Bölüm 699: Kukla, Kaçan Kadının Gerçek Doğası

avatar
1759 14

Charm of the Soul Pets - Bölüm 699: Kukla, Kaçan Kadının Gerçek Doğası


Editör: Kinyas

Bölüm 699: Kukla, Kaçan Kadının Gerçek Doğası

 

Uğursuz antik kaleye giren genç kadın kukla, devasa ve kederli salonun merkezine doğru ilerledi.

 

Antik kalenin aslında sadece bir dış kabuğu vardı. İç salon eskiden hayalet tipi birkaç ruh hayvanının yuvası hâline gelmişti ama Göklerin Altındaki Savaş'ı yetkilileri bu hayvanları uzaklaştırmıştı.

 

İçeride hayalet tipi ruh hayvanları kalmamış olsa da hâlâ hayaletli gibi hissettiriyordu. Bazen geçip giden soğuk hava akımlarında bir hayalet yüzü belirirdi. Gölgeli odaların köşelerinde her zaman içeriye giren kişiyi izleyen bir çift göz olurdu.

 

O sırada tüm antik kalede sadece kaçan genç kadın vardı. Antik kalenin merkezinde durmuş, gözleri kapalı bir efsun söylüyordu.

 

Efsunu söylemeyi bir saniyede bitirdi. Ayaklarının altından yavaş yavaş bir çiçek erciği belirdi. Mavi ercik yavaş yavaş açtı. Garip bir şekilde bu çiçeğin merkezinde kristal bir sıvı vardı.

 

Sıvı yavaş yavaş kaydı ve su dalgalarının arasından güzel bir yüz belirdi.

 

Bu bir kadın yüzüydü. Kaçan genç kadın farklı bir açıda duruyor olsa bu onun yansıması bile sanılabilirdi.

 

Kadının yüzü hafif bulanıktı ancak etkileyici gözleri her şeyi görebiliyor gibiydi.

 

Yansımadaki kadın “İşte oldu...” dedi.

 

Kaçan genç kadın da aynı anda “İşte oldu...” dedi.

 

Hemen çiçek erciğinin içindeki mavi sıvı kayboldu ve kaçan genç kadının boş gözleri daha keskinleşti, şimdi umursamaz bir imparatoru andırıyordu.

 

Aslında kaçan genç kadın kukla karakterini ortaya çıkarmıştı, yani onu kontrol eden kaçan genç kadının kendisiydi.

 

Gözleri boşken bir kuklaydı, kaçan kadının yarattığı bir kabuktu. Kuklanın kendi düşünceleri ve gücü vardı ama gerçek kaçan kadına kıyasla her açıdan çok daha zayıftı.

 

Normal şartlar altında kukla kaçan kadının dediklerini yapardı ama önemli anlarda kaçan genç kadın kuklayı tamamen kontrol edebilirdi. Kaçan genç kadın kuklası kaçan kadınla aynıydı.

 

Kaçan genç kadın kuklası kendi kendine “Gerisi kolay.” dedi.

 

Sonra da bir efsun daha söylemeye başladı.

 

Bu sefer devasa bir pirana bitkisi belirdi. Ağızı andıran kocaman taç çiçeklerinden yapışkan bir sıvı ceset çıkıyordu!

 

Bu bir erkek bedeniydi ama kıyafetleri ve cildi tamamen çürümüştü. Duyuları yoktu, bu şok edici bir manzaraydı.

 

Kaçan genç kadın kukla bunu hiç umursamıyordu. Elinde kan emebildiği belli olan bir dal belirdi. Dalı dikkatlice cesedin boyun damarına sapladı.

 

Çiçek dalındaki tüpler emmeye başladı ve ceset hızlı bir şekilde söndü ve en sonunda sıvının içinde yok oldu gitti.

 

Kanı alan kaçan kadın kukla kanı antik kalenin her yerine damlatmaya başladı. Rasgele damlatıyor gibi duruyordu ama kuş bakışı bakınca bir kan diyagramı çizdiği anlaşılıyordu!

 

Birsüre diyagramı çizmeye devam ettiği ve diyagramı tamamlayınca kaşlarını çattı.

 

“Olmadı mı?” kaçan genç kadın kuklanın yüzü düşmüştü.

 

“Kan sıkıntılı!” kaçan genç kadın kuklanın yüz ifadesi soğumuştu.

 

“Kandan kurtul, diğerleri fark etmesin. Onuncu âlem mühürünü aç ve sonuncu onur için savaşıyormuş gibi yap.” Kaçan genç kadın kuklası kendiyle konuşuyor gibiydi.

 

Sözlerini bitirince bir süreliğine kaçan genç kadın kuklanın gözlerinde bir naziklik belirdi ama bu naziklik hemen gitti ve yerini boşluk aldı. Ruhunu kaybetmişti.

 

Ruhunu kaybeden kaçan genç kadın kukla yavaş yavaş bir ceset gibi antik kaleden dışarı çıktı.

 

Onuncu âlemin son onuru antik kalenin hemen dışında mühürlenmiş bir yaratıktı. Mühürü koruyan birçok muhafız vardı.

 

Göklerin Altındaki Savaş'ın son onurunun zorluk seviyesi genelde çok yüksek olurdu. Onuncu âlem son onur yaratığı ejderha türleriyle eşdeğer bir hükümdardı. Bunun dışında birkaç tane yüksek seviye hükümdar ve hatta muhafızlık yapan üst kademe hükümdarlar vardı. Yarışmacılar çok güçlü değilse onuncu âlemi kazanmaları imkânsızdı.

 

Kaçan genç kadın kukla buraya son onur için gelmemişti. Antik kalenin yakınındaki mühürlerden çoğunu biliyordu. İnsanlar gerçek niyetini anlayamasın diye muhafızlardan birkaçının mühürünü açtı.

 

Kaçan genç kadının serbest bıraktığı ilk muhafız yüksek seviye ve üst kademe hükümdar arasında bir canlıydı.

 

Kaçan genç kadın kuklayı gören ruh hayvanı hemen sıçradı ve tüm vahşetiyle pençelerini sallamaya başladı.

 

Kaçan genç kadın kukla kolayca yana çekildi ve çiçek asmalarını muhafızın bedenine soktu.

 

Muhafız hiçbir şey yapamıyordu. Çiçek asmasının zehni içine akarken muhafızın gözleri yavaş yavaş değişti...

 

Bir süre sonra muhafızın gözündeki zalimlik tamamıyla yok olmuştu. Bir köle gibi kaçan genç kadın kuklanın yanına gelip uzanmıştı!

 

Muhafızı kontrolü altına alan kaçan kadın kukla aynı şeyi yaparak onuncu âlem muhafızlarının hepsini kontrolü altına aldı.

 

    ...

 

    ...

 

Su Sha Kara Bulut Eğimi'nde durmaya devam ediyordu. Bulutlar ve sis alçaldıkça alçalıyordu, antik kale neredeyse tamamen kaybolmuştu.

 

Su Sha uzun bir süredir orada bekliyordu. Bekleyen Su Sha oraya kadar gelen birinci kademe yarışmacılarıyla svaşıyordu.

 

Su Sha çok güçlüydü. Li Huang, Feng Luo karşısında bile galip gelebileceğinden emindi. Diğerleri ise dikkatine bile değmezdi.

 

Su Sha “Xia Guanghan neden bu kadar önemsiz bir şey için bu kadar vakit harcıyor!” diye söylendi.

 

Xia Guanghan gelmemişti ve Su Sha'nın orada beklemeye devam etmesi gerekiyordu. Kadın Efendi'nin emrine karşı gelip de antik kaleye tek başına giremezdi.

 

“Xia Guanghan gelmeyecek.”

 

Birden bir ses duyuldu!

 

Su Sha şaşırmıştı. Altıncı andaç Ruh Lordu'ydu, yani andacı kendisinden yüksek olan birinin olma ihtimali çok düşüktü. Ama biri onu fark etmiş ve hatta söylenmesini duymuştu ama Su Shan bu kişinin nerede olduğunu bilmiyordu.

 

Su Sha “Kimdir o?” diyerek etrafını kolaçan etmeye başladı.

 

Su Sha eğimin bir ucunda duruyordu. Sesin kaynağına bakınca önce konuşan kişiyi değil de sekiz metre uzunluğunda bir ejderha gördü.

 

“Bu...” Su Sha donakalmıştı. Bu belli ki onuncu faz bir Çökük Rüzgâr Ejderhası'ydı!

 

Genelde ejderha türlerini hükümdar sınıfında yenebilen yoktu.. Su Sha güçlüydü ama hükümdar bir ejderhayı yenemeyebilirdi.

 

Su Sha zaten şok olmuştu. Birinci kademede ancak Li Huang'ın bir Camgöbeği Gizli Ejderha'sı olduğunu hatırladı ve bunun sebebi de ejderhanın beynini hafıza sıvısıyla yıkamış olmasıydı. Bu ejderhanın ruhu bile yoktu, görmezden gelinebilirdi.

 

Ama karşısındaki bu Çökük Rüzgâr Ejderha'sının gözleri parlıyordu ve savaş ateşiyle yanıp tutuşuyordu. Cılızdı ama sırf aurasından bile üst kalite bir ejderha olduğu anlaşılıyordu!

 

Bu Çökük Rüzgâr Ejderhası üst kademe hükümdarlarının ikisine bile karşı koyabilirdi.

 

Çökük Rüzgâr Ejderhası mühürdeyken uzun süre hareket edememişti. Su Sha'nın rakip olduğunu anlayınca hemen savaşa koşmuş ve Su Sha'ya ve ruh hayvanlarına doğru uçan yıkıcı bir rüzgâr siklonu oluşturmuştu!

 

Su Sha üç tane üst kademe hükümdar çağırmıştı. Ama üst kademe hükümdarları gören Çökük Rüzgâr Ejderha'sının gözünde korku yoktu, ejderhalara özgü baskınlığından hiçbir şey eksilmemişti!

 

Su Sha daha da şok olmuştu. Çökük Rüzgâr Ejderha'sı düşündüğünden çok daha güçlüydü!

 

Çökük Rüzgâr Ejderha'sının üstünlüğü canavar tipi enerji ve güçlü rüzgâr tipi kontrolünün birleşiminde yatıyordu.

 

Chu Mu'nun Bağlayıcı Rüzgar Ruhu savaşa devam edebilmek için ancak yakın mesafedeyken kaçıp rakibiyle arasında mesafe yaratabilirdi.

 

Ama Çökük Rüzgâr Ejderhası farklıydı. Güçlü ejderha bedeniyle yakın svaşta üst kademe canavar tipi hükümdarlardan çok daha üstündü.

 

Uzak mesafedeyken de kendisine karşı gelmeye cesaret edenlere yıkıcı rüzgârının kudretini gösterirdi!

 

Böylece canavar ve rüzgâr tipinin birleşimine sahip olan Çökük Rüzgâr Ejderha'sı hükümdar sınıfının yenilmezlerinden oluyordu. Ayrıca Chu Tianmang'ın Çökük Rüzgâr Ejderhası çok yetenekliydi de. Böylece üç tane üst kademe hükümdar karşısında kolaylıkla kendini koruyabilir ve savaşabilirdi!

 

Camgöbeği Gizli Ejderha'yla savaşırken Chu Mu zaten Çökük Rüzgâr Ejderha'sının gücünü kestirmişti. Bu güçlü Çökük Rüzgâr Ejderha'sını ancak imparator sınıfından bir ruh hayvanı alaşağı edebilirdi!

 

Chu Mu “Mo Xie, Su Sha'yı öldür.” diye ruh andacıyla emir verdi.

 

Su Sha bir efsun söylüyordu ama belli ki boş yakalanmamak istiyordu. Su Sha'nın Çökük Rüzgâr Ejderha'sını yenmek için dört ruh hayvanına ihtiyacı vardı.

 

Ama Chu Mu ona bir ruh hayvanı çağırma şansı vermiyordu!

 

“Sousou!”

 

Mo Xie, Çökük Rüzgâr Ejderha'sından da hızlıydı. Savaşa kendini kaptırmış olan Su Sha kendisine doğru gelen imparatoru fark etmemişti!

 

“Shua!”

 

Günah Alevleri'yle kaplı pençeler birden Su Sha'nın boynunda belirdi. Su Sha gözlerini kocaman açtı, korkutan göz bebekleri beynine kadar kaçmıştı!

 

Günah Alevleri hemen Su Sha'nın boynuna yayıldı ve oradan da bedenine ulaştı!

 

Su Sha'nın gözleri genişledikçe genişliyordu. Ölene kadar bile bu küçük tilkinin kendisini nasıl bir darbede öldürebildiğini anlayamamıştı. Ölüm anında bile bu tilkinin zararsız ve hatta sevimli bir şey olduğunu düşünüyordu...

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 28897 Üye Sayısı
  • 273 Seri Sayısı
  • 39509 Bölüm Sayısı


creator
manga tr