Korku dağları bekler. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 10 Bölüm 41: Son Koz


Kitap 10 (Baruch)  Bölüm 41 – Son Koz

Çeviri: Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

 

“Boom!” “Boom!” “Boom!” ….

Sihir topları, para sanki önemli değilmiş gibi, ateş etmeye devam ediyordu. Cod İdari Şehri’nin surlarının dibinde gerçek anlamıyla bir ateş denizi oluşmuştu ve gece göğü pek çok ışık patlamasıyla aydınlanıyordu.

Savaş alanından uzakta, ittifak güçlerinin kumandanları, Weiss Porter ve Guillermo’nun yüzleri birer gölgeyle kararmış gibiydi.

“Son kozumuz?”

Weiss Porter, Guillermo’ya baktı. Sırıtarak, “Lord Kardinal Guillermo, bence Cod İdari Şehrindeki şu yorgun askerler, Işık Kilisesi’nin Kutsal Lejyonu saldırdığında kolayca yenilecekler. Benim tarafımın saldırmasına gerek yok.”

Işık Kilisesi’nin son kozu – Kutsal Lejyon!

Kutsal Lejyon!

Anarşik Toprakların bu bölgesinde, Işık Kilisesi inanılmaz emek ve malzeme harcayarak bu efsanevi lejyonu oluşturmuştu.

Kutsal Lejyon yalnızca otuz bin kişiden oluşuyordu.

Bu askerlerin beş bini 7. Seviye savaşçılarken, diğer yirmi beş bini en az 5. Seviyedeydiler. Diğer lejyonlarda, 5. Seviye biri elit bir asker sayılabilirdi, ancak bu lejyonda, onlar yalnızca en güçsüzlerden biriydi.

 1. seviye bir savaşçının yalnızca zıplama kabiliyetiyle bile şu otuz metrelik şehir surlarını aşabileceği hesaba katılmalıydı.

Böyle bir son koz, savaşa dahil olduğunda, kesinlikle dengeleri alt üst etmeye yeterdi. Ancak böyle bir lejyonu oluşturmak çok zor bir işti. Onları eğitmenin maliyeti, sayısı milyonları bulan sıradan bir ordudan çok daha fazlaydı.

“Eğer Linley’in Azizleri anlaşmamızı bozar ve Kutsal Lejyonumuzu yok ederse, bu korkunç olur.” Guillermo kendi kendine düşünüyordu. Weiss Porter ve o aynı şeyi düşünüyorlardı. İkisi de düşmanlarının anlaşmayı çiğneyip Azizlerini savaşa sokmasından korkuyordu.

Örneğin o üç aziz seviye ejderha. Örneğin Linley ve diğer Yüce Savaşçılar.

Sıradan yüz bin asker öldürülürse, Işık Kilisesi ve Gölge Tarikatı kolayca yerlerini alacak yüz bin kişi bulabilirdi. Tek ihtiyaçları bir iki yıllık bir eğitim olurdu. Ancak Kutsal Lejyon… her bir asker yıllar süren bir eğitim ve harcama demekti. Kaybedilen her bir askerin yeri yalnızca parayla doldurulamazdı.

“Weiss Porter, şaka mı yapıyorsun?” Guillermo’nun yüzü düştü.

Weiss Porter gülerek karşılık verdi. “Guillermo, kızmana gerek yok.Gölge Tarikatı’nın Gölge Lejyonu da aynı anda saldıracak.”

Gölge Lejyonu da Gölge Tarikatı tarafından Kutsal Lejyon’u karşılamak amacıyla oluşturulmuştu. Güçleri birbirine denkti.

Bu ikisi korkutucu güçlere sahip birliklerdi.

İki lejyon da yalnızca otuz bin askere sahip olsalar da, toplamda sayıları atmış bini bulan bu ‘son koz’ ların etkisi milyon kişilik bir ordudan az değildi.

Surların üzerinde, Linley ve Barker sanki olan bitenin kendileriyle hiç ilgisi yokmuşçasına savaşı izliyorlardı.

Bölgedeki şehir muhafızları gönderilmişti.

“Burada kimse yok.” Düşman askerleri yalnızca iki adamın durduğu bu boşluğu fark etmişti.

“Çabuk, oradan saldırın.”

Savaş o kadar yüksek perdeden devam ediyordu ki, askerlerin hiç biri doğru dürüst düşünemiyordu. Surlarda böyle bir ‘boşluk’ görünce düşünmeden o tarafa atıldılar. Ancak merdivenleri tırmanıp Linley ve Barker’a doğru saldırdıkları anda…

“Şlak.”

Rüzgar bıçaklarından oluşmuş bir duvarla karşılaştılar. En önden saldıran üç asker anında kıyma olmuştu ve merdivenin en üstündeki bazı askerler bile parçalanıp yere düştüler. Bu sahne… savaş boyunca kendini tekrarladı. Kimse o iki adamın yanına yaklaşamıyordu.

“Sikeyim, kendimi boğuluyormuş gibi hissediyorum.” Barker yavaşça sövdü.

Barker, Linley’e baktı. Linley hiçbir şey hissetmiyormuş gibi görünüyordu. Barker söylemeden edemedi. “Lord Linley, nasıl sadece izlemekle yetiniyorsunuz?”

“Neden yapamayım ki?” Linley aşağıya baktı.

“Ya?” Barker soran gözlerle Linley’e bakıyordu.

Linley sakince güldü. “Şu an Savaş Tanrısı’nın neler hissettiğini biraz anlıyorum. Dünyevi olayların kendiliğinden gelişmesine izin ver.. İnsanlar savaşlarda her zaman ölür. Eğer Baruch Krallığı’nı kurmasaydım, belki çok daha fazla insan o sonu gelmez, kaotik savaşlarda ölecekti.”

Linley, aşağı bakmayı sürdürdü. “Ölümlülerin dünyasının kendi kuralları var. Ve bizim de kendi kurallarımız!”

“Anlaşmamıza sadık kalacağım. Eğer sihir cevheri madenine ulaşmayı başarıp, ele geçirseler bile, karışmayacağım.” Linley sakince açıkladı.

Barker telaşlanmıştı.”Ancak bulduğumuz ‘cep boyut’ ne olacak?”

“Neden korkuyorsun ki?”

Linley sakince güldü. “Aziz olmayanların o gizli odaya girmeleri mümkün değil. Ancak hangi Aziz benim bölgeme izinsiz girmeye cesaret edebilir ki?” Linley, çoktan bu savaşı aşmış bir bakış ve zihinle izliyordu. Kazanıp kaybetmeleri gerçekten önemli değildi…

Dahası, cep boyut taşınamazdı.

“Doğruyu söylüyorsun, Lord.” Barker anlamaya başlamıştı.

Aziz seviyeye ulaştıklarında, neredeyse sınırsız bir ömre sahip olmuşlardı. Sıradan insanları geride bırakmışlardı. Gerçekte, dünyevi savaş ve meseleler artık onlara ait değildi ve Aziz’lerin de onların içinde yeri yoktu. Ancak içten içe bunu anlamış olsalar da, hem Barker hem de Linley beklenti içindeydi.

Kendi taraflarının zaferi elde etmesini umuyorlardı.

“İyi değil.” Barker’ın yüzü birden düştü.

Şehrin altında, çok sayıda elit asker son hız surlara doğru saldırmıştı. Sıkıca dizilmişlerdi ve sayıları kesinlikle on binlerceydi. Bu çok sayıda elit askerden oluşan grup etkileyici bir hızla ilerliyordu ve vücutlarının tek bir hareketiyle yirmi otuz metre mesafe kat ediyorlardı. Bir dakikadan az bir sürede, surlara varacaklardı.

“Ateş!”

Doğu kapısındaki sihir topları da yer değiştirilmişti. Yirmiden fazla sihir topu aynı anda ateşlenip aşağıdaki askerlerin üzerine ışık yağdırdılar.

“Vızz!” “Vızz!”

Pek çok elit asker hemen son hız savuşturdular, ancak sihir topu saldırıları aşırı hızlıydı. Pek çok elit asker saldırının ortasında yakalanmaktan kaçınsa da, şansız birkaçı yine de öldü ve saldırının sınırları içinde kalan diğerleri de yaralandılar.

Ancak yalnızca tek bir saldırı için zaman vardı!

Sihir topları elit askerler şehre ulaşmadan önce yalnızca tek bir saldırı yapabilme fırsatı buldular.

“Çok fazla insan var. On binlerce. Tüm bu güçlü savaşçılar nereden çıktı? Çok sayıda 7. Seviye savaşçı var.” Barker hayret içindeydi.

Linley de birden ortaya çıkan çok sayıda elit askeri fark etmişti. Linley ve Barker şu anki güçleriyle, bu askerin güç seviyelerini anında kestirebilmişlerdi. “Pek çoğu 7. Seviyedeler? Aynı Işık Kilisesi’nin Kutsal İttifakta gördüğüm has alayı ‘Işık Kilisesi Şövalyeleri’ne benziyorlar.”

“Bunlar Işık Kilisesi ve Gölge Tarikatı’nın ‘Sekiz Has Alay’a benzer olarak eğittiği güçler olmalı. Bu onların Anarşik Topraklardaki gerçek elit güçleri.” Linley tahmin yürüttü.

Ve durum gerçekten de öyleydi.

“Fınnn!” “Fınnn!” “Fınnn!” “Fınnn!”

Çok sayıda asker şehir surlarına ulaşıp birer sıçrayışta kolayca otuz metrelik duvarları aşmıştı. Sıkı düzendeki bu askerlerin her biri 7. Seviyedeydi.

“Bam!” Kılıç ve palalar her yerde savrulurken savaş ki’si tüm bölgeyi aydınlatıyordu.

Neredeyse anında on ile yirmi bin arası şehir muhafızı ölmüştü. Muhafızlar güç olarak yalnızca 2. Ya da 3. Seviyedeydiler. 5. Seviyedeki savaşçılar aralarında elit askerler sayılırdı. Ancak surların üzerine atlayan bu askerlerin her biri 7. Seviyedeydi ve sayıları neredeyse on bini buluyordu.

Bu bir kıyımdı!

Karşı koyamıyorlardı bile. Ve aynı zamanda…

‘Yalnızca’ 5. Ya da 6. Seviyede olan savaşçılar da son hız kuşatma merdivenlerine tırmanmaya başlamışlardı.

Güney surlarının üzerinde yüz binlerce muhafız olmasına rağmen, yalnızca yirmi ya da otuz bini 7. Seviyeye karşı koyabilecek güce sahiplerdi. Ve diğer 50000 5. Ve 6. Seviye savaşçı da hesaba eklenince…

“Kaybettik.”

Barker iç çekti.

Kutsal Lejyon ve Gölge Lejyonu’nun elit askerleri surun üzerini temizledikten sonra, normal askerler de kuşatma merdivenini kullanarak onları takip ettiler. Tüm güney suru, bir karınca sürüsü gibi üşüşen sayısız düşman tarafından ele geçirilmişti ve karınca sürüsü Cod şehrinin içlerine doğru ilerliyordu.

Ancak Barker ve Linley’in durduğu yerde, kaç savaşçı saldırırsa saldırsın, her biri görünmez rüzgar duvarı tarafından kıymaya dönüşmüştü.

“Haydi gidelim.” Linley hemen duvarın üzerine yükseldi.

“Şu sihir toplarını almalarına izin veremem.” Barker cevap verdi. Barker’ın vücudu surların üzerinde bir görünüp bir kaybolurken sihir topları birbiri ardında boyutlar arası yüzüğünün içinde kayboldu. Düşman askerleri Aziz seviye bir uzman olan Barker’ı nasıl engelleyebilirdi ki?

“Yok artık, Barker…” Linley kafasını sağa sola sallarken kıkırdadı.

“Hepsi tamamdır.” Barker, Linley’in yanına uçtu.

Barker ve Linley Cod İdari Şehri’nin üzerine havalandırlar. Tüm idari şehirde yaşananları açıkça görebiliyorlardı. Watts’ın böyle bir ihtimale karşı hazırlıklı olduğu açıktı, çok sayıda asker şu an batı ve kuzey kapılarından geri çekiliyordu.

Aynı zamanda, oldukça fazla sayıda asker de Cod İdari şehrinde kalmıştı ve savaşarak düşman kuvvetlerinin çekilenleri takip etmelerini engelleyeceklerdi.

Çok sayıda asker Cod İdari Şehrinden kuzeye doğru kaçıyordu.

Watts ötedeki Cod İdari şehrine bir bakış atıp kısık bir sesle iç çekti. Sonunda, yine de kaybetmişti. O iki korkunç lejyon ortaya çıktığında, Watts onları engellemenin bir yolu olmadığını biliyordu. Işık Kilisesi ve Gölge Tarikatı, birlikte, atmış bin elit askere sahipti ve bunların on bini 7. Seviyedeydi.

 1. seviyeden savaşçılar için surlar bir anlam ifade etmiyordu.

Böyle üstün bir lejyona karşı biri kendini nasıl savunabilirdi ki?

“Watts, üzülecek ne var?” Gates onun yanındaydı. “Kaybettiysek kaybettik. Ben On Sekiz Kuzey Dükalığındayken, savaş kaybetmek sıradan bir olaydı. Ancak tabi ki… yine de oldukça sinirim bozuk.”

Gates de durumu kabullenmişti.

O atmış bin elit asker saldırdığında, Gates tek başına kaç tanesini öldürebilirdi ki? Ne de olsa ona doğru koşup kendilerini öldürmesini beklemeyeceklerdi.

“Eğer Aziz seviye bir Baş Büyücü olsaydım bu harika olurdu. Tek bir yasaklı seviye büyüyle hepsini haklardım.” Gates kendi kendine mırıldandı.

Tam o sırada, Linley ve Barker uçarak geldiler. Gates, Boone, Ankh ve Hazer’i görüp yanlarına indiler. İner inmez Linley Watts’a sordu, “Watts, arkamızı kollayıp, düşmanı oyalamak için kaç askeri geride bıraktın?”

“Yüz bin.”

Watts cevap verdi. “Toplamda geri çekilen yüz elli bin askerimiz var ve hiç biri yaralı değil. Geri kalan yüz bine gelince, yarısı yaralı ve diğer yarısı tam güçteler. Önceden hazırladığımız tuzak ve gizli tünellerle, düşman kuvvetleri bir saat oyalayabilirler.”

“Bir saat?” Linley sordu.

“Doğru. Bir saat. Bir saatin sonunda, bir işaret oku atacağız ve tüm askerler anında teslim olacaklar.” Watts iç çekti. “Yapacak bir şeyimiz yok. Eğer sonuna kadar savaşırlarsa hepsi ölürler.”

Linley anlayarak başıyla onayladı.

Anarşik Topraklarda, yenilen askerlerin teslim olması oldukça normaldi.

“Bir saat onlardan uzaklaşmak için yeter de artar bile.” Watts konuşmuştu.

Sihir cevheri madeninde konuşlanmış iki yüz bin askerleri vardı ve savunma hattı uzun süre önce hazırlanmıştı. Watts ve adamları bu sabah erken saatte kaçmışlardı ve öğlen vakti, hayatta kalan yüz elli bin asker sihir cevheri madenine ulaştılar. Varır varmaz hemen yemek yemeleri ve dinlenmeleri için önceden belirlenmiş bölgelere gönderildiler.

Akşam üstü. Bir çadırda.

Linley, Barker ve diğerleri birlikte oturmuş yemek yiyordu. O sırada, birisi geldi. Gelen kişi Delia’ydı ve onu görünce hemen yemeğe ara verdiler. Barker, Gates ve Boone bile hemen onu karşılamaya kalktılar.

“Linley, nasıl hala yemek yiyebiliyorsun?” Delia biraz telaşlıydı.

“Sorun nedir?” Linley, Delia’ya baktı.

Delia devam etti. “Işık Kilisesi ve Gölge Tarikatı’nın güçleri neredeyse geldiler. Ne yapacağız?”

“Ne mi yapacağız? Ne yapabiliriz ki?” Linley kafasını çaresizce salladı. “Delia, şu anda çok sayıda insan yapabildiği kadar hızlı cevher çıkarmaya çalışıyor. Çoktan buradaki cevherin dörtte birinden fazlasını çıkardık.” Bu uygulanabilecek yöntemlerden biriydi.

Yapabildiğin kadarını kaz!

Ancak birden…

“Patron.” Bebe birden yemek masanının üzerinde ortaya çıktı. Küçük, boncuk gözleriyle Linley’e bakıyordu. “Düşman çok fazla adam göndermiş. Patron, çoktan Zassler’ı buraya getirdim. Zassler’ın tek bir yasaklı seviye ‘Yaşayan Ölü Musibeti’ büyüsü yaparak tek bir büyüyle milyonlarca yaşayan ölü çağırmasına izin ver. Yok edelim onları!”

Tam o sırada çadırın kapısı açıldı.

Siyah bir cübbe giyen yaşlı bir adam içeri girdi. Adam bir iskelet kadar zayıftı. Bu Ölüm Baş Büyücüsü, Zassler’dı.

“Lord Linley, her an emirlerinizi gerçekleştirmeye hazırım. Eğer emir verirseniz, şu milyon kişilik ordunun tek biri bile sağ kalmaz.” Zassler’ın gözleri soğuk, yeşil bir ışıkla aydınlandı. Zassler’ın yaşayan ölü ordusu yalnızca sıradan yaşayan ölülerden oluşmuyordu. Aralarında 9. Seviye, hatta birkaç aziz seviye bile vardı.

Milyon kişilik bir orduyu yok etmek onun için elini havaya kaldırmak kadar kolaydı!

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1459

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1200

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 992

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 782

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 633

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 599

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 599

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15243 Üye Sayısı
  • 719 Seri Sayısı
  • 33378 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr