Cilt 11 Bölüm 22: Tekrar Büyüme

avatar
4520 3

Coiling Dragon - Cilt 11 Bölüm 22: Tekrar Büyüme


Kitap 11 (Tanrıların Mezarlığı)  Bölüm  22 – Tekrar Büyüme

Çeviri: Gin   Düzenleme: Kuroiteiken

 

 

Ana Kraliçe, Lachapelle bir meleğin yüzüne sahipti, ancak davranışları bir şeytandan farksızdı.


“Çocuklarım, geçidi gözetleyin. Tek biriniz bile hayatta kaldığı sürece, içeri girmelerine izin veremezsiniz.” Ana Kraliçe Lachapelle’in sesi gökleri titretti, ve hemen ardından, kumun altından çok sayıda ses yükseldi.


Sayısız sarmaşık ve asma filizi kumun altından fırladı, siyah piramit yapı içerden ve dışarıdan üçer katman sarmaşıkla kaplanmıştı.


Lachapelle’in dudakları hafif bir gülümsemeyle kıvrıldı, ardından bir ‘vız’ sesiyle çevresindeki hava şiddetle titremeye başladı.


Ana Kraliçe, Lachapelle, yeşil bir gölgeye dönüşüp, son hız Linley’in grubunu kovalamaya başladı. Lachapelle’in hızını tarif etmek mümkün değildi. Kısa süre sonra, Linley ve grubu Lachapelle’in hemen arkalarında onları takip ettiğini fark etti.


“Çabuk, çabuk.” Linley’in grubundaki herkes mümkün olan en hızlı şekilde uçmak için her şeylerini ortaya koyuyordu.


“Rutherford ve Karossa, iki güçlü uzman saniyeler içinde öldürülüp sömürüldü. Bu Ana Kraliçe düşündüğümüzden çok daha güçlü.” Linley’in kalbi sıkışıyordu. Daha önce, Bebe’nin yakaladığı o ‘çocuk’ bitki herkesi çevrelemeyi başarsa da, tek bir uzmanı bile öldürememişti.


Hatta Linley ve Fain gücünde olanlar yaralanmamıştı bile.


‘Çocuk’ ve ‘anne’ arasındaki güç farklı inanılmazdı.


“Parton, dikkatli ol.” Bebe’nin sesi birden Linley’in zihninde yankılandığında, Linley hemen dönüp arkasına baktı. Kol kalınlığında yeşil, yarı saydam bir filizin kendine doğru bir ok gibi fırladığını gördü.


Linley’in hızı sağ kalan on bir uzmanın arasında ortalamanın üzerinde sayılırdı.


“Kırıl!” Linley, Kanlı Menekşeyi arkaya doğru savurdu, Kanlı Menekşe şeytani mor ışıklarını saçarak ve geçtiği yerde uzayın bozulmasına neden olarak yarı saydam filizlerle çarpıştı.


Rüzgarın Engin Gerçekleri – Rüzgarın Ritmi, seviye iki!


Linley şu anda garip bir hisse kapılmıştı… bu durum aynı küçükken küçük bir baltayla bir ağacı kesmeye çalışması gibi hissettiriyordu.


“Bam.” Kanlı Menekşe filize saplandı, ancak Linley’in tüm gücüyle yaptığı bu saldırı kol kalınlığındaki filizin ancak %80’ini kesebilmişti. Aynı zamanda, Linley birden belini sarmalayan bir baskı hissetti. Filiz kendini çoktan Linley’in etrafına sarmıştı.


“Kesilmedi mi?” Linley şaşkındı.


Linley kılıç saldırısının tam olarak ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Ancak bu Ana Kraliçe, Lachapelle’in tek bir filizi bile korkunç bir güç seviyesine ulaşmıştı. Linley başka bir şey düşünmedi ve elindeki Kanlı Menekşe esnek kılıç birden titremeye başladı.


Rüzgarın Engin Gerçekleri – Dalgalanan Rüzgar!


Neredeyse anında, Kanlı Menekşe çoktan filize on bin kereden fazla saplanmıştı ve geri kalan %20’lik kısmı bire testere gibi azar azar kesti.


Ancak Linley bu ilk filizle uğraşırken hızı etkilenmişti ve anında yüzlerce filiz daha Linley’e doğru atılıp, etrafını sarmaya çalıştı. Linley’in yüzü birden inanılmaz solgunlaşmıştı. “Tek bir filizi kesmek bile bu kadar zor, ancak yüzlercesi…”


Yüzlerce filiz Linley’i göz açıp kapayıncaya kadar çevreledi ve kaçan diğerleri kalplerinin dehşetle titrediğini hissettiler.


Bu daha kısa süre önce bir kez daha yaşanmıştı. Rutherford ve Karossa bu filizler tarafından çevrelenmişti ve sonuç ise… geride kemikleri bile kalmamıştı. Linley gruptaki en yüksek saldırı gücüne sahip uzmandı. Eğer Linley bile ölürse, geri kalanlar ne yapabilirdi ki?


“Parton!” Bebe dehşetle haykırdı, ve aynı zamanda, tehlikeyi umursamadan geri dönüp Linley’e doğru atıldı.


“Vızz.” Bebe son hız uçarken siyah bir ışık huzmesine dönüşmüştü.


Yüzlerce filiz onu çevrelediği anda, Linley’in diğer elinde birden bire adamantin ağır kılıç belirmişti. Şu anda Linley’in sağ elinde adamantin ağır kılıç ve son elinde de Kanlı Menekşe vardı. Adamantin ağır kılıç zarif bir şekilde savrulur gibi gözüktü, ancak gerçekte yıldırım gibi hızlı hareket ediyordu.


Toprağın Engin Gerçekleri – Evrenin Nabzı, 64 Katmanlı Dalgalar!


Varını yoğunu ortaya koyma zamanı gelmişti.


“Bana yol aç!” Linley’in yüzünde inanılmaz vahşi bir ifade vardı.


Linley filizler tarafından tamamen sarmalanmıştı ve önündeki boşlukta bile onlarca filiz onun ileri gitmesini engelliyor, bir ağın içine hapsediyordu.


Adamantin ağır kılıcın vurduğu onlarca filiz titredi, ancak yumuşak, esnek ama sağlam filizler titreşim gücüne karşı inanılmaz dayanıklıydı. Linley ‘Evrenin Nabzı – 64 Katmanlı Dalgalar’ın tüm gücüyle saldırmasına rağmen, adamantin ağır kılıç yalnızca on civarı filizi paramparça edebilmişti, ve önünde hala on tane daha vardı.


“Vızzz.”


Şeytani mor bir ışık çaktı, Kanlı Menekşe Linley’in önünde kalan on filizi, sanki şekerlemeden yapılmışlar gibi kolayca kesti.


“Vızzz.” Linley fırsatı değerlendirip, yarattığı açıklıktan fırlayıp kaçtı.


“Patron” Bebe hemen yanına uçtu. “Çabuk, sırtıma atla.”


Bebe kendini biraz büyütmüştü ve Linley hiç tereddütsüz doğruca Bebe’nin sırtına atladı, ve Bebe hızını arttırdı. Bebe, Desri ve Fain gruptaki en hızlı üçlüydü, ve Bebe şimdi en hızlı şekilde hareket ettiği için, filizlerden kolayca uzaklaştı.


“Pfff.” Linley ancak şimdi rahatlayarak uzun bir nefes verebilmişti.


Az önce yüzlerce filiz tarafından kuşatılmış olmanın verdiği his, sonunun geldiğini hissetmekle aynı şeydi.


Linley’i takip etmek uğruna, Ana Kraliçe, Lachapelle diğerlerini yakalama şansını kaybetmişti. Dahası, Linley’in düştüğü tehlikeli durumu gören diğerleri, daha akıllı davranmayı öğrenmişlerdi.


“Çabuk, Oliver, sırtıma.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarından biri bağırdı, bir diğeri de yakınındaki Rosarie’ye bağırmıştı. Bu uzmanlar arasında en hızlıları Bebe, Fain ve Desri’ydi, hemen arkalarında ise Altı Gözlü Altın Ni Aslanları, Tulily ve Kara Kabuklu Akrep geliyordu.


Linley, Oliver ve Rosarie ise biraz daha yavaş kalıyorlardı.


Hem Işığın Elemental Yasalarında eğitim yapan Oliver, hem de Rüzgarın Elemental Yasalarında eğitim yapan Linley inanılmaz hızlıydı. Dahası, Oliver karanlık ve ışığın yasalarını birleştirmişti, Linley ise bir Ejderkanı Savaşçısıydı… ancak Bebe, Fain, Tulily ve Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarına kıyasla ikisi yine de daha yavaş kalıyordu.


“Bu Kara Kabuklu Akrep de gerçekten hızlı.” Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarından biri uçarken öylesine konuşmuş gibiydi.


Kara Kabuklu Akrep ırkı normalde 9. Seviyede olurdu. Bu Kara Kabuklu Akrep’in aziz seviyenin zirvesine ulaşması zaten oldukça sıra dışıydı. Hızının da bu kadar hızlı olması ise… bu çılgıncaydı.


On bir uzman son hız kaçmaya devam ettiler, ve sonunda, Ana Kraliçe, Lachapelle takipten vazgeçti.


“Az önce o genç insanın kılıcı oldukça garipti.” Ana Kraliçe Lachapelle Linley’in grubunun ufukta kayboluşunu seyretti. “Tek bir kılıç darbesiyle, ondan fazla filizimi paramparça etti, ancak asıl şaşırtıcı olan şey… diğer onlarca filiz kılıç darbesiyle parçalanmamış olsa da, o kadar ciddi hasar almışlardı ki normal güçlerinin yalnızca yüzde onu kaldı.”


“Pfff. Biraz dinlenelim.” Desri konuşmuştu.


On bir uzman çöle inmeye cesaret edememişlerdi, bu yüzde havada öylece durdular. Lachapelle’in bu grubu gerçekten korkuttuğu açıktı.


“Bu Ana Kraliçe fazla güçlü.” Fain kaşlarını çatarak konuştu. “Rutherford ve Karossa bile anında öldü, ardından, bizi takip ederken son derece endişeli hissettim.”


Şu anda herkes dinleniyordu.


Az önce kaçarlarken, en ufak bir dikkatsizliği bile göze alamamışlardı.


“Linley, Ana Kraliçe sana saldırdı. Ne düşünüyorsun?” Tulily, Linley’e baktı.


Linley’in suratında nahoş bir ifade vardı.


Az önce yaşadıkları gerçekten çok tehlikeliydi. Linley kafasını sallayıp ciddi bir ifadeyle, “Bu Ana Kraliçe Alev Tiranından çok daha tehlikeli. Az önce Kanlı Menekşe ile saldırdığımda, en güçlü saldırım tek bir filizi bile kesmeyi başaramadı. Bu… şunu anlamalısınız, o filizlerden binlercesi var.”


“Tüm gücünle yaptığın saldırı onu kesemedi mi?” Tüm uzmanların yüzleri değişmişti.


Buradaki herkes Ejderkanı Savaşçılarının ne kadar güçlü olduğunu biliyordu. Rüzgarın Engin Gerçekleriyle saldırmasına rağmen, Linley o filizi tek bir saldırıyla kesmeyi başaramamıştı. O filizin ne kadar sağlam olduğunu hayal etmek güç değildi.


“Sonrasında, filizler seni çevrelediğinde, Linley, hepimiz çok endişelendik. Kurtulmayı nasıl başardın? O filizlerin sağlamlığı düşünülürse, son derece zor olmuş olmalı.” Desri sordu. Diğer tüm uzmanlar da ona bakıyordu.


Şu anda, tecrübe çok önemliydi.


Rutherford ve Karossa da Ana Kraliçe’nin filizleriyle çevrelenmişti ve ikisi de ölmüştü. Yalnızca Linley bu durumla yüzleşip kaçabilmişti.


“Kaçışım son derece riskli bir hamleydi.” Linley açıkça itiraf etti. “Çok sayıda filiz beni çevreledi ve öyle bir durumda tüm gücümle saldırmalıydım.” Linley’in yüzünde acı bir gülümseme ifadesi vardı. “Bu yüzden hemen adamantin ağır kılıcımı kullanarak iki kılıcımla saldırdım.”


“Önce adamantin ağır kılıcı kullanarak Toprağın Engin Gerçeklerini kullandım, Alev Tiranını öldüren saldırıyı.” Linley kafasını salladı. “En güçlü kılıç saldırım yalnızca on civarı filizi parçalayabildi.”


“Ancak garip olan… Kanlı Menekşeyle saldırmaya devam ettiğimde, geri kalan filizleri kolayca kesebildim, böylece fırsatı değerlendirip kaçtım.” Linley açıkladı.


Daha önce, Kanlı Menekşeyi ilk kullandığında, tüm gücüyle vurmasına rağmen filizi kesememişti. Ancak daha sonra, onlarcasını kesebilmeyi başarmıştı.


“Bu nasıl mümkün olur?” Diğerleri de şaşkındı.


Linley kaçarken bu konuyu düşünme şansı bulamamıştı, ancak şimdi biraz düşündükten sonra birden anlamıştı. “Doğru. Toprağın Engin Gerçekleri düşmana saldırmak için titreşimlerden faydalanıyor. Hemen önümdeki ondan fazla filiz titreşimlerle paramparça oldu. Büyük olasılıkla, arkalarındaki diğer filizler tamamen parçalanmasa da, içerden ağır hasar almış olmalılar.”


İç kısımları hasar alınca, filizler doğal olarak eskisi kadar sağlam kalamamıştı.


Kanlı Menekşeyle yaptığı ikinci bir saldırıyla, zaten hasar görmüş filizleri kesmek çok zor olmamıştı.


“Bu konu hakkında konuştuğumuz yeter. Asıl düşünmemiz gereken… Ana Kraliçeyle nasıl ilgileneceğimiz. Eğer Ana Kraliçeyi yok etmezsek, büyük olasılıkla sekizinci kata geçmemize izin vermeyecek.” Desri kaşlarını çatarak konuşmuştu.


Uzmanların hepsi başlarıyla onayladı.


“Ne yapmalıyız.” Hepsi kaşlarını çatarak düşünüyordu.


Altı Gözlü Altın Ni Aslanlarından biri konuştu. “Bildiğim kadarıyla, bir bitki yaşam formunun sarmaşık ya da filizleri yok edilince, onları tekrar büyütmesi zor olur. Bitki yaşam formu ne kadar yüksek seviyedeyse, filizleri o kadar sağlam ve güçlü olur, ancak aynı şekilde, onları yeniden büyütmesi de o kadar zorlaşır.”


“Bu yüzden, yapabileceğimiz şey birkaç saldırı grubuna ayrılıp, her saldırıda birkaç filiz yok etmek. Sonunda… Ana Kraliçenin daha fazla filizi kalmadığında, bu onu istediğimiz gibi öldürebileceğimiz anlamına gelmez mi?”


Altı Gözlü Altın Ni Aslanının sözlerini duyan Linley, Fain ve diğerleri başlarıyla onayladılar.


Eğer herkes güçlerini birleştirip yasaklı seviye büyüleri ve en güçlü saldırılarını aynı anda kullanırlarsa, birkaç filiz yok edebilirlerdi. Ana Kraliçe Lachapelle onları kovalamaya başlayınca da kaçarlardı. Ardından ona tekrar ve tekrar saldırırlardı…


Ana Kraliçenin filiz sayısını düşürmek yapabilecekleri bir şeydi.


Yavaşça, her severinde bir adım, ancak sonunda başarma şansları vardı.


“Yapamayız.” Bebe kafasını salladı.


Tüm grup dönüp şaşkın ifadelerle Bebe’ye baktı. Bebe kafasını sallayıp söze başladı. “Daha önce, Patronu kurtarmak için gittiğimde, tam olarak ne olduğunu gördüm. Patron o filizleri aşıp sırtıma atladığında, o filizler geri büyüdü ve bu geri büyüme son derece hızlıydı. Kısa bir sürede tamamen yenilenmişlerdi.


“Bu nasıl mümkün olur?” Üç Altı Gözlü Altın Ni Aslanı duyduklarına inanamamıştı.


“İmkansız! Kesinlikle imkansız!” Ni aslanlarından biri kafasını salladı.


“Ancak bu ben, Bebe’nin bizzat şahit olduğu bir olay. Nasıl yanlış olabilir?” Bebe azarladı. “Dahası, böyle önemli bir konuda nasıl yalan söyleyebilirim?”


Altı Gözlü Altın Ni Aslanları sessizleşti. Hepsi inanıyordu ki… böyle önemli bir noktada, Bebe’nin yalan söyleme ihtimali yoktu. Ancak bu üç kardeş daha önce benzer bir bitki yaşam formuyla karşılaşmışlardı ve bu konuda bir şeyler biliyorlardı.


“Nedeni ne olursa olsun, bu Ana Kraliçenin filizlerinin tekrar büyüyebildiği bir gerçek.” Desri ciddi bir ifadeyle araya girdi. “Ana Kraliçeyi nasıl öldürebileceğimiz konusunda bir yöntem bulmalıyız.”


Herkes sessizleşmişti.


Filizler o kadar sağlamdı ki Linley’in Kanlı Menekşeyi kullanarak tüm gücüyle yaptığı saldırılar bile onları kesemiyordu. En kötü kısmı ise… Ana Kraliçenin filizleri yeniden büyüyebiliyordu.


Ne yapmalıydılar?


Rutherford ve Karossa’nın ölümleri hala her bir uzmanın zihnindeydi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 25341 Üye Sayısı
  • 850 Seri Sayısı
  • 42781 Bölüm Sayısı


creator
manga tr