"Beyin bir paraşüt gibidir, sadece açık olduğunda iyi çalışır." #James Dewar

Coiling Dragon - Cilt 10 Bölüm 20 : Davetlileri Karşılama Töreni


Kitap 10 (Baruch)  Bölüm 20  - Davetlileri Karşılama Töreni

Çeviri: Gin  Düzenleme : Dr.Hiluluk

 

 Anarşik Topraklar’ın kuzeyindeki idari şehirlerden biri. Ankh, Gates ve Boon her biri devasa savaş baltaları ellerinde, şehrin surlarında birer savaş tanrısı gibi dikiliyorlardı. Çevrelerinde bir ceset yığını oluşmuştu ve cesetlerden sızan kan, duvarlardan aşağı akıyordu.

Yakındaki askerler korku içindeydi.

Daha fazla savaşmaya cesaretleri kalmamıştı. Hepsi silahlarını yere indirdiler.

“Yedi dükalıktan beşi kendi isteğiyle teslim oldular. Bir önceki Dükalığı kolayca ele geçirdik. Siz son kalansınız.” Gates, şehir muhafızlarının liderini tutup havaya kaldırdı, öfke dolu bakışlarla titreyen adamı süzdü. “*rospu çocuğu, gücünüz yokken karşı koymak neden? Bu askerlerine gidip intihar etmelerini emretmekle aynı şey değil mi? Ha?!”

Gerçekten de yaptıkları intiharla eşdeğerdi.

İki taraf arasındaki güç farkı barizdi. Gates ve iki kardeşi kendi başlarına çok sayıda düşman askerini öldürmüşlerdi.

Havaya kaldırılmış ‘muhafızların lideri’ dehşet içinde cevap verdi, “Lord, bunun benimle alakası yok. Emri veren Büyük Dük’ün kendisi.”

“Beşinci kardeş.” Ankh güldü. “Yeter. Gidelim. Büyük kardeş ve diğerleri aşağıdalar. Büyük ihtimalle çoktan şarap içip kutlamaya başlamışlardır. Bu idari şehri de ele geçirdikten sonra, önceki teslim olan beşi ve diğer fethettiğimizle birlikte, görevimizi tamamladık demektir!”

Gates ve Boone yüksek sesle gülmeye başladı.

Yirmi kısa günde, Karanlık Orman’ın sınırındaki sekiz Dükalık bir krallığa dönüşmüştü; Baruch Krallığına. Baruch Krallığı himayesinde yüz milyondan fazla insana sahipti ve Anarşik Topraklar’ın dörtte birini kaplıyordu.

Buradaki insanlar fakir olsalar da, son derece vahşi ve savaşçıydılar.

Anarşik Toprakların zengin bölgeleri hala Işık Kilisesi ve Gölge Tarikatı’nın kontrolündeydi. Böyle bakınca, Anarşik Toprakların üç büyük güce ev sahipliği yaptığı söylenebilirdi.

 

 

Yulan Kıtasındaki bir numaralı dahi, Linley, Yulan İmparatorluğu’nun Leon Klanı’ndan Bayan Delia ile evleniyordu! Düğün günü aynı zamanda Baruch Krallığının resmi olarak kurulduğu gün olacaktı.

Tarih: Yulan Takvimi, Yıl 10010, Temmuz’un 21’i.

Yer: Baruch Krallığı’nın gelecekteki başkenti –  Baruch Şehri (Şu an Kara Çamur Şehri olarak biliniyor, şehir baştan kuruluyor.)

Bu haber tüm Anarşik Topraklarda bir fırtına hızıyla yayıldı. Aynı zamanda Yulan Kıtası’ndaki çeşitli güçler de bu konudan haberdar edildiler. Birbiri ardına pek çok davetiye Yulan Kıtasının farklı bölgelerine ulaştı... Şu an sayısız göz Anarşik Topraklara çevrilmişti.

 

Yulan İmparatorluğu Başkenti. Leon Klanı’nın ana salonu...

Leon Klanı’nın statü olarak en yükseğindeki isim klan lideri Dylla Leon değildi. O kişi Dixie Leon’du!

Öncelikle, Dixie bir sonraki klan lideri olacaktı. Ancak daha önemlisi… O, Yulan İmparatorluğu destekleyen en büyük gücün, Yüce Rahip’in kişisel çırağıydı. Yüce Rahip insan ırkının en güçlü üyelerinden biriydi. Kitlelerin düşüncesine göre, belki ancak Savaş Tanrısı, Yüce Rahip’le kıyaslanabilirdi.

Daha Yulan Takvimi bile başlamadan önce İlah seviyeye ulaşmış korkunç derecede güçlü bir uzman... Yüce Rahip’in kişisel çırağı olarak seçtiği insanların büyük bir çoğunluğu birer Aziz Baş Büyücü olmayı başarırdı!

Dixie Leon: Yüce Rahip’in kişisel bir çırağı ve geleceğin Aziz Baş Büyücüsü! Hem de bir çift-element Aziz Baş Büyücü!

Dylla Leon, elindeki davetiyeyi oğlu Dixie’ye uzatırken kaşlarını çatmıştı.

Dimdik sırtı ve açık, altın rengi uzun saçları... Çevresindekiler kol mesafesinden daha yakınına sokmayan soğuk aurası... Onun tarzı böyleydi. Ancak Dixie mektubu okuduktan sonra dudaklarında nadir görülen bir gülümseme oluştu. “Demek bunca şeyden sonra Linley, kız kardeşimi hayal kırıklığına uğratmadı.”

“Dixie, ne yapmamız gerektiğini düşünüyorsun?” Dylla Leon sordu.

Dixie babasına bir bakış atıp, kaşlarını çattı. “Ne demek istiyorsun, ne mi yapmalıyız? Kız kardeşim sonunda on yıldır kovaladığı mutluluğu buldu. Tabi ki kutlamalıyız.”

Dylla Leon ve karısı bir anlığına tereddüt ettiler.

“Baba, Anne, siz ikinizin neler çevirdiğinizin farkındayım.” Dixie sakin bir tonda konuştu. “Görüşünüzün bir faninin sınırlarını, yani dünyevi gücü aşmasına izin vermelisiniz. Yulan Kıtasının kaderini kontrol edenler... Savaş Tanrısı, Yüce Rahip ve diğer azizler...”

Dixie, anne-babasının biraz dar görüşlü olduğunu kabul etmeliydi.

“Dixie, sevgili oğlum, Linley ne kadar güçlü olursa olsun, nasıl Yulan imparatorluğunu etkileyebilir ki?” Dylla iç çekti. “Ne de olsa klanımızın köyleri Yulan İmparatorluğunda.”

Dixie babasına bir bakış attı. “Baba, sana bir şey söyleyeyim. Linley’i küçümsememelisin.”

“Ya? Neden?” Dylla Leon biraz şaşırmıştı.

Dixie, ciddi bir tonda söze girdi, “Aslında, dönmeden önce, Ustam bana bir emir verdi.”

“Ustan? Ah!!! Yüce Rahip!” Dylla Leon’un neredeyse gözleri döndü. Yüce gökler. Onlar gibi sıradan insanlar tüm yaşamları boyunca Yüce Rahip’i göremeyebilirdi. Ancak şimdi, Yüce Rahip oğullarına bizzat bir emir vermişti.

Birden inanılmaz gururlu hissettiler.

“Yüce Rahip, ben ve iki çırak yoldaşımdan Anarşik Topraklar’a gidip, Linley’i kutlamada onu temsil etmemizi istedi.” Dixie ciddi bir sesle açıklamıştı.

Dixie de buna anlam verememişti. Neden Yüce Rahip seviyesinde biri Linley’e karşı bu kadar dostane yaklaşıyordu? Özellikle de... Dixie, Savaş Tanrısı ve Yüce Rahip’in farklı saflarda olduklarını biliyordu. Linley, Savaş Tanrısı’yla gayet yakın sayılırdı. Mantıklı düşünecek olunursa, Yüce Rahip’in Linley’e bakışı çok olumlu olmamalıydı.

Ancak görünüşe göre...

Yüce Rakip, Linley’le karşı dostane bir yaklaşım sergilemek istiyordu.

“Yulan Kıtası’nın suları gerçekten de görünenden daha derin.” Dixie kendi kendine iç çekti.

Yulan İmparatorluğu Başkenti. Walsh Klanı.

“Lordum, bu davetiye Anarşik Topraklardan, Üstat Linley’den.” Kahya mektubu saygıyla George’a uzattı. Şu anda George çoktan klan liderliği pozisyonunun varisi olarak belirlenmişti.

George mektubu aldı.

“Haha... Üçüncü kardeş, üçüncü kardeş... Senin sonunda Delia’yla evleneceğini tahmin etmemiştim.” George mektubu okurken yüksek sesle güldü.

“Hayat hepimize şakalarını sunuyor.” George hala, Ernst Akademisine ilk başladıklarında, Delia’nın sıklıkla Linley’in peşinde olduğunu hatırlıyordu. Ancak sonrasında George, Linley ve Alice’in birlikte olmaya başladıklarını görmüş ve Linley ve Delia’nın hiçbir zaman bir araya gelmeyeceğini düşünmüştü.

Beklenmedik bir şekilde, on yıl sonra, çember tamamlanmıştı.

Linley ve Delia birlikteydi.

Yulan Kıtasındaki Linley’le ilişkisi olan ya da son derece güçlü olan tüm gün organizasyonların liderleri davetiyelerini almıştı. Ne de olsa bu yalnızca bir düğün merasimi değil, aynı zamanda bir Krallığın kuruluş günüydü. Doğal olarak çeşitli organizasyonların liderlerini davet etmek zorundaydılar.

Linley, Kara Çamur Şehri’ne girdiğinden beri, şehrin her tarafında inşaatlar devam ediyordu. Şimdiye, Kara Çamur Şehri yüz ölçümü olarak küçük olsa da, seçkin ve gösterişli bir havaya bürünmüştü. Kara Çamur Şehri’nin çevresindeki bölge bile büyük çaplı bir inşaat halindeydi.

Linley pek çok konuk davet etmişti. Kara Çamur Şehrine ilk gelenler arasında Wharton, Nina, Hillman Amca ve Büyükbaba Hiri vardı.

Yönetici malikanesine tam bir heyecan ve sevinç hakimdi.

“Abi, Nina ve ben bugünden sonra, buradan ayrılmamaya karar verdik. Seninle kalacağız.” Wharton yüksek sesle güldü. “Abi, kendi diyarını kurmak için çok çalıştın. Biz nasıl imparatorluk başkentinin rahatlığı ve lüksü içinde yaşarız? Bu bizi utandırır!”

Linley belli etmese de çok sevinmişti.

Krallığı yönetmek için çok fazla vakti yoktu. Zamanının çoğunu eğitimle harcıyordu.

“Wharton, bu sözleri duymak için uzun süredir bekliyordum.” Linley güldü.

Linley birden Nina’nın karnını fark etti, ardından Wharton’a şüpheyle baktı. “Wharton, Nina’nın karnı biraz büyümüş gibi... Yoksa… ”

Nina ve Wharton birbirlerine bakıp gülmeye başladılar. Yakınlarındaki Hillman da gülerek dalga geçti. “Linley, gerçekten de bir aziz seviye uzmansın. Algılama gücün inanılmaz. Doğru. Prenses Nina çoktan hamile. Linley, bu konuda geri kaldın. Gelecekte sen ve Delia çok çalışmalısınız.”

Linley ve Nina gülseler mi ağlasalar mı bilemediler.

“Kız kardeş Nina, bebek için bir isim düşündün mü?” Delia sordu.

Nina başıyla onayladı. “Düşündüm. Kız da olsa erkek de adını Cena koyacağız.”

“Cena.” Linley kardeşi Wharton’a baktı. “Bunun özel bir anlamı var mı?” Wharton birden yüksek sesle gülmeye başladı. Nina’ya bilmiş bir bakış atıp, Linley’e dönüp bir sır verir gibi, “Bu Nina’yla benim aramdaki bir sır. Sana söyleyemem.” Dedi.

Linley başını ellerinin arasına aldı. “Ne!? Benden, abinden sır mı saklıyorsun?”

Salondaki herkes neşeyle güldü. İlerleyen zamanda Linley, Wharton’u gizlice çiçek bahçelerinden birine çekti. İki kardeş baş başa yürüdüler.

“Abi, mesele nedir?” Wharton sormak için bahçeye girene kadar bekledi.

Linley küçük kardeşine baktı. Detayları bilmek istiyordu. “Wharton, her zaman buraya gelip, benimle birlikte yaşamaya karar vermeni umdum. Şimdi buradasın ve gerçekten mutluyum. Ancak... Nina da bundan mutlu mu? Onu yapmak istemediği bir şeye zorlamıyorsun değil mi?”

Wharton başıyla onayladı. “Abi, Nina ve ben uzun uzun konuştuk. Gelmeye benimle birlikte o da karar verdi. İlerde, boş vakti oldukça ziyarete gidecek.”

“Sanırım tek yolu bu.”

Linley, Wharton’a bakarken güldü. “Wharton, Baruch Krallığı resmi olarak kurulduktan ve Delia ve ben evlendikten sonra, seni doğruca Baruch Krallığı’nın Kralı olarak taçlandırmak istiyorum.” Linley, küçük kardeşini zihinsel olarak hazırlamak için ona önceden haber veriyordu.

Wharton şok olmuştu, “Kral mı?”

“Çoktan krallığa Baruch adını verdim. Doğal olarak Baruch Klanı’nın varislerinden biri tarafından yönetilmeli.” Linley bu kararı uzun süre önce vermişti.

Wharton reddetmedi. “Tamam o zaman. Şu an yalnızca 8. Seviye bir savaşçıyım. İnsan formumun aziz seviyeye ulaşmama daha yirmi – otuz yıl var. Şu an daha yüksek bir anlayış seviyesi için eğitim yapmama da gerek yok. O seviyeye ulaştığımda tahtı oğluma ya da belki senin oğluna bırakırım.” Linley, Wharton’un ne düşündüğünü biliyordu. Ne de olsa Wharton’da eğitim için zaman ayırmalıydı.

Ancak yasaları anlamak için eğitim yapmak kişinin doğayla uyum içinde olmasını ve doğayı hissedebilmesini ve elemental özlerin hareketini sezebilmesini gerektiriyordu. Bu elemental özlere karşı son derece büyük bir yatkınlık gerektiriyordu. Genelde büyücüler daha yüksek elemental öz yatkınlığına sahipti. Savaşçıların ise elemental öz yatkınlığı o kadar yüksek sayılmazdı.

Aynı şey Wharton için de doğruydu. Şu anda doğayı neredeyse hiç hissedemiyordu. Bu yüzden yasalar konusunda iç görüler edinebilmesi son derece zordu.

Ancak aziz seviyeye ulaştığında işler değişecekti.

Aziz seviyeye ulaşan biri çevredeki elementleri sezebilme konusunda çok daha yüksek bir seviyede olurdu. Azizler elementleri net bir şekilde hissedebilir ve iç görü seviyelerini hızla artırabilirlerdi! 9. Seviye bir savaşçının aziz seviyeye ulaşmasının çok zor olması da işte bu yüzdendi. Yalnızca az sayıda 9. Seviye savaşçı yüksek elemental öz yatkınlığına sahipti.

Ancak Yüce Savaşçılar herhangi bir iç görü seviyesine ihtiyaç duymazdı. Savaş ki’lerini belli bir düzeye çıkarabildikleri sürece, doğal olarak aziz seviyeye ulaşabilirlerdi.

Kara Çamur Şehrinde üç gün geçirdikten sonra, Linley ve Delia oradan ayrılıp Kara Kuzgun dağına dönerek sessizce eğitim yapmaya başladılar. Bebe’ye gelince, ne zaman sıkılsa, Haeru’yla birlikte Karanlık Orman’a girip, sihirli canavar avlıyorlardı.

 

---

 

Mavi göklerde bir siyah, bir de beyaz gölge son hız Anarşik Topraklardaki Kara Çamur Şehri yönünde ilerliyordu.

Siyah gölge, Osenno’ydu.

Bugün, Osenno altın ipliklerle işlenmiş siyah, uzun bir cübbe gidiyordu. Şeytani mor saçları rüzgarda özgürce savruluyordu. Yanında geniş, beyaz bir cübbe giymiş, güçlü görünümlü orta yaşlı bir adam vardı. Bu adamın boyu tamı tamına 2.5 metreydi!

2.5 metre boyunda bir insan neredeyse eşi benzeri duyulmamış bir şeydi.

Uzun beyaz cübbesi rüzgarda uçuşurken, kısa, yeşil saçları demir iğneler gibi gözüküyordu. Yüzü sanki taştan oyulmuş gibiydi ve alnının ortasında belli belirsiz bir mühür gözüküyordu. Mühür beyaz bir alev şeklindeydi. Vücudu insanın kanını donduran, ürkütücü bir aura yayıyordu.

Bu adam Fanatiklerin lideri, General Lehman’dı...

İkisi yan yana uçarken, Osenno, sürekli Bebe ve Linley’in savaş taktiklerini ve yeteneklerini anlatıyordu. “Hepsi bu kadar. Lehman, şimdiye kadar durumun genel hatlarını kavramışsındır, değil mi? Kendine ne kadar güveniyorsun?”

Lehmen ona bir bakış attığında, gözleri parlıyordu. Derin sesi devasa göğsünden yankılandı, “Osenno, o adam ve sihirli canavarı senden daha güçsüz, anca yine de onlara yenildin. Ancak bu şaşılacak bir durum değil; senin tek hedefli saldırıların çok güçlü değil. Asıl gücün o garip Görsel İkiz Tekniğinde yatıyor. Bana gelince... o ikisini kendi başıma öldürebilirim.”

Osenno, tek hedefli saldırılarının biraz zayıf kaldığının farkındaydı.

Ancak Lehman için durum tam tersiydi; güçlü yönü tek hedefli saldırılarıydı.

“Kara Çamur Şehri karşıda.” Osenno altlarındaki şehri işaret etti. “Yanında ise Kara Kuzgun Dağı. İstihbaratımıza göre Linley neredeyse tüm zamanını orada geçiriyor. Doğruca Kara Kuzgun Dağı’na gidelim.”

Lehman bakışlarını Kara Kuzgun Dağına dikti.

Ardından ikisi hızla dağa doğru atıldı…

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14287 Üye Sayısı
  • 669 Seri Sayısı
  • 31700 Bölüm Sayısı


creator
manga tr