Bölüm 686: Nihai Teknik, Alev Hükümdar Arafı (3)

avatar
1903 12

Charm of the Soul Pets - Bölüm 686: Nihai Teknik, Alev Hükümdar Arafı (3)


Editör: Kinyas

Bölüm 686: Nihai Teknik, Alev Hükümdar Arafı (3)

 

Yayılmaya başlayan günah alevleri mühürlü alanın neredeyse tamamını kaplamıştı. Yıkıcı Rüzgâr Peri'si ve Xia Guanghan en uç köşede olmalarına rağmen günah sembolleri onları da kaplamıştı.

 

Mo Xie'nin gözlerindeki heybet arttıkça günah sembolleri de kaynar magma hâlini alıyordu. Kavurucu alevler gibiydi!

 

Gözlerindeki araf dış dünyaya yayılmıştı. Bu halüsinasyon etkisi yaratan iblis gücüydü.

 

Magma vahşi bir ejderha gibi uçuyordu. Tüm alan bir ışıkla kaplanmıştı. Bu bir illüzyon değildi. Gerçekten de yüksek ısıya sahipti ve her şeyi yakabilirdi!

 

Yoz Cehennem Hükümdarı'nın günah sembolleri Mo Xie'nin gözlerindeki alevli arafı gerçek dünyaya taşımıştı. Günah alevleri uzay dokusundaki çatlaklar arasından belirmeye başladı!

 

Qin Ye'nin üç ruh hayvanı, Xia Gianghan'ın ruh hayvanları, Ye Qingzi ve Ye Wansheng'in, Prenses Jin Rou'nun ruh hayvanları Mo Xie'nin arafı içerisindeydi.

 

Ye Qingzi, Ye Wansheng ve Prenses Jin Rou'nun yüzü kıpkırmızıydı ve hepsi şok içerisindeydi!

 

Mo Xie'nin tekniği mühürlü alanı tamamen kaplamıştı. Herkes tuzak içerisindeydi, ruh hayvanlarıyla birlikte kendilerini alev alev bir araf içinde bulmuşlardı!

 

Ancak Mo Xie'nin günah sembolleri ve alevleri çok özeldi. Mo Xie'nin seçtiği ruh hayvanı ve insanlarını günah sembolleri ve alevleri ne kadar kuvvetli olursa olsun etkilemiyordu. Sanki bir illüzyonun içinde gibilerdi. Onları etkileyen tek şey kırmızının parlaklığıydı.

 

Chu Mu ve diğerleri günah sembolleri ve alevleri tarafından etkilenmezken Xia Guanghan, Qin Ye ve ruh hayvanlarının durumu hiç de iyi değildi.

 

İmparator gücünü durdurmak imkânsızdı. Günah alevleri doğuştan beşince seviye olan alevlerdi. Buz tipi Vahşi Buz Canavarı'nın gücü Mo Xie'ye yakındı ancak diğer ruh hayvanları hemen günah alevleri tarafından etkilenmiş ve yanmaya başlamıştı!

 

Günah alevleri bedenlerini yakıyordu. Ancak ısının içerisinde aynı zaman da ruh hayvanının savunmasını kül eden heybetli bir güç de vardı!

 

Buna ek olarak günah sembolleri de vardı!

 

Koyu kırmızı günah sembolleri gizemli bir şekilde ruh hayvanlarının içine girip hızla büyüyor ve bedenlerini parçalıyordu!

 

Yani günah alevlerinin sıcaklığı dışarıdan zarar verirken günah sembolleri de yıkıma içten devam ediyordu. İkisi bir araya geldiğinde verdiği acı diğer tekniklere kıyasla binlerce kat daha fazlaydı!

 

Acı dolu ulumaların sonu gelmiyordu. Enerjiye daha fazla dayanamayan ilk olarak savunması zayıf olan Qin Ye'nin iblis hükümdarı oldu. Bu iblis zaten Savaşçı Siyah Hayvan'la savaşıyordu ve karanlık yeteneği zaten aşınmış ve savunması düşmüştü.

 

Şimdi kaynar Alev Hükümdarı Arafı karşısında kısa bir süre içerisinde dayanma yetisini kaybetmişti!

 

İblis'in içinden dışarı bir günah sembolü büyümeye başlamıştı ve bedenini ikiye ayırıyordu. Günah alevleri hemen günah sembollerinin açtığı çatlaklardan içeri girip iblisi yakmaya başladı!

 

Bu iki enerjinin altında iblis bir kaya gibi çatlamaya başlamıştı. Vücudu yavaş yavaş soyuluyordu.

 

Sonunda iblisin cildi tamamen soyuldu, sonra da kül oldu ve kayboldu!

 

Dehşet Alev Hükümdarı Arafı'nın derinliklerinde Xia Guanghan ve Qin Ye'nin yüzündeki o ilk baştaki memnun ifadeden artık eser yoktu. Ruhlarına kadar işleyen bir korku vardı!

 

Bu arafta Mo Xie bir diktatör gibiydi. Artık Vahşi Buz Canavarı bile şüphesiz ölmüştü, tabii ki diğer üst kademe hükümdarların durumu daha iyi değildi!

 

Günah alevleri ve günah sembollerinin yıktığı ikinci hayvan Xia Guanghan'ın Beyaz Kâbus'u oldu!

 

Xia Guanghan'ın Beyaz Kâbus'u zaten Chu Mu'nun Beyaz Kâbus'u tarafından yaralanmıştı. Dokuz yeraltı şeytan alevlerinin böylesine baskın olan gücüne dayanamamıştı. Üstündeki yaralar sebebiyle günah sembolleri de içine daha rahat girmişti!

 

Günah sembollerinin koyu kırmızı rengi bedeninin tamamına yayıldığına savunmasının ne kadar güçlü olduğunun bir önemi kalmıyordu!

 

Çatlaklar Xia Guanghan'ın Beyaz Kâbus'unun üstünde de belirdi ve günah alevleri içine girdi. İç ve dış güçler birleşince Beyaz Kâbus acı içerisinde bağırdı, artık dokuz yeraltı şeytan alevleri tamamen sönmüştü!

 

“Güzel öldürdün! Minik tilki, hepsini öldür!” Ye Wansheng, üst kademe hükümdar Beyaz Kâbus'un öldüğünü de görünce bağırmaya başlamıştı!

 

İkinci kademedeki bir yarışmacı için üst kademe hükümdarı yenmek imkânsız sayılırdı. Kısa bir süre önce karşısında bir grup üst kademe hükümdar vardı ve Ye Wansheng'in hiçbir umudu yoktu. Ama şimdi bu üst kademe hükümdardan ikisi katledilmişti, o da sevinç içerisinde tezahüratlar yapıyordu! Üst kademe hükümdarlar ölürken aynı zamanda Xia Guanghan ve Qin Ye de yanıyordu!

 

Mo Xie'nin bu kadar güçlü bir teknik kullandığını gören Prenses Jin Rou'nun da yüzünde soğuk bir gülümseme belirmişti. Savaş gerçekten de çok zor olmuştu. Prenses Jin Rou hayatında hiç bu kadar güçlü düşmanlarla karşılamamış ve ölüme hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Şimdi Xia Guanghan ve Qin Ye'nin ruh hayvanlarıyla birlikte yandığını görünce içinde hiçbir pişmanlık kalmamıştı. Mo Xie'nin hepsini öldürene kadar yakmasını umuyordu!

 

Chu Mu ve Mo Xie, Xia Guanghan'dan iliklerine kadar nefret ediyordu. Bu yüzden Alev Hükümdarı Arafı onu öyle kolay kolay bırakmazdı!

 

Xia Guanghan'ın Beyaz Kâbus'unu öldürdükten sonra günah sembol ve alevleri Kana Susamış Dehşet Kurdu'na odaklandı.

 

Kana Susamış Dehşet Kurdu üst kademe hükümdarların en zayıfıydı. Beyaz Kâbus ya da Vahşi Buz Canavarı gibi özel yetenekleri yoktu. Kafa kafaya bir çarpışmada Mo Xie'nin Günah Sembollü Pençeler'i onu anında öldürebilirdi.

 

Şimdi bir de karşısında iki tip imparator sınıfı kristalize güç vardı, kaçması daha da zordu!

 

Xia Guanghan'ın beti benzi atmıştı. Gözlerini tamamen arafın kırmızısı kaplamıştı. Kana Susamış Dehşet Kurdu çok da uzağında değildi, günah sembolü ve alevlerinin kurdunu küle çevirmesini çaresizce izliyordu!

 

Xia Guanghan acı ve şoktan aklını kaybetmek üzereydi. Kendisi de Alev Hükümdar Arafı'nda yanıyordu. Dokuzuncu seviye bir ruh zırhı ve kendisini koruyan bir ruh tekniği olmasa o da çoktan şimdiye küle dönmüştü.

 

“Mo Xie, Vahşi Buz Canavarı'nı öldür!” Chu Mu Xia Guanghan'ın iki ruh kaybettiği için artık kendisine bir tehdit oluşturmadığının farkındaydı. Mo Xie'ye engel olabilecek geriye sadece Vahşi Buz Canavarı kalmıştı.

 

Alev Hükümdarı Arafı'nın gücü de sınırsız değildi. Bu yüzden Vahşi Buz Canavarı'nın öldürülmesi gerekiyordu.

 

Vahşi Buz Canavarı'nın gücü üst kademe hükümdarla sahte imparator arasında bir yerdeydi. Bir de Qin Ye onu ruh teknikleriyle güçlendirmişti. Yani bu ruh hayvanı sahte imparatordan sadece bir seviye aşağıdaydı.

 

Mo Xie dokuzuncu faz orta evreydi ve düşük seviye imparator olmasına rağmen gücü onuncu faz sahte imparatorla eşdeğer sayılırdı. Bu yüzden gücü Vahşi Buz Canavarı'ndan iki seviye üstündü. Vahşi Buz Canavarı'nın eşsiz buz toplanma yeteneği de olduğu için Mo Xie'nin önünde büyük bir engel olarak duruyordu.

 

Ama bir imparator imparatordu sonuçta, Yıkıcı Rüzgâr Peri'si toplu saldırılar yapmasa Mo Xie Vahşi Buz Canavarı'nı bir darbede bile yenebilirdi!

 

Vahşi Buz Canavarı'nın buz toplanma yeteneği Mo Xie'nin güçlü arafı tarafından büyük ölçüde yavaşlatılmıştı.

 

Vahşi Buz Canavarı araftan ağır darbeler almıştı, Qin Ye zar zor gülümseyerek, “Benim Vahşi Buz Canavar'ımı bu teknik bile öldüremez!” dedi.

 

Qin Ye zar zor konuşuyordu. Aslında Vahşi Buz Canavarı'nın buz toplanma yeteneğinin gerçek bir Yeniden Doğuş tekniği olmadığını biliyordu.

 

Buz Yeniden Doğuşu'nun bedeli kişinin savunmasıydı. Bir ruh hayvanı güçlü bir saldırıyla karşı karşıya kaldığında bedenini parçalayarak saldırının yoğunluğunu azaltırdı.

 

Yani bu gerçek bir Yeniden Doğuş yeteneği değildi. Rakip bu tekniği kavrarsa aşması da çok zor olmazdı.

 

Bu yüzden Vahşi Buz Canavarı buz parçalarına ayrılmışken saldırıya uğrarsa gerçekten hasar alırdı!

 

“Demek böyle çalışıyor. Demek bu teknik, yumuşağı kullanarak sertle savaşıyor. Sanki ölümsüzmüş gibi sürekli Yeniden Doğuş kullanmasına şaşmamak lazım!” Yaşlı Li birden olayı fark etti.

 

Vahşi Buz Canavarı'nın bedeninin sürekli parçalandığını gören Chu Mu da sonunda Vahşi Buz Canavarı'nın nasıl bunu yaptığını anlamıştı. Vahşi Buz Canavarı'nın bu sözde “Yeniden Doğuşu” onu aldatmıştı!

 

Vahşi Buz Canavarı'nın Yeniden Doğuş özelliği falan yoktu. Mo Xie ona her saldırdığında bedenini etrafa dağıtıyordu.

 

Nasıl ki kuma yumruk attığınızda kum dağılıyor ama zarar görmüyordu ve burada da durum aynıydı!

 

 “Mo Xie, yok et şunu!” Tekniğin mantığını kavrayan Chu Mu'nun yüzünde bir gülümseme belirmişti.

 

Şimdi bu “Yeniden Doğuşun” mantığını anladığı için Vahşi Buz Canavarı'nı öldürmek çok kolaydı!

 

“Wu Wu Wu Wu!”

 

Mo Xie uzun bir süredir Vahşi Buz Canavarı'yla savaşıyordu ve artık siniri bozulmaya başlamıştı. Hemen öfkeyle kükredi!

 

Dokuz günah işlemeli kuyruğu uzamaya başladı, hepsi de yanmakta olan Vahşi Buz Canavarı'na doğru gidiyordu!

 

Yoz Cehennem Hükümdarı'nın dokuz kuyruğu artık dokuz kuyruğu şekliyle kısıtlı değildi. Mo Xie onları bağlayarak Vahşi Buz Canavarı'nın içine hapsedebilirdi!

 

Kuyruklar arasında hâlâ açıklıklar vardı. Mo Xie günah sembolleriyle hemen bu açıklıkları kapattı, Vahşi Buz Canavarı artık bedenini etrafa dağıtamazdı!

 

“Wu Wu Wu Wu!”

 

Diye bağırdı Mo Xie. Birden gizemli ancak bir o kadar da güzel bir günah sembolü çiçeği açtı ve Vahşi Buz Canavarı'nı parçaladı!

 

Vahşi Buz Canavarı kendini parçalara ayıramadığı için çaresizce günah sembolü çiçeğinin bedenini parçalamasına tanık oldu!

 

Qin Ye artık gülemiyordu. Yüzü buruşmuştu, ifadesinden ne kadar acı içinde olduğu anlaşılabiliyordu.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29967 Üye Sayısı
  • 289 Seri Sayısı
  • 41091 Bölüm Sayısı


creator
manga tr