olacaklardı. Bu yüzden kendilerini zorlayarak seviye atlamaya çalışmaları anlamsızdı. Sakince oturup birbirleriyle konuşup şakalaşarak zamanın geçmesini bekliyorlardı. “Beş bin yıl önceki o savaşı hala hatırlıyor musun?”

“Tabi ki hatırlıyorum.” Desri iç çekti. “Diğer boyutlardan gelen uzmanların savaşı… Azizler birbiri ardına can vermişti. O yakıcı çöldeki savaş, Güney Denizi’nin üzerindeki savaş… ikisi de gaddarcaydı.”

Fain de yavaşça başıyla onayladı.

O zamanlar, Fain ve Desri Aziz seviyeye çoktan ulaşmıştı, ancak Aziz seviyedeki önemsiz figürlerdi. O zamanlar ancak Yıldız Kılıç Azizi Dillion seviyesindeydiler. Yalnızca erken düzey Azizlerdi ve diğer boyutlardan gelen uzmanların savaşına katılsalardı ölürlerdi.

“Sayısız Aziz, hatta oldukça fazla İlah öldü. Azizler Azizlere karşı. İlahlar İlahlara. İlahların biri bir grup Azizin arasına dalıp büyük bir kıyım yapmıştı.” Desri iç çekti. “O günden sonra, bir gün İlah seviyeye ulaşmaya karar verdim.”

İlahların varlığı bir hapishane gibiydi! İlahların gücü karşısında Azizler çok zayıftı.

“Beş bin yıl geçti.” Desri iç çekti. “Bu yolda kaç arkadaşımı kaybettim? Hayward öldü. O yıl Kerrilan öldü. Rutherford bile…”

Fain başıyla onayladı.

Sayısız uzman yıllardır bir İlah olabilmek uğruna çaba harcıyordu. Onlar için birer Aziz olmak zor olmamıştı. Ancak bir İlah olmak… bunun zorluğu inanılmazdı.

“Fain.” Desri ona döndü. “Çoktan son adıma ulaştık. Bu aynı zamanda beş bin yıl içinde bir İlah olmaya en yaklaştığımız zaman.”

Fain başını hafifçe sallayıp ciddi bir sesle cevap verdi. “Başarı ya da hezimet, bu son yolculukta belli olacak.”

“Hmm?” Fain ve Desri aynı anda dönüp Linley’e baktı. Birbirlerine döndüklerinde gözlerinde şok ifadeleri vardı. Linley ve Oliver tartışmasız iki dahiydi. Diğerlerinin binlerce yılda başardıklarını, bu ikisi yüz yıldan az sürede başarmıştı.

Linley’e gelince, onlar için Oliver’dan bile daha şok ediciydi.

Güçlü bir temeli vardı ve yasalar konusunda yüksek bir anlayış seviyesindeydi. Ve şimdi…

“Görünüşe göre… sonunda Aziz Baş Büyücü seviyesine ulaştı.” Desri iç çekti. Geçmişte kendisi de bu olayı yaşamıştı.

 

-----

 

Linley şu an ruhunun bir nabız gibi attığını hissedebiliyordu. Zihninin derinliklerinde, ruhsal enerji denizi köpürüyordu ve o yedi renkli ruh mücevheri sanki bir değişim geçirir gibi titriyordu.

“Sonunda seviye atlıyorum.” Linley’in zihni heyecanla dolmuştu.

  1. seviyeden 9. Seviyesinin zirvesine gelmek on yılını almıştı, ancak zirveden seviye atlamak bir on yıl daha sürmüştü!

“Gümbür…” Ruhsal enerjisi sürekli bir değişim halindeydi ve ruhsal enerji denizinin kapladığı alan giderek küçülüyordu. Ancak bunun aksine, ruhsal enerjisinin gücü giderek yükseliyordu. Daha da önemlisi, ruh mücevheri dönüşmeye başlamıştı.

Yavaş bir dönüşüm.

Ruhsal enerji miktarı daha önce olduğunun onda birine düştü, ancak enerjinin saflığı ve kontrol edebildiği miktar katlanarak artmıştı.

“Ruh mücevheri?” Linley’in aklı o tarafa kaydı.

Aslında ‘eğitim yolu’ birinin varoluş seviyesinin giderek arttırmaya çalışmaktı… ve yaşamın en önemli dayanak noktası ruhtu! Doğal olarak ruhun kendisi sürekli değişirdi. ‘Aziz Baş Büyücüler’ temel olarak ruhsal enerjilerini arttırmaya odaklanırdı ve ‘Aziz Baş Büyücü’ seviyesine ulaştıklarında, ruhları dönüşüp yeni bir seviyeye ulaşırdı.

Yavaş bir dönüşüm.

“Bu ruhsal dönüşüm ne kadar sürecek?” Linley daha fazla zaman kaybetmek istemiyordu.

On birinci kata girecekleri günün giderek yaklaştığını biliyordu. Ruhsal dönüşümü kendi kendine gerçekleşiyordu. Ruhunun dönüşümüne bir iki gün dikkat ettikten sonra, sonunda beklemek yerine zihnini Rüzgarın Elemental Yasalarına odaklayıp sayısız kılıç tekniğini incelemeyi seçti.

Sayısız kılıç duruşu zihninden akıp geçiyordu.

Bir süre sonra, Linley ruhunun tamamen dönüştüğünü hissetti, Yasaları ve kılıç tekniklerini incelerkenki hızı ve etkisi daha da artmıştı.

“Hmm?” Linley’in ruhu son bir kez titredi.  “Sonunda tamamlandı!”

Linley ruhunu dikkatle inceledi. Zihninin derinliklerinde, onlarca kat daha saf bir hale gelmiş ruhsal enerji denizinin üzerinde, belli belirsiz gök mavi bir ışıkla kaplı bir kılıç süzülüyordu. Doğru. Bir kılıç!

“Kılıç?” Linley şaşırmıştı.

“Ruhum bir kılıç şeklini mi aldı?” Linley bunu beklemiyordu.

Aslında birinin ruhunun alacağı şekil sabit değildi. Örneğin, Ölüler Diyarının yaşayan ölülerinin ruhları ‘Ruh Alevi’ olarak bilinen dev bir alev şeklinde olurdu. Linley’in öldürdüğü ‘Alev Tiranın’ ruhu saydam bir taş şeklindeydi.

İlah seviye uzmanlar bir ‘kılıç’ yada ‘küre’ şekilli ruhlara sahip olabilirlerdi.

Bu kişinin seçtiği eğitim yoluyla ilgili bir durumdu.

“Aziz Baş Büyücü seviyesine ulaşmak gerçekten de zordu.” Linley’in ruhsal enerjisi kolayca vücudunun dışına uzadı. Bu garip boyuta ilk girdiklerinde, Linley’in ruhsal enerjisi yalnızca on metrelik bir alanı kaplayabilmişti, ancak şimdi, yüzlerce metrelik bir alana yayılabiliyordu.

Linley gözlerini açtı.

“Tebrikler, Linley.” Fain, Rosarie, Desri ve diğerleri önünde toplanmıştı. Bebe bile sırıtarak ona bakıyordu.

“Patron, Aziz Baş Büyücü seviyesine mi ulaştın? Haha, neden bize efsanevi ‘Boyutsal Yarık’ büyüsünü göstermiyorsun. Daha önce hiç görmedim.” Bebe son derece heyecanlıydı. Linley’in Aziz Baş Büyücü seviyesine ulaşması onu çok mutlu etmişti.

Linley şu anda hem rüzgar hem de toprak stili yasaklı seviye büyüleri kullanabiliyordu!

“Boyutsal Yarık?” Aslında Linley de en güçlü tek hedefli yasaklı büyü olmakla ünlü bu efsanevi büyüyü yapabilmeyi dört gözle bekliyordu. Hemen büyülü sözleri fısıldamaya başladı. Bu sözleri uzun süre önce öğrenmişti, ancak ilk kez kullanabilecekti.

Bir süre sonra…

Sayısız rüzgar elemental özleri Linley’in etrafında dönmeye başladı ve çevresindeki rüzgarlar birden durup kalmış gibiydi.

Üç dört metre uzunluğunda, yarı saydam, gök mavi bir rüzgar kılıcı ortaya çıktı ve bir yıldırım gibi, Linley’in önünden uzaklara doğru fırladı. Bu büyünün hızı inanılmazdı… öyle ki, büyük olasılıkla Bebe ve Fain bile zamanında kaçmayı başaramazdı. En korkunç yanı ise, bu rüzgar kılıcının geçtiği her yerde tiz bir parçalanma sesi eşliğinde uzayda yarıklar oluşuyordu.

Aynı bir kumaşın parçalanması gibi, uzayda derin bir yarık oluştu, ancak tabi ki kılıç geçtikten sonra anında kendini onarıyordu.

Yüzlerce metre uçtuktan sonra ‘Boyutsal Yarık’ sonunda kayboldu.

“Uzayı yırtıp geçmek…  böyle bir saldırıya karşı kim ya da ne durabilir ki? Dahası, ‘Boyutsal Yarık’ büyüsünü gönderdikten sonra, ruhsal enerjimi kullanarak izlediği yolu az da olsa kontrol edebiliyorum.” Linley inanılmaz heyecanlanmıştı.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1429

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1188

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 973

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 901

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 769

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 711

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 633

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 618

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13764 Üye Sayısı
  • 651 Seri Sayısı
  • 31087 Bölüm Sayısı


creator
manga tr