Bekleyin okuyun ve öğrenin... #Örkün

Coiling Dragon - Cilt 10 Bölüm 29: İhtişam


Kitap 10 (Baruch)  Bölüm 29  - İhtişam

Çeviri: Gin    Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

Bu tanrısal, yenilmez Ejderkanı Savaşçısını gören Aziz seviye Yıldırım Kertenkele, Altın Ejderha ve Tiran Wyrm’in içlerini dehşet kaplamıştı.

Doğru. Dehşet!

Linley’in onları öldürmesinden korkuyorlardı. Bu üç aziz seviye ejderha şunun farkındaydı, aralarındaki en güçlü büyü gücüne sahip Altın Ejderha ona zarar verememişti, aynı zamanda fiziksel olarak en güçlü olan Tiran Wyrm’de onun hızına yetişemiyordu.

Yıldırım Kertenkele’ye gelince, Linley gibi saçma denebilecek boyutta güçlü savunmaya sahip birisi onun en büyük felaketiydi.

“Burada ölecek miyiz?”

Üç aziz seviye ejderha ne yapacaklarını bilemiyordu. Linley’in onları bağışlayacağını düşünmüyorlardı, çünkü Linley başta onlara oldukça merhametli davranmıştı, ancak buna rağmen o üçü en güçlü saldırılarını kullanarak onu öldürmeye çalışmışlardı.

Az önce gerçekten de onu öldürme niyetiyle saldırmışlardı. Linley, onları neden bağışlayacaktı ki?

Üç aziz seviye ejderha buna ihtimal vermiyordu!

Ancak tam o sırada,kulaklarına cennetten gelen bir müzik sesi gibi gelen yumuşak bir ses duyuldu. “Ya ölün, ya da yüz yıl boyunca bana bineklerim olarak hizmet edin.” Linley’in siyah altın gözleri üç aziz seviye ejderhayı süzüyordu. Belki de on iki yıl süren sakin eğitimi yüzünden, Linley, gereksiz katliamlar yapmaktan kaçınıyordu.

Ona boyun eğmek, onurlarına sürülmüş bir leke sayılmazdı.

“Efendimiz!”

Üç aziz seviye ejderha gururlu başlarını Linley’e karşı eğdiler. Öteden izleyen Delia, Taylor, Cena ve Sasha, Bebe’nin sırtında uçarak Linley’in yanına geldiler. Çocuklar neşeyle kutluyorlardı. Yüce aziz seviye ejderhalar bile, sonunda Linley’e, çocukların taptığı adama boyun eğmişlerdi.

“Baba, sen çok güçlüsün! Vay! Üç aziz Ejderha!” Taylor heyecanla bağırdı.

Sasha ve Cena normalde sakin çocuklardı, ancak bu üç devasa aziz ejderhayı gördüklerinde gözleri parlamıştı ve onlar da son derece heyecanlıydı. Bebe tısladı, “Sizi aptal solucanlar, neden Patron’uma karşı koymaya kalkıştınız ki? Daha en başından yenilgiyi kabul etmeliydiniz.”

“Hıhh!” Üç aziz ejderha öfkeyle Bebe’ye döndü.

Linley, ancak ondan sonra araya girdi. “Bu benim can yoldaşım, Bebe. O da aziz seviye bir sihirli canavar. Ancak gücü siz üçünüzden çok daha yüksek. Bebe’nin hızı neredeyse seninle denk, Yıldırım Kertenkele. Aradaki fark fazla değil. Ancak saldırı ve savunması Tiran Wyrm’e göre çok daha yüksek.”

Bu sözcükler üç aziz ejderhayı tamamen şok etmişti.

Dünyada böyle inanılmaz bir sihirli canavar olması mümkün müydü?

Hızı neredeyse Yıldırım Kertenkele’ye denkti ve saldırı ve savunması Tiran Wyrm’den bile çok daha mı fazlaydı? Böyle bir sihirli canavar nasıl var olabilirdi?

“Sen fare tipi bir sihirli canavar mısın?” Yıldırım Kertenkele kısık bir sesle sorarken, hala inanamayan gözlerle Bebe’ye bakıyordu. Linley’in sözlerinden en ufak şüphe duymamışlardı. Linley’in seviyesinde bir uzman onlara yalan söylemezdi.

Bebe başıyla onayladı.

“Ama... ama… kürkün siyah. Mor değil.” Yıldırım Kertenkele hala inanamıyordu. “Yulan Kıtasında, Aziz seviyeye çıkabilen yalnızca tek bir fare türü sihirli canavar var… o da Karanlık Ormandan efsanevi, İmparator Fare. Ancak İmparator Farelerin kürkleri mor-altın renkte olur.”

Çoğu Taş Yiyen Fare ve Gölge Faresi Karanlık Orman’da yaşardı.

“Mor-altın?” Bebe birden anlamıştı. “Oh. Tam da arkadaşımdan bahsediyorsun. O gerçekten de bir İmparator Fare.”

“Siyah bir aziz seviye fare türü sihirli canavar, bu…” Üç aziz ejderha bu duruma anlam veremiyordu.

Bebe, Linley’e baktı. “Patron, geri dönme zamanı gelmedi mi?” Üç ejderhayı binek olarak aldıklarına göre, geri dönüp, Cena, Taylor ve Sasha’nın damarlarındaki ejderkanı’nı uyandırabilirlerdi.

Tiran Wyrm gürleyen sesiyle konuştu, “Efendimiz, ruh bağı tekniğini kullanmayacak mısınız?” Ancak ruh bağı tekniğiyle, bir sihirli canavarı tam anlamıyla kontrol edebilirdiniz. Bu üç ejderha yenilgiyi kabul ettiklerine göre, ruh bağı tekniğinin altına girmeye razılardı.

“Gerek yok.” Linley sakince karşılık verdi.

Ruh bağı tekniği mi?

Linley’in bildiği kadarıyla, bir insan yalnızca üç sihirli canavarı ruh bağı ile kontrol edebilirdi. Eğer daha fazlasını isterse, o durumda eski sihirli canavarlarından biriyle arasındaki sahip-hizmetkar bağını sonlandırmalıydı.

“Gerek yok mu?” Üç aziz seviye ejderha şok olmuştu. Üç aziz seviye sihirli canavar kendilerini ona sunuyordu ve o, onları istemiyor muydu?

“Size güveniyorum.” Linley sakince devam etti.

Güvenilme hissi gerçekten de iyi bir histi.

“Biz üç kardeş, yüz yıl boyunca binekler olarak hizmet etmeyi kabul ettik. Sözümüzü kesinlikle onurlandıracağız.” Bu üç ejderha, kalplerinde Linley’e karşı bir hayranlık duymaya başlamıştı. Bu üç ejderhanın ona karşı bu kadar itaatkar davranması, Linley’in geçmişi düşünmesine neden oldu.

Hala küçükken, babasının onu klan hazine salonundaki efsaneleri okumaya götürdüğünü hatırlıyordu.

“Baruch, Yulan Kıtasının ilk Ejderkanı Savaşçısı. Yulan Takvimi’nin 4560 yılında, Linnan Şehri Surlarının dışında, Baruch bir Siyah Ejderha’yla ve Dev Buz Wyrm’i ile dövüştü. Dövüşün sonunda, hem Dev Buz Wyrm’ini hem de Siyah Ejderha’yı öldürerek, ününün tüm Yulan’a yayılmasını sağladı. Yulan Takvimi 4579 Yılı, Kuzey Denizi kıyısında, Baruch, Dokuz Başlı Yılan İmparatoru’yla dövüştü. O gün, dalgalar durmadan kıyılara vurdu ve yakındaki şehirler yerle bir oldu. Ancak tam bir gün bir gece süren vahşi dövüşün ardından, Baruch sonunda Dokuz Başlı Yılan İmparatoru infaz etti… Ardından, Baruch Klanı’nı kurdu ve klanın ilk lideri oldu!”

“Ryan Baruch, Yulan Kıtasının ikinci Ejderkanı Savaşçısı. Yulan Takvimi’nin 4690 yılında, Sihirli Canavarlar Sıra Dağlarında, aziz seviye bir Altın Ejderha’yı yenip, kontrolü altına aldı ve o andan sonra Altın Ejderha Beyi Aziz olarak tanındı! 4697 yılında…”

“Hazard Baruch, Yulan Kıtası’nın üçüncü Ejderkanı Savaşçısı.Yulan Takvimi’nin 5360 yılında doğdu. İlk dövüşü, Akşam Güneşi Sıra Dağlarında, Aziz seviye bir Kanlı Gözlü Yeleli Aslan ile yaptığı vahşi bir dövüştü. Aslanı yenip, kaçmaya zorladı. Bu Hazard’ın tüm kıtada ünlenmesine neden oldu…”

Linley, hala babasının nasıl göründüğünü hatırlıyordu.

O gurur ifadesini.

Atalarıyla duyduğu gururu... Ejderkanı Savaşçıları’nın soyundan olmanın verdiği gururu...

Ancak, tüm yaşamı boyunca, babasının tek bir pişmanlığı olmuştu.Her zaman klan yadigarı hazineyi geri almanın hayalini kurmuştu. Hayal etmişti ki… bir gün, klanının eski ihtişamına kavuşabildiğini görmeyi istiyordu.

“Baba… bunu görüyor musun? Linley içinden mırıldandı. “Ben, Linley Baruch, Yulan Takvimi 10022 yılında, tek başıma Akşam Güneşi Sıra Dağlarına gidip, üç aziz seviye ejderhayla dövüşerek onları terbiye ettim.” Yalnızca bu bile atalarının başarılarını geride bırakmaya yeterdi.

Linley, kendini rahatlıkla klan tarihindeki en güçlü Ejderkanı Savaşçısı olarak görebilirdi.

“Keşke babam tüm bunları görebilseydi…”

Babası tüm hayatı boyunca klanı eski ihtişamına kavuşturabilmeyi hayal etmişti. Linley, Ernst Akademisinde öğrenciliğe kabul edildiğinde, babası bu önemli görevi ve klan hazinesini geri kazanma görevini ona emanet etmişti. Ve bugün…

Linley hepsini başarmıştı!

Ancak babası bunları görememişti.

“Gidelim. Geri dönme zamanı. Üçünüz biraz küçülseniz iyi olur.” Linley iç çekip ardından emretti.

Üç ejderha hemen yaklaşık Bebe’yle aynı boyutta olana kadar, on metre boyuna gelene kadar küçüldüler. Üç ejderha arkalarında, Linley’in grubu son hız kuzeye, Anarşik Topraklara doğru uçmaya başladı.

Anarşik Topraklar. Baruch Şehri’nin dışı. Kara Kuzgun Dağı’nın üzeri.

“Abi, yaptıkların gerçekten harika.” Wharton’un yüzünde neşe ve şok ifadesi vardı. “Üç aziz ejderhayı yüz yıl boyunca binek olarak görev yapmaları için buraya getirdin. Gelecekte, soyumuzdan gelenler gidip aziz seviye ejderhalar aramak zorunda kalmayacaklar.”

Linley güldü.

Gerçekten de, bu ejderhaları yüz yıl boyunca binek olarak alırken aklında iki şey vardı. Saflarındaki Aziz seviye sayısını arttırmanın yanında, Wharton’un söylediği şeyi de hesaplamıştı.

“Abi.” Wharton son derece heyecanlıydı. “Hissediyorum ki… Ejderkanı Savaşçısı Klanımız binlerce yıl önceki ihtişamını geri kazanmak üzere. Bana, Hodan’ın geçmişte onlarca Ejderkanı Savaşçısı olduğundan bahsettiğini söylememiş miydin?”

Linley, başıyla onayladı. “Doğru. Binlerce yıl önce, Ejderkanı Savaşçısı klanımız kesinlikle bizimle aynı yöntemi kullanarak pek çok Ejderkanı Savaşçısı çıkarmış olmalı. Tek bir yerde onlarca Ejderkanı Savaşçısı… Dört Yüce Savaşçı Klanı’nın tüm Yulan Kıtasında hüküm sürdüğü hikayesi abartılmış bir hikaye değildi.”

Klanı kim bilir ne kadar büyüktü! Yalnızca hayal edebilirdi.

“Maalesef, Ejderkanı Savaşçıları Klanı’nın üreme yeteneği biraz zayıf.” Wharton iç çekti.

Gerçekten de öyleydi. Linley’in büyükbabası yalnızca tek bir oğula sahipti, Hogg’a. Hogg’un yalnızca iki çocuğu vardı; Linley ve Wharton. Diğer klanlarda, her evde 7-8 çocuk olduğu düşünülünce.. Ancak Ejderkanı Savaşçıları Klanı farklıydı.

Linley ve Delia, ikizler hariç başka çocuk yapmayı başaramamıştı.

“Gökler bize yeterince şey vermiş. Eğer çok fazla çocuk sahibi olabilseydik… o zaman Yulan Kıtasında bizden başka kimse yaşayamazdı. “Linley güldü ve Wharton’da ona katıldı. Gerçektende, insan fazla aç gözlü olmamalıydı.

Linley yönlendirdi, “Wharton, Cena ve diğer iki ufaklık hazırlansın. Yarın, damarlarındaki Ejderkanı’nı uyandıracağız.”

Ejderkanını uyandırmak büyük bir olaydı. Bir sonraki gün, Haeru ve Bebe, itaatkar bir şekilde Kara Kuzgun Dağında kaldılar. Üç Aziz seviye Ejderha, bunun Linley’in isteği olduğunu bilerek, karşı çıkmadılar. O üç devasa ejderha için, bir damla kan hiç bir şey ifade etmiyordu.

Tiran Wyrm, Yıldırım Kertenkele ve Altında Ejderha, vücutlarını küçültmüşlerdi ve karşılarındaki üç çocuğa bakıyorlardı. Linley’de gülerek çocuklara döndü. “Hepiniz, taze ejderha kanı içtip, damarlarınızdaki ejderkanı’nı uyandırdığınızda, içtiğiniz kan türünün dönüşümünüzde büyük etkisi olacağını biliyorsunuz.”

“Örneğin, ben geçmişte Jilet Sırtlı Zırhlı Wyrm’in kanını içtim ve bu da  aynı Jilet Sırtlı Zırhlı Wyrm gibi, diz, dirsek ve alnımdan jilet keskinliğinde kazıklar çıkmasına neden oldu. Hızım da oldukça arttı. Bu da, Jilet Sırtlı Zırhlı Wyrm’in kanının bir etkisiydi.” Linley ayrıntısıyla açıkladı. “Seçiminizi iyi düşünerek yapın.”

Taylor, Sasha ve Cena seçimlerini düşünüyordu.

Üçü de aynı ejderhayı seçebilirdi, ya da farklı seçimler yapabilirlerdi. Bu üç aziz seviye ejderha için çocuklara biraz kan vermek basit bir işti.

“Taylor, hangisini seçiyorsun?” Delia oğluna baktı.

Taylor bu üç aziz seviye ejderhaya dikkatle bakıp, sonunda bakışlarını boyun eğmez Tiran Wyrm’e çevirdi. “Ben Tiran Wyrm’i seçiyorum. O çok güçlü. Onu sevdim.” Taylor’un sözleri Tiran Wyrm’i son derece mutlu etmişti. “Gerçekten de ben, Plaket, oldukça güçlüyüm.”

“Ben Altın Ejderha’yı seçiyorum.” Sasha’nın berrak sesi duyuldu. “Altın Ejderha çok güzel. Pulları pürüzsüz, aynı altın gibi görünüyorlar.”

“Güzel mi?” Linley ve Delia birbirlerine baktılar.

Kızları Altın Ejderhayı bu sebepten mi seçmişti? Altın Ejderha’da mutlu sayılırdı. Geçmişte, kanını vermeyi bir hakaret olarak algılardı, ancak şimdi, efendisi Linley’di . Efendisinin çocuğunun onu seçmesi, onu sevdiği anlamına geliyordu.

Ejderhalar gururlu canlılardı. Başkalarından aşağıda olmaktan nefret ederlerdi.

Yıldırım Kertenkele, hemen Cena’ya döndü. Cena’nın yüzü her zamanki gibi zarif ve sakindi. Kıkırdayarak, “O halde ben de Yıldırım Kertenkele’yi seçiyorum.”

Aslında, seçimleri ne olursa olsun, ejderha kanı yalnızca başlangıçta biraz fark yaratıyordu. Asıl önemli olan ejderkanı savaşçısı soyunda yatıyordu.

“Üçünüz, kanlarınızı şu küçük kovalara doldurun.” Linley kenardaki kovaları işaret etti. Her biri birinin midesini doldurmaya yetecek büyüklükteydi. Ancak ejderhalar için, bu üç kova bir şey ifade etmiyordu. Altın Ejderha kararlı bir hareketle  pullarından birini söküp çıkardı.

Ardından pulu tahta kovanın üzerine doğru tuttu. Puldan damlayan tek bir damla taze kan, neredeyse insan kafası boyutundaydı ve düşerek kovayı doldurdu.

 

DN: Gecikme için sorry :/

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1459

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1200

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 992

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 782

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 633

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 599

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 599

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15242 Üye Sayısı
  • 719 Seri Sayısı
  • 33377 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr