Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 11 Bölüm 16: Alev Tiranı


Kitap 11 (Tanrıların Mezarlığı)  Bölüm 16 – Alev Tiranı

Çeviri : Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

 

Otuzun üzerinde uzman Tanrıların Mezarlığının beşinci katından altıncı katına açılan koridorun önünde toplandılar.

Linley, Oliver’ın aurasının değiştiğini fark etti. İçten içe hayret etmişti. “Bu Oliver, bir seviye daha atlamış olabilir mi?” Dahi Kılıç Azizi olarak Oliver, Haydson’un bile ona denk olamayacağı seviyeye yalnızca on iki yılda ulaşmış, güç olarak Temel Azizlerin hemen altında bir seviyeye gelmişti.

Bu gelişme hızı korkunçtu.

Aslında, geçen sekiz yılın ardından Oliver hiç ilerleme kaydetmemiş olsa,  durum o zaman garip olurdu.

Desri, Hayward ve diğer yirmi uzmana bakıp yüksek bir sesle, “Altıncı kattaki durumdan haberdarsınız. Biz onumuz Alev Tiranıyla ilgileneceğiz. Geri kalanların sorumluluğu biraz daha hafif olacak. Canlı kalabildiğiniz sürece, gidip yedinci katın geçidini arayın.”

Geri kalan yirmi uzman başlarıyla onayladılar.

Onların görevi çok daha kolaydı. Desri onlara bunu yapmalarını söylememiş olsaydı da, yine de gidip geçidi ararlardı.

“Yeter. Haydi başlayalım.” Desri berrak bir sesle konuştu.

Ardından, Desri ve geri kalan Temel Azizler, Linley, Bebe, Cleo ve kardeşleri öne geçip altıncı kata açılan merdivene adımlarını attılar. Geri kalan yirmi uzman da hemen arkalarından takip etti.

Linley ve Bebe birbirlerine baktılar.

İkisi de kendisine güveniyordu. Sekiz yıl öncesine göre, Linley yalnızca ‘Toprağın Engin Gerçekleri’ni geliştirmekle kalmamıştı, ruhsal enerjisi de artmıştı. Aslında, Linley her an seviye atlayıp Aziz Baş Büyücü seviyesine ulaşabileceğini hissediyordu.

Ne de olsa savaş ki’sini saflaştırma işi için yalnızca az miktarda ruhsal enerji kontrolü yeterliydi.

Ancak sekiz yıllık eğitim Linley’in savaş ki’si miktarının Aziz Seviye bir Ejderkanı Savaşçısının sahip olabileceği maksimum miktara ulaşmasına neden olmuştu.

“Vızzz!” “Vızzz!” …

Yulan Kıtasının en güçlü on azizi birer gölgeye dönüştü. Göz açıp kapayıncaya kadar, aynı anda altıncı kata girdiler… Alev Tiranı’nın dünyasına!

“Sıcak!” Altıncı kata girer girmez, Linley buranın daha önce hissettiği her şeyden daha sıcak olduğunu fark etti.

Şu anda, Linley ve diğer dokuz uzman kıpkırmızı parlayan kayaların üzerinde duruyorlardı. Tüm altıncı kat kızgın lav ve eriyik kayalarla doluydu.

“Şıp, şıp..” Kızgın lav nehirleri tüm altıncı kat boyunca akıyordu. Nehirlerden ara sıra garip bir gaz yükseliyordu. Lav nehirlerinin çevresinde kıpkırmızı parlayan kayalar vardı. Sıradan yaratıklar böyle bir yerde yaşayamazdı.

Diğer yirmi uzman da altıncı kata girdi.

“Çabuk, geçidi arayın.” Desri zihinsel olarak komut verdi. Yirmi uzman hiçbir şey söylemeden hemen uçmaya başladılar.

Desri, Linley, Tulily ve diğerlerine bir bakış attı. Sözlere ihtiyaç duymadan hepsi aynı anda uçmaya başladılar. Tulily, Rosarie ve Rutherford merkezde uçuyordu ve diğer yedi uzman onların etrafını çevrelemişti. Tulily ve diğer ikisi çoktan hazırlanmaya başlamıştı.

Alev Tiranıyla her an karşılaşabilirlerdi.

“Eğer Alev Tiranıyla karşılaşmadan yedinci kata girmeyi başarabilirsek bu iyi olur.” Linley, kendi kendine böyle düşünürken, bir yandan da dikkatle çevresini inceliyor, onları bir üst kata çıkaracak olan geçidi arıyordu.

Birden bire, lav nehirlerinden birinde bir taş ortaya çıktı. Garip olan… bu taşın gözleri ve ağzı vardı. Taş birden bire lav nehrinin dışına doğru uçtu. Taş sandıkları aslında Magma İblislerinden birinin kafasıydı.

Magma İblisi kükredi, “İnsanlar!”

“Vızzz!” “Vızzz!” “Vızzz!” ...

Lav nehrinin içinden ardı ardına magma iblisleri fırlamaya başladı. Magma iblislerinin vücutları saf kırmızıydı ve belli belirsiz bir alev tabakasıyla kaplıydılar. Boyları yaklaşık iki buçuk metreydi ve ellerinde taş baltalar, savaş çekiçleri ve başka ağır silahlar taşıyorlardı.

Göz açıp kapayıncaya kadar, Linley, gruplarının olduğu bölgede üç yüz magma iblisinin ortaya çıktığını gördü.

“Altıncı kat son derece büyük. Eğer diğer bölgelerdeki magma iblisleri de buradaki kadar yoğunsa, o zaman sayıları kesinlikle bini bulur.” Linley içten içe hesap yaparken, aynı zamanda grupla birlikte son hız uçmaya başladı. Hepsi inanılmaz dikkatliydi ve her an saldırmaya hazırdılar.

“Oh, demek insanlar gelmiş?” Gök gürültüsünü andıran, gümbürdeyen bir ses tüm altıncı katı doldurdu.

Altıncı katın tabanındaki kayalar titriyordu, lav nehirleri bile köpürmeye başladı ve lav dalgaları yükselirken, lav nehirlerinin birinden devasa bir figür yükseldi. Gerçek anlamıyla bir dev. Figür yükselirken, içinden çıktığı lav nehri bile büyük ölçüde küçülmüştü.

“Gerçekten de bir dağ kadar.” Linley ötedeki dev yaratığa, Alev Tiranına şöyle bir baktı.

Alev Tiranının vücudu sert, sağlam kayalardan oluşuyordu ve alevler tüm vücudunu sarmıştı. Böyle devasa bir vücutla, yalnızca fiziksel gücünün bile korkunç boyutlarda olduğu açıktı.

“Herkes dikkatli olsun.” On uzmanın yüzlerinde ciddi ifadeler vardı.

Alev Tiranı onları küçümseyen bir ifadeyle süzüp, kahkahalarla gülmeye başladı. “Sizin gibiler yedinci kata girmek mi istiyor? Rüyanızda görürsünüz. Bugün, hepiniz gebereceksiniz! Çocuklarım, gelip benimle birlikte bu yabancıları öldürün!”  Alev Tiranının sesi aşırı yüksek çıkıyordu ve söylediği her bir kelime birer gök gürültüsü gibiydi.

Alev Tiranı konuşurken, elinde birden koyu kırmızı bir savaş baltası belirdi.

Bu baltanın kafası bile yüz metre genişlikteydi. Ancak Alev Tiranın ellerinde, bu Kana Susamış Büyük Balta ufak bir nacak gibi kalmıştı ve onu çevik hareketlerle savurabiliyordu.

“Gebertin!”

Emri duyduklarında, havada süzülen çok sayıda magma iblisi öfkeyle uluyup Linley’in grubuna doğru atıldı. Oliver ve diğer yirmi Aziz de magma iblislerinin saldırısına uğramıştı.

“Onları yarıp geçin.” Tulily komut verdi.

On güçlü uzman tereddüt bile etmeden doğruca Alev Tiranına doğru ilerlemeye başladılar. Yolun yarısında, yüzün üzerinde Magma İblisi onları çevreledi.

Daha önce beşinci katta, Desri, Bebe ve diğer uzmanlar birkaç magma iblisini kolayca haklamıştı. Ancak şimdi, yüzden fazla magma iblisi onlara saldırıyordu.

“Onları durdurmalıyız.” Grubu savunan yedi uzman bunun farkındaydı. Saldıran Magma İblislerine karşı, Linley çıplak elle dövüşüyordu.

“Siktirin!” Linley doğruca bir tanesini yumrukladı.

“Haha…” Magma İblisi, Linley’e kendi yumruğuyla karşılık verirken yüksek sesle güldü. Linley ejder pullarını ve ‘Dalga Kalkanı’nın dış tabakasını kullanarak Magma İblisinin kaya gibi yumruğunu kafa kafaya karşılamayı seçti.

Linley’in vücudu hafifçe titremişti, ancak Magma İblisinin tüm vücudu titreyip, arından parçalanmaya başladı.

“Ne muazzam bir güç!” Linley içten içe şok olmuştu.

Eğer o yumrukları tam güçlerindeyken karşılamaya kalkarsa, bu kadar kolayca püskürtmeyi başaramazdı. Az önce, Dalga Kalkanını kullanarak saldırının gücünün %90’ını kırmıştı. Geri kalan %10 Linley’in ejder pulları karşısında ona zarar vermeyi nasıl başarabilirdi ki?

Magma iblislerine karşı Linley yalnızca Evren’in Nabzının 256 katmanlı dalgalarını kullanıyordu.

“Boom!” Fain’e saldırmaya çalışan her bir Magma iblisi Fain’in yıldırım hızlı yumruklarıyla geri uçuyordu. Fain’in hızı inanılmazdı. Magma iblisleri ona dokunmayı başaramıyordu bile. Ancak magma iblisleri aşırı dayanıklıydı ve Fain’in saldırıları onları yalnızca yaralıyordu.

Sorun Fain’in güçsüz olması değildi; Fain tüm gücüyle saldırmaya cesaret edememişti. Enerjisini korumalıydı.

Desri’ye saldıran her magma iblisi ona yaklaştığı anda, birden sebepsiz yere göklerden yere düşmeye başlıyor gibi görünüyordu.

Desri ışık stili bir Aziz Baş Büyücüydü. Şu an bir Temel Aziz’di ve ruhsal saldırıları korkutucu bir güce ulaşmıştı. Bu magma iblisleri devasa bir fiziksel saldırı ve savunmaya sahip olsalar da, Desri’nin ruhsal saldırıları onların zayıf karınlarına vuruyor gibi gözüküyordu.

“Şlak!” Üç Altı Gözlü Altın Ni-Aslanı doğruca magma iblislerine atılıp pençe darbeleri vurarak, her yere taş parçaları savuruyor, onları ağır yaralıyor, pek çoğunu da öldürüyorlardı.

Bazen, Altı Gözlü Altın Ni-Aslanları istediklerinde, birden ağızlarını açıp magma iblislerini doğruca mideye indiriyorlardı.

Ancak Bebe… Bebe korkunçtu. Hızı Fain’le denkti ve o magma iblisleri ona dokunmayı başaramıyordu bile. Ancak Bebe’nin en sıradan pençe darbesi bile magma iblislerini ağır yaralıyordu.

“Patron, bu magma iblisleriyle uğraşmak gerçekten zor. Vücutları çok sert.” Bebe’nin sesi Linley’in zihninde yankılandı.

“Tabi ki de sertler.” Linley bunu ilk elden tecrübe etmişti.

Linley bir keresinde Bebe’nin yaptığını yapıp hızını kullanarak düşman saldırılarını savuşturmayı ve ardından yalnızca fiziksel güç kullanarak magma iblislerinin vücuduna saldırmayı denemişti. Ancak Magma iblislerinin savunması fazla güçlüydü; Linley’in fiziksel güce dayalı saldırıları onları yalnızca hafif yaralıyordu.

“Bam!” Linley yumruğu bir Magma iblisini daha toza çevirdi.

“Farklı engin gerçekler sahiden de farklı güçlerde saldırılar açığa çıkarıyor.” Linley gizlice iç çekmeden edemedi. “Toprağın Engin Gerçekleri’m daha sınırına ulaşmamasına rağmen saldırı konusunda Rüzgarın Engin Gerçeklerine kıyasla çok daha güçlü.”

Temel azizler bile güç konusunda birbirlerinden oldukça farklıydılar. Örneğin Rüzgarın Elemental Yasalarının son derece güçlü bir engin gerçeğinde ustalaşmış o Kar Panda-Kedisi lideri. Desri ve Fain’e gelince, iç görü kazandıkları engin gerçekler bulundukları Elemental Yasalar içinde kısmen düşük saldırı gücüne sahip olanlardı.

“Boom!” “Boom!” ….        

Linley’e saldıran her bir magma iblisi toza dönüşüyordu. Bu manzara pek çok azizi hayrete düşürmüştü. Saf fiziksel saldırılara dayanarak bu magma iblislerini en fazla birkaç parçaya bölebiliyorlardı, ancak onları toza dönüştürmek başka bir olaydı.

“Alev Tiranı burada.” Desri yumuşak bir şekilde seslendi.

“Seni piç kurusu. İlk sen öleceksin.” Alev Tiranı öfkeyle Linley’e baktı. Ardından bir yıldırım gibi havaya sıçrayıp, Kana Susamış Büyük Baltayla yere güçlü bir darbe vurarak etrafı titretip devasa çatlaklar oluşmasına neden oldu.

Alev Tiranı’nın Linley’in ‘askeri başarısını’ fark ettiği belliydi.

“Rosarie” Tulily kükredi.

Tüm bu süre boyunca hazırlanan Rosari, Tulily ve Rutherford sonunda saldırılarını gerçekleştirdiler. Birden sonsuz miktarda buz kilometrelerce alanı kapladı, lav nehirleri bile donup birer kayaya dönüşmüştü.

Alev Tiranının vücudunu saran alevler sönmüştü ve vücudundaki kayalar da çok daha soluk bir kırmızıyla parlıyordu. İnanılmaz miktarlarda buz ve kar birden tüm vücudunu sardı.

Alev Tiranın saldırısı birden durdu, sanki donup kalmıştı.

Su stili yasaklı büyü: Mutlak Sıfır!

Mutlak Sıfır büyüsü, genel konuşmak gerekirse, ısıdaki korkunç düşüşle rakibi dondurup ardından sayısız parçaya bölünmesine neden olurdu. Rakibin ruhu bile donup, ardından parçalanırdı.

Ancak büyünün şimdiki hedefi Alev Tiranıydı. Bu yasaklı seviye büyü, ‘Mutlak Sıfır’ onun ruhunu biraz etkileyip, yalnızca geçici olarak sersemlemesine neden olacaktı. Dahası, zayıf yönü olan bunca buzla çevriliyken gücü de büyük ölçüde düşecekti.

“Vızzz!” Hemen ardından, Rutherford bir gölgeye dönüşüp hızla Alev Tirana doğru atıldı.

Rutherford, Kuzey Buzulundaki bir numaralı uzman, orada binlerce yıldır eğitim yapıyordu ve buza hükmetme konusunda neredeyse kusursuzluk seviyesine ulaşmıştı. Rutherford’un avuçları birden soluk mavi bir ışıkla parlamaya başladı ve avuçlarını sert bir şekilde Alev Tiran’ın vücuduna vurdu.

Garip olan…

Alev Tiran’ın vücudunu sarmalayan kar ve buz katmanı birden Alev Tiranın vücudunun içine batmaya başlamıştı. “Çatır!” Alev Tiranın devasa vücudu sayısız küçük çatlakla dolmaya başladı.

Alev Tiranın vücudu inanılmaz sıcaktı, ancak zıt elemental büyü ‘Mutlak Sıfır’la kaplandıktan ve Rutherford’un enerjiyi vücudunun içine aktarmasından sonra, Alev Tiranının emsalsiz sertlikteki kaya vücudu ani ısı değişikliğinden dolayı çatlamaya başlamıştı.

“Piç kurusu.” Alev Tiranı sonunda sersemliğini atmayı başardı. İçine düştüğü durumu fark ettiğinde öfkeyle uludu.

“Geber!” Tulily çoktan Alev Tiran’ın vücuduna yaklaşmıştı.

Tulily’in yumruğunu koyu siyah bir ışık çevrelemişti ve yumruğun etrafındaki uzay zamanda sayısız çatlak oluşuyordu. Tulily’in yumruğu göklerin gücünü taşıyor gibiydi ve yumruğunu amansızca Alev Tiranı’nın vücuduna savurdu. Çoktan çatlamış vücut birden…

“BOOOOM!”

O korkunç patlama sayısız taş parçasının her yöne savrulmasına neden oldu. Alev Tiranının vücudu paramparça olmuştu.

“Başardık.” Tulily, Rosarie ve Rutherford büyük birer nefes verdiler.

Bu, üçünün en güçlü saldırısıydı. Önce enerjilerini birleştirerek Alev Tiranın ruhuna saldırmışlar, aynı zamanda Alev Tiranının vücut ısısını ‘Mutlak Sıfır’ büyüsüyle düşürmüşlerdi. Ardından, Rutherfor buzu kontrol edip bir şekilde Alev Tiran’ın vücuduna sokmuştu.

Ateş ve buz zıt kutuplardı ve ani buluşmaları vücudunu oluşturan kayanın çatırdamasına neden olmuştu. Bu Alev Tiranın savunma gücünü %90 ölçüsünde azaltmıştı. Kalan yüzde on savunma gücüyle, Tulily’nin en güçlü saldırısı karşısında doğal olarak parçalara ayrılmıştı.

“Eğer birlikte çalışmamış olsalardı, Alev Tiranın o inanılmaz savunması büyük ihtimalle Tulily’nin en güçlü saldırısını bile fazla hasar almadan karşılayabilirdi.” Linley kendine böyle söyledi.

Alev Tiranı öldüğüne göre, doğal olarak herkes çok daha rahattı. Geride kalan magma iblisleriyle ilgilenmek çok daha kolay olacaktı.

“Acele edip geçidi bulalım.” Desri konuşmuştu. Herkes başıyla onaylasa da daha rahat hissettikleri kesindi.

Ancak…

Kimsenin fark etmediği şey, az önceki patlama sırasında sayısız taş parçası her yöne dağılırken, saydam görünüşlü yumruk boyutunda bir taşın da uzaklara fırladığıydı. Bu saydam taş durduktan sonra dönmeye başladı.

“Gümbür…”

Tüm yer sallanmaya başladı.

“Neler oluyor?” Tulily , Rutherford, Linley ve diğerleri şok olmuştu.

“Kütür!” Altıncı katın zemininde dev çatlaklar oluşurken, devasa kayalar ve lav nehirlerinin içindeki sayısız kaya havalandı. Milyarlarca dev kaya parçası havaya yükselmişti.

Linley ve diğerleri sonuna kadar açılmış ağızlar ve şaşkın ifadelerle olanları izliyordu.

“İyi değil.” Hepsi kötü bir şeylerin olduğunu sezmişti.

Ancak… kimse sorunun ne olduğunu çözemiyordu. On uzman savunmaya geçmiş, dikkatle çevrelerini inceliyordu. Ancak altıncı kattaki kayalar birbiri ardına havaya yükselmeye devam etti.

“Vızzz!” “Vızzz!” “Vızzz!”

Tüm dev kayalar, sanki bir emre uyar gibi aynı anda tek bir yöne doğru fırladılar. Korkunç ses patlamaları eşliğinde, trilyonlarca kaya tek bir bölgede toplandı. O saydam taşın olduğu bölgede…

Sayısız kaya o saydam taş parçasının etrafını çevreledi.

Göz açıp kapayıncaya kadar…

Bir başka Alev Tiranı şekillenmişti!

On uzmanın yüzü değişti.

“O saydam taş.” On uzman diğer kayaların o ‘çekirdeğin’ etrafında toplandığını görmüştü. Desri’nin yüzü düştü. “O Alev Tiranının ‘öz’üydü. O saydam taşı yok etmeden, Alev Tiranı öldüremeyiz. Her seferinde yeniden doğabilir.”

“Beni gerçekten de kızdırdınız.”

Dağ boyutundaki Alev Tiranın vücudu bir kez daha alevlerle kaplanmıştı ve gözleri öfkeyle parlıyordu. Kana Susamış Büyük Baltasını sallayarak öfkeyle uludu. “Siz iğrenç insanlar yedinci kata mı gitmek istiyorsunuz? Rüyanızda görürsünüz! Hepiniz öleceksiniz!”

Alev Tiranın haykırışı tüm altıncı katta yankılanmıştı!

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1459

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1199

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 988

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 780

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 633

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 597

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 597

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15206 Üye Sayısı
  • 717 Seri Sayısı
  • 33313 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr