Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur. #Atasözü

Coiling Dragon - Cilt 10 Bölüm 12: Gidişattaki Ani Değişim


Kitap 10 (Baruch)  Bölüm 12  – Gidişattaki Ani Değişim

Çeviri: Gin   Düzenleme: Dr.Hiluluk

 

 Gece zifir karanlıktı. Siyah bulutlar, ayın önünü kaplamıştı. Birden... kuzeyden dokuz ışık çakıp son hız Sherry Dükalığı’na doğru ilerledi. Yarı yolda ışıkların beşi yönlerini değiştirip, dükalıktaki beş küçük şehre doğru dağıldılar. Diğer dört beyaz ışıksa doğruca Sherry İdari Şehrine doğru devam etti...

Yakından bakan biri…

Bu ışıkların zarif, kutsal bir ışık yayan hayranlık verici melekler olduğunu görebilirdi... Her bir meleğin dört kanadı vardı. Doğruca melek formuna geçmiş olmaları, meleklerin ele geçirdiği vücutların onların gücüne dayanabilecek kadar sağlam olduğunu gösteriyordu.

Melekler arasındaki derecelendirmeye göre...

İki kanatlı olanlar düşük seviye Meleklerdi. Dört kanatlılar orta, altı kanatlılar ise üst düzey Meleklerdi. Sekiz kanatlı meleklere gelince... Onlar Yarı Tanrı gücündeydi. Efsanevi on iki kanatlı Melekler ise güç olarak yüceler yücesi bir Yüksek Tanrı’ya denkti.

Maalesef Yulan Kıtası’nda on iki kanatlı bir meleğin gücüne dayanabilecek bir vücut bulabilmek imkansızdı.

“Ne yazık... “ Dört meleğin arkasında uçan Osenno, önündeki meleklere bakıp kendi kendine düşünüyordu. “Işık Hükümranı bu insanımsı varlıkları yarattı, ancak onların gelişip güçlenme şansı yok. Ne kadar uzun yaşarsa yaşasınlar güçleri hiç değişmeyecek.”

Kilisede Osenno’nun seviyesindeki biri, meleklerin kökeni hakkında pek çok şey bilirdi.

Melekler gerçekte canlı varlıklar değildi. Işık Hükümranı’nın, Kutsal Işık Boyutunda yarattığı insan görünüşlü hizmetkarlardan fazlası değillerdi. Tabi ki Osenno, onların ne için yaratıldığını bilemezdi ancak bildiği şey Melek’lerin asla seviye atlayamayacağıydı. Kaç kanatla yaratıldılarsa, sonsuza kadar o kadar kanata sahip olabilirlerdi. Örneğin Işık Kilisesi binlerce yıldır yaşayan meleklere sahipti, ancak güçleri hala binlerce yıl öncesiyle aynıydı.

Melekler güçlü olsa da, ilerleyemezlerdi.

Bu Osenno’nun meleklere biraz hor gözle bakmasına neden olmuştu. Meleklere birer araç olarak davranırdı. Bugün güçleri, kendisi hariç tamamen meleklerden oluşuyordu. Yanında tek bir insan Aziz bile getirmemişti. Osenno’ya göre gelişme potansiyeli olan insan azizler, bu meleklerden çok daha değerliydiler.

Sherry Dükalığı’ndaki küçük şehirlerden birinde, dört kanatlı bir melek şehrin meydanına indi. Dört kanatlı meleğin yaydığı zarif, kutsal ışık giderek artarak gecenin karanlığını neredeyse güne çevirdi.

Bu ışığı fark eden vatandaşlar koşarak meydana geldi.

“Oo!! Bir MELEK!”

“Bir Melek!”

Herkes şaşkındı. Işık Kilisesinin uzun süreli etkisi sonucu, bu insanların pek çoğu Işık Hükümranı’na tapıyordu. Şu anda hepsinin düşündüğü, Tanrı’nın elçisinin onları kurtarmaya geldiğiydi.

Hepsi dizlerinin üstüne çöktü…

“Tanrıya iman edenler O’nun korumasını kazanacaktır. Tanrıya ihanet edenler, sonunda yok olacaklar!” Dört kanatlı meleğin seni tüm şehre yayıldı. Sesi duyan dört bin askerin neredeyse yarısı da dizlerinin üzerine çökmüştü. Kara Çamur Şehrinden gelmiş olan diğerleri ise hayretle olanları izliyordu.

Bir melek?

Efsanevi bir melek?

“Şu kafirleri öldürün!” Aniden, kalabalığın içinden biri, kılıcını çekip yakınındaki kıdemli askerlerden birine sapladı. Buradaki kıdemli askerlerin pek çoğu Moat İdari Şehrinden getirilmişti. Işık Hükümranına inanmıyorlardı ve ayrıca son günlerde birkaç kiliseyi bile yıkmışlardı.

Ancak bugün...

Çok sayıda asker ve vatandaş, bu yabancılara saldırıp, öldürmeye başladı.

Dört Kanatlı melek kılını bile kıpırdatmaya gerek duymadan şehri tekrar geri almıştı.

“Tanrının hizmetkarları, Tanrı sizi kesinlikle koruyacaktır.” Dört kanatlı meleğin sesi bir kez daha tüm şehre yayıldı.

Tüm şehir içlerine işlemiş bir imanla diz çökmüştü. Dört kanatlı meleğin yüzünde bir gülümseme belirdi. Burada on civarında uzmanın ışık stili büyü konusunda eğitim yaptığını sezmişti. Dört Kanatlı melek yere konup, bu uzmanlardan birine doğru yürüdü. “Adın ne senin?”

Gümüş saçlı adam son derece heyecanlıydı. Saygıyla cevap verdi. “Yüce ve saygıdeğer Lord Melek, benim adım Felton.  Geçmişte, burada Işık Kilisesi’nin bir rahibiydim. Sizi görecek kadar yaşayabildiğim için şanslıyım.”

Dört kanatlı melek başıyla onayladı. “Bugünden sonra, Felton bu şehrin yöneticisidir.” Meleğin sesi tüm göğü titretmişti.

“Felton!” “Felton!” “Felton!”

Şehrin vatandaşları neşeyle tempo tutmaya başladılar. Onlar bağırırken, melek göğe yükselip, kutsal bir varlık gibi parıldayarak idari şehre doğru uçmaya başladı.

Diğer dört küçük şehirde de neredeyse aynı şeyler yaşandı. Meleklerin ortaya çıkışı, Işık Kilisesine inanları çılgına çevirmişti ve ‘kafirleri’ korkusuzca katlettiler. Işık Stili Büyücüler, ya da ışık stili savaş ki’sine sahip olanlar da yeni şehir yöneticileri olarak tayin edildi.

Sherry İdari Şehri’ne gelince…

Beş ‘dört kanatlı melek’ ortaya çıktığında, ateşler her yeri sarmıştı.  Bunun nedeni, Moat İdari Şehrinden gelen Kara Çamur Şehri askerlerinin çoğu, burada olmasıydı ve var güçleriyle savaşıyorlardı.

“Lord Pretor.” Beş melek Osenno’ya doğru uçtu.

Osenno havada öylece durup, aşağıda savaşın sürdüğü üç bölgeyi izliyordu. Şu an üç ‘dört kanatlı melek’ üç Ölümsüz Savaşçı’yla dövüşüyordu.

“Ölümsüz Savaşçılar?” Meleklerden biri şaşkınlıkla seslendi. Osenno sakince başını salladı. Osenno bu dört meleği idari şehre getirdiğinde, meleklerin büyüleyici etkisi, sayısız vatandaşın Linley’in güçlerine saldırmasına neden olmuştu.

Bazı askerler bile ihanet etmişti.

Savaş Linley’in tarafı için son derece kötü ilerliyordu.

“S*ktir git!!! Korkunç, üç metre uzunluğundaki bir vücut, normal bir insan gövdesi kalınlığındaki kollarıyla bir savaş makinesini andırıyordu. Adamın tüm vücudu mermer gibi görünen bir zırhla kaplıydı ve yalnızca hayret verici, yeşil renkli yüzü açıkta kalmıştı.

Aziz seviye bir Ölümsüz Savaşçı!

Üç ‘dört kanatlı melek’ üç Aziz seviye Ölümsüz Savaşçıyla dövüşüyordu.

“İkinci kardeş, bu herifler çok hızlı.” Gates öfkeyle bağırdı. Buradaki üç savaşçı, Gates, Hazer ve Ankh’tı. Üçü de 9. Seviyeden savaşçılardı. Ölümsüz Savaşçı formlarına dönüştükten sonra bile.. yalnızca erken düzey Azizler sayılırlardı. Belki Ölümsüz Savaşçıların sahip olduğunu inanılmaz güç ve savunma sayesinde orta seviye dört kanatlı meleklerle kafa kafaya dövüşebilirlerdi... Ancak , bu Melekler fazla çevikti...

Dört kanatlı meleklerden biri çevik bir hamleyle Gates’e yanından yaklaşıp, vahşi bir tekme savurdu. Kocaman kayaları bile kolayca un ufak edebilecek o tekme doğruca Gates’in vücuduna çarptı. Ancak yapabildiği sadece Gates’in vücudunu biraz titretmekti.

Gates havaya baktığında, daha fazla meleğin geldiğini gördü. Telaşla bağırdı, “İkinci kardeş, üçüncü kardeş, kaçalım! Daha fazla melek geliyor!”

Daha üç melekle bile başa çıkamıyorken, altı tanesi daha, yanlarında bir insan azizle birlikte yaklaşıyordu. Bu savaşı nasıl kazanacaklardı ki?

“Gidelim. Işık Kilisesi gerçekten de tüm gücüyle saldırıyor.” Ankh da öfkeyle ulumuştu.

Üçü toprağın titreyip parçalanmasına neden olan devasa sıçrayışlarla, kuzeye doğru fırlayan meteorlar gibi kaçmaya başladılar. Ancak Dört Yüce Savaşçı arasında, Ölümsüz Savaşçılar hızı en yavaş olanlardı.

Melekler ise hız konusunda uzmandılar!

Kanatlarının bir hareketiyle, dört kanatlı meleklerin dördü anında Gates’in önünde belirdiler. Geriye kalan beş melek ise diğer ikisinin önünü kesti.

“Beşinci kardeş, ne yapacağız?” Hazer, Gates’e baktı.

Beş kardeşin arasında Gates, genelde parlak fikirlerle ortaya çıkardı. Ancak şu an, 9 melekle çevrelenmiş halde, o da çaresizdi. Yüce gökler. Aralarındaki güç farkı çok fazlaydı.

Bire birde ucu ucuna rakiplerini tutabiliyorlardı.

Dokuza üç mü? Nasıl karşı koyabilirlerdi ki?

“Ne yapacağız?” Gates’in gözlerinde ‘deli’ bir ışık parlıyordu. “*rospu çocukları. Tüm gücümüzle karşı koyacağız! Eğer birini haklayabilirsek, bu adil bir takas olur. İkisini indirebilirsek, karlı sayılırız.” Gates öfkeyle uluyup, onu çevreleyen meleklere doğru atıldı. Melekler, oldukça sağlam bir savunmaya sahip olsalar da bu insan görünümlü yaratıklarla kafa kafaya çarpışmaya cesaret edememişlerdi.

Osenno sakince emir verdi. “Melek Savaş Dizilimi.”

Birden...

Dört kanatlı meleklerin üçü son hız uzaklaştı. Diğer altı ‘dört kanatlı melek’ hemen Melek Savaş Dizilimi’ni oluşturup üç kardeşin etrafını sardı. Biri üstlerinde, biri altlarında konuşlanmıştı. Diğer dördü ise dört bir yönden etraflarını sarmıştı. Bu ani dizilim Gates, Hazer ve Ankh’ı hazırlıksız yakalamıştı.

“Yarıp geçin şunları!” Gates etraflarını sarmalayan ışık duvarlarından birine doğru vahşice atıldı.

“Bam!!”

Korkutucu bir yakıcı güç Gates’in zırhını delip, onu geriye doğru savurdu.

“Beşinci kardeş, iyi misin?” Ankh hızla ona yardım etmeye gitti.

“Ben iyiyim.” Gates’in dudaklarından ince bir kan sızıyordu. “Ne büyük bir güç. Büyük ihtimalle en üst düzey bir aziz seviyenin gücüne denktir. Şansıma, bu ‘Ölümsüz Savaşçı Zırhı’ son derece sağlam. Yoksa çoktan ölmüştüm.”

Osenno onlara doğru uçup sakince Gates, Hazer ve Ankh’ı izledi. “Aziz Seviye Ölümsüz Savaşçılar. Armand Klanı?”

Gates ve kardeşleri, Osenno’yu önemsemedi.

“Üçünüze bir şans vereceğim. Kilisemize teslim olduğunuz sürece sizi öldürmeyeceğim.”

Gates, Ankh ve Hazer birbirlerine baktılar.

“S*kik, bizi öldürebiliyorsan, gel de öldür bakalım.” Gates öfkeyle Osenno’ya baktı. “Babacık senden korkmuyor!”

Osenno’nun yüzü buz kesti.

“Babanın bir bunak olduğunu mu sanıyorsun? Gates yukarı bakarak konuştu. “Saçmalamayı kes. Işık Kilisesi, Lord Cesar’ın uyarısını unuttu mu yoksa?” Geçmişte, Katiller Kralı Cesar, Işık Kilisesi bu beş kardeşe karşı bir hamle yaparsa Kutsal Adaya kadar gelip, önüne çıkan herkesi öldüreceğini söylemişti.

Osenno soğuk bir tavırla dudak büktü.

Gerçekten de, az önce Gates’i kandırmaya çalışmıştı. Gates ve kardeşlerini öldürmeye cesaret edemezdi. Ne de olsa... Cesar’ın emrine karşı gelmeye cesareti yoktu. Beş bin yıl önce aziz seviyeye ulaşmış Katiller Kralı uzun süre önce korkutucu bir güce ulaşmıştı.

Ve yakın geçmişte, İlah seviyeye ulaşmıştı.

Şu an bir Yarı Tanrıydı!

Osenno, on kat daha cesur olsa bile, onu kızdırmaya cesaret edemezdi. Onu kızdırmak, Işık Kilisesi’nin belki de yok olması anlamına geliyordu.

“Melek Savaş Dizilimi’ni dağıtın.” Osenno sakince emir verdi.

“Hmm?” Getes ve kardeşleri bakıştılar. Osenno onları serbest bırakacak kadar iyi kalpli olabilir miydi? Ancak altı ‘dört kanatlı melek’ Melek Savaş Dizilimi’ni dağıttığı an, Osenno’nun vücudu siyah bir gölgeye dönüştü. Gates ve kardeşleri kaçmaya fırsat bile bulamamıştı.

“Bam!” “Bam!” “Bam!”

Her bir kardeş vahşi birer tekme darbesi yedi. Üçü birer meteor gibi son hız toprağa çakıldı.

“Boom!” Çarpışmanın etkisiyle yer yarılırken, etraf gürültüyle titredi. Gates ve kardeşlerinin içine gömüldüğü insan biçimli üç çukur oluşmuştu. Vücutlarını kaplayan mermerimsi zırh bir kaplumbağa kabuğu gibi çatlarlarla dolmuştu ve her biri kan kusuyordu.

Hareket edecek durumda değillerdi. Osenno’nun kontrolü kusursuzdu. Onları ağır yaralasa da, ölümcük bir hasar almamışlardı.

Elinin bir hareketiyle Osenno adamantin alaşımlı prangalar çıkarıp yakındaki meleklere doğru fırlattı. “Onları zincirleyin. Siz ikiniz başlarında nöbet tutacaksınız. Geri kalanlarınız, benimle Moat İdari Şehrine gelin...” Sözlerini bitiren Osenno, Gates ve diğerlerine tek bir bakış bile atmadan, peşinde yedi tane ‘dört kanatlı melekle’ birlikte doğruca kuzeye doğru uçmaya başladı.

Sherry İdari Şehri ile Moat İdari Şehri arasındaki mesafe birkaç yüz kilometreydi.

Gates ve kardeşleri birden pusuya düşürülmüştü ve diğer kardeşlerini uyarmaya bile fırsat bulamamışlardı. Tamamen hazırlıksız yakalanan Moat İdari Şehri, Osenno ve yedi meleğin saldırısına uğramıştı. Bu sefer, Osenno son derece hızlı hareket etmişti!

Barker ve Boone Ölümsüz Savaşçılara dönüştükleri anda Osenno onlara birer tekme savurdu.

“Bam!” “Bam!”

İki ölümsüz savaşçı tekmelerin etkisiyle yere çakılıp, aynı kardeşleri gibi toprağa gömülmüştü.

“Ve bir de aziz seviye sihirli canavarımız var.” Osenno ruhsal enerjisini kullanarak şu an son hız kaçmakta olan Karabulut Panteri Haeru’yu tespit etti. Haeru, Barker ve Boone’un tek hamlede yenildiğini gördüğünde, durumu anlamıştı. Eğer kendisi Barker ve Boone’u aynı zamanda yenmek istiyorsa biraz zaman harcamalıydı.

Bu gizemli insan Aziz inanılmaz güçlüydü.

Haeru,  savaşmaya cesaret bile edemeden kuyruğunu kıstırıp kaçmıştı.

“Sahip, sahip. Çabuk geri gelmelisin!” Haeru zihninden seslenmeye başladı…

 

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1358

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1136

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 951

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 876

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 768

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 717

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 687

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 622

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 585

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 549

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 490

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 212

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 153

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 127

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 120

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 120

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 111

Ejderha İmparator
Ejderha İmparator
Beğeni Sayısı: 78

Site İstatistikleri

  • 18460 Üye Sayısı
  • 532 Seri Sayısı
  • 25392 Bölüm Sayısı


creator
manga tr