Bölüm 711: Susturmak İçin Öldürme Planı

avatar
2311 18

Charm of the Soul Pets - Bölüm 711: Susturmak İçin Öldürme Planı


Editör: Kinyas

Bölüm 711: Susturmak İçin Öldürme Planı

 

Li Şehri'ndeyken Beyaz Kâbus ancak yedinci faz orta seviye bir hükümdardı. Yeşim Baharı Kutsal Kanı etkisiyle birlikte her şeyi öldürebilirlerdi!

 

Şimdi Beyaz Kâbus dokuzuncu faz yüksek seviye hükümdar olmuştu ve Chu Mu da sekizinci andaç Ruh Lordu'ydu, şimdi Yarı Şeytan olursa eskiye kıyasla çok daha güçlenirdi. Yeşim Baharı Kutsal Kanı'nın da katkısıyla çok daha korkunç olurdu!

 

En önemlisi de Tian Ting yaralıydı ve ona karşı diken üstünde değildi!

 

Eğer Chu Mu gizli bir saldırı gerçekleştirebilirse muhtemelen ölmeden önce bir ruh hayvanı bile çağıramazdı!

 

“Tian Ting'in bana verdiği son şans bu geceydi, o zaman ben de bu gece harekete geçerim!”

 

Chu Mu çok kararlıydı. Artık öldürmeye karar vermişti, tereddüt etmezdi!

 

Yarı Şeytan kimliğini neredeyse kimse bilmiyordu. Eğer Chu Mu, Tian Ting'i Yarı Şeytan hâlinde öldürüp de yaşlılara bununla ilgili söylentiler yaratmasını söylerse o zaman Ruh İttifakı Tian Ting'in ölümünün gerçek nedenini çözmezdi. Kimse bu sırrı bilmeyeceği için de Chu Mu hayatına devam edebilirdi!

 

...

 

“Genç efendi, çok fazla Yer Ölümsüz Buz'u yok. Muhtemelen Yarı Şeytan'ı iki kere kullanmanıza yeter. Ama genç efendi Tian Ting'i öldürmek istiyorsa genç efendi bunun birazını almalı bence ki Yarı Şeytan'dan sonra ruh ısınız düşsün. Geriye kalan Yer Ölümsüz Buzuyla da Buz Perisini güçlendirebilirsiniz,” dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu Yer Ölümsüz Buz'unu alırsa bunun asıl etkisinin ruh ısısını düşürmek olacağını biliyordu. Buz Peri'si de bundan yararlanabilirdi ama bu az olurdu.

 

Buz Peri'sini doğrudan güçlendirmek için kullanılırsa dövüş gücü daha da artardı!

 

“Buz Peri'sini tahminen hangi seviyeye çıkarabiliriz?” Diye sordu Chu Mu.

 

“Genç efendi Buz Peri'sini sahte imparator yapmak için ölümsüz buzu kullanırsa düşük seviye imparator sınıfına ulaşmak sıkıntı olmaz. Bu hazine için Ruh İmparatorları ölümüne savaşabilir. Majesteleri bunu nerede buldu bilmiyorum.” dedi Yaşlı Li.

 

“Düşük seviye imparator!” Chu Mu neşelenmişti.

 

Sahte imparatordan düşük sahte imparator imparatora geçmek öyle basit bir sıçramadeğildi. Buz Peri'sini sahte imparator yapabilirse onu hemen düşük seviye imparator yapabilirdi.

 

Chu Mu gelecek potansiyelinin sınırsız olduğunu hisediyordu.

 

Tabii ki önce elindeki bu meseleyi çözmesi lazımdı. Eğer Tian Ting'i öldürmezse her şey boşuna olacaktı.

 

“Genç efendi, güvenliğiniz için Tian Ting'in asıl ruh hayvanlarını öğrenseniz iyi olur. Düşmanınızı iyi tanımak önemlidir.” dedi Yaşlı Li.

 

Chu Mu başını salladı. Tian Ting'i arkada iz bırakmadan öldürmesi lazımdı!

 

Tian Ting'in gücünü öğrenmek çok zor değildi. Chu Mu, Tian Ting'i Tiang Lan'a sordu.

 

Ting Lan hemen Chu Mu'ya Tian Ting'in ruh hayvanlarından bahsetti ama aynı zamanda Chu Mu'ya bir kötü haber de verdi.

 

“Göklerin Altındaki Savaş'ın ödülü olan imparator da Tian Ting'in mi elinde?” Chu Mu şaşırıp kalmıştı.

 

Demek Tian Ting Ruh Sarayı'na imparatoru almak için gelmişti!

 

Chu Mu'ya eğer istediği şeyi vermezse imparatoru alamayacağı mesajını vermek istiyordu.

 

...

 

...

 

Tian Ting'in Konağı

 

Tian Ting'in Ruh İttifakı'ndan yedi tane adamı vardı. Bunların hepsinin de imparator sınıfından ruh hayvanları vardı.

 

Yedi Ruh İmparatoru Tianxia Âlemi'nin uzmanlarıydı, bu bölgede Ruh İttifakı'nı temsil ederlerdi.

 

Tian Ting'in yanında duran Ruh İttifakı uzmanının ismi Ma Yilu'ydu. Bu Ruh İttifakı uzmanı Tianxia Şehri'ndeki birçok bölgeden sorumluydu. Bu bölgelerin arasında Tianxia Şehri'nin yakınındaki ruhlardan dörtte biri de vardı.

 

Ruh kaynakları birer altın madeni sayılırdı. Düşük seviye Ruh Öğretmenlerine bu ruhları kaynaklardan çıkarttırırlardı. Kaynaktan çıkan ruhlar imparator sınıfındaki ruh hayvanlarını beslemeye yetiyordu.

 

Tianxia Şehri'nin en lüks şehir olmasının sebebi de yakınındaki ruh kaynaklarının sıklığıydı.

 

Daha çok ruh kaynağı olan yerlerin çevresi daha çeşitli ve sağlam olurdu. Buralarda her türden ruh hayvanı olurdu. İyi ruh hayvanı isteyen ruh hayvanı eğitmenleri de bu bölgeleri ziyaret ederdi. Ruh kaynakları ve ruh hayvanı kaynakları birbirini tamamlayan ögelerdi.

 

Ma Yilu'nun üç tane sahte imparatoru vardı. Artık çok genç olmadığı için daha fazla ilerlemeyi göze alamıyordu. Bu yüzden Tianxia Şehri'ne yerleşmiş ve üç sahte imparatoruyla sabit ruh kaynağının tadını çıkarmaya başlamıştı.

 

DN: Burası çinceydi :D

 

“Jia Cunding, neden illa Tian Ting'in konağına gelmen gerekti?” Kâbus Sarayı'ndan Jia Cunding geldiğinde Ma Yilu onunla alay etmeye başlamıştı.

 

Jia Cunding Kâbus Sarayı'ndandı ama Tian Ting'in altında çalışıyordu.

 

İkisi de Ruh Sarayı'ndaydı ama ikisi de Ruh İttifak'ının uzmanlarıydı. Böylece Ruh İttifakı diğer kuvvetleri de gözleyebiliyordu.

 

Jia Cunding kafasını bile kaldırmadı, “Patronun Gök Yıldırımı Peri İmparatoru yaralanmış ve şerefsizin teki de benim elimde güya yıldırım tipi ruh eşyaları olduğunu söylemiş.”

 

Jia Cunding sinirlenmişti. Yıldırım tipi ruh eşyaları aslında Kaotik Yıldırım Tayfı içindi, onu sahte imparator yapmak istiyordu. Yüzde birlik bir şanstı bu belki ama yine de ona bir servete mal olmuştu. Şimdi bu eşyalarını Tian Ting'ın Gök Yıldırımı Peri İmparatoru'na vermesi gerekiyordu.

 

“Hehe, gerçekten şanssızsın.” Ma Yilu güldü.

 

“Sen neden kendi konağında değilsin? Ne yapıyorsun burada?” diye sordu Jia Cunding.

 

“Ben de bilmiyorum. Patron Li Teng ve beni çağırdı, bize henüz bir şey demedi.” Dedi Ma Yilu.

 

“Muzaffer Diş Kralı yaralanmış. Belki sizden de bir şey isteyecektir.” Diye homurdandı Jia Cunding.

 

Muzaffer Diş Kralı'nı duyan Ma Yilu'nun yüzü düşmüştü.

 

Birkaç sene önce Ma Yilu Tian Ting'in Ruh İttifakı'nın Wanxiang Şehri'nden yolladığı bir uzman olduğunu bilmediği için ona karşı sert davranmıştı.

 

Tian Ting de imparator sınıfından Muzaffer Diş Kralı'nı çağırmış ve üç sahte imparatorunu da yenmişti.

 

Bu yüzden Muzaffer Diş Kralı'nı duyan Ma Yilu rahatsız olmuştu. Ne de olsa Tian Ting'in ruh hayvanlarının dövüş güçleri çok korkunçtu!

 

Muzaffer Diş Kralı: Canavar Dünyası - Canavar Tipi - Diş Kralı Türü - Hükümdar Sınıfı Muzaffer Diş Kralı

 

Muzaffer Diş Kralları doğuştan çok agresif olurdu. Aslan bedenine ve kurt kafasına sahiplerdi. Dört tane gözü vardı ve omuzlarında kaldırıp indirebildikleri kocaman kemikten hançerler vardı. Hareketlerinin bile dehşet yıkıcı yetenekleri vardı.

 

En karakteristik özelliği çok uzun ve çıkıntılı dört büyük dişiydi. Bunlar çok sağlam dişlerdi. Altın ve kayayı kolaylıkla yok edebilirlerdi. Diş Kralları ismini bu dişlerden alırdı.

 

Muzaffer Diş Kralı Tian Ting'in hükümdar sınıfından yüksek imparator sınıfına kadar yükselttiği ruh hayvanlarından biriydi. Tian Ting, Gök Yıldırımı Peri İmparatoru'nu almadan önce en çok kullandığı hayvan Muzaffer Diş Kralı'ydı.

 

...

 

“Jia Cunding, bu yıldırım tipi ruh eşyaları tam da Gök Yıldırımı Peri İmparatoruma göre. Bu hediyeni kabul ediyorum, teşekkürler. Bir de seninle konuşacak başka meselelerimiz de var, burada kal.” Tian Ting salonda oturmuş memnun menun Jia Cunding'e bakıyordu.

 

Jia Cunding'in de yüzünde bir gülümseme vardı ama içten içe Tian Ting'e sövüp duruyordu. Bir cümleyle yıldırım ruh eşyalarını almıştı! Onları toplamak için kendisi ne kadar çok uğraşmıştı...

 

Jia Cunding selam verip salondan çıktı ve bir uşağı takip etti.

 

Normalde Tian Ting Konağı'nda Cheng Peng ve bir Ruh İmparatoru olurdu. Ama bugün konağına Tian Ting üç Ruh İmparatoru daha çağırmıştı.

 

Tian ting aptal değildi. Yaşlı ruh hayvanı yumurtasını görürse yumurtanın normal bir yumurta olmadığını anlardı. Eğer yaşlı bu yumurtayı kendine almaya karar verirse öldüreceği ilk kişi Tian Ting olurdu.

 

Yaşlının kendisine saldırma şansı düşüktü ama Tian Ting yine de işini güvenceye almak istemişti. Bu üç Ruh İmparatoru'nu konağına özellikle çağırmıştı. Bir şey olmasını beklemiyordu ama en azından yaşlı gelirse hazırlıksız yakalanmayacaktı.

 

“Patron, Ruh Sarayı'ndan bir hizmetçi Chu Chen'den haber getirmiş.” Dedi bir uşak diz çökerek.

 

“Çağır buraya.” Dedi Tian Ting.

 

Bir süre sonra Chu Mu'nun şahsi uşağı Jia Jing ve Tian Ting Konağı'nın ana salonunda belirdi. Tian Ting'i gören Jia Jing nefes almaya bile cesaret edemiyordu. Sessizce, “Genç efendim bana dedi ki... Sizi gece vakti Ayrık Dünya Kapıları'na davet ediyormuş...”

 

Tian Ting kaşlarını çatıp sesini sertleştirdi, “Genç efendiye söyle konağa kendisi gelsin!”

 

Tian Ting'in ruh andacı ne kadar yüksekti? Tonunu böyle yapması bile Jia Jing'i daha da korkutmaya yetmişti. Beti benzi attı ve sözlerine devam etti, “Genç efendi... Genç efendi dedi ki... Genç imparatoru da getirecekmişsiniz. Eğer Tian Ting efendi gelmezse... genç efendi... Genç efendi eşyanın sırrını açığa çıkaracakmış.”

 

Tian Ting masaya yumruğunu indirdi ve ayağa kalktı!

 

İttifak Efendisi altını çize çize bu işin gizli kalması gerektiğini belirtmişti. Eğer bu sır ortaya çıkarsa İttifak Efendisi Tian Ting'i yine haşlardı. Tian Ting, çocuğun kendisini böyle tehdit edeceğini düşünmemişti.

 

Adamın birden ayağa kalkması Jia Jing'i korkutmuştu, kıç üstü yere düştü.

 

“Hah!” Tian Ting Jia Jing'e buz gibi gözleriyle bakıyordu.

 

Tian Ting bir süre sonra konuştu, “Genç efendine söyle imparatoru getireceğim. Ama bu gece de istediğimi vermezse artık bu kadar nazik olmayacağım!”

 

Jia Jing hemen ayağa kalktı ve oradan koşarak uzaklaştı.

 

Jia Jing öncesinde hep dört liderin liderinin yakışıklı ve sakin biri olduğunu düşünürdü.  Bugün adamın canavar yüzünü görmüştü, gerçekten de dehşet biriydi!

 

Küçük hizmetçinin koşarak uzaklaştığını gören Tian Ting gülerek “İmparatoru olan bir velet... Bakalım ne yapabiliyorsun. Yaşlı Liu'nun savaşmasını bekleme, ona bu fırsatı vermeyeceğim!”

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32647 Üye Sayısı
  • 339 Seri Sayısı
  • 43333 Bölüm Sayısı


creator
manga tr