Bölüm 729: Küçük Gizli Ejderha Hizmetkar Sınıfı Orduyu Katlediyor

avatar
1595 22

Charm of the Soul Pets - Bölüm 729: Küçük Gizli Ejderha Hizmetkar Sınıfı Orduyu Katlediyor


Çevirmen: Çıngıraklı

Editör: Mariposa729. Bölüm: Küçük Gizli Ejderha Hizmetkar Sınıfı Orduyu Katlediyor

 

Yedi Renkli Şehir'in doğu tarafı düz bir yamaçtı. Yamacın ardında grimsi sarı bir dağ bulunuyordu.

 

Dağda, bitkiler çok seyrekti. Çoğu yeri düz kayalık olduğundan ruh hayvanı klanları oradan geçtiğinde net bir şekilde görülebilirdi.

 

Surlardaki ruh askerleri on binlerce hizmetkar sınıfı ruh hayvanının istilayı başlattığını görünce yüzleri kasvetli bir hal aldı.

 

Bu ruh askerleri çoğunlukla Chu Ailesi'nin tuttuğu ruh hayvanı eğitmenleriydi. Ortalama ruh hayvanı güçleri onuncu evre yüksek seviye hizmetkar sınıfındaydı ve sayıları 1000 kadardı.

 

Her ruh askeri iki ruh hayvanı çağırabildiğinde sayıları 2000 yüksek seviye hizmetkar sınıfı civarındaydı. Tabii, ruh askerleri ruh hayvanlarını değiştirip savaşmaya devam edebileceğinden bir süreliğine 2000 yüksek seviye hizmetkar sınıfı dövüş güçlerini koruyabilirlerdi.

 

Ancak, dağa baktıklarında en az on bin ruh hayvanının hizmetkar sınıfı ordusunda dalgalana dalgalana geldiği görülüyordu. İnsanların suru olsa da, karşılarındaki duman onlara muazzam bir baskı uyguluyordu.

 

"Millet, korkmayın. Çoğunlukla orta seviye hizmetkar sınıfları var. Bizim ortalama gücümüz onlarınkinden yüksek!" Chu Si ruh andaçını kullanıp millete gaza verdi.

 

Ruh askeri gruplarına liderlik eden asıl Chu Ailesi'nin muhafız lideri Chu Si'ydi. Ruh askeri gruplarına liderlik eden asıl Chu Ailesi'nin muhafız lideri Chu Si'ydi. Yanındaysa paralı askerlerin lideri Zheng Nan duruyordu. Kendisi ruh lordu sınıfı uzmandı.

 

Zheng Nan'ın arkasında, hepsi ruh öğretmeni olan on lider vardı.

 

Lider Zheng Nan sakindi, bu da büyük bir lider olarak tutumunu gösteriyordu. Gelgit gibi gelen Kara Kaya Leopar ordusuyla yüzleşirken sakin kaldı.

 

Kara Kaya Leoparı: Canavar Dünyası - Canavar Tipi - Leopar Türü - Savaşçı Sınıfı

 

Kara Kaya Leoparlar'ın hepsi savaşçı sınıfı olsa da hiçbiri onuncu evre olmadığından ortalama güçleri onuncu evre alt seviye hizmetkar sınıfı ile üst kademe hizmetkar sınıfı arasında değişiyordu. Kara Kaya PLeoparlar'ın hepsi onuncu evre olsaydı paralı ruh asker grubu kesinlikle başa çıkamazdı.

 

"Ruh hayvanlarınızı çağırın!"

 

Büyük lider Zheng Nan ruh andaçını kullanarak bağırdı.

 

Sur boyunca hemen renkli ruh hayvanı çağırma sembolleri parladı. Birkaç saniyede, 2000 ruh hayvanı güney şehir kapısında belirdi. Ortalama güçleri yüksek seviye hizmetkar sınıfı olduğundan Kara Kaya Leopar'ı ordusuna ihtişam bakımından kaybetmediler!

 

Grup savaşlarında moral inanılmaz derecede önemliydi. Moralleri yükseldiğinde tüm paralı askerler ruh hayvanlarıyla beraber yüksek sesle bağırdı ve ses şehrin güney tarafı boyunca yankılandı!!

 

    ......

 

Savaş hemen başladı. Elementel dünya ruh hayvanları saldırıya önderlik edip her tipte dalgayı bombardıman etti!

 

Güney şehri yamacı çabucak uçan et ve toprakla kaplanıp kaosa kapıldı!

 

Elementeller tekniklerini kullandıktan sonra canavar dünyası ruh hayvanları ileri atılıp savaş alanı boyunca yeri sarsan kükremeler çıkardı!!

 

    ......

 

Chu Si şehir binasının tepesinde durdu ve savaşın gidişatına baktı.

 

Chu Si'nin kendisi bile bu kadar büyük bir savaşa tanık olmamıştı. On binlerce ruh hayvanının savaştığını görünce birden kanı kaynadı. Savaş alanını komuta edecek olmasa muhtemelen surdan aşağı atlayıp Chu Ailesi'nin çabalarını yok etmeye çalışan bu piçleri katletmeye başlardı!

 

Chu Si tam heyecanlanıyordu ki aniden hiç kimse fark etmeden birinin ona yaklaştığını fark etti. Arkasını dönünce afalladı.

 

"Genç Efendi Chu, neden buradasınız?” Chu Si hemen sordu.

 

Gelen kişi beyaz kıyafetli Chu Mu'ydu. Önünde genç efendiye karşı saygıdan başka bir duymuyordu. Çok güçlüydü ama mütevazi düşük profilliydi. O kendilerini beğenmiş genç nesil uzmanlarından yüzlerce kat daha iyiydi.

 

“Biraz hizmetkar sınıfının icabına bakmaya geldim." dedi Chu Mu.

 

"Genç efendi Chu Mu, bunların hepsi hizmetkar sınıfı ruh hayvanları; sayılar çok olsa da nihayetinde önemsizler. Bundan sonra gelecek düşmanlar için gücünüzü saklamalısınız." Chu Si, Chu Mu'ya savaşmasını söylemenin gücünü boş yere harcamak olacağını düşündü.

 

"Endişelenme, yeni ruh hayvanımı eğitiyorum.” Chu Mu güldü. Konuşurken Kara Kaya Leoparı sürüsüne baktı.

 

Chu Si onu durduramadan Chu Mu surlardan aşağı atlayıp çevik bir şekilde ruh askeri ve Kara Kaya Leoparı ordusunun arasından geçip göz açıp kapayıncaya kadar Kara Kaya Leoparlar'ın formasyonunun en yoğun olduğu kısma ulaştı.

 

Chu Si'nin yanındaki büyük lider Zheng Nan şok oldu ve "Bu genç adamın gücü gerçekten olağanüstü!" dedi.

 

Paralı askerlerin lideri olarak Zheng Nan bile ruh hayvanlarını çağırmazsa boş bir araziye giriyormuşçasına büyük bir grup onuncu evre hizmetkar sınıfının arasından geçemeyeceğinin hissetti!

 

“Hehe, elbette, o ailedeki en güçlü üyemiz, hem de sadece genç nesilin değil!” Chu Si kıkırdayarak gururla konuştu.

 

Zheng Nan, böyle bir uzmanın ortaya çıktığını görünce içten içe garip buldu ve çağıracağı yeni ruh hayvanının ne olduğunu merak etti.

 

Yeni bir ruh hayvanı olduğundan kesinlikle onuncu evreye ulaşmış olamazdı. Ancak, Chu Mu'ya dair yaptığı tahminlere göre tür sınıfı en azından hükümdar sınıfıydı.

 

    ......

 

Hizmetkar sınıfı ordu mu?

 

Komutan sınıfı bir ordu olsa bile Chu Mu aralarından rahatça geçebilirdi.

 

Zayıf hizmetkar sınıflarına gelince, Chu Mu orada durup saldırılarının ona vurmasına izin verse dahi hiç kan kaybetmezdi. Aurasını saklayabilmesiyle Kara Kaya Leoparlar'ı onu bulamazdı.

 

"O ne lan, kim o? Hizmetkar sınıfı ordunun en yoğun kısmında duruyor! O... O kişi insan mı?"

 

"Kara Kaya Leoparlar'ın hiçbiri ona saldırmıyor! Bunu nasıl yapıyor?”

 

Surların üzerindeki birçok kişi Kara Kaya Leoparlar'ın merkezindeki beyaz kıyafetli adamı gördü!

 

Etrafında bu yaratıklardan on binlerce olduğu bilinmeliydi. Bir insan olarak hayalet gibi bu zalim Kara Kaya Leoparlar arasında duruşu şok edici bir manzaraydı!

 

    ......

 

"Ufaklık, saldır, ne kadar öldürürsen o kadar çabuk büyürsün!" Chu Mu omzundaki şişman Küçük Gizli Ejderha'yı okşadı.

 

"Shasha~~ ~ ~ ~" Küçük Gizli Ejderha bu kadar çok Kara Kaya Leopar'ını görünce ufak gözleri gülümsemekten kısıldı. Sevimli bir biçimde Chu Mu'nundan omzundan aşağı atladı ve Kara Kaya Leoparlar'ından birinin sırtına oturdu.

 

"Beng!!!!” Küçük Gizli Ejderha'nın vücudu küçüktü fakat gerçek vücut ağırlığı aşağı atladığı anda büyüdü!

 

Bu oturma orta seviye hizmetkar sınıfı Kara Kaya Leopar'ının sırtını anında kırıp onu öldürdü!

 

Kara Kaya Leoparlar'ından birini öldürdükten sonra yakındaki panterler Küçük Gizli Ejderha'nın oluşturduğu tehdidi fark edip öfkeyle saldırdı.

 

Küçük Gizli Ejderha'nın etrafında camgöbeği bir parıltı belirdi. Parıltı büyüyüp çoğaldıktan sonra Küçük Gizli Ejderha'nın vücudu da büyüdü!

 

Semavi Camgöbeği Gizli Ejderha'nın vücudunu küçültebilen bir Ejderleşme büyüsü vardı. Camgöbeği Gizli Ejderha'da bu yetenek yoktu fakat Yeşim Baharı Kutsal Kanı'nı aldıktan sonra bu tür tekniğini edindi.

 

Ejderleşme onu küçülttü. Küçük Gizli Ejderha ikinci evre dördüncü aşama olduğundan gerçek boyutu Chu Mu'nun boyuna yakındı!

 

Yani, normalde Kara Kaya Leopar'ının dizine kadar gelemezken camgöbeği ışıktan sonra Kara Kaya Leoparı Küçük Gizli Ejderha'nın beline gelemez oldu!

 

"Ovooo Hou!!!!!!!!” Vücudu büyüdükten sonra artık sevimli değildi. Şiddetli camgöbeği ejderha pençelerini ileri savurup ona saldırmaya hazırlanan beş Kara Kaya Leopar'ını geri uçurdu ve on tane Kara Kaya Leopar'ını yere devirdikten sonra durdu.

 

Küçük Gizli Ejderha daha hiç teknik kullanmamıştı. Yalnızca ham güç kullanıyordu. Onlarca Kara Kaya Leoparı tek bir şansları olmadan neredeyse cesede dönüşmüştü!

 

"Camgöbeği ejderha pençesi!" Chu Mu emretti.

 

Küçük Gizli Ejderha Kara Kaya Leoparlar'ın en yoğun olduğu kısma kilitlendi ve pençeleri beş camgöbeği parıltıyla aydınlandı!

 

"Shua!!!!!!!!!!”

 

Beş camgöbeği bıçak uçtu. Bu beş ışın Kara Kaya Leoparlar'ını delip ordunun içinde büyük bir açıklık bıraktı!

 

"Heh, bu pençe en az yüz Kara Kaya Leoparı öldürdü!” Büyük lider Zheng Nan ve diğer liderler iç çekerken tartışıyordu.

 

"Muhtemelen altıncı evre hükümdar!" Chu Si haykırdı. Bulunduğu yerde siyah yığında oluşan açıklığı ve ortaya çıkan ceset yığınını net bir şekilde görebiliyordu!

 

"Yanılmıyorsam, beşinci evrenin altında bir ruh hayvanı.” Büyük lider Zheng Nan'ın iyi eğitimli gözleri vardı.

 

"Beşinci evrenin altında mı? Beşinci evrede öyle güç olmasıyla büyük ihtimalle orta seviye hükümdar sınıfı!" Chu Si biraz kıskançlıkla konuştu.

 

Kendisinin sadece sahte hükümdar sınıfı ruh hayvanı vardı. Ancak, Chu Mu hemen orta seviye bir hükümdar sınıfı çıkarmıştı. Chu Si nasıl olur da kıskanmazdı?

 

    ......

 

"Pekala, ejderha imparator sınıfının birleşik gücünü dene!" Chu Mu emretti.

 

"Avooo!!!!” Küçük Gizli Ejderha vahşice kükredi. Aniden vücudunu çevirdi ve tam olgunlaşmamış kanatlarını açıp birkaç Kara Kaya Leoparı geri uçurtan bir bora yarattı!

 

Küçük Gizli Ejderha kafasını kaldırınca yeşil ejderha gücü ve mavi imparator gücü aynı anda ağzında toplandı!

 

"Aoo Hou!!!!!!!!!”

 

Ağzından yoğun bir ejderha ışını çıktı!

 

Işık neredeyse engelsizdi. Ne kadar Kara Kaya Leopar'ını delerse delsin içinden geçip gitti ve merkezden uçup neredeyse surlara kadar ilerledi!

 

Bu düz hatta neredeyse 300 Kara Kaya Leoparı vuruldu...

 

300 Kara Kaya Leopar'ının hepsi aynı anda yere düşüp öldü, vücutlarında oluk oluk kan akan devasa delikler vardı!

 

Bu saldırı inanılmaz derecede büyüleyiciydi. Surlardaki elementel ruh hayvanlarını kontrol eden birçok paralı asker olanları gördü ve neredeyse düşmanların üzerlerine geldiğini unutup şaşkınlık içinde bağırdı.

 

Onlar gibi ruh askerleri 10 tane Kara Kaya Leoparı öldürebilirse işini yapmış sayılırdı.

 

Ancak, başka birinden tek bir teknik 300 Kara Kaya Leoparı öldürmüştü. Güç farkı takdire şayandı.

 

Tabii, bu paralı askerler saldırıyı yaptıran kişinin yalnızca "bebeğini" eğittiğini öğrenirse itibarları yerle bir olurdu!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28907 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39545 Bölüm Sayısı


creator
manga tr