Bölüm 730: Ejderha Ruh İncisi, Hayalet Tipi?

avatar
1762 19

Charm of the Soul Pets - Bölüm 730: Ejderha Ruh İncisi, Hayalet Tipi?


Çevirmen: Çıngıraklı

Editör: Mariposa730. Bölüm: Ejderha Ruh İncisi, Hayalet Tipi?

 

"Gökler aşkına, beşinci evrenin altındaki orta seviye bir hükümdarda nasıl böyle büyük bir yıkıcı güç olabilir?" Paralı asker lideri gözlerini fal taşı gibi açtı.

 

Gerçekte, paralı asker liderinin ana hayvanlarıyla 300 Kara Kaya Leopar'ını anında öldürebilmesi sorun olmazdı. Ancak, bunların hepsi yüksek evreli komutanlar ve hükümdarlardı. Beşinci evrenin altındaki bu bebek hayvanla kıyaslanırlarsa yüzleri kalır mıydı?

 

"Yüksek seviye hükümdar! Bu kesinlikle yüksek seviye hükümdar ruh hayvanı!” Zheng Nan'ın gözleri konuşurken alevlendi.

 

Yalnızca yüksek seviye hükümdar beşinci evrenin altındayken böylesi bir yıkım gücü sergileyebilirdi. Dahası, yüksek seviye hükümdar sınıfında olan bir uzman olabilirdi!

 

"Yüksek seviye hükümdar sınıfı. Chu Mu'nun bu kadar değerli bir ruh hayvanını nerede bulduğunu merak ediyorum!” Chu Si aşırı kıskanmıştı!

 

    ......

 

Ejderha ve imparator gücünün birleşimine bir de imparator sınıfı teknik eklenmesiyle Küçük Gizli Ejderha'nın Ejderha Işını'nın yüksek seviye savaşçıya tam güçte saldırabildi. Düşük seviye ve orta seviye hizmetkar sınıflarından oluşan büyük bir grubu anında öldürmek normaldi.

 

Tabii, bu aynı zamanda Küçük Gizli Ejderha'nın en güçlü tekniğiydi!

 

"Fena değil. İstikrarlı ve emin adımlarla savaşmalısın. Fiziksel gücünü çok fazla boşa harcama.” Chu Mu Küçük Gizli Ejderha'yı övdü.

 

”Sha sha sha~~~" Küçük Gizli Ejderha yanıt olarak garip sesler çıkardı.

 

Ancak, cevap verdikten hemen sonra vücudunda masmavi bir ışık ortaya çıktı. Bu ışık ejderha gücünden çok daha yumuşaktı. Chu Mu bu ışığa çok aşinaydı. Bu evrimin ışığıydı!

 

"İkinci evre beşinci aşama!!” Chu Mu çok sevindi. Beklendiği gibi toplu öldürme en etkili yoldu. Sadece birkaç teknik kullanan Küçük Gizli Ejderha beklenmedik bir şekilde evrimleşmişti!

 

Vücudundaki pullar çok daha parlaktı ve pençeleri tamamen yeni olmasa da, açıkça daha keskindi. Muhtemelen saldırı gücü yine yükselmişti!

 

Chu Mu, Küçük Gizli Ejderha'nın alnında bir çift ejderha boynuzu fark ettiğinde dikkatlice evrimini izliyordu. Oldukça şık görünen, soluk beyaz küçük ejderha kemikleriydi.

 

“O da ne?” Chu Mu'nun kafası karıştı. Camgöbeği Gizli Ejderha'nın alnında bu şık küçük ejderha kemikleri olduğunu hatırlamıyordu.

 

”Sha sha Sha~~~~" Küçük Gizli Ejderha da ne olduğunu bilmiyordu. Saf gibi elleriyle ovuşturdu. Ancak, bir grup Siyah Kaya Leoparı bundan faydalanıp başka bir saldırı başlattı.

 

Küçük Gizli Ejderha öfke patlaması geçirdi. Hemen kendini üstlerine attı ve tekrar kanlı bir katliam gerçekleştirdi. Az önceki o masum ejderhadan tamamen farklı görünüyordu.

 

"Genç efendi, bunlar Semavi Camgöbeği Gizli Ejderhalar'ına özgü Ejderha Ruhu İncileri. Semavi Camgöbeği Gizli Ejderhalar'a Ölümsüz Gizli Ejderha denir çünkü öldükten sonra tamamen kaybolmazlar, bunun yerine onları Hayali Ejderhalar'a dönüştürecek uygun bir ayrık ruh ortamıyla karşılaşırlar." dedi Yaşlı Li.

 

“Hayal tipi yaratık - Hayali Ejderha?" Chu Mu şok oldu.

 

Hayali Ejderha son derece nadir yaratıklardı. Son 1000 yılda, sadece birkaç kişinin onları daha önce gördüğü söyleniyordu. Dahası, daha önce hiç kimse onlardan birine sahip olmamıştı!

 

"Hayali Ejderha'ya dönüştükten sonra gücü önceki yaşamıyla aynı olmayacak.“ Gerçekte, dönüşümden sonra, hemen hemen farklı bir tür haline gelecek ve Hayali Ejderha gücüne sahip olacak. Bu tamamiyle Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın geçmiş hayatında öldürdüğü düşmanlarca belirlenecek.”

 

Yaşlı Li doğal olarak bunun Chu Mu'nun anlaması için çok zor olduğunu biliyordu ve ayrıntılı olarak açıklamaya devam etti, "Küçük Camgöbeği Ejderha'nın alnındaki Ejderha Ruhu İncisi, bir Toplayıcı Ruh İncisi'ne eşdeğerdir. Küçük Gizli Ejderha'nın öldürdüğü her düşman için, düşmanın ruhu parçalara ayırmadığı takdirde ruhu Toplayıcı Ruh İncisi'ne emilecek. Doğumundan ölümüne kadar, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın tüm öldürdüğü düşmanlarının ruhları Ejderha Ruhu İncisi'nde toplanacak. Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha öldüğünde, bedeni ve ruhu bu ölü ruhlarla birleşerek başka bir türe dönüşecek, Hayali Ejderha. Hayali Ejderha'nın sahip olduğu güç, Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın kendisi ile alakalı değildir. Aksine, düşmanlarının ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu ve kaç düşman öldürdüğüyle ilgilidir.”

 

"Toplayıcı Ruh İncisi. Yani böyle tuhaf bir eşya var. Dahası, hayali tip bir imparatorun böyle doğduğunu ilk defa duyuyorum.” Chu Mu oldukça şaşırdı. Yaşlı Li'nin açıklaması olmasaydı, muhtemelen Ejderha Ruhu İncisi'nin kullanımını asla bilmezdi.

 

“Haha, genç efendi işler o kadar basit değil. Bir Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın Hayali Ejderha'ya dönüşme şansı son derece düşüktür. Çoğu iç ve dış kısmındaki vücut kriterlerine karşılamasına bağlı. Aynı zamanda doğru anda ölmek zorunda. Bu sır, insanların bilmediği bir şeydir. Şahsen bir Ejderha Ruhu İncisi olan bir ejderha tipini önceki efendimleyken Hayali Ejderha'ya dönüştürmüş olmasam ben de bilmezdim." dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu sürekli ruh hayvanı bilgisini büyütüyordu. Ancak, ruh hayvanları deniz gibi engindi ve insanlığın medeniyetinin tamamı bile ruh hayvanlarını tamamen anlayamazdı.

 

"Ölümden sonra yararlı olduğu için Ejderha Ruhu İncisi artık benim için pek bir işe yaramıyor.“ Her ne kadar Chu Mu bir Hayali Ejderha'nın doğumunu merak etse de, Küçük Gizli Ejderha'nın kendisini bir Hayali Ejderha'ya dönüştürmesine izin veremezdi.

 

"Haha" Yaşlı Li aniden canice kahkaha attı.

 

Yaşlı Li'nin kahkahası, Chu Mu'nun Ejderha Ruhu İncisi'nin mutlaka işe yaramaz bir tür tekniği olmadığını anlamasını sağladı!

 

"Küçük Gizli Ejderha bu ruhları kendi gücü olarak kullanabilir mi?” Chu Mu hemen sordu.

 

"Yaşlı Li başını iki yana salladı ve dedi ki, "Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha böcek ve canavar tipidir.“ Hayalet tipi teknikleri kullanmalarının imkanı yoktur.”

 

"O zaman toplanan ruhları nasıl güce dönüştürebilir?" diye sordu Chu Mu.

 

"Genç efendi, özellik eğitimini unuttunuz!" dedi Yaşlı Li.

 

"Özellik eğitimi? Ayrık Dünya'nın özellikleri canlılar tarafından öğrenilebilir mi?” Chu Mu şok oldu.

 

Zamanında küçük Mo Xie'nin ateş özellikleri Chu Mu tarafından öğretilmişti, yoksa sürekli şeytan ve canavar özelliklerini muhafaza etmek zorunda kalırdı.

 

Ancak, çoğu zaman özellik eklenirken dikkat edilmeliydi. Sonuçta, farklı türlerin ruh hayvanları farklı tür kişiliklerine sahipti. Yalnızca kişiliklerine odaklanarak gerçek etkiyi gösterebilirdi.

 

Dahası, bir ruh hayvanının belirli bir özellikte yeteneği yoksa o zaman o özelliği güçlendirmekte başarısızlığa uğrayabilirdi. Biraz yeteneği olsa dahi bu güçlendirme büyük miktarda altın gerektirecekti.

 

Mo Xie sürekli mutasyon geçirebildiğinden Chu Mu onun saldırılarını güçlendirebilmek için ateş özelliğine sahip olmasını umuyordu. Bu eklenti de küçük Mo Xie'nin başarılı bir şekilde ateş tipi yeteneği olan Şeytani Altı Kuyruklu Alev Şeytanı Tilkisi'ne dönüşmesine sebep olmuştu. Eğer hala Ayışığı Tilkisi olsaydı o zaman ateş özelliği eklemenin fazla bir anlamı olmazdı.

 

Chu Mu, tüm özelliklerin eklenebileceğini biliyordu. Ancak, hayalet özelliğinin, ceset özelliğinin veya hayali özelliğinin, yani üç büyük ayrık ruh özelliğinin eklenebileceğini hiç duymamıştı. Sonuçta, ayrık ruhlar ölü yaratıklardı. Elementel özellikler gibi canlılara asimile edilmezlerdi.

 

"Pek şans yok fakat genç efendide yeterli hayali tipi ruh olduğu sürece kesinlikle mümkün. Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'da çoktan iki özellik var. Onuncu evreye evrimleştiğinde imparator sınıfında yenilmez olacak. Ancak, başka bir özellik eklerseniz ve eğer bu özellik hayali tipi olursa, belki de evrimleştikten sonra imparatorlara aşan aleme ulaşma şansı olur. Gerçek Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'ya sahip çok az kişi var. Bunu başarsalar bile başka bir özellik ekleyemezler. Genç efendi bu yaşlı adamın cüretkar hipotezine inanıyorsa ve alışılmadık şekilde hayali tipinin yolunda giderse, o zaman sahip olacağı Toplayıcı Ruh İncisi'yle beraber Küçük Gizli Ejderha kesinlikle yenilmez olacak! Babasını bile aşacak!” Yaşlı Li konuşurken sözlerine büyük bir güvenle doluydu.

 

"İmparatorları aşan aleme ulaşmak..." Chu Mu bunu duyduğunda afalladı!

 

Chu Mu Küçük Gizli Ejderha'nın şu anda gerçek bir Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha olmadığını biliyordu. Sadece kan bağını miras almıştı. Gerçek bir Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha haline gelmeden önce hala güçlendirilmesi gerekiyordu.

 

Chu Mu'nun imparatorları aşan Ruh İttifakı varlığıyla yüzleşmesi çok muhtemeldi. Bu nedenle, imparator sınıfında yenilmez olmak yeterli değildi. Yaşlı Li aniden bu cüretkar teoriyi, diğer ruh hayvanı eğitmenlerinin daha önce yapmış olduğunu bahsedince Chu Mu biraz ikna oldu!

 

Bu yeteneğe doğuştan sahip ise ikincil özelliği güçlendirmek için yaklaşık 1.5 ila 2 kat arası daha çok kaynağa ihtiyacı olacaktı. Yeteneği yoksa yaklaşık 2 kat daha fazla kaynağa ihtiyacı olurdu. Hayali tipinin ana özelliği olmasını isterse 6 kat daha fazla kaynağa ihtiyacı olacaktı.

 

Ruh hayvanı orta seviye imparator ise 2 kat daha fazla kaynak, hizmetkar sınıfını orta seviye imparator sınıfına güçlendirmek için harcanacak kaynağa eşit geliyordu.

 

İmparator sınıfından önce gerekli olan ruh eşyalar konusunda hala sorun yoktu ve onları bulabilirdi. Ancak, imparator sınıfından sonra ruh eşyaları çok azdı.

 

”Bu, biraz düşünmem gerek..." Chu Mu kaynakların katlanacağını duyunca biraz başı ağrıdı.

 

Küçük Gizli Ejderha orta seviye imparator olsaydı Chu Mu'nun iki orta seviye imparatoru güçlendirmeye eşdeğer kaynak harcaması gerekecekti.. Bunun nedeni, hayali özelliğinin bir işe yaraması için en azından ikincil özellik olması gerekmesiydi.

 

Ana özelliğe güçlendirmeye gelince altı kat kaynak Chu Mu'nun altı orta seviye imparatoru güçlendirmek zorunda kalacağı anlamına geliyordu!

 

Bir ruh hayvanı için altı kat kaynak başka bir ana özellik demekti. Dahası, gerekli kaynakları bulmak çok zor olacağından ödenecek fiyat da artmış sayılıyordu. Bu, zengin ruh hayvanı eğitmenlerini dahi iflas ettirecek bir işti!

 

“Genç efendi bu konuda dikkatlice düşünmelidir. Ana ve ikincil özelliğin etkileri ile ilgili olarak sadece küçük tilkinize bakabilirsiniz. Küçük tilki doğuştan hükümdar sınıfı. Ancak, iki ana özelliği var: Canavar ve şeytan tipi. Ayrıca ikincil bir ateş özelliğine sahip. Bu yüzden, küçük tilkinin dövüş gücü sınıfı alt seviye imparatora rakip olabilir.

 

Orta seviye imparator ruh eşyaları bulmakta hala biraz umut var. Ancak, genç efendinin yüksek seviye imparator veya zirve hükümdar sınıfı bulması imkansız olabilir. Bu nedenle, ruh hayvanlarınızı bir seviye yükseltmek isterseniz bu noktada işler resmen imkansız olacak. Ancak, başka bir özellik geliştirirseniz bu gidebileceğiniz başka bir yol olacaktır. Erkenden bir ruh hayvanı eğitmenini iflas ettirecek kadar kaynak yatırımında bulunur ve devamlılığını koruyabilirseniz orta seviye imparator ve yüksek seviye imparator sınıfında büyük bir avantajınız olacak.

 

Özellik eklemek ruh hayvanı evrimleşirken yapılmalı. Birinci evrede yapılırsa en iyisi fakat ikinci aşama evriminde de kabul edilebilir. Ancak, üçüncü evreyi geçmezseniz iyi olur çünkü ikincil özellik eklerseniz etkileri büyük ölçüde azılacaktır."

 

Yaşlı Li'nin sözleri Chu Mu'nun kendi kendine acı acı gülümsemesine sebep oldu. Fazladan parası olsa bile ruh hayvanlarına harcamaya yetmeyecek gibi görünüyordu.

 

    ......

 

“Ao hou!!!!!!”

 

Küçük Gizli Ejderha hala hizmetkar sınıfı birliği öldürmekten zevk alıyordu. Muhtemelen çoktan zavallıca pençelerinde can vermiş 1000 hizmetkar sınıfı vardı.

 

Ancak, zevk almaya devam eden Küçük Gizli Ejderha kesinlikle ustasının şu anda ona hayali tipi ekleyip eklemeyeceği konusunda baş ağrısı çektiğinden habersizdi.Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29026 Üye Sayısı
  • 276 Seri Sayısı
  • 39716 Bölüm Sayısı


creator
manga tr