Bölüm 681: Ölümünle Arınacağım

avatar
1750 13

Charm of the Soul Pets - Bölüm 681: Ölümünle Arınacağım


Editör: Kinyas

Bölüm 681: Ölümünle Arınacağım

 

Chu Mu'nun Beyaz Kâbus'u, Xia Guanghan'ın Beyaz Kâbus'unu en fazla kısıtlayabiliyordu.

 

Su Ayı tarafından arıtılan Zhan Ye içindeki kara enerjiyi attı ve bir Parçalanmış Organ Yeniden Doğuşu daha kullandı. Gücü bir kere daha artmıştı belki ama yine de üst kademe bir hükümdarın saldırısına zar zor dayanabilirdi!

 

Prenses Jin Rou, Ye Qingzi ve Ye Wansheng'in yara bere içerisindeki ruh hayvanları Xia Guanghan'ın Kana Susamış Dehşet Kurdu ve Altın Şeytan Böceği'ne karşı birlikte savaşıyordu. Aradan çok az bir süre geçmiş olmasına rağmen hepsi çok kötü durumdaydı.

 

Şimdi Qin Ye de Xia Guanghan da üst kademe hükümdarlar çağırmıştı... İki üst kademe hükümdar hepsini yarım dakikada katledebilirdi!

 

Prenses Jin Rou, Ye Qingzi'ye baktı. Şimdi başka bir şansı yoktu, Ye Qingzi herkese ancak biraz daha vakit kazandırabilirdi.

 

“Qingzi, Li Şehri'nde zaten kullanmıştın...” Ye Wansheng kafasını sallayarak Ye Qingzi'ye baktı. Bu yeteneğini böyle hemen kullanmaması gerektiğini söylüyordu.

 

Ama Ye Qingzi hiçbir şeyi değiştirebilecek durumda değildi... Ruh hayvanlarının arkasına geçti ve bir efsun söylemeye başladı!

 

Ye Qingzi gözlerini kapattı. Her bir efsunuyla bir büyü karakteri beliriyordu. Nabzı hızlanmıştı, ruhuna bağlı olan Savaşçı Siyah Hayvan da aynı durumdaydı.

 

Ye Qingzi Li Şehri'nde Duan Xinhe'nin Yüz Anne'siyle savaşırken de bu tekniği kullanmıştı. Normalde zayıf olan Savaşçı Siyah Hayvan'ın gücü birden patlamış ve Yüz Anne'ye karşı koyabilmişti!

 

Ye Qingzi efsunu söylerken siyah saçları yavaş yavaş kalkıyordu. Savaşçı Siyah Hayvan sakin duruyordu, vahşi aurası yavaş yavaş yayılmaya başladı. Her bir nabız atışıyla aurası yükseliyordu!

 

Savaşçı Siyah Hayvan'ın saçları en başta karışık bir şekilde aşağı doğru sallanıyordu. Şimdi ise Savaşçı Siyah Hayvan'ın saçları ruh nabzı attıkça dimdik oluyordu!

 

Daha da şok edici olan şey saçları dikelen Savaşçı Siyah Hayvan'ının kara tayf enerjisiyle kaplanıyor olmasıydı!

 

Savaşçı Siyah Hayvan artık basit bir Savaşçı Siyah Hayvan gibi durmuyordu. Garip siyah keder örtüsüyle birlikte ölümü kontrol eden karanlık tipi bir aura dolu bir yaratığa dönmüştü!

 

Dokuzuncu faz orta evreden patlamaya başladı. Özel bir teknikle birlikte birden onuncu faz üst kademe hükümdar olmuştu!

 

Devasa kara aura imparator Mo Ye'ninkinden çok daha güçlüydü. Altın Şeytan Böcek yaklaşmaya bile cüret edemiyordu!

 

Onuncu faz üst kademe hükümdar!

 

Ye Qingzi savaşın en önemli anında gizemli tekniğini tekrar kullanmıştı!

 

“Hou hou!”

 

Savaşçı Siyah Hayvan hayretler uyandıran bir şekilde bir ölüm makinesine dönmüş ve Qin Ye'nin çağırdığı üst kademe hükümdarın önünde belirmişti!

 

“Beng!”

 

Üst kademe hükümdar hemen Savaşçı Siyah Hayvan'ın şiddetli saldırılarına uğradı ve havaya uçtu!

 

Savaşçı Siyah Hayvan'ın gücü ve hızı çok yüksekti. Xia Guanghan'ın üst kademe hükümdar Kana Susamış Dehşet Kurdu'ndan bile daha acımasız ve şiddetliydi!

 

Üst kademe hükümdarı uçurduktan sonra Savaşçı Siyah Hayvan güçlü becerilerini kullanarak hemen Altın Şeytan Böceği'nin önünde belirdi!

 

Pençelerini kaldırdı ve kolunca yoğun bir kara enerji sıkıştı, sonra da pençesini Altın Şeytan Böceği'ne salladı!

 

Altın Şeytan Böceği'nin savunması çok iyi olmasına rağmen karanlık tip Savaşçı Siyah Hayvan karşısında savunması bir darbeye bile dayanamamıştı. Pençe hemen Altın Şeytan Böceği'nin zırhını parçalamış, ve onu ezmişti!

 

Qin Ye ve Xia Guanghan, Ye Qingzi'nin Savaşçı Siyah Hayvan'ının birden böyle bir güç patlaması yaşadığını görünce hayretler içerisinde kalmışlardı!

 

Üst kademe hükümdar sınıfına ulaşan Beyaz Kâbus'la da başa çıkması zordu. Şimdi bir de sahte imparator ve üst kademe hükümdar arası bir ruh hayvanı belirmişti. Gerçek güçlerini kullanmazlarsa bu üçünü öldürmeleri mümkün olmayacaktı.

 

“Ne hiddetli bir ruh hayvanı!” Prenses Jin Rou Savaşçı Siyah Hayvanı görünce yüzünde bir gülümseme belirmişti.

 

Bakışlarını hiçbir şey demeyen Ye Qingzi'ye çevirdi. Ağzı öylece açık kaldı, Ye Qingzi donmuş gibi duruyordu ve yüzü bembeyazdı!

 

“Bu nasıl olabilir!” Prenses Jin Rou gözlerine inanamıyordu.

 

Ye Qingzi'nin bembeyaz boynunda sarmaşıkları andıran siyah bir şey vardı ve Ye Qingzi'nin yüzüne doğru tırmanıyordu!

 

Bunlar Ye Qingzi'nin damarlarıydı!

 

Ye Qingzinin damarları siyah bir maddeyle dolmuştu! Sanki zehirlenmiş gibi duruyordu. Kar beyazı cildinden siyah damarlar gözüküyordu. Bu siyah maddenin onu mahvettiği çok açıktı... 

 

Ye Wansheng, Ye Qingzi'nin yanında duruyordu.

 

Ye Wansheng, Ye Qingzi'nin enerjisini çok iyi biliyordu. Bu güçlü enerjiyi kullanmak için ağır bir bedel ödemişti. Ve eğer bu siyah madde tüm damarlarına bulaşırsa Ye Qingzi ölecekti!

 

Prenses Jin Rou Ye Qingzi'ye baktı, duygu doluydu. Birden Ye Qingzi'nin siz ikiniz yaşayabilirsiniz dediğini hatırladı...

 

Bu enerji kendini imha eden türdendi!

 

Xia Guanghan “Bu Ruh Öğretmeni.... Kendini yok eden gizemli bir teknik kullanıyor!” dedi.

 

Qin Ye “Ne olmuş yani? İblis'imle kısıtlarım. Seninde Yıkıcı Rüzgar Peri'n var. Bu çöpler artık yetti!” dedi.

 

Qin Ye'nin iblisi ışık fışkıran kara gözlerini Savaşçı Siyah Hayvan'a çevirdi.

 

Savaşçı Siyah Hayvan hemen bu iblisin zihinsel yeteneklerinin çok kuvvetli olduğunu fark etti. Çevikliğiyle hemen iblisin bakışlarından kaçtı.

 

Savaşçı Siyah Hayvan canavar tipi bir ruh hayvanıydı ve gücü Ye Qingzi'nin tekniğiyle yükselmişti. İblis tarafından kısıtlanırsa tüm gücü dağılırdı!

 

Xia Guanghan'ın çağırdığı üçüncü ruh hayvanı Yıkıcı Rüzgâr Peri'siydi!

 

Yıkıcı rüzgâr dördüncü seviye rüzgar elementi kristalleştirmesiydi. Yıkıcı Rüzgâr perisi rüzgâr elementi tipi hükümdar bir ruh hayvanıydı ve Kasırga Peri'sinden bir seviye yüksekti!

 

Xia Guanghan'ın Yıkıcı Rüzgâr Peri'si üst kademe hükümdar sınıfına çıkartılmıştı. Rüzgâr tipi ruh hayvanlarının doğuştan gelen çok yüksek yıkıcı güçleri vardı. Eğer kısıtlanmazsa uzak mesafeden tek darbesiyle ölümcül olabilirdi!

 

Şu anda Xia Guanghan'ın Yıkıcı Rüzgâr Peri'sini durdurabilecek bir ruh hayvanı yoktu.

 

Rüzgar tipi bir efsun söyledi ve yıkıcı bir rüzgâr perinin etrafında dönmeye başladı. Koyu kül rengi bir enerjiye döndü ve mühürlü alanda garip bir hava akımı belirdi.

 

Rüzgâr kamçı gibi şaklıyordu ve rüzgâr tipi teknikle birlikte herkesin nefes alması zorlaşmıştı!

 

Yıkıcı Rüzgâr Peri'si belli ki onuncu seviye rüzgâr tipi bir teknik hazırlıyordu!

 

Bu teknik etkinleştiği anda zaten ağır yaralı olan ruh hayvanları ölecekti!

 

Xia Guanghan “Hepiniz gebereceksiniz!” dedi.

 

Sonunda Yıkıcı Rüzgâr Peri'si efsununu bitirdi. Mühürlü alandaki yıkıcı rüzgâr birden ölüm aurasına dönüştü ve her yere yayıldı!

 

“Hu hu hu hu hu hu!”

 

Yıkıcı rüzgâr kül renkli enerjiyle birleşmişti! Sanki bu on milyon vahşi canavarlık bir orduydu! Artık karşılarında hiçbir şey duramazdı!

 

Yoğun rüzgâr enerjisine karşı savunma yapmak çok zordu. Rüzgar Ye Wansheng, Prenses Jin Rou ve ruh hayvanlarını süpürdü. Ruh hayvanlarının savunma seviyeleri düşünülürse birkaç saniye içerisinde bu rüzgâr hepsini paramparça edecekti!

 

Ye Wansheng sıkı sıkı Ye Qingzi'ye tutunuyordu. Yüzü çok solgundu. Belki de Ye Qingzi'yi rüzgârdan koruyamayacağını anlamıştı. Ama yine de onun ağabeyi olarak Ye Wansheng kardeşini korumak için her şeyi yapmaya hazırdı.

 

“Ağabey...” Ye Qingzi ne diyeceğini bilemiyordu.

 

“Bir de ağabeyin olacağım ama bir işe yaradığım yok. Buradan kurtulursam bir daha sana hiçbir şeyin zarar vermesine izin vermeyeceğim! Kimse bir şey yapamayacak sana!” Ye Wansheng dişlerini sıkıyordu.

 

Sesi kesildikten sonra Ye Wansheng'inin bedenini parçaladı yıkıcı rüzgâr ve Ye Qingzi'nin görüş alanından kayboldu gitti.

 

Ye Qingzi, Ye Wansheng'i yakalayamadı. Ye Wansheng'in Kılıç Böceği'nin rüzgâr enerjisine inatla karşı koyduğunu gören Ye Qingzi'nin sanki kalbi deliniyordu...

 

Ne kadar uğraşırsa uğraşsın karşısındaki iki kişinin ruh hayvanlarını durduramamıştı. Xia Guanghan ve Qin Ye çok güçlüydü!

 

Hayatı yavaş yavaş yok olan Ye Qingzi kendini çok güçsüz hissetti. Gözlerini kapatıp ölümü kucaklamaktan başka geriye bir şey kalmamıştı.

 

    ...

 

Üç kişinin ve ruh hayvanlarının rüzgâr tarafından yutulduğunu gören Qin Ye'nin yüz ifadesi buz gibiydi.

 

Qin Ye'nin gözünde bu üçü de ölse bile imparator Mo Ye'sinin ölümünü telafi edemezdi. Bu yüzden öfkesini yatıştırmak için üçünün cesedini paramparça edecekti!

 

Xia Guanghan Yıkıcı Rüzgâr Peri'sinin yanında duruyordu. Hepsi ölse bile kalbindeki keder gitmeyecekti. Ne de olsa Chu Mu onların arasında değildi. Özellikle de o Kraliyet Alevli Dokuz Kuyruklu Cehennem Tilkisi... O da heykel ordusu arasında kaybolmuştu. Xia Guanghan hiç tatmin olmamıştı.

 

“Beyaz Kâbus'u öldürme, yoksa buradan ekside çıkacağız.” Qin Ye, Xia Guanghan'ın Dehşet Kurdu'nun ve Beyaz Kâbus'unun Chu Mu'nun Beyaz Kâbus'unu bastırdığını görmüştü.

 

“Ölümlerini arıtma olarak kullanacağım! Beyaz Kabus'u öldürmeyeceğim!” Dedi Xia Guanghan soğuk bir sesle.

 

Xia Guanghan'ın Yıkıcı Rüzgâr Perisi Ye Qingzi ve Ye Wansheng'i süpürmüştü. Prenses Jin Rou daha zayıf bir saldırıya maruz kalmıştı çünkü Xia Guanghan'ın onu hâlâ Kadın Efendi'ye götürmesi gerekiyordu. Bu yüzden onu öldüremezdi.

 

Ye Qingzi ve Ye Wansheng ise önemsiz insanlardı, ölüp ölmemelerinin bir önemi yoktu. Xia Guanghan onları öldürürken gözünü bile kırpmamıştı!

 

    ...

 

“O zaman ölümünüzle arınacağım!”

 

Xia Guanghan ve Qin Ye birden yıkıcı rüzgârın içinden şeytani ve buz gibi bir ses duydu.

 

Xia Guanghan dona kalmıştı. Rüzgârın içinden korkutucu biri belirmişti!

 

Hem de bu adamın yanında dokuz ejderhayı andıran uzun gölgeler vardı. Bu dokuz gölge devasaydı, ne kadar majestik duruyordu!

 

“Qin Ye, Xia Guanghan, ölüm vaktiniz geldi!” Ses tekrar duyuldu. Bu ses acımasız ve öldürme niyeti doluydu ve susturulması imkânsızdı! 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29025 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39710 Bölüm Sayısı


creator
manga tr